جستجو
< همه موضوعات

درخت صندل سرخ

درخت صندل سرخ‏

درخت صندل سرخ

نام‏هاى ديگر: چندل- صندل- صندل قرمز

Bois de Corail- Bois de Santal rouge- Red Sandal Wood- Pterocarpe- Red Saunders

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، چوب صندل سرخ بدون عطر و بو است و درخت آن بومى مناطق هند و حبشه و زنگبار است. چوب اين درخت به چين وارد مى‏شود.

چوب صندل سرخ

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

تانيك اسيد- پروتوكاتچى‏نيك اسيد- مواد پيروكاتچين- يك نوع تانن به نام كينو- يك ماده رنگى قرمز.

خواص درمانى:

1- در استعمال داخلى. خنك ‏كننده و قابض و تونيك است، معرّق است و مسموميت را برطرف مى‏سازد

2- خاكه اره نرم آن را با برنج بپزيد و بخوريد. براى قطع خونريزى مفيد است.

3- در استعمال خارجى براى ناراحتى‏هاى صفراوى و رفع التهاب و سردرد گرم و كاهش تب و ناراحتى‏هاى پوستى و تقويت ديد چشم مفيد است‏

منابع و مواخذ

Previous
Next گل طاووسی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله