جستجو
< همه موضوعات

درخت شجرة الصبغ الاناتو

درخت- شجرة الصبغ الاناتو

شناخت شجرة الصبغ الاناتو

نام‏هاى ديگر: درخت رنگ اناتوRocouyer -Bixe -Annatto -Anatto

مشخصات:

گياهى است از خانواده,Bixaceae درختى است كوچك به بلندى 5- 4 متر. برگ‏هاى آن ساده و بزرگ، كامل، قلبى، مثلثى و نوك‏ تيز است. گلهاى آن درشت و زيبا و ميوه آن به رنگ قرمز پوشيده از خارهاى نرم است و در آن 30- 20 دانه قرار دارد و داخل ميوه و اطراف دانه ‏ها پولپى قرمز رنگ وجود دارد. اين گياه بومى امريكاى حارّه است و در مناطق مختلف حارّه هند نيز مى‏رويد و در ساير مناطق گرم و حارّه دنيا نيز در باغها كاشته مى‏شود.

پولپ يا قسمت گوشتى ميوه شجرة الصبغ الاناتو

تركيب شيميايى:

اورلئان يا آناتو- اتريال اويل- سوكروز- تانن- يك ماده فرار- يك آلكالوئيد ناشناخته.

خواص درمانى:

آن را بخوريد. براى رفع يبوستهاى سخت مفيد است، كرم ‏كش است و انگل‏هاى روده را فلج مى‏كند و آنها را دفع مى‏نمايد.

ميوه خشك شجرة الصبغ الاناتو

تركيب شيميايى:

يك رنگ زرد- يك ماده تلخ- مواد اتريال اويل- چربى- رزين- تانن- سلولز- خاكستر.

خواص درمانى:

1- اگر از آن مشمع درست كنيد و در موارد جذام بكار ببريد مؤثر خواهد بود.

2- آن را بخوريد قابض و هم اينكه مسهل مى‏باشد.

دانه ميوه شجرة الصبغ الاناتو

تركيب شيميايى:

روغن چرب شامل الكل جديدى به نام بيكسول- پالميتين- فيتوسترول- استئاريك اسيد- اولئيك‏اسيد- ماده اناتو شامل رنگ قرمز بيكسين و …

ويتامين‏A در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

آب جوشانده آن را بنوشيد. تب را كاهش مى‏دهد، قابض است و اسهال خونى را مداوا مى‏كند، براى معالجه آسم مفيد است و در مورد ناراحتى‏هاى ريوى، استفاده مى‏شود، عرق شبانه را قطع مى‏كند، براى درمان ناراحتى قلبى و سوزاك مؤثر است.

برگ شجرة الصبغ الاناتو

خواص درمانى:

1- آب خيسانده آن را بنوشيد. از اسهال خونى جلوگيرى مى‏كند، در موارد زردى و گزش مار مؤثر است.

2- آب جوشانده آن را به بدن بماليد و يا در آب جوشانده آن حمام كنيد، تب را قطع مى‏كند و در مورد تب بچه‏ ها آن را در آب خوب بماليد تا له شود بعد آب آن را در حمام بر سر بچه ‏ها بريزيد، تب را قطع مى‏كند.

3- آن را له كنيد و در روغن نارگيل مخلوط و گرم نموده و بر پشت و كمر بماليد. قولنج و نفخ را برطرف مى‏سازد.

پوست ريشه شجرة الصبغ الاناتو

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد، تب را كاهش مى‏دهد.

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه شبدر
Next گیاه شنکار
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله