جستجو
< همه موضوعات

فلفل سیاه

درختچه فلفل سياه‏

نام‏هاى ديگر:

فلفل اسود- پلپل سياه.

White Pepper- Blach Pepper- Pepper- Piper. nigrum. poivre noire

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Piperaceae ، درختچه ‏اى بالارونده كه به حالت خودرو و وحشى در مناطق مختلف مى‏رويد. بالارونده و نيمه انگلى است كه در حين بالا رفتن از درختان مجاور ريشه ‏هاى نابجا از آن خارج مى‏شود و به ساقه درختان مجاور فرومى‏رود و مى‏پيچد، برگ‏هاى بيضى نوك ‏تيز و پهن با سطح فوقانى سبز تيره و سطح زيرين سبز روشن به طول حدود ده تا پانزده سانتيمتر. گل‏هاى آن سفيد كوچك به صورت سنبله و مانند شاتون فندق آويزانند. ميوه آن گرد و كوچك‏تر از نخود است كه ابتدا به رنگ سبز و پس از رسيدن به رنگ قرمز تيره درمى ‏آيد و به شكل خوشه‏اى به طول هشت تا نه سانتيمتر از ساقه آويزان مى‏شود، در هر سنبل ممكن است پنجاه تا شصت دانه منفرد باشد، ميوه اين گياه به شدت تند و سوزاننده است.

ارتفاع درختچه فلفل تا ده متر ولى ضخامت ساقه آن كم و در حدود يك تا يك و نيم سانتيمتر مى‏باشد. دانه ‏هاى فلفل موقعى كه كاملا رسيده و هنوز سبز است چيده مى‏شود و آن‏ها را چند روز روى هم توده مى‏كنند كه تخمير شود بعد دانه‏ هاى تخمير شده را در آفتاب پهن مى‏كنند تا رنگ پوست دانه‏ ها قهوه ‏اى سير يا سياه شود. اين گياه در حال حاضر در اغلب مناطق حاره دنيا مانند هندوستان، مالاكا، هند و چين و كامبوج كاشته مى‏شود.

دانه فلفل سياه‏

طبيعت آن: خيلى گرم و خشك است.

تركيب شيميايى:

اسانس روغنى فرّار- جاويسين- پى‏پرين- پى‏پردين- فلاندرن‏كادى‏نن- پى‏يه‏ رين- نوعى رزين.

خواص آن:

1- آن را بخوريد. مقوى معده، محرك اشتها، بادشكن، تونيك و مقوى كبد سردمزاجان است، گرم‏ كننده و پاك‏ كننده بلغم مى‏باشد، محرك و قرمزكننده پوست است، براى معالجه اسهال تابستانه و اسهال خونى و وبا مصرف مى‏شود، سرماخوردگى را درمان مى‏كند، سرفه‏ هاى سرد و رطوبى را تسكين مى‏دهد، آروق را متوقف مى‏نمايد، قاعده ‏آور است و دردهاى قاعدگى را تسكين مى‏دهد، حافظه را تقويت مى‏كند.

2- اگر مكررا محلول فلفل در آب جوش را بخوريد و قى كنيد براى رفع مسموميت مارگزيدگى و عقرب‏ گزيدگى و مسموميت حاصل از خوردن ترياك مفيد است.

3- كوبيده آن را با عسل مخلوط كنيد و بخوريد. براى پاك كردن ريه مفيد است.

4- مضمضه آب جوشانده آن با پوست خشخاش و گلاب براى رفع درد دندان كه از نزله باشد مفيد است، از پوسيدگى دندان جلوگيرى و بعضى ناراحتى‏هاى لثه را درمان مى‏نمايد.

5- ضماد آن را براى معالجه و رفع تورم غده و تحليل جوش و كورك و كوليك و روماتيسم و سردرد بكار مى‏رود.

6- ماليدن گرد آن به چشم براى رفع تارى و تيرگى چشم و درخشان كردن سفيده چشم نافع است.

7- سائيده آن را با روغن گل مخلوط كنيد و هر روز بر موضع بماليد. فلج و فلج القوه يا ايستادن عضو يا بى‏حسى اعضاء را درمان مى‏كند.

8- ضماد كوبيده آن با حنا براى رويانيدن ناخن كه در اثر چرك انگشت از بين رفته باشد مفيد است.

9- چنانچه اعضاى بدن زياد خواب مى‏رود. آب جوشانده آن را بر اعضا بماليد و مقدارى مالش دهيد و چند روز تكرار كنيد.

10- مقدارى از آن را همراه با پياز و روغن حيوانى سرخ كنيد و به غذاى خود اضافه نموده و بخوريد. براى تقويت قواى جنسى در مرد و زن مؤثر است.

11- اگر كوبيده آن با كوبيده زنجبيل و عسل خورده شود جنين را سقط مى‏كند.

تذكر:

براى كبد و كليه گرم مضر است، براى زخم معده و ناراحتى‏هاى شديد گوارشى مضر است، براى گرم ‏مزاجان ضرر دارد، اگر در مجارى ادرار التهاب و زخم هست نبايد خورده شود زيرا آن را تحريك و ناراحت مى‏كند، سينه و حلق را خراش مى‏دهد

منابع و مواخذ

Previous گیاه چای کوهی ادرار آور و خلط آور
Next گیاه قاتل البق‏
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله