جستجو
< همه موضوعات

درختچه قرقات

درختچه قرقات‏

شناخت گیاه قراقات

نام‏هاى ديگر:

قره‏ قات- قراقات- قراطات- قرطات- زقال- مورته- برگ‏نو- قراقاظ- سياه ‏گيله- سياه‏دار.

Airelle- Caucasian whortleberry.

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Ericaceae ، درختچه ‏اى است به بلندى حدود دو متر. برگهاى آن تقريبا بدون دمبرگ، بيضى‏ شكل، نوك ‏تيز به طول سه تا هشت سانتى‏متر. گلهاى آن استكانى به رنگ سفيد مايل به سبز يا صورتى به طول شش تا هشت ميلى‏متر و ميوه آن به رنگ ارغوانى مايل به سياه به قطر شش يا هشت ميلى‏متر و شبيه به زغال ‏اخته است. اين درختچه در جنگلهاى شمال ايران در طالش، فومن، كلاردشت و لاجيم ديده شده است، در قفقاز نيز مى‏رويد. گونه‏ هاى ديگرى از اين‏ گياه وجود دارد كه در مناطق مختلف اروپا و آمريكاى شمالى و شمال آفريقا مى‏رويد.

ميوه قرقات‏

طبيعت آن: سرد و خشك است.

خواص درمانى:

1- هر روز عصر آن را مثل چاى دم كنيد و بنوشيد، يا هر روز يك مثقال از آن را بكوبيد و بخوريد. فشارخون را درمان مى‏كند، براى قند مفيد است، براى قطع خونروى از سينه نافع است، براى رفع تورم قولون و رفع اسهال مفيد مى‏باشد.

برگ قرقات‏

خواص درمانى:

چهار تا هشت گرم خشك آن را دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را چهار بار در روز بنوشيد، مدرّ است و در رفع ناراحتى‏هاى مزمن مخاطى مثانه و مجراى ادرار مفيد مى‏باشد، براى درمان بيمارى قند و فشارخون و تورم قولون و اسهال مفيد است.

منابع و مواخذ

Previous قنطریون کبیر
Next گیاه قلقاس
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله