جستجو
< همه موضوعات

درخت فندق مقوی معده و روده

درخت فندق درختى است از خانواده‏Corylaceae ، به ارتفاع پنج متر. جوانه‏ هاى آن تخم ‏مرغى شكل است.

درخت فندق

نام‏هاى ديگر درخت فندق :

فندخ- فينداك- بندق- جلّوز- جلّوز.

Avelinler- Common. hazel- Filbert. tree- Aveline- Hazel. nut. tree- Noisette- Filbert- Hazel. nut.

مشخصات درخت فندق:

 برگ‏هاى آن به ابعاد 6 تا 13 در 5 تا 10 سانتى‏متر، تقريبا گرد يا بيضى متمايل به دايره است، قاعده برگ‏ها قلبى و نامتقارن و دندانه دارند،

پشت برگ‏ها كرك‏دار با دمبرگى بطول پنج تا پانزده ميليمتر، شاتون‏هاى نر فندق منفرد و به طول پنج تا شش سانتى‏متر آويزانند و گل ماده آن كوچك و منفرد به رنگ صورتى است.

ميوه آن گرد شبيه دانه گيلاس كمى كروى به قطر يك و نيم تا دو و نيم سانتى‏متر كه روى آن را كاسبرگ‏هاى سبز پوشانيده است و پوست ميوه آن سخت و قهوه ‏اى‏ رنگ و مغز آن سفيد و دولپه‏ اى و داراى پوست نازكى نيز مى‏باشد.

درخت فندق بومى اروپا و آسياى صغير و قفقاز است، در ايران در جنگلهاى ارسباران، آستارا، طوالش، دينوچال، طارم، زنجان و همچنين گلى‏داغ به حالت خودرو ديده مى‏شود.

طبیعت مغز میوه درخت فندق:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى مغز میوه درخت فندق:

در هريك 100 گرم مغز فندق مواد زير وجود دارد.

آب 8/ 5 درصد- پروتئين 6/ 12 درصد- چربى حدود 60 درصد- خاكستر 5/ 2 درصد- كلسيم 209 ميلى‏گرم- فسفر 337 ميلى‏گرم- آهن 4/ 3 ميلى‏گرم- سديم 2 ميلى‏گرم-

پتاسيم 704 ميلى گرم- تيامين 46/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 9/ 0 ميلى‏گرم- انرژى غذايى 634 كالرى- هيدرات كربن 16 درصد- مس‏ ويتامين‏هاى‏A وB وB 1 وB 2 وB 9 وC وD وE در آن وجود دارد

خواص درمانى میوه درخت فندق:

1- آن را اگر قبل از غذا بخوريد معده و روده ‏ها را تقويت مى‏كند.

2- بعد از هر غذاى روزانه پنج تا شش عدد خام آن را بخوريد. تونيك و مبهى و قابض است، كم خونى را درمان مى‏كند، فشارخون را پايين مى ‏آورد.

3- سى گرم از آن را بكوبيد و با عسل مخلوط كنيد و بخوريد. سرفه كهنه و مزمن را تسكين مى‏دهد، به خارج كردن اخلاط سينه و ريه كمك مى‏كند، براى تقويت نيروى جنسى مفيد است.

4- آن را با اينسون بكوبيد و بخوريد. براى درمان خفقان و سوزش مجراى ادرار و دفع سموم سرد و زهر عقرب مفيد است.

5- خوردن بوداده آن با كمى فلفل نزله را درمان مى‏كند.

6- اگر يك گرم پوست نازك روى مغزهاى فندق را بساييد و بخوريد اسهال كهنه را قطع مى‏نمايد.

7- میوه درخت فندق را با پوست بسوزانيد بعد با همان پوست بكوبيد و بعد با پيه خوك مخلوط نموده و بر سر ضماد كنيد،

از طاسى جلوگيرى مى‏كند و اگر كوسه هستيد هر شب به صورت بماليد مو درمى‏ آورد.

8- براى درمان خنازير مغز آن را نرم بسائيد بعد با سركه خمير نموده از خارج بر موضع ضماد نماييد.

9- اگر آن را نرم بساييد بعد با روغن زيتون مخلوط كنيد و به محل تلاقى استخوان جلو و پشت سر نوزاد بماليد و مدتى ادامه دهيد.

موى سرخ نوزاد و چشم زاغ نوزاد تبديل به مشكى مى‏شود، اگر مدتى بر فرق سر نوزاد بماليد. رنگ چشم او هر رنگى كه باشد تبديل به مشكى مى‏شود.

10- آن را بسيار نرم بساييد و با روغن زيتون بر پلك بماليد براى رفع موى زائد در پلك چشم نافع است.

تذكر:

اسراف در خوردن آن ايجاد باد و نفخ و قى مى‏كند و مضر معده است.

مصلح آن:

سردمزاجان بايد آن را با آب و عسل و گرم‏ مزاجان با سكنجبين بخورند.

طبیعت روغن فندق‏:

گرم و خشك است.

خواص درمانى روغن فندق:

1- پانزده روز صبح ناشتا هر روز يك قاشق سوپ‏خورى از آن بخوريد. براى دفع كرم كدو مفيد است، سرفه سرد را تسكين مى‏دهد، درد سينه و كبد كه از سردى باشد را درمان مى‏كند.

2- ماليدن آن بر محل گزيدگى عقرب و رتيل، براى دفع سمّ آنها مفيد است.

خواص درمانى پوست فندق:

آن را مثل غبار نرم بساييد و روى زخم بپاشيد. از خونريزى زخم جلوگيرى مى‏كند.

خواص درمانى گل فندق:

1- چهار تا هشت گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد بعد آب آن را صاف كرده و با عسل شيرين سازيد و بنوشيد. معرّق است و براى سلسله پى‏ها مفيد خواهد بود.

2- سى گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب آن را بعد از هر غذا يك فنجان بنوشيد. بدن را لاغر مى‏كند.

تركيب شيميايى برگ درخت فندق:

ميريستروزيداسيد و آلانتوئيك‏اسيد در آن وجود دارد.

خواص درمانى برگ درخت فندق:

1- بيست و پنج گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد خون را صاف مى‏كند.

2- پنجاه گرم از آن را در يك ليتر آب سرد پنج دقيقه بجوشانيد بعد آب آن را صاف و شيرين كنيد و در طول روز هر سه ساعت نيم فنجان بنوشيد. قابض است، سرماخوردگى را درمان مى‏كند.

تركيب شيميايى پوست درخت فندق‏:

بتولينول- سيتوسترول- ليگنوسريل‏الكل.

خواص درمانى پوست درخت فندق:

1- چهل يا پنجاه گرم از آن را نيم‏كوب كنيد و در يك ليتر آب پنج دقيقه بجوشانيد بعد آب آن را صاف و شيرين سازيد و هر روز چهار تا پنج بار و هر مرتبه نيم فنجان از آن را بنوشيد.

لخته‏ شدگى خون يا بسته ‏شدگى خون در رگ‏ها را برطرف مى‏سازد، سينه ‏پهلو يا ذات‏ الريه را درمان مى‏كند.

2- بيست گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را به مرور بخوريد. براى تنظيم قاعدگى و قطع كردن خون در فواصل قاعدگى مفيد است.

3- پنجاه گرم از آن را در يك ليتر آب و مقدارى سركه بجوشانيد. ماليدن صاف‏ كرده آن براى درمان زخم‏هاى واريس بسيار نافع است.

4- آن را بسوزانيد و با پيه خوك مخلوط نموده ضماد نماييد. براى جلوگيرى از ريزش مو مفيد است.

نام‏هاى ديگر دانه فندق تلخ‏

فندق هندى- تخم ابليس- بندق هندى- رته.Noix de bonduc -Nicker tree .

مشخصات دانه فندق تلخ:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، درختچه ‏اى است كه شاخه‏هاى آن داراى تيغ‏هاى سوزنى زردرنگ خميده است.

برگ‏ها مركب زوج به طول سى سانتى‏متر. كه در قاعده برگ دو تيغ ديده مى‏شود، برگچه ‏ها كوچك، نوك ‏تيز و بيضى‏ شكلند.

گل‏هاى آن زردرنگ مى‏باشد. ميوه آن تخم ‏مرغى ‏شكل خاردار با دم كوتاهى به ساقه متصل است

و در آن 2- 1 دانه قرار دارد. فندق تلخ از فندق معمولى بزرگتر است، پوست آن تيره مايل به سرخى و مانند سه پستان چين‏دار است،

در زير پوست آن رطوبتى لزج ابتدا كمى شيرين و سپس بسيار تلخ وجود دارد كه پس از كهنه شدن تلخى آن كمتر مى‏شود،

پوست ميوه سخت ضخيم و مغز آن سفيد و شيرين است. اين درختچه در مناطق گرمسير آمريكا و هندوستان و در بلوچستان ايران انتشار دارد.

طبيعت مغز فندق تلخ:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى مغز فندق تلخ:

ماده تلخ فيتوسترى‏نين- بوندوسين- ساپونين- روغن چرب- نشاسته- سوكروز- دو نوع فيتوسترول.

خواص درمانى مغز فندق تلخ:

1- يك مثقال از آن را بكوبيد و بخوريد. درد رحم را تسكين مى‏دهد. ضدّ مالاريا و يا ضدّ انگل است، مقوى معده و هاضمه و اعصاب است، براى دفع سموم مفيد مى‏باشد.

2- آن را در آب خوب بماليد تا كف كند بعد آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. براى درمان سردرد و لقوه و فلج و صرع مفيد است.

3- پنج گرم از آن را بكوبيد و با سركه و سكنجبين بخوريد. براى دفع سموم در مورد مار و عقرب گزيدگى و قطع تب و اسهال نافع است. در مورد مار يا عقرب‏گزيدگى مقدارى از فندق تلخ كوبيده را هم بر موضع ضماد كنيد.

4- يك مثقال از آن را با يك گرم محموده مخلوط بكوبيد و بخوريد. اسهال را بند مى ‏آورد.

5- در مورد درمان جنون خوب است كه هر روز با جوشانده آن بخور دهيد و كمى هم از آن بخوريد.

6- مغز آن را نرم بسائيد و با كمى آب بر شقيقه‏ ها بماليد، سردرد شقيقه را تسكين مى‏دهد.

7- ضماد آن براى تحليل ورم مفيد است.

8- ضماد آن با سركه براى درمان خنازير و صرع اطفال مفيد است.

9- با آب دم‏كرده آن چشم را بشوئيد، در آغاز نزول آب سفيد در چشم مؤثر مى‏باشد.

خواص درمانى روغن فندق تلخ‏:

1- هر شب آن را به صورت بماليد. چين‏وچروك صورت را برطرف مى‏سازد.

2- آن را در گوش بچكانيد. براى قطع كردن چرك گوش نافع است.

خواص درمانى برگ درخت فندق تلخ‏ :

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. براى رفع ناراحتى كبد مفيد است، تب‏بر و قاعده ‏آور و ضدّ انگل است.

2- تازه آن را بكوبيد و ضماد نماييد. براى تحليل ورم مفيد مى‏باشد.

خواص درمانى پوست درخت فندق تلخ:

آب جوشانده دو مثقال آن را بنوشيد. تب‏ بر و قاعده ‏آور و ضدّ انگل است.

خواص درمانى ريشه درخت فندق تلخ‏:

دو مثقال از آن را بجوشانيد و آب آن را بنوشيد. آسم يا تنگى ‏نفس و ذات الجنب سرد يا ورم داخلى پهلو را درمان مى‏كند و براى درمان سرفه و خونريزى از سينه مفيد است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه بهمن بازكننده انسداد مجارى عروق
Next گیاه بسباسه مقوی معده و فرح آور
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله