جستجو
< همه موضوعات

درختچه سیاه توسه

درختچه سياه ‏توسه‏

شناخت گیاه سیاه توسه

نام‏هاى ديگر:

سياه ‏توسكا- عوسج اسود- شجر حب الشوم.

Bourdaine- Bourgene- Aune noir- Frangule- Frangula- Black alder tree- Black dogwood- Alder buckthorn

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Rhamnaceae ، درختچه ‏اى است به ارتفاع دو تا چهار متر و بدون خار. برگ‏هاى آن با دمبرگ، بيضى با قاعده كم ‏و بيش گرد، نوك‏ تيز، موجى و بى‏ كرك به طول سه تا پنج سانتى‏متر با پنج تا يازده جفت رگبرگ. جوانه‏ هاى زمستانى آن معمولا بدون فلس است. ميوه آن كروى در ابعاد فندق كه ابتدا سرخ و بعد آبى تيره و در آخر پس از رسيدن به رنگ سياه درمى‏ آيد. اين درختچه در اروپا، آسيا، سيبرى و آفريقاى شمالى انتشار دارد و بخصوص در جنگل‏هاى مرطوب جلگه‏اى شمال ايران ديده مى‏شود، در جنگل‏هاى لاهيجان، نور و كجور بيشتر مى‏رويد.

پوست درختچه سياه توسه‏

تركيب شيميايى: ماده‏ اى مخمرى- اسيد سيانيدريك- گلوكوزيدى به نام فرانگولين.

خواص درمانى:

1- ده گرم خشك آن را نيمكوب نموده و در نصف ليوان آب بجوشانيد و آب صاف ‏كرده آن را تا نيم‏گرم است موقع خواب بنوشيد. مليّن و مسهل است.

2- يك‏صد گرم از خشك آن را نيمكوب نموده و در يك ليتر آب بجوشانيد و با آب صاف‏كرده آن شستشو كنيد. براى معالجه جرب و كچلى و ناراحتى‏هاى پوستى و التيام زخمها نافع است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه سوسنبر
Next گیاه سینه دارو
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله