جستجو
< همه موضوعات

انواع داروها و درمان اغلب بیماریها

نسخه های درمانی

داروهاي مسهل – يبوست – سفتي مدفوع – دير كاركردن شكم

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1
دارو : ريشه و ريزم ريوند چيني ( Rheum officinale )
مقدر مصرف : 1 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده است در يك فنجان آب جوش ريخته مدت يك ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو در زنان حامله و در افراديكه سنگ در مثانه يا دستگاه ادراري دارند نبايد مصرف شود .
نسخه شماره 2
دارو : شيرابه خشك شده برگهاي صبر زرد (چداروا) ( Aleo species )
مقدر مصرف : 60 تا 200 ميلي گرم بعنوان مسهل ملايم ، 300 تا 1000 ميلي گرم بعنوان مسهل .
طرز تهيه : با كمي شربت قند ميل كنيد .
توجه : اين دارو در دوران حاملگي ، زمان قاعدگي و در هنگام وجود ناراحتي گوارشي مصرف نگردد .
نسخه شماره 3
دارو : برگ سنا ( Cassia angustifolia )
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم بعنوان ملين
1 تا 3 گرم بعنوان مسهل ملايم
4 تا 8 گرم بعنوان مسهل قوي
طرز تهيه : مقادير مورد نظر از برگ سنا را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آبجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : مدت 6 تا 8 ساعت بعد از مصرف دارو تخليه روده شروع مي شود .
نسخه شماره4
دارو : اسفرزه ( Plantago psylium)
مقدر مصرف : براي بزرگسالان مقدر 10 گرم يا يك قاشق غذا وري پر با كمي آب ولرم يا شير گرم روزي سه بار مصرف گردد .
اطفال : مقدر يك رگم روزي سه بار با كمي آب گرم يا شير گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 5
دارو : پوست سيا توسه ( Rhamnus frangula )
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم از پودر گياه
طرز تهيه و مصرف : بصورت كپسول تهيه و ميل كنيد .
توجه : مقدر 2 تا 6 گرم اين دارو را در يك ليوان آب بصورت جوشانده نيز مي توان تهيه و مصرف نمود .
نسخه شماره 6
دارو : مغز ميوه فلوس ( Cassia fistula)
مقدر مصرف : بزرگسالان به مقدر 4 تا 8 گرم بعنوان ملين و به مقدر 30 تا 60 رگم بعنوان مسهل ، اطفال به مقدر 3 گرم بر حسب هر يك از سنين عمر بعنوان مسهل .
طرز تهيه و مصرف : مقادير ذكر شده از پودر گياه فوق را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد .

داروهاي ملين

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت يبوستهاي اسپاسمي ( عصبي )
عصاره سيا توسه 19/7 ميلي ليتر
عصاره بلادن 0/3 ميلي ليتر
مقدر مصرف :
صبح وشب قبل از خواب 30 قطره از داروي فوق در يك استكان آب قند حل و ميل شود .
نسخه شماره 2- داروي ملين ( جهت برطرف كردن يبوست همراه با درد )
بابونه 20 گرم
بومادران 20 گرم
بردنجبوبه 10 گرم
نعناع 5 گرم
سنا 5 گرم
سيا توسه 5 گرم
طز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ملين
ريشه شيرين بيان 30 گرم
ترنجبين 60 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
بنفشه و ريشه شيرين بيان پودر شده را در يك فنجان آبجوش ريخته مدت 30 دققيه بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده و ترنجبين را با آن اضافه مي كنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در يك نوبت ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ملين
زردآلو پانزده عدد
آلو پانزده عدد
گل نيلوفر سه عدد
گل بنفشه 15 گرم
عدس پوست كنده 10 گرم
گشنيز خشك 10 گرم
تخم كاسني نيم كوبيده 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را به مدت يك روز در آب خيسانده و بعد صاف مي كنند . مخلوط صاف شده در يك نوبت جهت رفع يبوست و حرارت و غلبه گرمي در مناطق گرم توصيه كرده اند .
توجه : براي اينكه خيسانده تهيه شده خاصيت مليني داشته باشد به آن 50 گرم ترنجبين اضافه مي كنند
===نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1
دارو : گز علفي ( Quercus infectoria )
مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : در كمي آب حل نموده و ميل كنيد .
نسخه شماره 2
دارو : گز خونساري ( گزانگبين ) ( Astragalus adscendens )
مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : در كمي آب حل نموده و ميل كنيد .
نسخه شماره 3
دارو : ترنجبين ( Alhagi camelorum )
مقدر مصرف : 10 تا 70 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 4
دارو : شير خشت ( Cotoneaster numularia)
مقدر مصرف : تا 100 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 5
دارو : شكر سرخ ( Saccharum offcinarum )
مقدر مصرف : تا 100 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 6
دارو : شكر تيغال ( Echinops cephalotes)
مقدر مصرف : تا 15 گرم
طرز مصرف : بصورت دم كرده
نسخه شماره 7
دارو : بيد خشت ( Salix excelsa)
مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
طرز مصرف : با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 8
دارو : دانه خاكشي ( Sisymbrium sophia)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز مصرف : با كمي آب سرد ميل كنيد .
نسخه شماره 9
دارو : ميوه انجير (Ficus carica )
مقدر مصرف : 10 تا 15 گرم
طرز مصرف : بصورت خيسانده در آب گرم يا در شير ميل كنيد .
نسخه شماره 10 ( ملين قوي )
دارو : روغن كرچك ( Ricinus communis oil)
مقدر مصرف : يك قاشق مربا خوري تا يك قاشق غذا خوري بر حسب سن و وضع بدني بيمار .
توجه : اين دارو بهترين و مناسبترين و مطمئن ترين ملينهاست و براي كودكان هم مناسب است .
نسخه شماره 11
دارو : روغن بادام ( Prunus amygdalus oil)
مقدر مصرف : 15 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
نسخه شماره 12
دارو : روغن نارگيل ( Cocos nucifera oil)
مقدر مصرف : 10 تا 40 گرم ( بر حسب سن بيمار )
نسخه شماره 13
دارو : روغن پنبه دانه ( Gossypium hearbaceum oil)
مقدر مصرف : 10 تا 30 گرم ( بر حسب سن بيمار )
نسخه شماره 14
دارو : روغن كنجد ( Sesamum indicum oil)
مقدر مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
نسخه شماره 15
دارو : روغن ذرت ( Zea mays or corn oil)
مقدر مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب سن بيمار )
نسخه شماره 16
دارو : روغن مغز گردو ( Juglans regia oil )
مقدر مصرف : 10 تا 15 گرم ( بر حسب سن بيمار )

ضد قولنج وداروهاي باد شكن و ضد نفخ

– داروهاي ضد گاستريت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشكلات و بيماريهاي معده و گوارش
=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي باد شكن ( ضد نفخ )
دانه زيره يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
برگ نعناع يك قسمت
دانه انيسون يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش  ريخته و باقي بگذاريد 20 دقيقه دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل مي كنند .
نسخه شماره 2- داروي بادشكن قوي
گل بابونه يك قسمت
برگ بادرنجبويه يك قسمت
ميوه رازيانه يك قسمت
ميوه انيسون يك قسمت
ميوه زيره يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد 20 دقيقه دك بكشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد درد و ضد نفخ
نعناع 250 گرم
گل بابونه 250 گرم
رازيانه 100 گرم
ريشه شيرين بيان 200 گرم
ريشه ختمي 200 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر دو قاشق ذا خورياز مخلوط فوق را كه قبلا خرد و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد 30 دقيقه دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر دفعه يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد قولنج ( كوليك )
گل بابونه يك قسمت
برگ بادرنجبويه يك قسمت
ريشه سنبل الطيب يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري ا مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 20 دققيه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد تشنج و دل درد معده
نعناع 10 گرم
بابونه 10 گرم
انيسون 5 گرم
بومادران 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آرنا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي ضد گاستريت و ضد نفخ
اسطو خودوس يك قسمت
دانه زيره ده قسمت
دانه رازيانه ده قسمت
دانه انيسون ده قسمت
گل بابونه ده قسمت
گياه بومادران بيست قسمت
برگ نعناع سيزده قسمت
ريشه سنبل الطيب پنج قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دو بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي ضد نفخ
دانه زيره يك قسمت
گل بابونه سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
ريشه سنبل الطيب سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد ، در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه بال خود باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روي دو بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي ضد نفخ
زيره 10 گرم
رازيانه 10 گرم
انيسون 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس روزي سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد
نسخه شماره 9- داروي ضد نفخ و ضد دل درد
نعناع 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
برگ توت فرنگي 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ، نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو جهت درمان پيچش شكم همراه با درد
نعناع 20 گرم
بابونه 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
انيسون 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيدهو نرم شده باشد در يك ليوا ن آب جوش ريخته به مدت 20 دققيه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- دارو جهت رفع اختلالات هاضمه
برگ انيسون يك قسمت
برگ ريحان يك قسمت
برگ نعناع يك قسمت
برگ مرزه ده قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا وبيده و نرم شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده مدت يك هفته هر شب ميل كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد دل درد دارو : ميوه يا تمام گياه رازيانه ( Foeniculum vulgare )
مقدر مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم ، اطفال بر حسب سن 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقادير فوق از داروي نيم كوب شده را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي بادشكن و ضد دل درد دارو : ميوه زيره ( Carum carvi)
مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 12 گرم – اطفال 2 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقادير فوق از داروي نيم كوب شده را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد قولنج و بادشكن دارو : گل بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla )
مقدر مصرف : 2 تا 8 گرم (بر حسب سن بيمار)
طرز تهيه : مقادير فوق از داروي نيم كوب شده را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد قولنج و بادشكن دارو : تمام گياه مرزنجوش ( Origanum majorana )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير فوق از داروي نيم كوب شده را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد قولنج و بادشكن دارو : برگ گياه بادرنجبويه ( Melissa officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي بادشكن دارو : تمام گياه آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير گياه فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي بادشكن دارو : تمام گياه پودنه ( Mentha pulegium)
مقدر مصرف : 1 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير گياه فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت يك ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر باريك فنجان ميل كنيد .
توجه : مصرف اين دارو در زنان حامله توصيه نمي شود .
نسخه شماره 8- داروي بادشكن دارو : اسطو خودوس ( Lavandula officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير گياه فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر باريك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي ضد تشنج و بادشكن دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير گياه فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر باريك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- داروي بادشكن دارو : تخم گياه گشنيز ( Coriandrum sativum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقادير گياه فوق را كه قبلا كوبيده شده است را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر باريك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي ضد اسپاسم دارو : سير ( Allium sativum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم ( پودر خشك شده يا 3-4 دانه پياز آن )
طرز مصرف : همراه با غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 12- داروي ضد اسپاسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسكيام ) ( Hyoscyamus niger )
مقدر مصرف : 130 تا 320 ميلي گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آبجوش ربخته مدتنيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو به علت شديد الاثر بودن بايد توسط پزشك نجويز گردد .
نسخه شماره 13- داروي ضد اسپاسم دارو : شيرابه خشك شدن انقوزه ( Ferula assa-foetida)
مقدر مصرف : 0/3 تا 1 گرم
طرز تهيه : در كمي آب ولرم حل و ميل كنيد
نسخه شماره 14- داروي ضد تشنج اسپاسم دارو : ريشه يا برگ گياه شاهبيزك ( Atropa belladonna )
مقدر مصرف : 30 تا 100 گرم
طرز تهيه : مقدر داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر دفعه يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشك تجويز گردد .
نسخه شماره 15- داروي بادشكن دارو : تمام گياه گلدار آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر يك دفعه فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 16- داروي بادشكن دارو : دانه گياه سياه دانه ( Nigella sativa )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر يك دفعه فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 17- داروي بادشكن دارو : ميوه كبابه ( Piper cubeba )
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه نيم كوب كرده در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و گرم گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 18- داروي ضد درد معده و بادشكن دارو : ميوه باديان (Pimpinella anisum )
مقدر مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه نيم كوب كرده در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 19- داروي بادشكن دارو : تمام گياه شويد ( Anethum graveolnce )
مقدر مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه نيم كوب كرده در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 20- داروي ضد درد معده و بادشكن دارو : تمام گياه مرزه ( Satureia hortensis )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه نيم كوب كرده در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 21- داروي مقوي معده دارو : ريشه و ريزم جنطيانا ( ژانسين ) ( Gentiana Iuteas )
مقدرا مصرف : 2 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
توجه : افرادي كه به سرعت مبتلا به سردرد يا حالت عصبي مي شوند نبايد اين دارو را مصرف نمايند .
نسخه شماره 22- داروي مقوي معده دارو : ميوه ( دانه ) انيسون ( Pimpinella anisum )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 24- داروي مقوي معده و برطرف كننده ورم معده دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 23- داروي مقوي معده دارو : ميوه ( دانه ) را زيانه ( Foeniculum vulgare )
مقدرا مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 24- داروي مقوي معده و برطرف كننده ورم معده دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 25- داروي مقوي بادشكن و برطرف كننده قولنج معده
دارو : تخم شويد ( شبت ) ( Anethum graveolence )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 26- داروجهت درمان درد معده و روده دارو : زنجبيل ( Zingiber officinalis
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم يا يك قاشق مربا خوري
طرز تهيه : صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 27- داروي مقوي معده دارو : برگ پونه (پودنه ) ( Mentha pulegium )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 28- دارو جهت برطرف كردن خونريزي معده دارو : گل بنفشه ( Viola odorata )
مقدرا مصرف : 10 تا 20 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 29- داروي مقوي معده دارو : ميوه يا برگ گياه برگ بو ( Larus nobilis )
مقدرا مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 30- داروي مقوي معده دارو : ريزوم زردچوبه ( Curcuma longa)
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 31- دارو جهت درمان درمان ورم و زخم معده دارو : خرفه ( Portulaca oleracea )
مقدر مصرف : صبح و ظهر و شب هر دفعه در حدود 3 گرم خرفه تازه همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 32- دارو جهت التهاب معده و روده دارو : مرزه ( Satureia hortensis )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كني
نسخه شماره 33- دارو جهت زخم معده و اثني عشر دارو : ريشه شيرين بيان ( مجو ) ( Glycyrrhiza glabra )
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 34- دارو جهت زخم معده ( CAchillea mille Folium ) دارو : گل يا تمام گياه بومادران
مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد

داروهاي محرك معده ، مقوي معده و اشتها آور

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي محرك معده
ميوه رازيانه يك قسمت
زيره سياه يك قسمت
تخم گشنيز يك قسمت
ميوه انيسون يك قسمت
زيره سبز يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده ظهر و شام بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي مقوي معده
ميوه انيسون يك قسمت
ميوه شويد يك قسمت
ميوه رازيانه يك قسمت
ميوه زيره سياه يك قسمت
برگ نعناع خشك شده يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري ااز مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده ظهر وشام بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي مقوي معده
افسنطين 200 گرم
قنطوريون صغير 200 گرم
شبدر آبي 50 گرم
ريشه ژانسيان 50 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و رنم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح وش ب نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت ناراحتي معده همراه با درد
نعناع 20 گرم
بابونه 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
انيسون 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5-داروي اشتها آور
برگ شبدر يا يونجه يك قسمت
گياه قنطوريون يك قسمت
افسنطين يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دققيه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل بكنيد .
نسخه شماره6- داروي ضد كمبود شيره معده
گياه افسنطين دو قسمت
دانه زيره دو قسمت
گل بابونه دو قسمت
برگ نعناع چهار قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي جهت التيام زخم معده
بابونه 30 گرم
زيره 10 گرم
نعناع 3 گرم
سنا 3 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد با هم مخلوط كرده و در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد ا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه مرتبه هر دفعه يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو هاي ضد كمبود شيره معده
گياه افسنطين دو قسمت
دانه زيره دو قسمت
گل بابونه دو قسمت
برگ نعناع چهار قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خر شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي جهت التيام زخم معده
بابونه 30 گرم
زيره 10 گرم
نعناع 3 گرم
سنا 3 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد را با هم مخلوط كرده و در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه رمتبه هر دفعه يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 10- داروي اشتهاآور
برگ يونجه 8 قسمت
بابا آدم 2قسمت
درچين 1 قسمت
شيرين بيان 1قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق ذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دققيه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 بار هر دفعه يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي دل درد همراه با اسهال
پوست بلوط 20 گرم
نعناع 10 گرم
بابونه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باش در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 3 بار هر دفعه يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : پوست درچين ( Cinnamomum zeylanicm )
مقدر مصرف : 0/5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو : ريشه زنجبيل ( Zingiber officinalis )
مقدر مصرف : 0/25 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو : ميوه (دانه ) هل ( Elletaria cardamomum or Anomum C. )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو : ميوه فلفل سياه ( Piper nigrum )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان با كمي شكر يا عسل قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو : دانه گياه شنبليله ( Trigonella foenum – graecum )
مقدر مصرف : 4 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو : برگ يا ريشه يا دانه سنبل ختائي ( Archangelica officinalis )
مقدر مصرف : برگ 1 تا 3 گرم – ريشه 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 7- دارو : ميوه انيسون ( Pimpinella anisum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو : ميوه ( دانه ) رازيانه ( Foeniculum vulgare )
مقدر مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو : پياز گياه سير ( Allium sativum )
طرز تهيه و مقدرا مصرف : پنج عدد سير را در 1/8 ليتر آب سرد له كرده 6 تا 8 ساعت مي گذارند باقي بماند سپس روزي چند بار هر مرتبه يك قاشق غذا خوري ميل كنيد .

داروهاي ضد كرم و انگل

===نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت رفع كرمك
صبر زرد 0/5 تا 1 گرم
زرده تخم مرغ 1 عدد
آب نيم گرم 50 تا 100 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق مخلوط و تنقيه شود .
نسخه شماره 2- دارو جهت رفع كرمهاي آسكاريس
ريشه انار يك قسمت
پوست ريشه شال (آزاد درخت) يك قسمت
سرخس يك قسمت
فوفل يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر 2 قاشق غذا وري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح ناشتا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت درمان كرم كدو
تخم كدو 15 گرم
برنك كابلي 15 گرم
فوفل يك دانه
قارچ كوهي 30 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد آنرا صاف كرده صبح ناشتا ميل كنيد .
نسخه شماره 4-دارو جهت رفع كرمهاي دراز
برنك كابلي 25 گرم
پوست هليله زرد 25 گرم
آمله منقي 25گرم
تربد سفيد 15 گرم
شكر سرخ 100 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را كوبيده و الك كرده و با شكر سرخ مخلوط و بصورت حب درآورده و به مقدر 20 گرم با آب گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت دفع انواع كرمها
پوست هليله زرد 15 گرم
برنك كابلي 15 گرم
تربد سفيد 30 گرم
شكر سرخ 60 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را نرم و الك و مخلوط كرده و هر بار 30 گرم با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت درمان كرم كدو
ريشه سرخس 10 گرم
تربد 10 گرم
برنك كابلي 25 گرم
درمنه تركي 25 گرم
باقلاي مصري 15 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار براي مدت 5 روز صبح و شب ميل كنيد .
===نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : برگ و سرشاخه گياه افسنطين ( گونه هاي مختلف آرتميزيا ( Artemisia Spp)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده به مدت 5 روز متوالي هر بار يك فنجان ميل كنيد
توجه : از مقادير زياد اين دارو اجتناب گردد چون ايجاد مسموميت مي كند .
نسخه شماره 2- دارو : پوست ريشه انار ( Punica granaum)
مقدر مصرف : 4 تا 15 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . صبح و شب هر دفعه يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو : سير ( Allium sativum)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو : تخم كدو ( Cucurbita maxima and C.pepo)
مقدر مصرف : بزرگسالان 200 تا 250 گرم – اطفال 50 تا 100 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده ميل كنيد و پس از چند ساعت دو قاشق غذا خوري روغن كرچك يا زيتون ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو : ريشه بسفايج ( Poypodium vulgare)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو : ريشه سرخس نر ( Aspidium filix – mas )
مقدر مصرف : 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده ميل كنيد .
توجه : اين گياه سمي بوده و بايد زير نظر پزشك تج.يز شود و در مورد بيماران قلبي و زنان حامله نيز توصيه نمي گردد .
نسخه شماره 7- دارو : قارچ كوهي ( Pleurotus enyngii)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو : گل زبان در قفا ( Delphinium consolida)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 9- دارو : تست هوايي گياه سداب ( Ruta graveolence)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو : برگ و پوست زبان گنجشك ( Faraxinus excelsior)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- دارو : برگ و پوست زبان گنجشك ( Faraxinus excelsior)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي مدر صفرا و ضد بيماريهاي صفرايي و يرقان

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي صفرا آور
گياه بومادران يك قسمت
گياه بنفشه يك قسمت
گياه خار مقدس يك قسمت
پوست سياه توسه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد سنگ صفرا
گياه خار مقدس يك قسمت
برگ پنيرك يك قسمت
گل هميشه بهار يك قسمت
بفشه سه رنگ يك قسمت
پوست سياه توسه يك قسمت
بومادران يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك تا دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي صفرا آور
گياه افسنطين دو قسمت
گياه خار مقدس دو قسمت
برگ نعناع دو قسمت
ريزوم ريوند يك قسمت
دانه زيره يك قسمت
ميوه خار مقدس دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي صفرا آور و مقوي كبد
گل هميشه بهار يك قسمت
گل گياه گندم يك قسمت
برگ نعناع بيست قسمت
ريشه شيرين بيان سي قسمت
ريشه ژانسيان پنج قسمت
پوست سياه توسه ده قسمت
ميوه زيره پنج قسمت
ميوه رازيانه پنج قسمت
گل بابونه سيزده قسمت
گياه ماميران ده قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق با نيم ليتر آب جوش مخلوط كرده مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت صفرا
پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد
عناب 15 عدد
آلوي بزرگ 10 عدد
تمر هندي 30 گرم
گل نيلوفر 5 گرم
گل بفشه 15 گرم
آب مقدر كافي
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را در آب سرد به مدت 12 ساعت خيسانده و حاصل را در يك نوبت ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت دفع صفرا
پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد
عناب 15 عدد
آلوي سياه 10 عدد
تمر هندي 1 گرم
گل نيلوفر 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
زرشك 10 گرم
آب نيم ليتر
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را درش ب خيسانده و صبح صاف نموده و حاصل صافي در يك نوبت ميل شود .
نسخه شماره 7-داروي مقوي صفرا و كليه ها
ميوه سرو كوهي يك قسمت
ريشه ختمي يك قسمت
زنجبيل يك چهارم قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان صبح و شب بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- ارو جهت دفع سنگهاي صفراوي
ريشه ياب 25 گرم
برگ و سر شاخه هاي كندناي كوهي 50 گرم
ريشه اونونيس 25 گرم
برگ و سر شاخه هاي ماشيا (غافث ) 50 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي صفرا آور
ريشه زنجبيل شامي 150 گرم
ريزوم ريوند 150 گرم
ريشه اونونيس 150 گرم
برگ غافث 400 گرم
برگ كندناي كوهي 150 گرم
برگ تمشك 50 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار صبح و شب يك فنجان ميل كنيد .
===نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي صفرا آور و محرك ترشح صفرا دارو : ريزوم زردچوبه ( Curcuma longa )
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت 5 دقيقه بگذاريد تا بجوشد سپس آنرا صاف كرده و ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي معالج يرقان و صفرا آور دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين گياه تا اندازه اي سمي بوده و استفاده از آن به مقدر زياد باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي مي شود بنابراين مصرف آن بايستي زير نظر پزشك باشد .
نسخه شماره 3- داروي معالج يرقان
دارو : تمام گياه گل رنگ ( كافشه ) ( Carthamus tinctorius)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي معالج يرقان
دارو : دانه گياه سياه دانه ( NIgella sativa)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي صفرا آور
دارو : ريشه كاسني ( Cichorium intybus)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره 6- داروي صفرا آور
دارو : تمام گياه افسنطين كبير ( Aretmisia absinthium)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره 7- داروي ضد يرقان
دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي مدر صفرا و معالج اختلالات صفرا
دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شيرمال ، كاسني زرد ) ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي صفرا آور
دارو : تمام گياه آناكاليس ( عين الجمل ) (Anagalis arrensis )
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- داروي ضد يرقان و صفرا آور
دارو : تمام گياه عاثف (Agrimonia eupatoria)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي صفرا آور و محرك ترشح صفرا
دارو : پياز گياه سير ( Allium sativum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 12- دارو جهت معالجه بيماريهاي صفراوي
دارو : تمام گياه سداب ( Ruta graveolens)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 13- دارو ي صفرا آور
دارو : تمام گياه خرفه ( Portulaca oleracea)
مقدر مصرف : 50 تا 100 گرم بصورت تازه و 5 تا 10 گرم بصورت خشك
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 14- داروي صفرا آور
دارو : برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي )
( Rosmarinus officinalis )
مقدر مصرف : 2تا 4 و حتي تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 15- دارو ي مدر صفرا
دارو : ميوه تمر هندي ( Tamarindus indica)
مقدر مصرف : 10 تا 45 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيسانده شود سپس آنرا با مقدري قند ميل كنيد .
نسخه شماره 16- دارو ي مدر صفرا
دارو : روغن زيتون ، برگ و پوست زيتون ( Olea europea)
مقدر مصرف : 20 تا 40 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را روزي دو مرتبه همراه با سالاد ميل كنيد مقدر مصرف برگ و پوست 4-8 گرم بصورت دم كرده مطابق روشهاي بالا توصيه مي گردد .
نسخه شماره 17- داروي صفرا آور
دارو : گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)
مقدر مصرف : 3 تا 6گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 18- داروي صفرا آور
دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 19- داروي صفرا آور
دارو : برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي )
( Rosmarinus officinalis )
مقدر مصرف : 2تا 4 و حتي تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 20- داروي محرك ترشح كيسه صفرا
دارو : گل هميشه بهار ( Calendula offcinalis )
مقدرا مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 21- داروي محرك ترشح برونش ها
دارو : برگ بارهنگ سرنيزه اي ( Plantago lanceolata )
مقدرا مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 22- داروي محرك ترشح صفرا
دارو : ريشه يا برگ گل كاسني ( Cichorium intybus )
مقدرا مصرف : 3 تا 6گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 23- داروي محرك غدد ترشحي معده ( ترشح معده و صفرا )
دارو : تمام گياه افسنطين ( Artemisia absinthium )
مقدرا مصرف : 2 تا 4گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 24- داروي محرك ترشح غدد معده و روده
دارو : پياز ( Allium cepa )
مقدر مصرف : روزانه يك عدد پياز خام با هر غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 25 – دارو جهت برطرف كردن يرقان ، زردي و سيروز كبدي
دارو : ميوه زرشك ( Berberis vulgaris )
مقدر مصرف : 2 تا 6گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 26- دارو جهت اختلالات در ترشح غدد
دارو : ريشه انجدان رومي ( Levisticum officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي معرق و ضد تعرق

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي معرق
گل زير فون يك قسمت
گل آقطي يك قسمت
گل ماهور يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته و مدت نيم ساعت بگذاريد تادم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو جهت جلوگيري از عرق زياد
برگ مريم گلي يك قسمت
برگ زوفا يك قسمت
پوست ميوه گردو يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته و مدت نيم ساعت بگذاريد تادم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از خواب ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت جلوگيري از عرق زياد
گشنيز خشك 25 گرم
سماق 25 گرم
برنج سفيد 25 گرم
آب 250 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را در آب بجوشانيد تا حجم حاصل به يك سوم برسد . سپس آنرا صاف نموده و روزي 100 گرم ميل كنيد
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد تعرق شبانه و ضد تعرق زياد مسلولين دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد تعرق شبانه مسلولين دارو : سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو : گل زوفا ( Hyssopus officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 1 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : برگ نعناع يا پونه ( Mentha piperita or M.pulegium)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : ريشه بابا آدم ( Arctium lappa)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : گل تمام گياه بومادران ( Achilea millsolium)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : افرادا ( ريش بز ) ( Ephedra species)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : تره تيزك ( شاهي ) ( Lepidium sativum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7 – دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : گل بابونه ( Matricaria chamomilla)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : تمام گياه گلدار گونه هايي از آويشن ( Thymus species)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو براي ايجاد عرق (معرق) دارو : ريزم بيد گياه (مرغ) (Agropyrum repens)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي مدر

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي مدر
ريشه سنبل خطائي يك قسمت
ريشه انجدان رومي يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
ميوه سرو كوهي يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از گياهان را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي مدر
كاكل ذرت يك قسمت
دم گيلاس يك قسمت
دم اسب يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از گياهان را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي مدر و موثر بر التهاب مثانه
كاكل ذرت يك قسمت
بيد گياه ( مرغ) يك قسمت
تخم جعفري يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي مدر
ميوه ابهل يك قسمت
ريشه انجدان رومي يك قسمت
ميوه زيره يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي مدر
ريشه جعفري 350 گرم
شاخه و برگ دم اسب 200 گرم
برگ تمشك 200 گرم
برگ درخت غان 250 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي مدر
برگ درخت غان 25 گرم
ريشه جعفري 25 گرم
دم گيلاس 25 گرم
گياه گزنه 5 گرم
گياه آقطي سياه 5 گرم
گياه بومادران 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : ريزوم بيد گياه ( مرغ ) ( Agropyron repence)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2- دارو : ريزوم مارچوبه ( هليون ) ( Asparagus officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3- دارو : دانه گل آفتاب گردان ( Heliantus annus)
مقدر مصرف : 4تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4- دارو : برگ انگور ( Vitis vinifers L)
مقدر مصرف : 40 تا 60 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5- دارو : برگ گياه خاس ( خاش ، راج ) ( IIex aquifolium)
مقدر مصرف : 6 تا 12 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
سخه شماره 6-
دارو : ريشه يا برگ گل قاصد ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف : 6 تا 12 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7- دارو : گل زير فون ( Tilia cordata Mill)
مقدر مصرف : 6 تا 12 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 8- دارو : دم گيلاس ( Cerasus avium L ) ( Cherry Tail)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 9- داروي مدر بخصوص براي معالجه رماتيسم و نقرس
دارو : گل ، پوست و ريشه آقطي ( Sambucus nigra)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 10- داروي مدر بخصوص براي معالجه استسقاء
دارو : تمام برگ ترخون ( Artemisia dracunculus)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 11- دارو : تمام گياه آناگاليس ( عين الجمل ) ( Angallis arvensis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 12- دارو : تمام گياه يا دانه جعفري ( Petroselinum crispum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 13- دارو : ميوه خشك شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( Rosa canina)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 14- دارو : تخم ترب سياه ( Rhaphanus sativus)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. ميوه آن را نيز تا 100 گرم مي توان هر بار همراه غذا ميل كدر .
نسخه شماره 15- دارو : تخم كرفس ( Apium graveolence)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس بدون صاف كردن روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 16- دارو : برگ بارهنگ سرنيزه اي ( Plantago lanceolata)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 17- دارو : ريشه صابوني ( غاسول ) ( Saponaria officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 18- دارو : گل بابونه اصلي ( Matricarira chamomilla)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 20- دارو : گل زبان در قفا ( زبان پس قفا ) ( Delphinium consolida)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 21- دارو : كاكل ذرت ( Zea mays corn sille )
مقدر مصرف : 2 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 22- دارو : گل گياه گندم ( قنطريون ) ( Centaurea cyamus L)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 23- دارو : دانه گياه سياه دانه ( Nigela sativa)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 24- دارو : برگ و پوست ساقه زبان گنجشك ( Faraxinus excelsiot)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 25- دارو : ريشه يا ميوه گياه غليون ( شون ) ( Sambucus ebulus )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم از ريشه يا 2 تا 4 گرم از ميوه
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 26- دارو : تمام گياه گلدار آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد

داروهاي معالج بيماريهاي كليه و مثانه

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت نزله مثانه
ريشه سنبل خطائي يك قسمت
تخم جعفري يك قسمت
برگ انگور خرس دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد دردهاي مثانه
ريشه سنبل خطائي يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
گياه دم اسب يك قسمت
گياه بنفشه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد درد مثانه و كليه
برگ غان پنج قسمت
تخم جعفري دو قسمت
برگ انگور خرس هشت قسمت
ريشه شيرين بيان هفت قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد درد مثانه و كليه
رگ غان سه قسمت
برگ انگو خرس هفت قسمت
ريشه شيرين بيان هفت قسمت
برگ بذر البنج سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه بيماريهاي كليه و مثانه
برگ زبان گنجشك 20 گرم
برگ انگور خرس 20 گرم
ريشه شيرين بيان 20 گرم
پوست بابا آدم 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت سنگ كليه و مثانه
تخم خيار 30 گرم
تخم خربزه 60گرم
خارخاسك 40 گرم
ريشه لبلاب 40 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره1 – دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن كليه و مثانه
دارو : ميوه خشك شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( Rosa canina)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر مصرف مذكور در فوق مورد شروع تشكيل سنگ كليه و مثانه جهت حل كردن آنها نيز مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره2 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري
دارو : ريشه روناس ( Rubia tinctorum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين دراي خاصيت حل كنندگي سنگهاي مثانه نيز مي باشد .
نسخه شماره3 – داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه
دارو : تخم تره ( Allium porrum)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره4 – داروي ضد دردهاي كليه
دارو : تخم شويد ( Anethum graveolense)
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره5 – داروي ضد التهاب مجاري دراي
دارو : گل بنفشه ( Viola odorata)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره6 – دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه
دارو : تمام قسمتهاي گياه به ويژه تخم جعفري ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره7 – دارو ي ضد دردهاي مثانه
دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)
مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد ميوه
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين موجب دفع اوراتها ، هم مي شود .
نسخه شماره8 – دارو ي معالج نزله كليه
دارو : تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره9 – دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه
دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره9 – دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه
دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 11 – دارو ي جهت رفع التهابات كليه
دارو : برگ يا چوب يا پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو باعث خروج آب بدن بدون اينكه بافت كليه را تحريك كند مي شود .
نسخه شماره 12 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري
دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 13- دارو جهت رفع عفونت مجاري ادراري
دارو : ميوه خارخاسك ( Tribulus terresteris)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

داروهاي ضد سرفه ، ضد برونشيت ، ضد آسم و ضد بيماري

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي ضد سرفه
نسخه شماره 1- داروي ضد سرفه
گل پنيرك يك قسمت
برگ ختمي يك قسمت
ريشه ختمي دو قسمت
برگ پاخزري يك قسمت
گل ماهور يك قسمت
ريشه شيرين بيان دو قسمت
آويشن يك قسمت
دانه انيسون يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد سرفه
گلسنگ ايسلندي يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
ريشه ختمي دو و نيم قسمت
دانه رازيانه يك قسمت
آويشن سه قسمت
بارهنگ يك و نيم قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد سرفه
گل گياه گل گندم نيم قسمت
گل پنيرك يك قسمت
گل پاخري دو قسمت
گل ماهور يك و نيم قسمت
ريشه علف شير يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت
دانه انيسون ستاره اي يك قسمت
گياه آويشن يك و نيم قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد سرفه
ريزوم زنبق نيم قسمت
ريشه ختمي چهار قسمت
برگ پاخري دو قسمت
گل غان يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت
ميوه انيسون يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنش ها
آويشن 20 گرم
گل ماهور 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دوبار ( صبح و شب ) هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره6- دارو جهت سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنشها
دانه كتان يك و نيم قسمت
ميوه انيسون يك قسمت
ميوه رازيانه يك قسمت
گياه آويشن يك و نيم قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب چوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- دارو جهت برونشيت
برگ ختمي يك قسمت
گل پنيرك يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
دانه كتان دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي 2 تا 3 بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت برونشيت
ميوه انيسون يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
برگ ختمي يك قسمت
ميوه رازيانه يك قسمت
برگ پاخري يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصروت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو جهت برونشيت
برگ و گل پنيرك يك قسمت
برگ و گل ماهور يك قسمت
ريشه ختمي يك قسمت
گياه ختمي يك قسمت
برگ پاخري يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده سه يا چهار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو جهت برونشيت
آويشن 20 گرم
ميوه رازيانه 10 گرم
ميوه انيسون 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كره روز ي دو بار صبح و شب هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره
برگ پنيرك يك قسمت
ريشه ختمي يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
گل ماهور يك قسمت
گياه پاخري يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه هاي خشك
ريشه ختمي 20 گرم
گلسنگ ايسلند 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
ميوه رازيانه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتي يك بار دو قاشق غذا خوري ميل كنيد
نسخه شماره 13- داروي ضد سرفه و ناراحتي هاي برنش ها
گل زالزالك 20 گرم
ميوه انيسون 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
ميوه رازيانه 10گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا وري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 0 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الي دو ساعت يك بار يك قاشق غذا خوري ميل كنيد .
نسخه شماره 14- دريو ضد سياه سرفه
افسنطين 5 قسمت
گل فوفل 5قسمت
گل شقايق 15 قسمت
گل نرگس 15 قسمت
شكوفه هلو 15 قسمت
ريشه سنبل الطيب 15 قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط داروهاي فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنراص اف كرده جهت كودكان شير خوار و اطفال تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوري روزي سه بار مصرف كنيد .
نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الريه ( برنكوپنوموني )
شيرين بيان يك قسمت
تخم كتان يك قسمت
عسل 6 قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
شيرين بيان و تخم كتان را ابتدا خرد كرده در يك ليوان مدت نيم ساعت در آب جوش خيسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزي 2تا 3 بار جهت كودكان مصرف كنيد .
نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم
شاهبيزك (بلادوزن ) 5 گرم
برگ داتورا 5 گرم
برگ بذرالبنج 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
پس از مخلوط كردن داروهاي فوق با يك قاشق مرباخوري از آنرا در مورد ضروري سورانده و دود آنرا استنشاق بكنيد .
نسخه شماره 17- داروي ضد سرفه
عصاره بذر البنج 5 گرم
عصاره ترياك 0/2 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را بصورت يك حب درآورده و روزي 1 تا 4 حب ميل شود .
توجه : اين دارو فقط با دستور پزشك و داروخانه هاي مجاز قابل تهيه و مصرف مي باشد .
نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب
عصاره شيرين بيان 30 گرم
گياه بنفشه 30 گرم
نشاسته 10 گرم
كتيرا 10 گرم
تخم ختمي 10 گرم
ميوه رازيانه 10 گرم
لعاب دانه كتان 30 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را كوبيده و الك نموده و سپس با لعاب دانه كتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده ميل كنيد .
نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگي نفس
برگ گل فرفره ( پاخري ) 20 گرم
برگ بارهنگ 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هريك الي دو ساعت يك قاشق غذا خوري ميل كنيد
نسخه شماره 20- دارو جهت غرغره
برگ ختمي 550 گرم
ريشه ختمي 250 گرم
ريشه شيرين بيان پوست كنده 150 گرم
گل پنيرك 50 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر چهار قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره كنيد .
نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه
كتيرا 10 گرم
صمغ عربي 10 گرم
به دانه 10 گرم
عصاره شيرين بيان 2 گرم
نشاسته 2 گرم
تخم خشخاش 2 گرم
روغن بادام 4 گرم
قند سفيد 60 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده و الك كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بكنيد سپس روزي سه بار هر بار 10 گرم ميل بكنيد.
نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتيهاي تنفسي و سينه درد و سرفه
گل پامچال 40 گرم
گل ماهور 40 گرم
گلسنگ (ليخن) 100 گرم
ميوه رازيانه 50گرم
ريشه شيرين بيان 100 گرم
برگ نعناع 100 گرم
برگ بارهنگ 15 گرم
ريشه ختمي 200 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي ضد سرفه ، ضد برونشيت ، ضد آسم و ضد بيماري

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي خلط آور
دارو : تمام گياه پر سياوش ( Adiantum capillus- veneris )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2- داروي خلط آور
دارو : گل علف ماهور ( Verbascum thapsus )
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3- داروي خلط آور
دارو : ريشه زنبق ( Iris germanica )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4- داروي خلط آور
دارو : تمام گياه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5- داروي ضد آسم
دارو : تمام گياه اورمك ( افرادا ) ( Ephedra SPP )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 6- داروي خلط آور ملايم
دارو : گل يا تمام گياه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7- داروي خلط آور و آرام كننده سينه
دارو : گل و برگ گياه پنيرك ( Malva sylvestris )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 8- داروي ضد سرفه
دارو : ريشه ختمي ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 9- داروي كم كننده تحريكات سرفه ضد سرفه
دارو : گل يا تمام گياه ختمي ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 10- داروي ضد سرفه
دارو : گل شبدر ( Trifolium pratense )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 11- داروي ضد سرفه
دارو : تخم كتان ( Linum usitatissium )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 12- داروي ضد سرفه و سينه درد
دارو : گل پنيرك ( Malva sylvestris )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 13- داروي ضد دارو جهت سرفه خوني و خشك
دارو : قدومه ( تودري ) ( Alyssum homolocarpum )
مقدر مصرف : 6 تا 9 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 14- داروي جهت معالجه سرفه و عرق زياد مسلولين
دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis )
مقدر مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 15- داروي ضد برونشيت مزمن
دارو : برگ يا گل اوكاليپتوس ( Eucalyptus globulus )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 16- داروي ضد آسم
دارو : تمام گياه زوفا ( Hyssopus officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 17- داروي ضد آسم
دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( Datura stramonium )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشك تجزيه مي شود .
نسخه شماره 18- داروي ضد آسم
دارو : ريشه يا برگ شاهبيزك ( Atropa belladona )
مقدر مصرف : 30 تا 100 ميلي گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 19- داروي ضد آسم
دارو : برگ بذر البنج ( ژوسيكام ) ( Hyoscyamus niger )
مقدر مصرف : 130 تا 320 ميلي گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 20- داروي ضد درد گلو و ريه ( برونشيت مزمن ، خلط آور )
دارو : صمغ اوشق ( كما ) ( Dorema ammoniacum )
طرز تهيه : بصورت حب يا امولسيونهاي معطر شده توسط اسانس نعناع ميل كنيد .
نسخه شماره 21- داروي نرم كننده سينه
دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris )
مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 22- داروي نرم كننده سينه
دارو : ميوه سپستان ( Cordia myxa )
مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 23- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : تمام گياه پر سياوش ( Adianthum cappilus -veneris)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 24- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : سير ( Allium sativum )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 25- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 26- دارو جهت باز كردن گرفتگي بيني
دارو : تمام گياه و اسانس گياه مرزنجوش ( Origanum majorna)
مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بيني چكانده شود .
برگ : 2-4 گرم آن را كه قبل كوبيده شده باشد در يك ليوان آجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 27- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : گل و ريشه ختمي ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 28- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria spccies )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي ضد تهوع و استفراغ

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروها براي رفع استفراغ
مانتول 0/05 تا 0/2گرم
روغن بادام شيرين 10 گرم
صمغ عربي 10 گرم
آب بهار نارنج 30 گرم
آب مقطر 150 ميلي ليتر
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را با هم مخلوط كرده و مقدر يك قاشق سوپخوري در هر ساعت ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو براي رفع استفراغ
زنجبيل 25 گرم
هل 50 گرم
نمك 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو تا سه بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت درمان استفراغ خوني
سياه دانه 10گرم
پودر گشنيز 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده هر دفعه يك قاشق مرباخوري به فاصله 2-3 ساعت ميل كنيد

داروهاي معالج بيماريهاي دهان ، حلق ، لثه و دندانها

===نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت رويانيدن ( ترميم ) لثه
دم الاخوين ( خون سياوش ) يك قسمت
گزمازوج يك قسمت
ميوه سرو يك قسمت
كندر يك قسمت
اقاقيا يك قسمت
گل سرخ يك قسمت
گلنار سه قسمت
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را كوبيده و الك كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواك خوب مالش دهيد .
توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت رويانيدن گوشت بن دندان و رفع بدبويي دهان ينز توصيه مي شود.
نسخه شماره 2- داروي ضد درد دندان و لثه
سعد كوفي يك قسمت
گل سرخ يك قسمت
ميوه مورد يك قسمت
گلنار يك قسمت
سماق سه قسمت
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را كوبيده و الك كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواك خوب مالش دهيد .
توجه : علاوه بر اين موافق اكثر مزاجها بوده و در تسكين درد و رفع خونريزي دهان و لثه و رويانيدن گوشت لثه و زخمهاي دهان نيز مفيد مي باشد .
نسخه شماره 3- داروي جهت محكم كردن دندان
هليله زرد يك قسمت
بليله يك قسمت
آمله يك قسمت
گل سرخ يك قسمت
اقاقيا سه قسمت
گلنار يك قسمت
عاقر قرحا يك قسمت
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را كوبيده و الك كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواك خوب مالش دهيد .
توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت محكم كردن دندانها و جلوگيري از خونريبي لثه و خوشبو كردن دهان نيز توصيه شده است .
نسخه شماره 4-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفك و غيره )
فلوس يك قسمت
تخم گشنيز يك قسمت
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را كوبيده و الك كرده و در يك ليوان آب جوش به مدت 5 دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف كرده بصورت مزمزه و چرخانيدن در داخل دهان غرغره نمائيد .
نسخه شماره 5- دارو براي رفع جوش دهان
انجير خشك يك قسمت
سيب يك قسمت
اكليل الملك يك قسمت
بابونه يك قسمت
آب مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه ( چرخانيدن در داخل دهان ) مصرف كنيد .
نسخه شماره 6-دارو جهت محكم كردن دندانها
سنبل الطيب يك قسمت
ميوه سرو يك قسمت
عاقرقرحا يك قسمت
مازوج يك قسمت
آب مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه مصرف كنيد .
نسخه شماره 7- دارو جهت تسكين درد دندانها
خريق سفيد يك قسمت
عاقرقرحا يك قسمت
نعناع يك قسمت
آب مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانيده صاف كرده و بصورت نيم گرم مزمزه مصرف كنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت تسكين در د دندان
عاقر قرحا يك قسمت
برگ نعناع يك قسمت
گلنار يك قسمت
سركه مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را در سركه جوشانيده و سپس حاصل را صاف و مزمزه مصرف كنيد .
نسخه شماره 9- دارو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو
گلنار يك قسمت
غنچه گل سرخ يك قسمت
برگ مريم گلي يك قسمت
عصاره شيرين بيان يك قسمت
آب مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را ( بجز عصاره ريشه شيرين بيان ) با هم در آب جوشانيده و صاف كنيد . سپس عصاره شيرين بيان را در جوشانده صاف شده حل كرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1 – دارو جهت دندان درد دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)
مقدر مصرف :0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2 – دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان
دارو : توت سياه ( Morus nigra )
روش و مقدر مصرف : شيره توت سياه را يا بصورت خشك شده يا تازه شيره آنرا روزي چند مرتبه در دهان براي مدت چند دقيقه نگاه دريد .
نسخه شماره 3 – دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) دارو : برگ گردو ( Juglance regia )
روش و مقدر مصرف : پنج گرم برگ گردو را در يك فنجان آبجوش ريخته ، مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي 3 بار دهان را با آن بشوئيد .
نسخه شماره 4 – دارو جهت رفع بوي بد دهان دارو : ريشه و ريزم زنجفيل ( Zingiber officinalis)
مقدر مصرف :3 تا 5 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .
نسخه شماره 5 – دارو جهت رفع بوي بد دهان دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
طرز تهيه و استعمال : مقدر ده گرم برگ بادرنجبويه را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .
نسخه شماره 6 – دارو جهت خونريزي لثه و تقويت لثه دارو : برگ زيتون ( Olea europea)
طرز تهيه و استعمال : مقدر ده گرم برگ زيتون را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد . علاوه بر اين از روغن زيتون روزي چند بار بصورت مالش در دهان استفاده كنيد .
نسخه شماره 7 – دارو جهت درمان آبسه دندان دارو : سير ( Allium sativum)
طرز تهيه و استعمال : كمي سير پخته را با شير مخلوط موده و بصورت خمير داروريد و روزي 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهيد .
نسخه شماره 8 – دارو جهت رفع بوي بد دهان دارو : گل بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن شستشو دهيد .
نسخه شماره 9 – دارو جهت پيشگيري از پيشرفت پوسيدگي دندان دارو : فلفل سياه ( Black piper)
روش مصرف : كمي از پودر فلفل را به محل پوسيدگي دندانها بماليد .

درمان سينوزيت و آنژين ها ، زكام و داروهاي ضد سرفه

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي ضد سرما خوردگي
گل غان سه قسمت
گل زير فون چهار قسمت
پوست بيد دو قسمت
گل گاوزبان شش قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد سرما خوردگي
ل غان هفت قسمت
گل زبر فون پنج قسمت
ريشه شيرين بيان دو قسمت
ميوه گل سرخ وحشي (نسترن ) شش قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد سرما خوردگي
گل غان شش قسمت
گل زير فون پنج قسمت
پوست بيد چهار قسمت
ريشه شيرين بيان دو قسمت
ميوه رازيانه سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد سرما خوردگي (گريپ)
گل بابونه 20 گرم
آويشن شيرازي 10 گرم
برگ مريم گلي 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد سرما خوردگي (گريپ)
به دانه 3 گرم
عناب 5 دانه
سپستان 9 دانه
طرز تهيه و مقدر مصرف :
عناب و سپستان كه كمي خرد شده باشد را پنج دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف كرده و به موسيلاژ استخراج شده زا به دانه ( به دانه را قبلا در 120 ميلي ليتر خيسانده و آنرا صاف كنيد ) اضافه نماييد در خاتمه به داروي حاصل كمي شكر اضافه نموده و روزي دو بار ميل كنيد
نسخه شماره 6- دارو جهت بخور دادن – درمان سينوزيت ، آنژين ها ، سرما خوردگي و زكام
برگ اوكاليپتوس يك قسمت
اسطوخودوس يك قسمت
مرزنجوش يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق از داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليتر آبجوش ريخته روي شعله ملايم مدت 5 دققيه بخور دهيد .

داروي محرك متابوليسم و اضافه كردن سوخت وساز بدن

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 7- داروي محرك متابوليسم
برگ سنا دو قسمت
ريشه شيرين بيان دو قسمت
برگ و ريشه گل قاصد سه قسمت
برگ بنفشه سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد با نيم ليتر آب سرد مخلوط كرده و به مدت سه ساعت باقي بگذاريد . بعد آنرا جوشانيده و بگذاريد به مدت پانزده دقيقه دم بكشد سپس حاصل را صاف نموده و ميل كنيد .

دارو جهت واريس

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت واريس
ريشه اگير تركي يك قسمت
برگ و ميوه شاه بلوط يك قسمت
برگ گزنه يك قسمت
برگ آويشن شيرازي يك قسمت
طرز تهيه و روش استعمال :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد با دو ليتر آب جوشانيده و به آب وان تا زير زانو ريخته و نصف قاشق مرباخوري نمك هم به آن اضافه كنيد .

دارو جهت رفع چاقي و چربي زياد

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت رفع چاقي و چربي زياد
برگ و ريشه گل قاصد يك قسمت
برگ نعناع هفت قسمت
برگ سنا بيست قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد با 250 ميلي ليتر آب جوش مخلوط كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

دارو جهت رفع كم خوني

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 4-دارو جهت رفع كم خوني
برگ گزنه يك قسمت
قنطوريون يك قسمت
افسنطين يك قسمت
ميوه گل سرخ وحشي يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد با 250 ميلي ليتر آب سرد مخلوط كرده و به مدت سه ساعت باقي بگذاريد . سپس آنرا به مدت كوتاهي جوشانيده و دوباره به مدت ده دقيقه بگذاريد دم بكشد . در خاتمه حاصل را صاف كرده و با عسل شيرين نموده و در طول روز جرعه جرعه ميل مي كنند .

دارو جهت بيماري ارتريو اسكلروز – تصلب شرايين – و گ

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت بيماري ارتريو اسكلروز
ريشه سنبل الطيب يك قسمت
برگ دم اسب يك قسمت
گياه دارواش چهار قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

دارو جهت بي اختياري ادرار

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت بي اختياري ادرار
سعد كوفي يك قسمت
سنبل الطيب يك قسمت
اسطو خودوس يك قسمت
كندر يك قسمت
بلوط يك قسمت
كمون كرماني يك قسمت
عسل هجده قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را كوبيده سپس الك نموده سپس با عسل مخلوط نموده روزي 5 گرم با كمي آب ميل كنيد .

دارو جهت بازكردن انسداد هاي كبد و طحال و بيماريه

===نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت بازكردن انسداد هاي كبد و طحال
طبا شير سفيد 7 گرم
ريوند چيني 7 گرم
پوست ريشه كبر 7 گرم
عصاره غافث 10 گرم
زرشك 10 گرم
زنبق 3 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را كوبيده سپس الك نموده و هر نوبت به مقدر 7 گرم با كمي سكنجبين ميل كنيد
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد قولنج كبدي
دارو : تمام گياه علف چاي ( هوفاريقون ) ( Hypericum perforatum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد التهاب كبد كه همراه با زيادشدن حجم ترشح صفرا باشد
دارو : تمام گياه ماميران ( Chelidonium majus)
مقدر مصرف : 05/ تا 0/75 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشك تجويز مي شود .
نسخه شماره 3- داروي مقوي كبد
دارو : تمام گياه قنطوريون صغير ( Centaurium erythraea)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشك تجويز مي شود .
نسخه شماره 4- داروي مقوي كبد و ضد دردهاي كبدي
دارو : ريشه يا گل برگ كاسني ( Cichorium intybus)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي معالج عوارض كبدي
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف :0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين گياه تا اندازه اي سمي بوده مصرف مقادير زياد آن باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي مي شود لذا مي بايستي زير نظر پزشك مصرف شود .
نسخه شماره 6- داروي ضد درد كبد
دارو : تمام گياه افسنطين ( Artmisia absinthium)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي معالج عوارض كبدي
دارو : ميوه يا پوست گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف :4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي معالج عوارض كبدي
دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شير مال ، كاسني زرد ) ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي معالج عوارض كبدي
دارو : برگ اوكاليپتوس ( Eucalyptus
مقدر مصرف :3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- داروي پاك كننده كبد
دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي مخصوص عوارض و بيماريهاي زنان

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت دردهاي ماهيانه بانوان
گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي ) يك قسمت
گياه كيسه كشيش يك قسمت
پوست بيد دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي قاعده آور
سداب 0/1 گرم
صبر زرد 0/05 گرم
زعفران 0/1 گرم
افسنطين 0/1 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را پس از نرم كردن با هم مخلوط كرده و بصورت يك كاشه درآورده سپس دو تا سه كاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گي ميل شود .
نسخه شماره 3- دارو جهت دردهاي قاعدگي
گل بابونه 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت دردهاي قاعدگي ( همراه با يبوست )
بابونه 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
برگ سنا 10 گرم
رازيانه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي قاعده آور ( همراه با درد )
بومادران 20 گرم
زعفران 0/1 گرم
بابونه 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروهاي قاعده آور ( همراه با يبوست )
بابونه 20 گرم
بومادران 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
نعناع 5 گرم
سنا 25 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت عوارض يائسگي
دارو : ريشه سنبل الطيب ( Valeriana species)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد دردهاي قاعدگي
دارو : تمام گياه علف چاي ( هوقاريقون ) ( Hyperiarm perforatom)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي قاعدگي
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي جهت اختلالات قاعدگي مزمن
دارو : برنجاسف ( شويلا ) ( Artemisia vulgaris)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت عوارض زنانه
دارو : هليله كابلي ( Terminulia chebyla)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو ي قاعده آور
دارو : گل گياه گل گندم ( Centaurea cyamus)
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- دارو جهت دردهاي قاعدگي
دارو : سير ( Allium sativum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد همراه غذا ميل كنيد يا 3 الي 4 پياز آن را همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت دردهاي قاعدگي
دارو : دانه شنبليله ( Trigonella foenum – graecum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو جهت دردهاي قاعدگي
دارو : گل يا تمام گياه بومادران ( Achillea species )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين به عنوان ضد خونريزيهاي قاعدگي مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره 10- داروي مفيد در مورد زياد شدن زمان قاعدگي
دارو : برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه ( Urtica dioica)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي قاعده آور
دارو : جعفري ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . يا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگي گياه تازه آن را ميل كنيد .
نسخه شماره 12- داروي قاعده آور
دارو : شاهي ( Lepidium sativum )
روش و مقدر مصرف : چند روز قبل از تاريخ قاعدگي همراه غذا مقدري شاهي تازه ميل كنيد .
نسخه شماره 13 – داروي ضد اختلالات قاعدگي
دارو : مرزه ( Saturea hortensis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 14 – داروي قاعده آور
دارو : ميوه يا تمام گياه رازيانه ( Foeniculum vulgaris )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان راحت كننده عمل زايمان نيز استفاده مي شود .
نسخه شماره 15 – داروي قاعده آور
دارو : تمام گياه سداب ( Ruta graveolens)
مقدر مصرف :0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين خاصيت ضد خونريزيهاي رحمي را نيز درا مي باشد

داروهاي صاف كننده خون

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي صاف كننده خون
ميوه انيسون يك قسمت
گلهاي بابونه چهار قسمت
ميوه زيره چهار قسمت
برگ سنا هشت قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي صاف كننده خون
ريشه و برگ شيرمال يك قسمت
برگ سنا يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق ذا خوري از مخلوط فوقرا كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار يك فنجان از داروي تازه تهيه شده ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي صاف كننده خون
گياه افسنطين يك قسمت
گياه بومادران دو قسمت
گياه قنطوريون دو قسمت
برگ نعناع چهار قسمت
برگ بنفشه چهار قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از داروي مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي صاف كننده خون
برگ سنا يك قسمت
گياه بومادران يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
برگ شيرمال يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزانه يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي صاف كننده خون
ريشه بابا آدم 30 گرم
ريشه شيرين بيان 30 گرم
ريشه تاجريزي 30 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد به مدت بيست دقيقه در يك ليتر آب جوش دم كرده و مقدر نصف يا بيشتر آنرا در روز مصرف بكنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria parviolora )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2-
دارو : تمام گياه گلدار بنفشه ( Viola tricolor)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3-
دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
مقدر مصرف : 4 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4-
دارو : برگ يا ميوه آقطي ( Sambucus nigra)
مقدر مصرف : 4 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5-
دارو : اندامهاي مختلف گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 8 تا 16 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا اصف كرده روزي دو بار ميل كنيد .
نسخه شماره 6-
دارو : برگ و گل گياه گل قاصدك ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7-
دارو : تمام گياه گزنه ( Urtica dioica)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 8-
دارو : ميوه عناب ( Ziziphus vulgaris)
مقدر مصرف : 10 تا 20 دانه
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 9-
دارو : تمام گياه خرفه ( Portulaca oleracea )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي ضد تب و تب بر

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي تب بر
ريشه بابا آدم 30 گرم
گياه علف چاي 20 گرم
ريشه شيرين بيان 15 گرم
برگ كاكوتي 10 گرم
برگ سنا 10 گرم
برگ گاوزيان 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده نيم ساعت قبل از ناهار و شام يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي تب بر
پوست بيد يك قسمت
ريشه كاسني يك قسمت
گل اروانه يك قسمت
برگ بادرنجبويه يك قسمت
ميوه ناخنك يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3-داروي تب بر
مغز خيار 30 گرم
مغز تخم كدو 30 گرم
تخم كاسني 30 گرم
عصاره شيرين بيان 10 گرم
نشاسته 10 گرم
كتيرا 10 گرم
آب كاهو به مقدر كافي
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را كوبيده و الك كرده و سپس با مقدري آب كاهو يا لعاب اسفرزه مخلوط و به صورت حب درآورده و هر بار تا 6 گرم مصرف شود .
توجه : نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام ( ورم مغز ) مفيد بوده و همچنين تشنگي را رفع كرده و خاصيت خواب آور درد .
نسخه شماره 4- داروي ضد تب و خنك كننده
اسفرزه يك قسمت
تخم شربتي يك قسمت
تخم ريحان يك قسمت
اسطو خودوس يك قسمت
بالنگو يك قسمت
بارهنگ يك قسمت
به دانه يك قسمت
ريشه ختمي يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از مخلوط داروي فوق ( ريشه ختمي قبلا كوبيده شده باشد ) را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 5- داروي تب بر
تخم كاسني يك قسمت
خارخاسك يك قسمت
ناخنك يك قسمت
گل پنيرك يك قسمت
پوست بيد يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي تب بر
زرد آلو 50 گرم
عناب 50 گرم
آلوي سياه 50 گرم
پوست بيد 50 گرم
بنفشه 10 گرم
نيلوفر 10 گرم
گشنيز 10 گرم
تخم كاسني 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
ابتدا پوست بيد را كوبيده و نرم كرده و همراه با ساير داروها در يك ليتر آب براي مدت 8 ساعت خيسانده و سپس آنرا صاف كرده و در يك نوبت ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي تب بر ( چهار تخم )
تخم خيار يك قسمت
تخم خيار چنبر يك قسمت
تخم هندوانه يك قسمت
تخم كدو يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروي فوق را با يكديگر مخلوط كرده و مي كوبند سپس روزي سه بار هر بار ده گرم با كمي آب ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي تب بر ( شش تخم )
تخم خيار يك قسمت
تخم كدو يك قسمت
تخم خيار چنبر يك قسمت
تخم هندوانه يك قسمت
تخم گرمك يك قسمت
تخم كاهو يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروي فوق را با يكديگر مخلوط كرده و مي كوبند سپس روزي سه بار هر مرتبه ده گرم با كمي آب ميل مي كنند
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : پوست يا برگ درخت بيد ( Salix alba )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2- دارو : گل اروانه ( Salvia hydrangea )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3- دارو : گل شاه پسند طبي ( Verbena officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4- دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك ( Fraxinus excelcior )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5- دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 6- دارو : ريزم با تمام گياه هميشه بهار كوهي ( تنباكوي كوهي ) ( Arnica montana)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7- دارو : ريشه كاسني ( Cichorium intybus)
مقدر مصرف : 5تا 15 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 8- دارو : پوست كبوده و سپيدر ( Populus alba )
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 9- دارو : تمام گياه بنفشه ( Viola ordorata )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 10- دارو : تخم خرفه ( Portulaca oleracea)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 11- دارو : برگ بارهنگ ( Plantago Lantceolata)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 12- دارو : پياز ( Allium cepa)
طرز تهيه و مقدر مصرف : روزي 2 تا 3 پياز همراه با غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 13- دارو : ريحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف : 5 تا 15 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 14- دارو : ماش ( Vicia sativa)
مقدر مصرف : 30 تا 60 گرم
طرز تهيه : بصورت پخته ميل كنيد .
نسخه شماره 15- دارو : بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 16- دارو : گل گياه شاه بلوط هندي ( Aesculus hipocastanum)
مقدر مصرف : 4تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي آرام بخش ، مقوي قلب و اعصاب

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي مقوي قلب
سنبل الطيب يك قسمت
گل گاو زبان يك قسمت
بادرنجبويه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 15 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 بار هر بار يك فنجان صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي مقوي قلب
گل زالزالك 30 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
سنبل الطيب 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي مقوي قلب
گل زالزالك 30 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
بابونه 10 گرم
زيره 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي مقوي قلب
گل زالزالك 30 گرم
گياه علف چاي 30 گرم
بادرنجبويه 20 گرم
گل هميشه بهار 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي مقوي قلب
گل زالزالك 30 گرم
دارواش 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد ادرار يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي مقوي قلب
اكليل كوهي 20 گرم
بادرنجبويه 20 گرم
ميوه نسترن 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي رفع طپش سريع قلب
تخم ريحان 12 گرم
گلاب 125 گرم
شكر 25 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
تخم ريحان را در مدت يك ساعت در گلاب خيسانده سپس شكر را به آن اضافه نموده روزي دو بار صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي رفع طپش سريع قلب
گل نيلوفر 6 گرم
چوب صندل 6 گرم
تخم گشنيز 6 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را نيم كوب كرده و در 2 ليوان آب به مدت يك شب خيسانده سپس آنرا صاف نموده كمي شكر به آن اضافه كرده روزي دو بار شب و صبح نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .

داروهاي معالج بيماريهاي عصبي ، آرام بخش و ضد درد

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- داروي آرام بخش
گل بابونه يك قسمت
گياه اسطو خودوس يك قسمت
برگ نعناع يك قسمت
ريشه سنبل الطيب دو قسمت
ميوه رازيانه سه قسمت
گل و برگ پاخري سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي آرام بخش اعصاب
ريشه سنبل الطيب سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
گياه اسطوخودوس سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي آرام بخش اعصاب
ريشه سنبل الطيب يك قسمت
گل رازك يك قسمت
گياه اسطوخودوس يك قسمت
گياه فرنجمشك يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
ميوه انيسون يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت رفع بي خوابي
ريشه سنبل الطيب يك قسمت
گياه فرنجمشك يك قسمت
گياه اسطوخودوس يك قسمت
گياه پاخري يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت رفع بيخوابي
بادرنجبويه 15 گرم
رازيانه 10 گرم
بابونه 5 گرم
نعناع 5 گرم
سنبل الطيب 5 گرم
علف چاي 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت رفع دردهاي عصبي
سنبل الطيب 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
هل 10 گرم
علف چاي 20 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي معالج عصبي
بادرنجبويه 25 گرم
گل بهار نارنج 10 گرم
ميوه نسترن 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت رفع سردرد
سنبل الطيب يك قسمت
اكليل كوهي يك قسمت
بابونه يك قسمت
نعناع يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي معالج بيماريهاي عصبي
سنبل الطيب 20 گرم
علف چاي 20 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 10- داروي معالج بيماري عصبي و آرام بخش
بادرنجبويه 20 گرم
علف چاي 20 گرم
رازك 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي سردرد
اسطو خودوس 3 گرم
تخم گشنيز 3 گرم
فلفل سياه 5 دانه
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 12- دارو جهت رفع سردرد
صمغ عربي 10 گرم
تخم گشنيز 10 گرم
تخم كدو 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 13- داروي معالج سردردهاي عصبي
برگ بادرنجبويه 10 گرم
گل بهار نارنج 10 گرم
اسطوخودوس 10 گرم
ميوه نسترن 10 گرم
ميوه رازيانه 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از گياهان را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و گرم گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 14-دارو جهت نوعي صرع در اطفال
گل سرخ بدون كاسبرگ 30 گرم
سنبل الطيب 20 گرم
تخم كاسني 20 گرم
ريشه شيرين بيان 20 گرم
بابونه 5 گرم
لعاب به دانه مقدر كافي
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروها را كوبيده و الك كرده با لعاب به دانه مخلوط و بصورت حب دارورند سپس به مقدر 5 گرم جهت بالغين و 2 تا 3گرم جهت اطفال مصرف شود .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي آرامبخش اعصاب
دارو : ريشه سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر فوق الذكر دراي خواص زير هم مي باشد :
– خواب بخش و خواب آور در هنگاميكه در اثر خواب ترس آور دچار بيخوابي مي شوند .
– معالج عصبيت قلبي
– آرامبخش در كارهاي فكري زياد
– ضد هيستري
– ضد تهيج شدگي و هيجان
– معالج كليه حالات عصبي
– معالج حالت عصبي ترس
– ضد تشنج هاي عصبي
– ضد سرگيجه هاي عصبي
– ضد سرفه هاي عصبي
– ضد آسم عصبي
– معالج ناآراميهاي عصبي
– ضد ترس شبانه اطفال
نسخه شماره 2- داروي مقوي سيستم اعصاب
دارو : تمام گياه اسطو خودوس ( Lavandula anagustifolia )
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 3- داروي آرامبخش اعصاب
دارو : تمام گياه علف چاي ( هوفاريقون ) ( Hypericum perforatum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 4- داروي آرامبخش
دارو : گلبرگ شقايق ( papaver rhoeas)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. جهت اطفال روزي سه مرتبه هر دفعه يك قاشق مربا خوري از دم كرده فوق داده شود .
نسخه شماره 5- داروي آرامبخش
دارو : تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 6- داروي محرك اعصاب
دارو : برگ نعناع ( Mentha species)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 7- داروي مقوي اعصاب
دارو : برگ نارنج ( Citrus aurantium)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 8- داروي آرامبخش ملايم
دارو : شيرابه خشك شده انقوزه ( Ferula assa foetida)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : با كمي شربت قند ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان معالج هيستري هم مصرف ميشود
نسخه شماره 9- داروي آرامبخش
دارو : گل بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 10- داروي آرامبخش
دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 11- داروي معالج هيستري
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa of ficinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 12- داروي معالج هيستري
دارو : تمام گياه سداب (Ruta graveolens)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 13- داروي معالج هيستري
دارو : كلاله زعفران ( Crocus sativus)
مقدر مصرف : 0/2 تا 0/5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. ( همراه غذا نيز مي توان مصرف نمود )

داروهاي معالج بواسير يا هموروييد

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت واسير
پوست سيا توسه يك قسمت
گياه بومادران يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
ميوه رازيانه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو جهت بواسير
گياه فرنجمشك سه قسمت
گياه بومادران سه قسمت
گل هميشه بهار پنج قسمت
برگ سنا ده قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت بواسير
ريشه گل قاصدك دو قسمت
ريشه كاسني يك قسمت
ريشه زرشك دو قسمت
ريشه شيرين بيان پنج قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت بواسير
هليله كابلي 30 گرم
هليله سياه 30 گرم
بليله 30 گرم
آمله 30 گرم
مقل ارزق 30 گرم
عسل 650 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دانه ها را كوبيده با عسل مخلوط كرده و بصورت حب ( به اندازه يك نخود ) داروريد روزي 6 حب هر بار دو حب يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت بواسير
هليله كابلي 30 گرم
بليله 30 گرم
مقل ارزق 100 گرم
عسل 500 گرم
روغن بادام شيرين 100 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقل ارزق را در آب گرم حل كرده و با عسل مخلوط كنيد . سپس داروهاي ديگر را كوبيده و الك كرده و توسط روغن بادام شيرين چرب نموده و در خاتمه با عسل و مقل ارزق مخلوط كرده و روزانه 15 گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت بواسير
مقل ارزق 100 گرم
فلوس خيار شنبر 100 گرم
هليله كابلي 50گرم
بليله 30 گرم
آمله 30گرم
افتيمون 30 گرم
اسطوخودوس 30 گرم
عسل 1000 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقل ارزق و فلوس خيار شنبر را در آب گرم حل كرده و سپس بقيه داروها را كوبيده و الك كرده و با روغن بادام شيرين چرب نموده و در خاتمه تمامي داروها را با عسل مخلوط كرده و روزانه به مقدر 10تا 15 گرم ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي ضد خونريزي
مر (مرمكي ) يك قسمت
اقاقيا يك قسمت
بذرالبنج يك قسمت
صمغ عربي يك قسمت
برنج بوداده شده يك قسمت
آب برگ مورد مقدر كافي
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را كوبيده و با آب مورد مخلوط و بصورت شياف درآورده سپس اين شياف را جهت قطع خون مقعد كه خواه از بواسير و خواه از اسهال باشد مورد استفاده قرار مي دهند .
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو ي ضد دردهاي بواسير
دارو : برگ بارهنگ ( Plantago major)
مقدر مصرف : بصورت ضماد در موضع استعمال شود .
نسخه شماره 2-
دارو : هليله كابلي ( Terminalia chebula)
مقدر مصرف : 5 گرم ( يك قاشق مربا خوري )
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد روزي 2 مرتبه با مقدري آب گرم يا شير ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد معالج بواسير
دارو : روغن زيتون ( Olea europea)
مقدر و روش مصرف : 50 گرم روزي سه مرتبه هر مرتبه دو قاشق غذا خوري بعد از هر غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4-
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)
مقدر و روش مصرف : بصورت ضماد در موضع استعمال شود .
نسخه شماره 5-
دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum – graecum)
مقدر و روش مصرف : به مقدر 60 تا 120 گرم تخم نيمكوب شنبليله را در چهار تا پنج ليوان آب جوش ريخته ، مدت 5 دقيقه آنرا بجوشانيد و پس از صاف كردن و ولرم شدن آنرا به بيمار تنقيه كنيد .

داروهاي ضد رماتيسم و نقرس

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1-دارو ي ضد رماتيسم
پوست بيد ده قسمت
گياه بومادران سه قسمت
برگهاي لبلاب (دردوست ) پنج قسمت
پوست سيا توسه دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت آنرا كنار بگذاريد تا دم بكشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد روماتيسم
پوست بيد سه قسمت
گل بابونه دو قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
گياه دم اسبي دو قسمت
مغز دانه لوبيا دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت آنرا كنار بگذاريد تا دم بكشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد روماتيسم
پوست بيد چهار قسمت
ريشه شيرين بيان سه قسمت
گل بابونه چهار قسمت
ميوه ابهل يك قسمت
برگ سنا يك قسمت
گياه بنفشه سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت رماتيسم و نقرس
افسنطين 10 گرم
دم اسب 10 گرم
گزنه 10 گرم
ريشه قاصدك (كاسني زرد) 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد نقرس و رماتيسم
ميوه سرو كوهي (پيرو ) 10 گرم
گزنه 10 گرم
برگ غان 10گرم
ميوه نسترن 10 گرم
نعناع 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل
بومادران 10 گرم
دم اسب 10 گرم
پوست بيد 10 گرم
برگ غان 10 گرم
ريشه قاصدك (كاسني زرد) 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف نموده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل
سپستان 50 گرم
ريشه باديان 30 گرم
ريشه كاسني 30 گرم
ميوه رازيانه 15 گرم
سورنجان 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت دردهاي مفاصل
هليله زرد 10 گرم
هليله سياه 10 گرم
مقل ارزق 10 گرم
سنبل الطيب 20 گرم
تخم كرفس 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را پس از كوبيدن با هم مخلوط كرده مقدرزي از مخلوط فوق را با عسل يا مربا بصورت حب ( اندازه يك نخود ) درآورده و روزي 6 حب هر بار 2 حب ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو جهت دردهاي مفاصل
زنجبيل 30 گرم
زيره 30 گرم
سورنجان 30 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزي دو بار ره بار يك قاشق غذاخوري آنرا با آب ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو جهت دردهاي مفاصل
بذر البنج 25 گرم
گل سرخ 25 گرم
زنجبيل 25 گرم
سورنجان 25 گرم
روغن كنجد 300 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن كنجد مخلوط و سپس بجوشانيد تا سفت شود سپس آنرا در يك بطري نگهدريد و روزي دوبار مفصل دردناك را با آن ماساژ دهيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : سير Allium sativum
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو جهت رفع عوارض روماتيسمي دارو : پياز Allium cepa
مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو ي ضد دردهاي مفصلي حاد ومزمن دارو : پوست يا برگ گياه بيد ( Salix specied)
مقدر مصرف :3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : اكليل الملك ( ناخنك ) ( Melilotus officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : مرغ ( شيندان ) ( Agropyrum repence)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك ( Fraxinus excelsior)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- داروي ضد دردهاي روماتيسمي و نقرسي
دارو : دانه هاي خردل سياه و سفيد ( Brassica nigra and alba)
طرز تهيه و مصرف : از خارج به شكل ضماد و مشمع و محلولهاي ماليدني مصرف كنيد .
نسخه شماره 8- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : پوست و جوانه هاي سپيدر ( Populus nigar)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : تمام گياه بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10-داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : شاه بلوط هندي ( Aesculus hippocastanum )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : برگ و ميوه برگ بو ( Laurus nobilis)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 12- داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : ريشه و روغن كرچك ( Ricinus communis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
جهت استفاده از روغن كرچك به مقدر كافي از آن روزي چند بار به موضع دردناك ماليده شود .
نسخه شماره 13- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : تمام گياه ترشك اسفناجي ( Rumex patientia )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 14- داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : پوست گياه نارون قرمز ( Ulmus campestris )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 15- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 16- داروي ضد دردهاي روماتيسمي
دارو : تمام گياه گلدار اكليل كوهي ( Rosmarinus officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره7 1-داروي ضد نقرس دارو : پياز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
سخه شماره 18-داروي ضد نقرس دارو : تره ( Allium porrum )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره19-داروي ضد نقرس دارو : پوست بيد ( Salix species )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 21-داروي ضد نقرس دارو : ريشه بابا آدم ( Arctium lappa L )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 22-داروي ضد نقرس دارو : ريشه گل قاصد ( قاصدك ) ( Taraxacum officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 23-داروي ضد نقرس دارو : تمام گياه پونه ( Mentha pulegium )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو كمي سمي است و فقط توسط پزشك تجزيه مي شود .
نسخه شماره24-داروي ضد نقرس دارو : دانه سبوس برنج ( Oriza sativa )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 25-داروي ضد نقرس دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك ( Fraxinus excelsior )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 26-داروي ضد نقرس دارو : پوست دانه لوبيا ( Phasaeolus vulgaris )
مقدر مصرف : 7 تا 25 گرم در روز
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 27-داروي ضد نقرس دارو : تمام گياه ماميران ( Chelidonium majus )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 28- داروي ضد نقرس دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)
مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 29-داروي ضد نقرس
دارو : ريزم يا تمام گياه هميشه بهار كوهي ( تنباكوي كوهي ) ( Arnica montana )
طرز تهيه و استعمال : بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ كوبيده شده بر روي پارچه ماليده و در محل درد قرار دهيد اين عمل هر روز انجام شود .
نسخه شماره30 -داروي ضد نقرس دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 31-داروي ضد نقرس دارو : برگ يا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

داروهاي بيماريهاي پوست و مو

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت جلوگيري از ريزش مو
برگ گزنه 1 گرم
پياز خشك شده 1 گرم
الكل 70 درصد 100 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مواد فوق را با هم مخلوط كرده و چند روز كنار گذاشته و سپس آنرا صاف كرده و با حاصل صافي سر را ماساژ دهند .
نسخه شماره 2- دارو جهت جلوگيري از ريزش مو
شيره تازه علف چشمه 100 گرم
الكل 90 درجه 100 گرم
اسانس ژرانيوم 10 قطره
طرز تهيه و روش استعمال :
داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده و پوست را با آن ماساژ دهيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت رفع ترك دست يا سينه يا پستان
كره كاكائو 70 گرم
روغن بادام شيرين 5 گرم
اكسيد دوزنگ 0/1 گرم
برات دوسود 0/1 گرم
اسانس برگاموت 8قطره
طرز تهيه و روش استعمال :
داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده و جهت رفع ترك دست و يا پستان به موضع ماليده شود.
نسخه شماره 4- داروي ضد خارش
بادام شيرين 4 تا 6 گرم
بادام تلخ 4 تا 6 گرم
قند 60 گرم
آب 500 گرم
طرز تهيه و روش استعمال :
مغز دو بادام را با قند سائيده و حاصل با آب مخلوط شود . در نتيجه نوعي شير بادام بصورت امولسيون بدست مي آيد كه در طي 24 ساعت به موضع خارش ماليده و يا جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زنان استعمال شود .
نسخه شماره 5- دارو جهت بيماريهاي جرب و خارش
گل حلوا يك قسمت
ريشه انجبار يك قسمت
درمنه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
داروهاي فوق را به مدت 5 دقيقه جوشانيده و صاف نموده و حاصل صافي را پس از سرد شدن روزي 2 الي 3 بار به موضع مي مالند .
نسخه شماره 6- دارو جهت جرب و خارش
برگ سنا يك قسمت
پوست هليله زرد يك قسمت
مدرسنگ يك قسمت
سفيداب قلعي يك قسمت
روغن گل سرخ 20 قطره
روغن بنفشه 20 قطره
طرز تهيه و روش استعمال :
داروها را ( بجز روغنها ) كوبيده و با روغن ها مخلوط و بصورت ضماد درآورده و بر موضع قرار داده شود.
نسخه شماره 7- دارو جهت دملها و زخمها
كتيرا يك قسمت
تخم مرو يك قسمت
تخم كتان يك قسمت
گل بابونه يك قسمت
گل خطمي يك قسمت
شير مقدر 2 ليتر
طرز تهيه و روش استعمال :
داروهارا كوبيده و با شير پخته و حاصل چند نوبت به موضع ماليده شود .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaris parvifora)
مقدر مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه :
1- مقدر زياد اين گياه سمي بوده و مصرف آن به مقدر زياد مي تواند باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي شود بنابراين مصرف آن بايد زير نظر پزشك باشد .
2- در مصرف خارجي عصاره آنرا جهت خارش هاي جلدي توصيه نموده اند .
نسخه شماره 2- دارو جهت رفع اگزما و جوشهاي صورت و كليه بيماريهاي پوستي
دارو : تمام گياه گلدار بنفشه سه رنگ ( Viola tricolor)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : در مصرف خارجي از دم كرده آن مي توان جهت پاك كردن زخمهاي عفوني و ناراحتي هاي پوستي نيز استفاده كدر .
نسخه شماره 3- دارو جهت معالجه شكاف پاشنه پا و ناراحتي هاي پوستي
دارو : اسانس و گل بابونه اصلي ( Matricharia chamomilla)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به محل ناراحتي هاي پوستي ماليده شود .
توجه : علاوه بر اين بصورت حمام براي زخمهايي كه به سختي درمان مي شوند مي توان استفاده كدر .
نسخه شماره 4- دارو ي ضد خارش
دارو : اسانس برگ گياه برگ بو ( Larus nobilis)
طرز استعمال : به موضع ماليده شود .
نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه اگزماها و زخمهاي پوستي
دارو : پوست بلوط ( Quercus Spp)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و موضع مورد نظر را با آن شستشو دهيد .
نسخه شماره 6- دارو ي ضد قارچهاي پوستي و برطرف كننده خارش
دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)
طرز استعمال : مقدري از دانه ها را خرد كرده با آب بصورت ضماد درآورده در محل ناراحتي هاي پوستي مصرف كنيد .
نسخه شماره 7- دارو ي ضد سودا و ضد جوش ها و ورم پوست
دارو : ريشه زنجبيل شامي ( Inula helenicum)
مقدر مصرف : 100 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده بصورت لوسيون يا كمپرس گرم استعمال كنيد .
نسخه شماره 8- دارو ي برطرف كننده خارش پوست
دارو : روغن اسطو خودوس ( Lavandula angustifolia )
روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود .
نسخه شماره 9- دارو ي ضد خارش
دارو : اسانس نعناع ( Mentha piperita)
روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود .
نسخه شماره 10- دارو ي ضد قارچهاي پوستي
دارو : سير ( Allium sativum)
طرز تهيه واستعمال : شيره سير را تهيه كرده و سپس به موضع ماليده شود .
توجه : از شيره سير و يا له شده آن در پانسمان زخمهاي قانقرايايي و رفع زخمهاي چركين و همچنين التيام زخمها نيز استفاده بعمل مي آيد .
نسخه شماره 11- دارو ي ضد قارچ پوستي
دارو : حنا ( Lawsonia inermis)
مقدر استعمال: 10 تا 20 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را در دو ليوان آب جشو حل كرده مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد سپس آنرا بدون صاف كردن به موضع قارچي پوست ماليده و مدت نيم ساعت به روي پوست باقي بگذاريد و در خاتمه موضع را با آب گرم شستشو دهيد .
نسخه شماره 12- دارو جهت محافظت پوست و رفع شكنندگي آن
دارو : شيره تازه گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)
مقدر استعمال: 4 تا 6 گرم
طرز تهيه و استعمال : شيره تازه را با 600 گرم كرهيا چربي ديگر مخلوط كرده و سپس به موضع ماليده شود.
توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت التيام زخمهاي سطحي بدن ، سوختگي ، سرمازدگي ، رفع دانه هاي پوستي ، اگزوما و غيره توصيه شده است .
نسخه شماره 13- دارو جهت رفع تحريكات آلرژيكي پوست
دارو : روغن مغز بادام ( Prunus amygdalus)
مقدر استعمال: 3 تا 5 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت امولسيون تهيه شده و سپس به موضع ماليده شود .
نسخه شماره 14- دارو جهت رفع جوشهاي صورت
دارو : پيار ( Allium cepa)
مقدر استعمال: 200 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده تهيه و سپس به موضع ماليده شود .
توجه : از جوشانده پياز علاوه بر اين جهت پانسمان زخمهاي چركين نيز استفاده بعمل مي آيد .
نسخه شماره 15- دارو جهت رفع شوره سر
دارو : روغن كرچك ( Ricinus communis)
طرز تهيه و استعمال : بصورت پماد يا لوسيون تهيه و ماليده شود .
نسخه شماره 16- دارو جهت رفع كوفتگي و التيام پوست
دارو : هميشه بهار كوهي ( Arnica montana)
مقدر استعمال : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بماليد .
نسخه شماره 17- دارو جهت زخمهاي پوستي و درد مفاصل
دارو : ريشه سمفيتون ( كنسود طبي ) Symphytum officinale
مقدر استعمال : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بماليد .
نسخه شماره 19- داروي ضد جوش هاي پوستي مزمن
دارو : ريشه صابوني (غاسول ) ( Saponaria officinalis)
مقدر استعمال : 10 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت خيسانده تهيه وسپس به محل خارش ماليده شود .
نسخه شماره 18- دارو بهبود دهنده زخمهاي سطحي
دارو : شيره تازه گياه ماميران ( Chelidonium majus)
مقدر استعمال : در موضع ماليده شود .
توجه : اين دارو سمي است و مصرف آن فقط با نظر پزشك توصيه مي گردد .
نسخه شماره 20- داروي جهت معالجه اگزوماي پوستي
دارو : پوست گياه نارون قرمز ( اوجا ، سمد ) ( Ulmus campestris )
مقدر استعمال : 50 گرم
طرز تهيه و استعمال : گرد پوست را با 150 گرم روغن گياهي و 50 گرم موم مخلوط و به مدت نيم ساعت در 2 يا 3 مرتبه متوالي تحت اثر گرماي زياد قرار مي دهند و سپس به حالت گرم از يك پارچه نازك به منظور صاف كردن مي گذرانند و پس از سرد شدن به موضع مي مالند .
توجه : اين دارو جهت سودا ، بروز دانه ها و زخمهاي ناشي از بيماريهاي نقرس و خناريز و ديگر ناراحتي هاي پوستي مزمن نيز استعمال مي شود.
نسخه شماره 21- داروي جهت درمان زخمهاي پوستي و اگزوما
دارو : تمام گياه تازه علف چشمه ( Nasturtium officinale)
مقدر استعمال : گياه را له كرده و بصورت ضماد بر روي موضع استعمال شود .
توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت درمان زخمهاي چركين نيز استعمال مي شود
نسخه شماره 22- داروي التيام دهنده و نرم كننده پوست
دارو : روغن بادام شيرين ( Prunus amygdalus var.dulcis)
روش استعمال : به موضع ماليده شود .
توجه : اين دارو علاوه بر اين در مورد زير هم استعمال مي شود :
– جهت التهابهاي سطحي بدن
– در سوختگيها
– در باد سرخ
– ضد خارش در سرخك و مخملك
– بعنوان تسكين دهنده در اگزما
نسخه شماره 23- داروي ضد خارش هاي پوستي با منشا سودا
دارو : بادام تلخ ( Prunus Amygdalus var.amara )
طرز تهيه و استعمال : بصورت امولسيون تهيه كرده و سپس در موضع ماليده شود .
توجه : امولسيون فوق همچنين جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زن استعمال مي شود . از طرفي خمير بادام تلخ را به جاي صابون مي توان در اگزما و همچنين در رفع دانه هاي جلدي ، بوي بد پا و زير بغل نيز مورد استفاده قرار درد .

داروهاي ضد اسهال

===نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1-دارو جهت رفع اسهال ( قابض )
تخم مورد 320 گرم
ريشه انجبار 200 گرم
برگ توت فرنگي وحشي 200 گرم
گل بابونه 70 گرم
برگ مريم گلي 70 گرم
برگ نعناع 70 گرم
ريشه شيرين بيان 70 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2-دارو جهت رفع اسهال معمولي
به دانه 15 گرم
برگ نعناع 10 گرم
برگ فرنجمشك 10 گرم
ريشه هفت بند 30 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت رفع اسهال
ميوه سنجد يك قسمت
زيره سبز يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 مرتبه هر دفعه يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت رفع اسهال
تخم ختمي 15 گرم
تخم خبازي 15 گرم
نشاسته 5 گرم
صمغ عربي 5 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
دارو ها را كوبيده و اندكي بو مي دهند و هر نوبت 10 گرم با شربت ساده ميل بكنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت اسهال مزمن ( اسهال خوني )
دارو : پوست گياه شاه بلوط هندي ( Quercus petraea )
مقدر مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2-
دارو : گل انار ( Punica grantum )
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3-
دارو : تمام گياه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4-
دارو : پوست ميوه انار ( Punica grantaum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5-
دارو : دانه اسفرزه ( Plantago psylium )
مقدر مصرف : 5تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را در يك فنجان آب گرم ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيس خورده شود سپس آنرا با كمي شكر ميل كنيد .
نسخه شماره 6- داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )
دارو : ميوه هويج ( Daucus carota )
مقدر مصرف : 50 تا 100 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را با كمي آب پخته سپس آنرا صاف كرده كم كم به بچه داده شود .
نسخه شماره 7-
دارو : برگ مورد ( Myrtus communis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
سخه شماره 8- داروي ضد اسهال ( اسهال خوني )
دارو : برنج پاك كرده ( Oriza sativa )
مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 9-
دارو : ريشه ختمي ( Althaca officinalis )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 10- داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )
دارو : سيب درختي ( Pirus malus )
مقدر مصرف : 1 تا 2 عدد
طرز تهيه : مقدر فوق را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده و با كمي شكر به بچه بخورانيد .
نسخه شماره 11-
دارو : ميوه و دانه به ( Cydonia vulgaris )
مقدر مصرف : 40 تا 50 گرم
طرز تهيه : ميوه را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده با كمي شكر ميل كنيد . دانه را در يك فنجان آب گرم ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا خوب خيسانده شود و سپس با مقدر كمي شكر ميل كنيد .
نسخه شماره 12-
دارو : پوست گياه نارون ( Ulmus comperstris )
مقدر مصرف : 40 تا 50 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي ضد ديابت – مرض قند

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تخم يا تمام گياه شنبليله ( Trigonella foenum – graecum )
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2-
دارو : ريزم بيد گياه (مرغ ) ( Agropyron repens )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3-
دارو : برگ توت سياه ( Morus nigra )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 4-
دارو : برگ اوكاليپتوس ( Eucalyptus globulus )
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5-
دارو : پوست دانه لوبيا ( Phasseolus vulgaris )
مقدر مصرف : 7 تا 250 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 6-
دارو : برگ درخت گردو ( Juglans regia )
مقدر مصرف : 3تا 7 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7-
دارو :سير ( Allium sativum )
مقدر مصرف : 3 يا 6 عدد سير تازه را همراه با غذا ميل كنيد .
طرز تهيه : 12 تا 18 گرم از سير خشك شده را در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 8-
دارو :پياز ( Allium cepa)
مقدر مصرف : 150 گرم همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره9 –
دارو : ريشه بابا آدم ( Arctium lappa )
مقدر مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره10-
دارو : برگ گزنه ( Urtica urens )
مقدر مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي بيماريهاي قلبي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت طپش قلب
دارو : ريشه سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2- دارو جهت طپش قلب با منشا عصبي
دارو : برگ و گياه گل گاو زبان ( Borago officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 3- دارو جهت ضعف قلب
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 4- دارو ي مقوي قلب
دارو : تمام گياه اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 5- دارو ي مقوي قلب
دارو : گل زالزالك ( Crataegus monogyna)
مقدر مصرف : 2 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر مصرف فوق دراي كاربردهاي زير مي باشد :
– جهت تصلب عروق كرونر ( درجه خفيف )
– جهت ضعف ميو كدر بعد از بيماريهاي عفوني
– در مورد عدم تحمل به ديژ يتالين
– جهت اختلال در ريتم قلب
– جهت آسم قلبي
نسخه شماره 6- دارو ي مقوي قلب
دارو : تمام گياه اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 7- دارو جهت معالج دردهاي قلبي
دارو : ريشه انجدان رومي ( Levisticum officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 8- دارو جهت خفقان و درد قلب
دارو : تمام گياه مرزنجوش ( Origanum majorana)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.
نسخه شماره 9- دارو ي مهيج قلب
دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.

داروهاي ضد فشارخون بالا و پايين آورنده فشار خون

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : برگ گل و گل زالزالك ( Crataegus monogyna)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 2-
دارو : دانه و برگ شنبليله ( Trigonella foenum -graecum)
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم و حتي تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 3-
دارو : پياز گياه سير ( Allium sativa)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. ( يا روز 3تا 4 عدد پياز را همراه غذا ميل كنيد )
نسخه شماره 4-
دارو : برگ و ساقه گياه دارواش ( Viscum album )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 5-
دارو : ساقه و برگ جعفري ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 6-
دارو : تخم كرفس ( Apium graveolens)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
نسخه شماره 7-
دارو : برگ درخت زيتون ( Olea europea L)
مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

داروهاي ضد التهاب و درد

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : تخم و گياه شنبليله ( Trigonella foenum-graceum)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو جهت رفع التهاب دهان و اندام تنفسي دارو : برگ مريم گلي ( Salvia species)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو : ريشه شيرين بيان ( ريشه مجو ) ( Glycyrrhiza glabra)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد التهاب دارو : تمام گياه زرين گياه ( Dracocephalum kotschyi )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو : مَرغ شيندان ( Agropyrum repence )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو : برگ و ميوه انگور ( Vitis vinifera)
مقدر مصرف :4 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- دارو : ريشه ختمي ( Althaea officinalis)
مقدر مصرف :3 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- دارو : تمام گياه بابونه ( Matricaria chamomilla)
مقدر مصرف :3 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9- دارو : پوست بيد ( Salix species)
مقدر مصرف :3 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 10- دارو : گل يا تمام گياه گلدار اكليل الملك ( ناخنك ) ( Melilotus officinalis )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 11- دارو : تمام گياه مريم نخودي ( Teucerium chamaedrys)
مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي معالج بيماريهاي كليه و مثانه

=== نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت نزله مثانه
ريشه سنبل خطائي يك قسمت
تخم جعفري يك قسمت
برگ انگور خرس دو قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد دردهاي مثانه
ريشه سنبل خطائي يك قسمت
ريشه شيرين بيان يك قسمت
گياه دم اسب يك قسمت
گياه بنفشه يك قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد درد مثانه و كليه
برگ غان پنج قسمت
تخم جعفري دو قسمت
برگ انگور خرس هشت قسمت
ريشه شيرين بيان هفت قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد درد مثانه و كليه
رگ غان سه قسمت
برگ انگو خرس هفت قسمت
ريشه شيرين بيان هفت قسمت
برگ بذر البنج سه قسمت
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه بيماريهاي كليه و مثانه
برگ زبان گنجشك 20 گرم
برگ انگور خرس 20 گرم
ريشه شيرين بيان 20 گرم
پوست بابا آدم 10 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت سنگ كليه و مثانه
تخم خيار 30 گرم
تخم خربزه 60گرم
خارخاسك 40 گرم
ريشه لبلاب 40 گرم
طرز تهيه و مقدر مصرف :
يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
=== نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره1 – دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن كليه و مثانه
دارو : ميوه خشك شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( Rosa canina)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر مصرف مذكور در فوق مورد شروع تشكيل سنگ كليه و مثانه جهت حل كردن آنها نيز مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره2 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري
دارو : ريشه روناس ( Rubia tinctorum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين دراي خاصيت حل كنندگي سنگهاي مثانه نيز مي باشد .
نسخه شماره3 – داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه
دارو : تخم تره ( Allium porrum)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره4 – داروي ضد دردهاي كليه
دارو : تخم شويد ( Anethum graveolense)
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره5 – داروي ضد التهاب مجاري دراي
دارو : گل بنفشه ( Viola odorata)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره6 – دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه
دارو : تمام قسمتهاي گياه به ويژه تخم جعفري ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره7 – دارو ي ضد دردهاي مثانه
دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)
مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد ميوه
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو علاوه بر اين موجب دفع اوراتها ، هم مي شود .
نسخه شماره8 – دارو ي معالج نزله كليه
دارو : تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره9 – دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه
دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره9 – دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه
دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 11 – دارو ي جهت رفع التهابات كليه
دارو : برگ يا چوب يا پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
توجه : اين دارو باعث خروج آب بدن بدون اينكه بافت كليه را تحريك كند مي شود .
نسخه شماره 12 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري
دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 13- دارو جهت رفع عفونت مجاري ادراري
دارو : ميوه خارخاسك ( Tribulus terresteris)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

داروهاي معالج بيماريهاي چشم

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- جهت درمان تحريكات و آسم چشم
دارو : چاي ( Thea sinensisnalis)
طرز تهيه ومقدر مصرف : مقدري چاي را دم كرده پس از صاف كردن روزي 2 تا 3 مرتبه چشم را با آن شستشو دهيد .
نسخه شماره 2- دارو جهت ريزش اشك با خارش چشم ، تقويت بينايي و قرمزي چشم
دارو : روغن زيتون ( Olea europea)
روش ومقدر مصرف : روزي سه مرتبه هر دفعه دو قطره روغن زيتون را در چشم بچكانيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت تقويت بينايي يا رفع كم سويي چشم
دارو : سيب درختي ( Pyrus malus)
روش ومقدر مصرف : مصرف روزي چند عدد سيب بعلت درا بودن ويتامين هاي A و B و C براي تقويت بينايي چشم توصيه شده است .
نسخه شماره 4- دارو جهت شستشوي چشم
دارو : بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)
روش ومقدر مصرف : مقدر 5 گرم گل بابونه را در يك فنجان آبجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده چشم را با آن شستشو دهيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت درمان شب كوري و تقويت چشم
دارو : هويج ( Daucus carota)
روش ومقدر مصرف : مقدر يك ليوان آب هويج خام را روزانه مصرف كنيد .
نسخه شماره 6- دارو جهت تقويت چشم
دارو : زعفران ( Crocus sativum)
روش ومقدر مصرف : 0.2 تا 0.5 گرم همراه غذا ميل كنيد .

داروهاي معالج زخم و سوختگي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت درمان سوختگي با آتش
دارو : برگ خشك شده درخت چنار ( Plantanus orientalis)
طرز تهيه و استعمال : برگها را سائيده و روي موضع پاشيده شود .
توجه : اين دارو بطور كلي جهت خشك كردن زخمها مورد استفاده قرار مي گيدر .
نسخه شماره 2- دارو جهت درمان سوختگي با آتش
دارو : ميوه نارس زيتون ( Olea euroepea)
طرز تهيه و استعمال : ميوه ها را له كرده بصورت ضماد در موضع استعمال كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت درمان سوختگي با آتش
دارو : روغن كنجد ( Sesamum indicum)
روش و مقدر مصرف : روغن كنجد را بلافاصله بعد از سوختگي به محل سوختگي بماليد .
نسخه شماره 4- دارو جهت درمان سوختگيها و زخمها
دارو : سرشاخه ها گلدار يا برگ گياه علف چاي (هوفاريقون ) (Hypericum perforatum)
طرز تهيه و استعمال : بصورت پماد در موضع استعمال شود .
نسخه شماره 5- دارو جهت درمان سوختگي با آتش و زخمهاي بزرگ
دارو : برگ تازه لبلاب ( عشقه ) ( Hedra helix )
طرز تهيه و استعمال : بصورت پماد در موضع استعمال شود .
نسخه شماره 6- دارو معالج سوختگيها با آتش
دارو : روغن تخم كتان (Linum usitatissimum)
روش استعمال : در موضع استعمال شود .
نسخه شماره 7- دارو معالج زخمها بويژه زخمهاي دير علاج و زخمهاي عميق
دارو : اسانس بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)
روش استعمال : در موضع ماليده شود .
توجه : اين دارو همچنين جهت معالجه زخمهاي بيخ ران و سوختگيها نيز استعمال مي شود .
نسخه شماره 8- دارو جهت رفع آماس و التيام زخمها
دارو : برگ يا ريشه يا تمام گياه گل خطمي ( Althaea officinalis)
طرز تهيه و استعمال : به صورت ضماد در موضع استعمال كنيد .
نسخه شماره 9- داروي آرام كننده و خنك كننده پوست سوخته در اثر آتش يا آفتاب زدگي
دارو : روغن زيتون ( Olea europea)
طرز تهيه و استعمال : در موضع سوختگي يا آفتاب زدگي ماليده شود .
توجه : اين دارو علاوه بر اين در مورد مارگزيدگي و گزش حشرات و همچنين درمان استسقا و آب آوردن نسوج بصورت موضعي مورد استعمال قرار مي گيدر .
نسخه شماره 10-
دارو : برگ يا ريشه يا تمام گياه پنيرك ( Malva silvestris)
مقدر استعمال : 30 تا 50 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده در يك ليتر آب تهيه و سپس جهت شستشوي زخمها استعمال كنيد .
نسخه شماره 11- دارو جهت معالجه زخمها و بريدگيها
دارو : تنتور ريزوم يا تمام گياه هميشه بهار كوهي ( تنباكوي كوهي ) ( Arnica montana)
طرز تهيه و استعمال : تنتور را با آب به نسبت 1 به 2 يا 1 به 3 رقيق كرده و سپس جهت شستشوي زخمها و بريدگيها استعمال شود .
نسخه شماره 12- دارو ي التيام دهنده و معالج زخمها
دارو : تنور گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)
طرز تهيه و استعمال : با مقدري آب مقطر رقيق كرده و زخم را با آن شستشو كنيد .
نسخه شماره 13- دارو جهت معالجه سوختگيهاي ساده
دارو : پياز ( Allium cepa)
طرز تهيه و استعمال : پياز را له كرده روي موضع قرار دهيد .
نسخه شماره 14- دارو ي معالج زخمها
دارو : گل گياه شاه بلوط هندي ( Aesculus hipocastanum)
مقدر استعمال : 20 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت دم كرده در يك ليتر آب تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال شود .
نسخه شماره 15- دارو ي التيام دهنده زخمها
دارو : قسمت گوشتدار ميوه گردو ( پوسته خارجي ) (Juglans regia)
مقدر استعمال : 50 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده در يك ليتر آب تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال كنيد .
نسخه شماره 16- دارو ي معالج زخمها
دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)
طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال كنيد .
نسخه شماره 17- دارو ي جهت درمان زخمها
دارو : برگ دردوست (عشقه ) ( Hedra helix)
مقدر استعمال : 15 گرم
طرز تهيه : بصورت دم كرده در يك ليتر آب و جهت شستشوي زخمها استعمال كنيد .
نسخه شماره 18- دارو ي معالج زخمهاي دير جوش
دارو : ريشه زنبق ( Iris florentia)
طرز تهيه و استعمال : ريشه هاي تميز را بصورت پودر درآورده و سپس روي زخمها بپاشيد .
نسخه شماره 19- دارو ي معالج زخمها
دارو : گل گياه علف ماهور ( Verbascum thapsus)
طرز تهيه و استعمال : بصورت دم كرده تهيه و جهت شستشوي زخمها توصيه نموده اند .
نسخه شماره 20- داروي ضد عفوني كننده و التيام دهنده زخمها
دارو : برگ گياه زبان گنجشك ( Fraxinus excelsior)
مقدر استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت ضماد تهيه و استعمال كنيد .
نسخه شماره 20- داروي ضد عفوني كننده و التيام دهنده زخمها
دارو : برگ گياه پده ( Populus euphratica)
مقدر استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهيه و استعمال : بصورت ضماد يا آب شستشو تهيه و استعمال كنيد .

داروهاي معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها –

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي معالج آب آوردن انساج
دارو : پوست غان ( Betula pendula)
مقدرمصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2-
دارو : ريشه ريزوم مارچوبه ( Asparagus officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3-
دارو : ريزوم غليون ( شون ) (Sambucus ebulus )
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4-
دارو : ميوه و برگ بو ( Laurus nobilis L)
مقدر مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5-
دارو : سرشاخه هاي كاهوي تلخ ( Lactuca virosa)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6-
دارو : ميوه يا برگ آقطي سرخ ( Sambucus racemosa)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7-
دارو : تمام قسمتهاي كرفس ( Apium graveolence)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8-
دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شير مال ، كاسني زرد ) ( Taraxacum officinalis )
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داورهاي بند آورنده خونريزي يا ضد خونريزي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي
دارو : صمغ عربي ( Acacia arabica)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن
دارو : تمام گياه آژوكا ( Ajuca reptance)
مقدر امصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد خونريزي تمام اعضاي بدن بويژه ضد خونريزي سينه و ريه
دارو : ريشه انجبار ( Polygonum bistorta)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني
دارو : گل خشك شده درخت چنار ( Platanus orientalis)
طرز تهيه و استعمال : به صورت پودر تهيه و در بيني ريخته شود .
نسخه شماره 5- جهت جلوگيري از خونريزي
دارو : پوست گياه شاه بلوط ( Castanea sativa)
مقدر امصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6- جهت جلوگيري از خونريزي هاي داخلي
دارو : برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه ( Urtica unrens)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7- جهت جلوگيري از خونريزي هاي داخلي
دارو : تمام گياه علف نقره اي ( Potentilla anserina)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8- داروي معالج خونريزي ها
دارو : برگ مورد ( Myrtus commnis)
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي ضد عفوني كننده و ضد باكتري – آنتي بيوتيك

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي ضد عفوني كننده بويژه جهت اندام تنفسي
دارو : تمام گياه آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2- داروي ضد باكتري و ضد عفوني كننده روده دارو : پياز گياه سير ( Allium sativum)
مقدر مصرف : 20 تا 50 گرم
طرز تهيه : همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- داروي ضد عفوني كننده دارو : پياز ( Allium Cepa)
مقدر مصرف : 50 تا 100 گرم
طرز تهيه : همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 4- داروي ضد عفوني كننده دارو : تمام گياه افسنطين ( Artemisia absinthium)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد عفوني كننده دهان و دندان دارو : قسمت هوايي مريم گلي ( Salvia officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- داروي ضد عفوني كننده زخم ها دارو : گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : بصورت ضماد يا پماد مصرف كنيد .

داروهاي استفراغ آور

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گياه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2-
دارو : ريشه زنبق ( Iris florenting)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3-
دارو : ريزوم اگير تركي ( Acorus calamus )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4-
دارو : سرشاخه هاي گلدار بابونه ( Matricaria chamomilla )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي تقويتي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : مصرف مقادير زياد اين دارو ممكن است اثر ناراحت كننده داشته باشد .
نسخه شماره 2-
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3-
دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)
مقدر مصرف : 0/25 تا 1/25 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4-
دارو : زعفران ( Crocus sativus)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5-
دارو : پوست درچين ( Cinnamomuni zeylanicum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6-
دارو : گل يا تمام گياه بومادران ( Achillea millefolium )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 7-
دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis)
مقدر مصرف : 1تا 2 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 8-
دارو : تمام گياه مرزنجوش ( Origanum vulgare)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 9-
دارو : به ليمو ياورون ( Lippa citriodora )
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي زياد كننده شير مادر

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : ميوه زيره ( Cuminum cyminum)
مقدر مصرف : 4تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 2-
دارو : ميوه انيسون ( Pimpincella anisum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 3-
دارو : تخم جعفري ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 4-
دارو : تمام گياه شويد ( Anethum graveolens)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5-
دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum -graecum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 6-
دارو : ميوه رازيانه ( Foeniculum vulgar)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

داروهاي ضد سرطان

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي جلوگيري كننده از تجزيه شدن خون سرطاني
دارو : گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : برگ تازه يا خشك شده گل هميشه بهار را جهت سرطان هاي پوستي توصيه نموده اند .
نسخه شماره 2- داروي پيشگيري سرطان دارو : شلغم ( Brassica napus)
مقدر مصرف : 100 تا 200 گرم بصورت پخته يا خام مصرف كنيد .
نسخه شماره 3- دارو جهت سرطان پوست و دستگاه گوارش دارو : شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو جهت درمان سرطانهاي دستگاه گوارش دارو : بومادران ( Achillea millefolium)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو جهت سرطان پوست دارو : پوست بلوط ( Canstanea dentata C.sativa
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر 50 گرم پوست بلوط را در 1 ليتر آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 مرتبه زخمها را شستشو دهيد .
نسخه شماره 6- دارو ي پيشگيري از بروز سرطان دارو : سير و پياز ( Allium sativa and cepa)
مقدر مصرف : روزي 50 گرم تا 100 گرم سير يا پياز همراه غذا ميل كنيد

داروهاي مقوي قوه باء – محرك جنسي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : پياز ( Allium cepa)
مقدر مصرف : 50تا 100 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را روزي 2 مرتبه همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 2- دارو : زعفران ( Crocus sativus)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 3- دارو : تمام گياه كرفس ( Apium graveolens)
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم همراه غذا بصورت خام مصرف كنيد .
نسخه شماره 4- دارو : تخم تره 0 Allium porrum)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
مقدر فوق را با يك ليوان شير چند روز متوالي ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو : موسير ( Allium ascalonicum)
مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم
طرز مصرف : همراه غذا ميل كنيد
نسخه شماره 6- دارو : پوست درچين ( Cinnamomum zeylanicum )
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم
طرز تهيه: مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
مقدر فوق را مي توانيد همراه غذا ميل كنيد .
نسخه شماره 7- دارو : تمام گياه مارچوبه ( Asparagus officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : ضمنا گياهان زنجبيل ، چوب چيني ، درچيني وانيل و ثعلب كه بومي ايران نيست جهت قوه باه بكار برده مي شود .

داروهاي كم كننده ميل جنسي

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : تخم سداب ( Ruta graveolence)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
توجه : مصرف مقادير زياد سداب سمي است و بايد اجتناب شود .
نسخه شماره 2- دارو : تخم يا ميوه پنج انگشت ( Vitex agnus – castus)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد
نسخه شماره 3- دارو : انار ترش ( Punica grantaum)
مقدر مصرف : روزي سه يار هر بار يك الي دو فنجان آب انار ميل كنيد .
نسخه شماره 4- دارو : ترنج ( بالنگ ) ( Citrus medica )
مقدر مصرف : روزي سه يار هر بار يك فنجان آب ترنج ميل كنيد .
نسخه شماره 5- دارو : عدس ( Lens esculenta)
مقدر مصرف : لااقل روزي يكبار مقدري عدس پخته را همراه غذا ميل كنيد .

استفاده از گياهان دارويي براي تهيه ماسك

گياهان دارويي معمولا به تنهايي و يا همراه دو يا چند گياه دارويي ديگر، دردرمان بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در هر حال رعايت نكاتي چند در استفاده از گياهان دارويي ضروري است تا تاثير گذاري آنها نمايان شود. بهتر است كليه گياهان دارويي قبل از استفاده خرد شوند تا حلال مورد نظر كه معمولا آب مي باشد، بتواند در سلولهاي گياهي نفوذ كرده و مواد موثر و درماني گياه را در خود حل كرده و قابل استفاده براي درمان نمايد.برخي از دانه هاي دارويي مانند دانه اسفرزه، بدون خرد كردن مصرف ميشود. از سوي ديگر، چون داروهاي گياهي به صورت جوشانده، دم كرده و يا خيسانده تهيه مي شوند، بهتر آن است كه براي يكبار مصرف تهيه شوند و روزانه دو تا سه بار مورد استفاده قرار گيرند. اما مي توان مصرفي يك روز را تهيه كرد و در جاي خنك نگهداري نمود و زماني كه مصرف دارو به صورت عصاره، تنطور يا اسانس تجويز مي گردد، بهتر است كه در تهيه آنها دقت نظر بيشتري توسط فرد صورت گيرد. زيرا تهيه اين داروها مستلزم داشتن صبر و دقت بيشتر مي باشد.كليه داروهايي كه براي درمان زخم ها، سوختگي ها، ناراحتي هاي پوستي و به طور كلي براي استعمال خارجي تجويز گرديده، بايد از محل هاي معتبر و شناخته شده تهيه شده باشد و در تهيه و تجويز دارو بايد سعي شود كه همواره گياهاني مورد استفاده قرار گيرند كه از لحاظ تجربي، خواص درماني آنها به ثبت رسيده باشند و در حدي تجويز گردد كه درمان، كامل گردد. علت عمده تحقيق بر روي گياهان كه از قرن ها پيش صورت گرفته است اثرات درماني و بي ضرري آنها مي باشد، كه در طول سالهاي متمادي به اثبات رسيده است. از سوي ديگر اهميت دوچندان اين گياهان ، در اين است كه همراه با ماده موثر اصلي درمان، در گياه مواد موثر ديگري كه داراي اثرات درماني مي باشند نيز وجود دارد، كه اثر معالجه را تشديد نموده و حتي در بسياري از موارد از سموم و اثرات ناخواسته آن جلوگيري مي نمايد.استفاده از گياهان دارويي به عنوان يك عامل عملي تجربه شده مي تواند از بروز بسياري از بيماري ها و گسترش و عواقب وخيم آن بكاهد و به عنوان يك عامل درماني طبيعي و بي ضرر، مورد توجه باشد. آنچه كه در طب سنتي و گياه درماني مورد نظر مي باشد استفاده صحيح و دقيق و بجا از گياهان است. كه اميدوارم شما عزيزان در اين مورد دقت لازم را به عمل بياوريد تا نه تنها بيماري درمان شود بلكه هميشه سالم و سلامت بمانيد.

با استفاده از گياهان از شر جوشهاي خود خلاص شويد

خلاصه : 7 راه كار ساده براي مقابله با جوش صورت 1 – هرگز جوش ها را فشار ندهيد انها را دستكاري نكنيد اين كارها فقط به قرمز تر و ملتهب تر شدن جوش ها منتهي مي شوند و باكتري ها و چربي هايي كه باعث ايجاد اين جوش ها شده اند در ديگر قسمت هاي صورتتان پخش مي شوند . همچنين بعضي مواقع اين دستكاري ها به زخم شدن ناحيه اراف جوش ها منجر مي شوند. 2 – هر سي دقيقه يك بار يك كيسه يخ را روي جوش ها قرار دهيد و ان را حدود دو دقيقه نگه داريد اين عمل باعث كاهش تورم التهاب و سرخي جوش ها مي شود و درد ناشي از آن از بين مي برد. 3 – ( ويژه بانوان ) از كرم پودرهاي پوشاننده استفاده كنيد. زماني كه با عجله بايد در جايي حاضر باشيد مي توانيد قبل از خارج شدن از خانه مقدار اندكي كرم پودر پوشاننده رنگ پوست روي جوش ها بماليد تا زياد به چشم نيايند. همچنين اين نوع كرم پودر ها روي سمت هاي براق پوست را مي پوشانند و جلوه اي طبيعي و يكدست به صورت مي دهند4 – با يك نوع محلول پاك سازي كننده مخصوص جوش هاي صورت و صابوني ملايم و بي بو روزي دو تا سه مرتبه صورتتان را بشوييد/ به آرامي و با ملايمت با يك ليف يا حوله كوچك پوست صورتتان را مالش دهيد ولي هرگز اين عمل را با خوشنت انجام ندهيد و گرنه چربي طبيعي پوست صورتتان كه به صورت طبيعي از به وجود امدن جوش ها جلوگيري مي كند را از بين خواهيد برد5 – يك نوع كرم يا پماد حاوي پروكسيد بنزوئيل يا اسيد ساليسيليك ( بسياري از پماد ها و كرم هاي مخصوص درمان جوش ها كه در داروخانه ها موجود هستند حاوي اين گونه تركيبات مي باشند) روي پوست صورت يا نواحي اطراف جوش ها بماليد. توجه داشته باشيد كه اين تركيبات در صورت مورد استفاده بيش از حد قرار گرفتن پوست را خشك مي كنند. پس اگر پوستي حساس داريد استفاده از آنها براي شما توصيه نمي شود. 6 – در صورت امكان از مواد ارايشي و بهداشتي عاري از چربي استفاده كنيد اين نوع محصولات باعث ايجاد حفره و سوراخ در پوست نمي شود( اين سوراخ ها و حفره ها مي توانند تبديل به جوش و كورك شود. هر شب قبل از خواب آرايش صورتتان را پاك نيد با پماد يا محلولي ضدذ جوش تا چربي و آلودگي از عمق پوست صورتتان بيرون آيد. 7 – در شب مقدار اندكي خمير دندان روي نواحي اطراف جوش هاي صورتتان بماليد تا التها و تورم و سرخي آن مكتر شود . همچنين براي كاهش التهاب و تورم يك كيسه چاي مرطوب با يك تكه پنبه آغشته به چند قطره ليمو ترش را به مدت پنج دقيقه روي جوش هاي صورتتان قرار دهيد. در صورت به كاربردن اين راهكارهاي ساده و موثر ، ظرف مدت كوتاهي تفاوتي چشمگير و قابل ملاحظه را مشاهده خواهيد كرد در صورتي كه دوباره جوش ها عود كردند لازم است به يك متخص پوست مراجعه نماييد تا برايتان محلول پاكسازي كننده مناسب نوع پوستتان تجويز كند. درمان هاي بلند مدت مثل استفاده از ماسك هاي پوست تغيير در برنامه غذايي و افزايش مصرف اب به پيش گيري از جوش هاي صورت كمك كنند.

سيب به جاي مسواك؟!

سيب خوردن هرگز نمي تواند جايگزين مسواك شود؛ براي تميزي دندان ها و حفظ بهداشت آن ها بايد حتما دندان ها را مسواك زد و از نخ دندان استفاده كرد.
برخي مردم براي توجيه مسواك نزدن خود، اقدام به انجام اعمالي مي نمايند كه در بسياري موارد موجب بروز مشكلاتي نيز مي شود . از جمله اين موارد، جايگزين كردن مسواك با خوردن سيب است. برخي اين مورد را به ديگران نيز توصيه مي كنند، در صورتي كه پوسيدگي دندان يك آسيب موضعي و پيش رونده دندان است كه با از دست دادن مواد معدني سطح دندان به وسيله اسيدهاي آلي آغاز مي شود.
مهم ترين اسيد آلي مؤثر، اسيد لاكتيك است كه به وسيله ميكروب هاي مستقر در دهان و دندان توليد مي شود. يكي از مهم ترين راه هاي توليد اسيد لاكتيك تخمير مواد قابل تخمير مثل: كربوهيدرات ها؛ از جمله قندها است و قند موجود در سيب – با مكانيسم فوق- احتمال پوسيدگي دندان را افزايش مي دهد.
عمل ديگري كه در بين مردم رواج بيشتري دارد استفاده از خلال دندان يا چوب كبريت براي تميز كردن دندان هاست كه اين عمل بيش از آن كه به بهداشت دهان و دندان كمك كند، موجب تحريك و آزار لثه مي شود.
به هر حال براي اجتناب از ماندن ذرات غذا در فضاي بين دندان ها كه منجر به پوسيدگي آن مي شود و لازم است كه دندان ها پس از هر وعده غذا به ويژه قبل از خواب شب با استفاده از مسواك و نخ دندان تميز گردند.
نكته جالب اين كه مسواك زدن با وارد كردن تحريكات متعدد و ملايم موجب تقويت لثه و افزايش لايه شاخي پوست لثه در محل چسبيدن آن به دندان خواهد شد.(1)
پي نوشت:
روزنامه كيهان، 1386/8/10.

خرما در بدن

بدن خرما را به عنوان غذاي خوب مي پذيرد و در برابر آن واكنشي نشان نمي دهد. خرما بسيار زود هضم مي شود و براي هضم و جذب، انرژي بسيار كمي مصرف مي كند و به همين دليل به انسان آزار نمي رساند و خستگي ايجاد نمي كند. براي هضم شدن نيزهيچ گونه ويتاميني از بدن برداشت نمي كند زيرا خود داراي انواع ويتامين ها مي باشد. خرما مانعي از لحاظ جذب براي بدن ايجاد نمي نمايد و مانند غذاهاي ترش مانع عمل ويتامين A در بدن نمي شود و هيچ گاه ايجاد ترشي نمي نمايد از طرفي اگر غذاي مصرفي را بپزيم در اثر حرارت، مقدار زيادي ويتامين ب و ث از بين مي رود اما مصرف خرما چنين مشكلي را دربرنخواهد داشت.
خوردن خرماي تازه باعث مي شود كه سلول هاي زنده اي به مصرف سلول هاي زنده بدن برسند و بدن مواد مورد نيازش را به طور مستقيم دريافت دارد. شايد به همين دليل است كه «اسلام احتكار مواد غذايي را ممنوع داشته است» زيرا براثر ماندن، تازگي خود را از دست داده و بسياري از خواص مفيد خود را از دست مي دهد ؛خرما يا كشمش براثر ماندن هر چه كهنه تر شود چنانچه ترش و فاسد نشود، اسيدالكل آن ها به قند بيشتر تبديل مي گردد.
خرما داراي مواد قندي قابل توجهي است؛ در محاسبه ضريب تنفسي براي تعيين ميزان سوخت و ساز مواد قندي و چربي ها مي بينيم كه در اندك زماني پس از صرف غذا تقريباً تمامي غذاي متابوليژه شده منحصر به كربوهيدرات هاست و اين تقريباً عملي است كه بدن انجام مي دهد. مواد پروتئيني در كل به استثناي ?? گرم كه به طور طبيعي روزانه به ناچار تجزيه و مصرف مي شود را زماني كه مواد قندي و چربي ها در دسترس قرار دارند تقريباً به طور كلي همين مواد به مصرف ايجاد انرژي مي رسند. با مصرف خرما مقدار اين ذخيره بسيار بيشتر مي شود.
خرما از لحاظ بالا بردن قدرت دفاعي بدن نيز نقش موثري را ايفا مي كند. به تازگي معلوم شده است كه بين سوخت و ساز گلوكز و تركيب اسيدهاي چرب و تري گليسريد يا چربي خنثي ارتباط نزديكي وجود دارد و از آن جا كه گلوكز بدون حضور انسولين دربافت ها قابل استفاده نيست از اين رو چاقي در زمانيكه غلظت انسولين در بافت ها كافي نيست امكان پذير نمي باشد. بنابراين مصرف زياد كربوهيدرات (مواد قندي- نشاسته اي) تأثير فوق العاده اي در تبديل جريان متابولسيم گلوكز به ليپوژنز دارد در صورتي كه كم مصرف كردن كربوهيدرات، تجمع چربي را در بدن به حداقل ممكن مي رساند.خرما پاك كننده دستگاه گوارش و از بين برنده سموم بدن است اول اين كه مدفوع را از حالت مايع درمي آورد و با حجم خود روده ها را پاك مي كند و دوم اين كه بسياري از سموم روده ها را جذب و با خود به بيرون منتقل مي سازد. همچنين خرما اصلاح كننده مزاج است. پنج درصد ميوه ها به طور تقريبي سلولز است به همين دليل بهترين و قوي ترين ملين ها بوده و از ايجاد يبوست جلوگيري مي كند.

ليمو، درمانگري فرح بخش براي عفونت ها

نويسنده: سپيده سليمي
هزاران سال است كه ليمو به عنوان يك ماده غذايي و همچنين دارويي شناخته شده است و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. ليمو سرشار از ويتامين C است كه خاصيت آنتي اكسيدان آن موجب مي شود اين ميوه در تسريع بهبود بيماري هاي گوناگون، به تاخير انداختن روند پيري و مقاوم سازي بدن در برابر سرطان ها بسيار مفيد و كارساز باشد.
رومي ها از قرن ها پيش از ليمو به عنوان پادزهري براي سموم استفاده مي كردند اما شهرت ليمو در گذشته بيش از هر چيز به دليل ميزان قابل توجه ويتامين C در آن و تاثير آن در بيماري اسكوربري بوده است.ليمو داراي خواص فراوان است. ليمو نيروبخش، ضدعفوني كننده، مدر، قابض و آنتي اكسيداني قوي است.ليمو كه زادگاه اصلي و اوليه آن هند و برمه است سال ها است كه به سبب خواص بسيارش شهرت جهاني يافته است. آب ليمو يك ضدعفوني كننده قوي و محرك دستگاه ايمني بدن است و با افزايش تعريق اثر درماني مفيدي بر روي عفونت ها و تب دارد. اين ماده با تحريك تعريق، بدن را از سموم پاك مي سازد.
اغلب ليمو را به عنوان ماده اي اسيدي مي شناسيم اما اين ميوه به ظاهر اسيدي هنگام هضم در دستگاه گوارش تجزيه شده و مقدار قابل توجهي كربنات پتاسيم توليد مي كند. كربنات پتاسيم ماده اي است كه با خنثي سازي اسيد اضافي در معده و به تعادل رساندن اسيديته محتويات دستگاه گوارش از ديواره آن محافظت مي كند. اين ويژگي موجب مي شود ليمو براي بسياري از مشكلات گوارشي از قبيل سكسكه مداوم، سوزش سر معده، حالت تهوع، يبوست و كرم هاي انگلي مفيد باشد. ليمو به عنوان تقويت كننده كبد عمل مي كند و چنانچه مخلوطي از آب ليمو با آب داغ را يك ساعت پيش از صبحانه صرف كنيد توليد صفرا را تحريك مي كند. برخي معتقدند مصرف روزانه مخلوطي از آب ليمو با روغن زيتون مي تواند سنگ كيسه صفرا را حل كند. خوردن آب ليمو موجب پايين آمدن اسيد اوريك مي شود. آب ليمو ضدعفوني كننده اي قوي است كه دستگاه ايمني بدن را تقويت مي كند. مصرف آب ليمو درماني موثر براي انواع عفونت ها بوده و كاهش تب را موجب مي شود. قرقره با آب ليمو گلودرد و ورم لوزه ها را تسكين مي دهد. مصرف يك قاشق سوپخوري آب ليمو در كمي آب، نيم ساعت قبل از هر وعده غذا موجب تسكين آسم مي شود.
ليمو همچنين داراي خاصيت ضدقارچ است كه آن را ماده اي مفيد براي درمان برفك دهان مي سازد. خوردن ليمو براي جبران كم آبي، تسكين آرتروز و رماتيسم نيز مفيد شناخته شده است.مخلوطي از آب ليموي تازه با كمي عسل و سه دانه ميخك در آب داغ درماني معجزه آسا براي سرماخوردگي، آنفلوآنزا و به ويژه سرفه است.
در گذشته از مخلوط آب ليمو با قهوه براي درمان ميگرن و مالاريا بهره مي بردند. آب ليمو خاصيت قابض داشته و موجب توقف خونريزي مي شود. از اين ويژگي مي توان براي متوقف ساختن خونريزي هايي مانند خونريزي از بيني استفاده كرد. پنبه اي را به آب ليمو آغشته كنيد و به سوراخ هاي بيني بفشاريد. براي درمان خونريزي از لثه نيز هر صبح و شب لثه ها را با آب ليمو ماساژ دهيد. خاصيت قابضيت ليمو آن را در تسكين خونريزي ها و اسهال مفيد مي سازد.
آب ليمو همچنين لوسيوني مناسب براي جلوگيري از آفتاب سوختگي است. اگر آب ليمو را با نسبت يك به يك با گليسيرين مخلوط كنيد لوسيوني مناسب براي درمان ترك لب ها و همچنين پاك كننده اي خوب براي پوست صورت به دست مي آيد كه چربي پوست را تعادل مي بخشد.پوست
ليمو نيز از خواص ويژه اي برخوردار است و حاوي ماده اي به نام پكتين است كه يكي از مواد لازم و مفيد در تهيه مرباها و مسبب ژله اي شدن آنها است. عطر خوش آن نيز به عنوان اسانس در شيريني پزي و صنايع غذايي و بهداشتي كاربرد فراوان دارد. بهتر است پوست ليمو را نيز مصرف كنيد. در اينجا كاربرد پيشنهادي براي مصرف ليمو با پوست آن را ملاحظه مي كنيد.

انگور خطر بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد

محققان علوم تغذيه مي گويند كه مصرف انگور مي تواند سبب تأثير بر جدار داخلي عروق شده و كاهش خطر بروز بيماريهاي قلبي عروقي را به همراه داشته باشد.
به گزارش پايگاه خبري نيوز وايز در اينترنت، با اين كه گامهاي مؤثري در درمان بيماريهاي قلبي عروقي برداشته شده است ولي اين بيماريها همچنان دشمن شماره يك بشر مي باشند و بالاترين رقم آماري علت مرگ را در مردان بالاتر از 45 سال و زنان بالاتر از 65 سال تشكيل مي دهند. در همين حال بيشتر راههاي درماني طي دو دهه اخير بر درمان با روشهاي جراحي قلب و عروق متمركزبوده است. محققان مؤسسه تحقيقات كودكان كلمب آمريكا با بررسي تأثير انگور كه در قالب آب انگور بدون الكل تهيه شده بود بر بدن انسان دريافتند كه اين ميوه مي تواند تأثير مثبتي بر بافت اندوتليوم يا جدار داخلي عروق داشته باشد. اين گزارش مي افزايد: در شرايطي كه جدار داخلي شرايين دچار مشكل شوند و يا به سبب تجمع چربي بر قطر آنان اضافه شود، فرد در معرض خطر بروز بيماريهايي نظير سكته هاي مغزي و نيز مشكلات قلبي قرارمي گيرد. اين بررسيها در حالي به ثمر مي رسد كه قبلاً نيز اثر مثبت انگور بر كاهش كلسترول خون و نيز كاهش بروز بيماري فشار خون ثابت شده بود.

نقش آب انگور در كاهش بيماري هاي قلبي

محققان مي گويند، مصرف آب انگور مقدار اچ دي ال يا چربي خون بدن را به مقدار زياد افزايش و شاخصهاي التهاب را در بيماران قلبي كاهش ميدهد.
بر اساس مقاله اي كه در نشريه اترواسكلروز، ترومبوز و زيست شناسي عروق در آمريكا منتشر شد، آب انگور علاوه بر افزايش اچ دي ال توليد راديكال آزاد و شاخص التهاب را نيز كاهش مي دهد. محققان معتقدند رها شدن اين گونه مواد از پلاكت ها به پديده سخت شدن عروق و التهاب عروق كمك مي كند، گرچه پيش تر مشخص شده بود كه آب انگور ميزان توليد راديكالهاي آزاد را كاهش مي دهد اما تاثير آن بر خواص التهابي پلاكت ها ناشناخته بود. گفتني است اين خواص آب انگور ارتباطي با الكل ندارد و مواد ديگري سواي الكل و احتمالاً تركيبات پلي فنليك موجود در آب انگور در كاهش عوارض قلبي، عروقي نقش دارند.

مصرف سير سرطان هاي معده و روده را كاهش مي دهد

تحقيقات جديد نشان مي دهد كه تركيبات مفيد در سير مي تواند از تشكيل مواد سرطان زا در بدن جلوگيري كند كه اين اثربخشي بر روي معده و روده بيشتر است.
تحقيقات دكتر جان ميلز از دانشگاه پنسيلوانيا نشان مي دهد كساني كه به طور مرتب از سير استفاده مي كنند كمتر به سرطان معده و روده بزرگ مبتلا مي شوند. براساس اين تحقيق مصرف 5 تا 18 گرم سير معادل 2 تا 5 قطعه كوچك از سير خام يا پخته در هفته براي پيشگيري از سرطان مؤثر است. همچنين مصرف سير براي سلامت قلب نيز مفيد است، تركيبات موجود در سير مي توانند ميزان كل كلسترول خون به ويژه كلسترول بد را كاهش دهند. اين تركيبات از تشكيل لخته خون در شريان ها جلوگيري مي كنند و به اين ترتيب خطر سكته هاي قلبي را نيز كاهش مي دهند. براساس نتايج اين تحقيق مصرف سير تازه بهترين راه استفاده از تركيبات مفيد اين گياه محسوب مي شود.

فوايد ناشناخته سيب

نويسنده:آرمند
طبـق تحقيقات محقــقان، فقط به خاطر ويتامين C نيستكه بايد روزي يك عدد سيـب بـخوريم. دانشمنـدان خـواصضـد سـرطاني مـواد شيمـيايي مختـلف موجـود در مـغـز وپـوست سيـب را بـررسي كـردند. و دريافته اند كه اين موادشيميايي تاثيراتي بسيار بالاتر از فقط ويتامين C دارد. اينمواد شيميايي، فلاوانوئيد و پـلي فنول ميباشد و تحقيقيكه در مجله طبيعت منتشر شده است، خواص آنتي اكسيدانه آن را بررسي مي كند.
آنتي اكسيدان ها با از بين بردن مولكول هايي كه مسئول تخريب سلولها هستند و منجر به سرطان مي شوند، از اين بيماري جلوگيري به عمل مي آورد. محققان دانشگاه كورنل در نيويورك، دريافته اند كه خوردن 100 گرم سيب در روز، خواص آنتي اكسيدانه اي براي بدن تامين مي كند كه معادل له خوردن 1500 ميليگرم ويتامين C مي باشد.
پروفسور كونگ يونگ لي، يكي از محققان اين تحقيق، مي گويد، “برخي از مواد شيميايي ضد آلرژي نيز به حساب مي آيند، برخي هم ضد سرطان، ضد التهاب، و ضد ويروسي هستند. الان ديگر به اندازه كافي سند و مدرك وجود دارد كه با قطعيت بگوييم با خوردن يك عدد سيب در روز ديگر نيازي نيست نزد دكتر برويد.”
براي آزمايش خواص ضد سرطاني موجود در سيب، محققان از سلول هاي سرطاني روده كه در آزمايشگاه رشد كرده بود،، استفاده كردند.
آنها دريافتند كه 50 ميليگرم از اين مواد شيميايي، كه از پوست سيب گرفته شده است، توليد و تكثير اين سلول هاي سرطاني را تا %43 كاهش داده است. عصاره گرفته شده از مغر اين ميوه، تا %29 از رشد سلول هاي سرطاني جلوگيري كرده است. يكي از تاثيرات مشخص تر آن زماني است كشف شد كه برخي از اين مواد شيميايي را بر روي سلول هاي سرطاني كبد امتحان كردند. سخنگوي انجمن تحقيقات مربوط به سرطان مي گويد، “اين تحقيق نشان مي دهد كه سيب تازه تاثير آنتي اكسيدانه اي بالاتر از محتوي ويتامين C موجود در آن دارد. مكانيسم خواص حفاظتي ميوه ها و سبزيجات هنوز مشخص نشده است و همچنين هنوز قطعاً ثابت نشده كه سيب از ميوه ها و سبزيجات ديگر پرفايده تر است.” او توصيه مي كند كه افراد بايد رژيم غذايي متعادلي داشته باشند كه دز آن به ميزان كافي از سبزيجات و ميوه جات استفاده كنند.
فوايد سيب:
1. افراديكه از نقرس و رماتيسم رنج مي برند، بايد به طور مرتب سيب بخورند چون به درمان بيماري آنها كمك مي كند.
2. خوردن دو عدد سيب در روز سطح كلسترول خونتان را تا %10 كاهش مي دهد.
3. نوشيدن آب سيب، سه بار در روز، از ايجاد ويروس د ر بدن جلوگيري مي كند.
4. يكي ديگر از فوايد سيب براي افرادي است كه مشكل معده دارند. اگر دچار مشكلات گوارشي هستيد، قبل از غذا حتماً سيب بخوريد.
5. سيب رنده شده مخلوط با ماست براي از بين اسهال مفيد است.
نكات:
1. هيچگاه سيبي را كه در جاي خنك نگهداري نشده است را خريداري نكنيد چون اين ميوه طي چند رو بيش از حد رسيده خواهد شد.
2. سيب بايد سفت باشد. اگر با فشار دادن انگشت روي آن تورفتگي ايجاد شود، از خريد آن خودداري كنيد.
3. سيب را در يخچال نگهداري كنيد. درغير اينصورت خيلي زود خراب خواهد شد.
4. براي جلوگيري از قهوه اي شدن سيب، روي قسمت هاي بريده شده آن كمي آبليمو بماليد.
5. محققان كانادايي كه روي 8 نوع مختلف سيب تحقيق ميكردند، دريافته اند كه نوع قديمي سيب، كه همان سيب قرمز است، حاوي مقدار بيشتر آنتي اكسيدان در پوست و مغز خود مي باشد.

فوايد و خواص شگفت انگيز آبميوه

در شهرهاي مختلف، همه شب زنان و مردان را مي بينيد كه در همان لباس كار خود به بار مي روند و انواع اقسام آبميوه ها، از آب هويج گرفته تا تركيبات مختلفي از انواع ميوه ها و سبزيجات را سفارش مي دهند: آب كلم، آب خيار، آب كرفس، آب چقندر، آب كاهو، آب جعفري، آب انبه، آب آناناس، آب هندوانه، آب گريپ فروت، و آب سيب.
اين روزها دسترسي به آبميوه ديگر به دشواري سابق نيست و مردم خيلي راحت هر نوع آبميوه اي را كه بخواهند در آبميوه فروشي ها و رستورانها پيدا مي كنند. خيلي از افراد هم آبميوه مورد علاقه شان را خودشان درست مي كنند. اين روزها ديگر همه در خانه شان يك دستگاه آبميوه گيري دارند و با صرف كمي وقت، صبر و پشتكار ميتوانيد آبميوه دلخواهتان را در خانه تهيه كنيد.
اخيراً موسسه ملي سرطان براي ترغيب مردم به مصرف ميوه و سبزيجات بيشتر تلاش مي كند. همواره توصيه مي شود كه هر روز حداقل 5 وعده ميوه و 3 وعده سبزيجات استفاده كنيد و دليل آن خيلي ساده است: رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزيجات از بسياري از بيماري ها و مشكلات جلوگيري مي كند؛ سرطان سينه، روده، مري، معده، ريه، تخمدان و مقعد. دانشمندان به دنبال مواد شيميايي موجود در گياهان هستند كه از بروز اين مشلات و ناراحتي ها جلوگيري مي كند. اين مواد شيميايي گياهي كه فيتوشيمي ناميده مي شوند در راس تحقيقات و مطالعات غذايي قرار گرفته اند چون رمز پيشگيري از بسياري بيماري هاي كشنده مثل سرطان و بيماري هاي قلبي و بيماري هاي متداول مثل آسم، ورم مفاصل و آلرژي شناخته شده اند.
ساليان سال تحقيقات و مطالعات همه گير شناسي كه وضعيت هاي مختلف بيماري ها و رژيم غذايي را در جمعيت هاي مختلف كه اعتقادي به قرار دادن ميوه و سبزيجات در برنامه غذايي خود ندارند، با يكديگر مقايسه كرده است. اينگونه مطالعات كه در آفريقا، چين، كشورهاي مديترانه، روسيه و ساير نقاط انجام گرفته، نشان داده است كه در فرهنگ هايي كه رژيم غذايي افراد از ميوه و سبزيجات تازه تشكيل شده است، كه آنرا سرشار از كربوهيدرات و فيبر مي كند، بسياري بيماري هايي كه مردم امريكاي شمالي را مبتلا مي كند، وجود ندارد. مثلاً در طي 30 سالي كه محققان انگليسي در آفريقا كار مي كردند، به هيچ عنوان با مشكلاتي مثل فتق، سرطان روده يا سرطان پروستات روبه رو نشدند. تنها دليل آن مي تواند تنوع رژيم غذايي آنها باشد.
اما اين تحقيقات (كه بيش از 150 مورد در 10 سال اخير انجام گرفته است) دقيقاً ثابت نمي كنند كه اين رژيم غذايي است كه اين تفاوت در وضعيت سلامتي افراد را ايجاد ميكند. عوامل بسيار زياد ديگري هم هستند كه مي توانند بر سلامتي تاثيرگذار باشند، مثلاً آيا اين نبود بيماري به خاطر رژيم غذايي فرد است يا به اين خاطر است كه در محيطي با آلودگي هواي كمتر زندگي مي كند؟ اگر به خاطر رژيم غذايي است، كدام قسمت از رژيم غذايي آنها اين تفاوت را ايجاد كرده است؟
اين سوالات بوده كه محققان بسياري را به بررسي برخي تركيبات خاص در موادغذايي واداشته تا ببينند چه موادي مي تواند دربرابر ابتلا به اين بيماري ها محافظت مي كند. در اين راه، محققان چند ماده غذايي را پيدا كردند: گوجه فرنگي، به همراه ويتامين C، ويتامين A و برخي موادمعدني كه ده ها هزار ماده شيميايي ديگر در خود دارد.
مواد شيميايي گياهي كه محققان پيدا كردند، بر تصور ما درمورد غذاها اثر مي گذارد، به ويژه سبزيجات و ميوه جات. براي مثال، بروكلي حاوي ماده اي است كه مي تواند از بروز سرطان سينه جلوگيري كرده يا حتي به درمان آن كمك كند. مركبات موادي در خود دارند كه دفع سموم را از بدن تسهيل مي كند و درنتيجه احتمال ابتلا به سرطان را كاهش مي دهد. انگور حاوي ماده است كه از تخريب DNA سلولها جلوگيري مي كند. به همين طريق، تعداد زيادي از سبزيجات سبز حاوي مواد شميايي گياهي هستند كه دربرابر سرطان از بدن محافظت مي كنند. بروكلي، كلم، گل كلم، هويج، كلم پيچ، كلم قمري، پياز، سير، شلغم، چغندر قرمز، فلفل، تره فرنگي، پيازچه و …از جمله سبزيجاتي هستند كه خواص ضد سرطاني دارند.
اما مشكل اينجاست كه اكثر ما به اندازه كافي از ميوه و سبزيجات استفاده نمي كنيم تا بتوانيم از فوايد آن بهره مند شويم. مثلاً بااينكه مدام از رسانه مي شنويم كه بايد حداقل 5 وعده در روز از ميوه جات و 3 وعده در روز از سبزيجات استفاده كنيم، واقعيت اين است كه به طور متوسط بيشتر از يك تا دو وعده از سبزيجات و ميوه جات استفاده نمي كنيم.
به همين خاطر است كه مصرف آبميوه شايد بتواند نيازهاي غذايي ما را به ميوه جات و سبزيجات تامين كند.
حال اين سوال مطرح مي شود كه آبميوه درماني چه فوايد ديگري دارد كه تاكنون از چشم محققان به دور مانده است؟ براي مثال، اضافه كردن كلروفيل به رژيم غذايي كه معمولاً توصيه مي شود. كلروفيل كه ماده اي است كه به وفور در سبزيجات يافت ميشود، ساختاري شبيه به هموگلوبين دارد—ماده موجود در خون كه مسئول انتقال اكسيژن است. در دهه چهل محققان دريافتند كه مصرف كلروفيل توانايي بدن را براي توليد هموگلوبين تقويت مي كند درنتيجه انتقال اكسيژن بهتر صورت خواهد گرفت. از آن زمان تاكنون، ديگر مطالعه چنداني براي كشف فوايد كلروفيل انجام نگرفته است.
يا مثلاً قدرت آبميوه تازه را براي انتقال گروه ديگري از مواد مغذي مهم در بدن مثل آنزيم هادر نظر بگيريد. آنزيم ها نيروي كار بدن شما هستند. اين مواد كه در صدها هزار واكنش شيميايي بدن بعنوان كاتاليزور عمل مي كنند، براي گوارش و جذب موا غذايي، تبديل مواد غذايي به بافت هاي بدن، و توليد انرژي در سطح سلولي اهميت بسيار زيادي دارند. در واقع، وجود آنزيم ها براي اكثر فعاليت هاي متابوليك كه در بدن انجام مي شود، ضروري است.
آبميوه تازه منبع فوق العاده اي از آنزيم هاست. در واقع تازگي آبميوه يكي از خصوصيات اصلي آن است چون آنزيم ها در اثر گرما از بين مي روند. وقتي شما غذاهاي پخته شده مي خوريد، چه حبوبات باشد، چه ميوه ها و سبزيجات، اگر اين غذا در دماي بالاتر از 114 درجه پخته شده اشد، آنزيم هاي آن در اثر گرما از بين رفته اند. از آنجا كه ميوه ها و سبزيجات به صورت خام آبگيري مي شوند، آنزيم هاي آن از بين نمي روند.
تصادفاً بسياري از مواد شيميايي گياهي كه توجه محققان را به خود جلب كرده است يا آنزيم هستند يا گاهاي اوقات موادي ميباشند كه به ساختن يا فعال كردن آنزيم ها كمك مي كنند.
بعلاوه، آب ميوه ها و سبزيجات منابع بسيار خوبي از مواد مغذي به حساب مي آيند. مركبات (گريپ فروت، پرتقال و از اين قبيل) ميزان بسيار زيادي ويتامين C در خود دارند. آب هويج حاوي مقدار زيادي ويتامين A به شكل بتا كاروتين است. تعداد زيادي از آب سبزيجات سبز سرشار از ويتامين E هستند. آبميوه ها منبع بسيار خوبي از مواد معدني لازم مثل آهن، مس، پتاسيم، سديم، يد، و منيزيم مي باشند.
علاوه بر اين، از آنجا كه فيبر غيرقابل هضم در آبميوه گرفته مي شود، اين مواد مغذي به ميزان بسيار بيشتري در قالب آبميوه براي بدن فراهم مي شود تا در قالب ميوه هاي طبيعي. براي مثال، به اين خاطر كه بسياري از موادمغذي حاوي فيبر هستند، وقتي شما يك هويج خام مي خوريد فقط مي توانيد %1 از بتا كاروتين موجود در آن را دريافت كنيد. اما وقتي هويج را به صورت آبميوه مصرف مي كنيد، يعني فيبر آن گرفته ميشود، تقريباً %100 از بتا كاروتين موجود در آن جذب بدن مي شود.
و كلام آخر اينكه ميوه ها و سبزيجات يك ماده ديگري هم در خود دارند كه براي حفظ سلامتي شديداً مورد نياز است—آب. بيش از %65 از سلولهاي بدن انسان از آب تشكيل شده است و در برخي بافت ها مثلاً مغز، %80 سلولها از اب تشكيل شده است. وجود آب براي حفظ سلامتي بدن الزامي است اما متاسفانه اكثر افراد به اندازه كافي آب نمي نوشند. علاوه بر اين بيشتر مايعاتي كه وارد بدن ما مي شود از چاي و نوشابه تامين مي شود كه حاوي موادي است كه براي دفع آن نياز به چند برابر آب است. آب ميوه ها و سبزيجات عاري از اين مواد هستند و اب آنها آب خالص و سالم است.
پس باتوجه به فوايدي كه براي آب ميوه ها و سبزيجات در اين مقاله عنوان شد، مثل محافظت از بدن در برابر ابتلا به سرطان، بيماري هاي قلبي، ورم مفاصل، و بيماري هاي ديگر، چرا نبايد تغييري در رژيم غذاييتان ايجاد كرده و به مقدار بيشتري از آبميوه در روز استفاده كنيد؟

خواص و فوايد گوجه فرنگي براي سلامتي

خوردن گوجه فرنگي زياد كار بسيار خوبي است. اين ميوه كه بيشتر جزء سبزيجات به حساب مي آيد، خواص و فوايد بسيار زيادي براي سلامتي دارد.
در اينجا به 10 دليل كه خوردن گوجه فرنگي را براي شما واجب مي كند، اشاره ميكنيم:
1. گوجه فرنگي حاوي هر چهار كارتينوئيد مي باشد: كارتينوئيد آلفا و بتا، لوتئين، و ليكوپن. هريك از اين كارتينوئيدها خواص خاص خود را دارند اما در كنار يكديگر نيز فوايدي را ايجاد مي كنند.
2. به طور خاص، گوجه فرنگي حاوي مقدار بسيار زيادي ليكوپن است كه گفته ميشود بالاترين فعاليت آنتي اكسيدانه را در بين كارتينوئيدها داراست.
3. گوجه فرنگي و بروكلي در كنار هم بسيار پرفايده هستند و احتمال ابتلا به سرطان پروستات را كاهش مي دهند. در يك تحقيق مشخص شد كه در موش هاي صحرائي كه به آنها گوجه فرنگي و كلم بروكلي داده شده بود، نسبت به موشهايي كه به آنها ليكوپن بعنوان يك مكمل غذايي داده شده بود يا گوجه فرنگي و كلم بروكلي جداگانه به آنها داده شده بود، تومرهاي پروستات بسيار كندتر رشد ميكند.
4. طبق تحقيقي كه در دانشگاه مونترآل انجام گرفت، مشخص شد رژيم هاي غذايي سرشار از گوجه فرنگي، به كاهش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده نيز كمك مي كند. در اين تحقيق محققان دريافتند كه ليكوپن مي تواند تا %31 احتمال سرطان لوزالمعده را در ميان آقايان با بالاترين و پايين ترين مقدار مصرف از اين كارتينوئيد، كاهش دهد.
5. گوجه فرنگي حاوي 3 آنتي اكسيدان بسيار مهم است: بتا-كاروتيئن (كه فعاليت ويتامين A را در بدن دارد)، ويتامين E، و ويتامين C.
6. گوجه فرنگي سرشار از پتاسيم است، ماده معدني كه اكثر ما با كمبود آن مواجه هستيم. يك ليوان آب گوجه فرنگي حاوي 543 ميليگرم پتاسيم بوده و ½ فنجان سس گوجه فرنگي حاوي 454 ميليگرم از اين ماده است.
7. وقتي گوجه فرنگي همراه با ساير چربي هاي مفيد مثل آوكادو يا روغن زيتون، مصرف شود، جذب كارتينوئيدهاي گياشيميايي در گوجه فرنگي، 2 تا 15 مرتبه بيشتر ميشود.
8. گوجه فرنگي بخش مهمي از رژيم هاي غذايي مديترانه اي را تشكيل مي دهد. در بسياري از غذاهاي مديترانه اي از گوجه فرنگي يا سس آن استفاده مي شود. برخي تحقيقات نشان مي دهد كه افراديكه معمولاً از رژيم هاي مديترانه اي استفاده مي كنند، كمتر از سايرين به خاطر مشكلات قلبي و سرطان جان مي سپارند.
9. وقتي خانم هاي شيرده از محصولات گوجه فرنگي استفاده كنند، غلظت ليكوپن شيرشان افزايش مي يابد. در اين مورد، بهتر است گوجه فرنگي پخته باشد. محققان همچنين دريافته اند كه خوردن محصولات گوجه فرنگي مثل سس گوجه بيشتر از خوردن گوجه فرنگي تازه، غلظت ليكوپن را در شير مادر افزايش مي دهد.
10. برش هاي گوجه فرنگي حاوي غلظت بسيار بالايي كارتينوئيد هستند. مقدار جذب كارتينوئيد توسط سلول هاي روده انسان در رب گوجه فرنگي كه حاوي پوست گوجه فرنگي باشد، بسيار بيشتر از نوع رب فاقد پوست گوجه فرنگي است. پس براي بالاتر بردن فوايد غذايي گوجه فرنگي، از پوست كندن آن خودداري كنيد.
دستورغذاهاي عالي با گوجه فرنگي
خوشبختانه در كشور ما گوجه فرنگي از محبوبيت زيادي برخوردار است و مردم ما آن را يكي از اوليوت هاي خود در خريد سبزيجات قرار مي دهند. در زير به دو دستور غذاي عالي كه در آن از گوجه فرنگي استفاده شده است، اشاره مي كنيم تا از همين امروز بيشتر از اين ماده غذايي مفيد استفاده كنيد:
سس پاستا سير و پياز
با يك بطري يا كنسرو از سس مارينارا (سس گوجه فرنگي) شروع مي كنيد و در آخر سس بسيار خوشمزه و دلپذيري براي پاستا خواهيدداشت.
2 قاشق چايخوري روغن زيتون
3/2 فنجان پياز شيرين
½ فنجان فلفل قرمز، زرد يا نارنجي خرد شده
2 قاشق چايخوري سير خرد شده
كمي فلفل سياه
¼ فنجان ريحان تازه خرد شده
2 فنجان سس مارينارا
¼ آب انگور قرمز
روغن زيتون را در يك ماهيتابه كوچك ريخته و روي شعله متوسط-زياد قرار دهيد. وقتي روغن خوب داغ شد، پياز و فلفل هاي خرد شده را به آن اضافه كنيد تا زمانيكه بپزند (4 دقيقه). شعه را تا حد ملايم پايين بياوريدو حال سير خرد شده و فلفل سياه را اضافه كنيد و اجازه بدهيد دقيقه اي بيشتر بپزد. ريحان تازه، سس مارينارا، و آب انگور قرمز را اضافه كنيد و اجازه بدهيد تا وقتي كه كه سس خوب درست شده و داغ شود، بجوشد. (يك يا دو دقيقه بيشتر). اين سس را مي توانيد با پاستا، مرغ و ماهي ميل كنيد.
(براي 4 نفر هركدام 4/3 فنجان تا يك فنجان)
هر سرو: 32 كالري، 3 گرم پروتئين، 17 گرم كربوهيدرات، 6 گرم چربي، 0.9 گرم چربي اشباع، 3.8 گرم چربي غيراشباع، 1.4 گرم چربي غيراشباع پلي، 0 ميليگرم كلسترول، 3 گرم فيبر، حدود 500 ميليگرم سذيم، كالري چربي ها: %41
سالاد ساده گوجه فرنگي و سبزي ها
اين سالاد تقريباً ساده است چون براي سس آن از سس هاي آماده استفاده ميشود. خرد و آماده كردن سبزيجات آن هم خيلي سريع انجام مي گيرد.
1.25 كيلو (حدوداً 6 عدد متوسط) گوجه فرنگي تازه
½ فنجان پياز قرمز كه باريك خرد و حلقه حلقه شده باشد
2 عدد موسير، باريك خرد شده باشد
6 قاشق غذاخوري سس مايونز كم چرب يا هر سسي كه دوست داريد
3/1 فنجان سبزي هاي تازه ريز شده مثل ريحان، جعفري، و ترخون
گوجه فرنگي ها را برش هاي 2، 3 سانتي ببريد و آنها را در ظرفي گود بچينيد. پياز و سبزي هاي خرد شده را نيز روي آن بپاشيد. حال كمي سس روي آن بزنيد. وي ظرف را كشيده و به مدت 20 تا 30 دقيقه در يخچال قرار دهيد بعد استفاده كنيد.

خواص انار

انار با نام علمي(punica granatum) يك درختچه به طول 5-8 متر، با برگهاي براق، كشيده و باريك، گل هاي قرمز با قطر 3 سانتي متر و ميوه هايي شش گوش و كروي به قطر 7-12 سانتي متر با پوست قرمز و يا زرد، چرمي و دانه هاي فراوان ميباشد. انار بومي ايران و هند ميباشد و از 4000 سال قبل از ميلاد نيز مورد استفاده قرار ميگرفته است.مصرف انار از ايران به هند، واز آنجا به آفريقاي شمالي و چين و سپس به اروپا و امريكا گسترش يافت است. واژه انگليسي انار(pomergranate) از زبان يوناني به معني “سيب پرهسته” برگرفته شده است.
1-مرغوب ترين انار جهان در كاشان، ساوه و يزد ايران كشت ميگردد.
2-مصريان باستان همراه با انار دفن ميشدند. بابلي ها اعتقاد داشتند خوردن دانه هاي انار قبل از پيكار آنها را شكست ناپذير ميسازد.
3-در قرآن 3 مرتبه نام انار ذكر شده است. در اسطوره هاي يونان نيز از انار ياد گرديده است.
4-بزرگترين توليد كنندگان انار به ترتيب ايران، قزاقستان، اسپانيا و امريكا ميباشند.
5-طعم انار بسته به نوع و درجه رسيده بودن آن از شيرين وملس تا ترش متغير است.
6-انار بصورت ميوه تازه، آب انار، كنسانتره انار و رب انار عرضه ميگردد.
7-دانه هاي انار 52 درصد وزن كل ميوه انار را تشكيل ميدهند.
8-يك انار متوسط به مقدار 3/4 فنجان دانه انار و 1/2 فنجان آب انار توليد ميكند.
9-آب انار باعث لكه دار شدن لباس ميگردد. لك هاي ايجاد شده تنها با سفيد كننده قابل رفع ميباشند.
10-آب انار به عنوان يك رنگ طبيعي براي الياف غير سنتتيك بكار گرفته ميشود.
ارزش تغذيه اي يك انار متوسط به وزن 107 گرم:
كالري 80
چربي 0.5 گرم
آب 85 گرم
كلسترول 0
كربوهيدرات 15 گرم
پروتئين 1 گرم
سديم 4 ميلي گرم
پتاسيم 260 ميلي گرم
فيبر 1 گرم
ويتامين C 4 ميلي گرم
آهن 0.5 ميلي گرم
ويتامين هاي B 0.3 ميلي گرم
كلسيم 7 ميلي گرم
انتخاب و خريد انار:
1-هنگام خريد انارها را بلند كنيد و وزنشان را احساس كنيد. هرقدر ميوه انار سنگين تر باشد بهتر است.
2-پوست انار بايد نازك، سفت، براق و فاقد ترك خوردگي باشد.
نگهداري انار:
انار تازه در دماي اتاق (در محل تاريك و خنك) تا يك هفته قابل نگهداري است.انار قاچ خورده درون يخچال تا 2 هفته قابل نگهداري است.دانه هاي انار را ميتوان درون يك ظرف دردار تا 6 ماه درون فريزر نگهداري كرد.
نحوه دان كردن انار:
1-تاج انتهايي انار را جدا كنيد.
2-به آرامي پوست انار را چندين برش قطري بدهيد.
3-انار را درون يك كاسه آب به مدت 5 دقيقه بخيسانيد.
4-انار را زير آب نگه داشته و دانه ها را از پوست و پرده هاي سفيد رنگ جدا كنيد. دانه ها به ته ظرف رفته، و پوست و پرده ها روي آب شناور خواهند شد.
5-پوست و پرده ها را از روي سطح آب بر داريد.
6-دانه ها را درون صافي و يا آبكش ريخته و آب آنها را بگيريد. سپس با يك دستمال تميز آنها را خشك كنيد.
فوايد انار براي سلامتي:
1-انار غني از آنتي اكسيدانهاي قوي پلي فنوليك(POLYPHENOL)، تانن(TANNINS)،(PUNICALAGINS) و(ANTHOCYANINS) ميباشد.
2-الاژيك اسيد ELLAGIC ACID موجود در اناراز بروز سرطان جلوگيري كرده و رشد تومورهاي سرطاني را كند ميسازد.
3-انار براي سلامتي قلب و عروق، جلوگيري از تصلب شريانها و سكته ها، جلوگيري از پيري زودرس و آلزامير و پيشگيري از سرطانها بويژه سرطان پروستات مفيد است.
4-آب انار خاصيت ميكروب كشي و ضذ عفوني كنندگي دارد.
5-يك انار معمولي 40 درصد نياز روزانه بدن به ويتامين C را تامين ميكند. همچنين انار منبع خوبي از اسيد فوليك، پتاسيم و آهن ميباشد.
6-كاهش فشار سيستوليك خون و كلسترول بد نيز از ديگر خواص انار ميباشد.
7- آنتي اكسيدان هاي موجود در انار 3 برابر ميزان آنتي اكسيدانهاي موجود در چاي سبز و شراب قرمز است.
8-انار تشكيل پلاك عروق را تا 30 درصد كاهش ميدهد.انار ميزان نيتريك اكسايد بدن را نيز افزايش ميدهد.
9-انار خون ساز و تصفيه كننده خون است.
10-انارعطش را برطرف كرده و خنك كننده است.
11-انار براي درمان اسهال،آرتريت،زردي و بواسير مفيد است.
12-انار اشتها آور است.
13-انار در درمان كم خوني و افزايش انرژي بدن موثر و مفيد است.
14-انار تقويت كننده كبد و كليه ها ميباشد.
خواص ديگر انار:
1-دم كرده پوست انار گلودرد را تسكين ميدهد.
2-انار براي التهاب معده مفيد است.
3-انار قابض است بويژه پوست ريشه درخت و پوست ميوه آن.
4-جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم معده را نابود ميسازد.
5-انار ادرار آور است.
6-براي درمان اسهال 30 گرم پوست انار را با 3 گرم دارچين در يك ليوان آب بجوشانيد و بصورت خنك ميل كنيد.
7-براي رفع گرفتگي صدا 30 گرم پوست انار را به همراه 2 گرم زاج سفيد جوشانده و غرغره كنيد.
8-براي رفع دل درد روي دانه هاي انار نمك و فلفل زده وآن را ميل كنيد.
9-براي رفع تب يك ليوان آب انار را به همراه اندكي زعفران ميل كنيد.
10-پوست انار را در زير نور آفتاب خشك كرده و تبديل به پودر كنيد. سپس آن را با اندكي فلفل سياه و نمك مخلوط كرده و همراه با خمير دندان، دندانها را مسواك بزنيد. اين مخلوط باعث سفيد و درخشان شدن دندانها شده و براي سلامتي لثه ها نيز مفيد است.
11-جوشانده پوست انار براي گلودرد و التهاب گلو مفيد بوده و همچنين خاصيت ضد كرم نيز دارد.
12-دانه انار براي حل كردن سنگ كليه و مثانه مفيد است.

برنج از منظر روايات

خلاصه : پيامبر خدا (ص): برنج در ميان خوراكي ها ،به سان مهتر (رئيس ) در ميان قوم است .
پيامبر خدا (ص): برنج در ميان خوراكي ها ،به سان مهتر (رئيس ) در ميان قوم است .
پيامبر خدا (ص) : مهتر همه خوراكي هاي ساكنان اين سراي و آن سراي ،گوشت و سپس برنج است .
خواص برنج
پيامبر خدا (ص) : برنج ، نيكو دارويي است : سرد است و سالم و بركنار از هر بيماري .
امام صادق (ع) : ” برنج ،نيكو غذايي است . ما آنرا براي بيماري خود نگه مي داريم .
امام صادق (ع) : از جانب شما ، چيزي دوست داشتني تر از برنج و بنفشه براي ما نمي آيد . من يكبار از دردي سخت در رنج بودم و دراين هنگام به من الهام شد كه برنج بخورم . گفتم كه آن را فراهم آورند …..، پس خداوند با /ان دردم رااز ميان برد .

خواص ميوه موز( نام علمي Musa sapientum)

موز گياهي است علفي كه مانند درختچه است . برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن و گاهي تا ? متر مي رسد . گلهيا آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبز و بعد از رسيدن برنگ زرد در مي آيد .
موز از چهار هزار سال قبل در هندوستان كشت مي شده است . پرتغاليها موز را در سواحل گينه پيدا كردند و به جزائر قناري بردند و سپس بوسيله ميسيونر مذهبي اسپانيولي به نواحي حاره آمريكا برده شد و اكنون موز در تمام مناطق گرمسير دنيا كشت مي شود .
موز را هنگاميكه هنوز سبز است از درخت مي چينند و به مناطق مختلف مي فرستند و در آنجا بوسيله گرما دادن آنرا مي رسانند .
موز انواع مختلف درد يك نوع آن بسيار درشت و نوعي از آن هم خيلي ريز است كه مزه شيريني درد .
در كشورهاي استوايي معمولا موز را مي پزند و همراه با برنج و لوبيا مي خورند در كشورهاي آمريكاي لاتين موز را ورقه ورقه كرده و در آفتاب خشك مي كنند
هنگاميكه موز انتخاب مي كنيد بايد پوست آن زرد و سفت و روي آن لكه هاي سياه وجود داشته باشد و اين نشانه موز رسيده است . موز نارس بدليل داشتن نشاسته زياد هضمش سنگين است .
تركيبات شيميايي:
قندي كه در موز وجود دارد بسرعت قابل جذب است
در صد گرم موز مواد زير موجود است
انرژي ??? كالري
آب ?? گرم
پروتئين ?/? گرم
چربي ?/? گرم
قند ?/? گرم
كلسيم ? ميلي گرم
فسفر ?? ميلي گرم
آهن ?/? ميلي گرم
سديم ? ميلي گرم
پتاسيم ??? ميلي گرم
ويتامين آ ??? واحد
ويتامين ب? ?/?? ميلي گرم
ويتامين ب ? ?/?? ميلي گرم
ويتامين ب ? ?/?? ميلي گرم
ويتامين ث ?? ميلي گرم
در موز چند ماده شيميايي بسيار مهم مانند سروتونين ، نوروپي تفرين ، دوپامين و كاته چولامين وجود دارد .
خواص داروئي:
موز از نظر طب قديم ايران معتدل و تر است و خون را غليظ مي كند . موز انرژي زيادي درد و چون نرم هست غذاي خوبي براي كودكان و اشخاص مسن مي باشد
?)بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بوده و غذاي خوبي براي ماهيچه ها مي باشد
?)موز ملين بوده و همچنين درمان اسهال و اسهال خوني است
?)موز خونساز است بنابراين اشخاص لاغر و كم خون حتما بايد موز بخورند
?)موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است
?)موز درمان زخم معده و روده مي باشد
?)گرد موز همچنين داروي خوبي براي پائين آوردن كلسترول است
?)شيره گلهاي موز درمان كننده اسهال خوني است
?)ضماد برگ درخت موز براي درمان و سوختگي مفيد است
??)ريشه موز دفع كننده كرم معده است
??)موز نفاخ است و زيادخوردن آن خصوصا در سرد مزاجان توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از موز كمي نمك خورد
??)موز تاثير خوبي در تامين رشد و تعادل سيستم اعصاب درد.
??)براي درمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد
??)موز بعلت درا بودن قند زياد براي مبتلايان به مرض قند مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند.

خواص زيتون از منظر اسلام

خلاصه : پيامبر خدا (ص):” چه نيكو مسواكي است زيتون ،از درختي خجسته ! دهان را خوش بو مي كند ،جرم دندان را مي برد ومسواك من و پيامبران پيشين است .
پيامبر خدا (ص):” چه نيكو مسواكي است زيتون ،از درختي خجسته ! دهان را خوش بو مي كند ،جرم دندان را مي برد ومسواك من و پيامبران پيشين است .
امام صادق(ع):”زيتون بادها رااز بدن دور مي كند .”
امام كاظم (ع):”يكي از چيزهايي كه آدم به فرزند خود آموخت اين بود كه “زيتون بخور چراكه درختي خجسته است .”
خواص روغن زيتون
پيامبر خدا( ص): ” روغن زيتون بخوريد و خود را با روغن زيتون چرب كنيد ؛چرا كه آن از درختي خجسته است .”
پيامبر خدا (ص):”روغن زيتون بخوريد چرا كه خجسته است .از آن خورش بسازيد و از روغن آن برخويش بماليد چرا كه از درختي خجسته بيرون مي ايد . “
پيامبر خدا(ص):” روغن زيتون بخوريد و خود را با آن چرب كنيد زيرا در آن درمان هفتاد درد است كه جزام از جمله آنهاست .”
پيامبر خدا (ص):” روغن زيتون ،روغن پاكان و خورش نيكان است .در آن ،بدان گاه كه روي مي كند و نيز بدان گاه كه پشت مي كند بركت نهاده شده است و دوبار پاكي غوطه ور شده است . “
امام علي (ع):” با روغن زيتون بدن را چرب كنيد و با آن خورش بسازيد چرا كه روغن نيكان و خورش برگزيدگان است دوبار پاكي در آن سوده شده و درآن بدان هنگام كه پشت كندوبدان هنگام كه روي مي كند بركت نهاده شده است و با وجود آن هيچ بيماري اي زيان نمي زاند . “
امام صادق (ع):” خوردن سويق با روغن زيتون گوشت مي روياند ،استخوان را استحكام مي بخشد ،پوست را نازك مي كند و برتوان جنسي مي افزايد . “
امام صادق (ع):” اگر از بدن كسي از شما جوش يا آماسه اي بيرون زد ،آن را ببندد وبا روغن زيتون يا روغن حيواني درمان كند . “

خواص توت فرنگي (Strawberry)

گياهي است با نام علمي Fragaria Vesca از خانواده گل سرخ كه دو نوع ساقه راست و خوابيده دارد گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد قسمت مورد استفاده خوراكي توت فرنگي در حقيقت نهنج گل آن است كه به تدريج بزرگ شده و به اصطلاح به عنوان ميوه توت فرنگي معروف است
توت فرنگي به حالت خودرو در بعضي نواحي شمالي ايران وجود دارد و بعضي اوقات به دليل خوش طعمي ميوه آن را به طور مصنوعي پرورش مي‌دهند از ديرباز همه قسمت‌هاي اين گياه مصرف دارويي داشته است و از برگ و ريشه آن كه حاوي مقدار قابل ملاحظه‌اي تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده مي‌شده است توت فرنگي، ميوه اي شبيه توت است ولي كمي درشت تر، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوته اش كوتاه و داراي برگهايي درشت و ساقه هايي باريك و خزنده است كه روي زمين مي خوابد و ريشه مي دواند.
قسمت هايي كه از بوته توت فرنگي مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از: ميوه ، برگ و ريشه .از دير باز همه قسمت هاي اين گياه مصرف دارويي داشته است و از برگ و ريشه آن كه حاوي مقدار قابل ملاحظه اي تانن است به عنوان ضد اسهال وادرارآور استفاده مي شده است.توت فرنگي به صورت هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد: خام، جوشانده، مربا، شربت و بستني.
خواص تغذيه اي توت فرنگي و اثر آن در سلامتي انسان :
توت فرنگي منبع خوبي از فيبر، ويتامين C، فولات، پتاسيم و آنتي اكسيدان ها مي باشد كه اين مواد مغذي باعث مي شوند توت فرنگي بعنوان يك جايگزين شيرين، باعث افزايش سلامت قلب، كاهش خطر ابتلا به انواع سرطان و در كل ارتقاء سلامتي بدن شود. همچنين داراي املاح كلسيم، آهن و فسفر مي باشد. از مواد موثر مهم آن مي توان تانن، موسيلاژ، قندهاي مختلف، ساليسيلات ها و به خصوص اسيدهاي ميوه را نام برد.توت فرنگي سرشار از ويتامين و فاقد چربي اشباع است و كالري كمي دارد.يك واحد توت فرنگي معادل ? عدد است كه ?? كالري انرژي دارد. توت فرنگي مانند ساير توت ها مثل شاه توت، توت سفيد، تمشك و… پاك كننده روده و مثانه است.
تحقيقات اخير نشان داده است، دريافت روزانه يك واحد توت فرنگي باعث افزايش قابل توجهي در مقدار فولات خون شده و نيز فشار خون بالا را كاهش مي دهد . فولات، مقدار هموسيستئين خون را كاهش مي دهد. هموسيستئين اسيد آمينه اي است كه در مقادير زياد باعث مسدود شدن رگهاي خوني مي شود.همچنين توت فرنگي داراي مقادير بالايي از آنتي اكسيدان ها مثل الاژيك اسيد و آنتوسيانين(رنگدانه قرمز) است كه در پيشگيري از بيماري هاي قلبي موثرند.اين مطالعات اهميت مصرف توت فرنگي را در برنامه غذايي بعنوان عامل بهبود عملكرد سيستم قلبي-عروقي نشان مي دهد. همچنين مطالعات قبلي نشان داده بود كه باعث بهبود عملكرد حافظه و كنترل آرتريت روماتوئيد( التهاب مفاصل) مي شود. از ديگر خواص توت فرنگي مي توان به موارد زير اشاره كرد :- مصرف اين ميوه علاوه بر وجود انواع ويتامين، املاح و آب كه هر كدام اثرات خود را بر بدن اعمال مي كنند داراي خاصيت تقويت كننده، ملين و خنك كننده نيز مي باشد.- توت فرنگي از تصلب شرائين جلوگيري مي نمايد.- توت فرنگي اشتها آور است و ادرار را زياد مي كند.- دم كرده برگ توت فرنگي در زياد كردن ادرار و شير بانوان مفيد است.- دم كرده برگ توت فرنگي يا ميوه توت فرنگي مي تواند نقرس و سنگ هاي مثانه را معالجه كند. – املاح معدني موجود در توت فرنگي خاصيت مسهلي به آن بخشيده است، زيرا اين املاح عضلات روده را به انبساط و انقباض وادار مي كند و به همين جهت توت فرنگي براي درمان يبوست مؤثر است. – اگر توت فرنگي را له كنيد و در آب بريزيد، نوشابه اي به دست مي آيد كه براي درمان تب هايي كه با بيماريهاي التهابي همراه مي باشد، بسيار مفيد است. – توت فرنگي به علت داشتن آهن و ويتامين C در خونسازي بدن مؤثر است. – توت فرنگي به علت دارابودن مقادير كافي كلسيم و فسفر، در رشد و نمو كودكان و نوجوانان ، استحكام دندان ها و ترميم شكستگي استخوان ها بسيار مؤثر است. – توت فرنگي حاوي موادي چون فسفر، كلسيم، منيزم، پتاسيم و مقداري آهن و هيدرات ? كربن بوده و در بدن توليد انرژي كرده و خستگي را برطرف مي‌كند.- توت فرنگي به دليل داشتن ويتامين C، در درمان بيماري لثه مؤثر بوده و به هضم غذا كمك زيادي مي‌كند.- دانشجويان و افرادي كه تمرينات فكري مي‌كنند، بهتر است حتما توت فرنگي ميل كنند چرا كه خوردن اين ميوه باعث تامين فسفر مورد نياز مغزشان ميشود.- همچنين، توت فرنگي به علت داشتن ويتامين B در كاهش و رفع ترس، عصبانيت، خمودي، اضطراب، هيجان و سستي مؤثرست.- توت فرنگي نقش مهمي در خونسازي بدن دارد و از خاصيت ضدعفوني كننده‌اي برخوردارست. علاوه بر اينها خوردن توت فرنگي باعث پاك شدن خون از مواد مضر و زايد مثل اوره، اسيداوريك و چربي مي‌شود و نيز درمان كننده نقرس است.- ويتامين A موجود در توت باعث رشد ناخن‌ها و تقويت چشم مي‌شودمصرف روزانه ? واحد ميوه و سبزي، احتمال ابتلاء به سرطان را كاهش مي دهد.مطالعات جديد نشان مي دهد مصرف روزانه ? يا ?? واحد ميوه و سبزي به همراه ? واحد لبنيات كم چرب، در كاهش فشار خون بالا بسيار مؤثر است.

درمان بي خوابي با گياهان دارويي

گياهان دارويي
بي خوابي :
مدت خواب بستگي به سن وشرايط كاري فرد عموما بين شش تاهشت ساعت تغيير مي كند .
بي خوابي علت هاي گوناگوني دارد كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- نگراني واضطراب
2- نوشيدن چاي وقهوه زياد
3- كشيدن سيگار
4- ناراحتي هاي اعصاب و…
– درمان بي خوابي
براي درمان بي خوابي دستورهاي گوناگوني وجود داردكه ما دراينجا به برخي ازآنها اشاره مي كنيم تا شايد آن دسته ازخوانندگان ، كه تا به امروز خواب راحتي نداشته اند . بتوانند پس ازانجام دادن اين دستورها ساعاتي را بدون اضطراب استراحت كنند .
– دستوراول :
براي رفع بي خوابي با غذا گشنيز بپزيد وميل كنيد .گشنيز در درمان بي خوابي بسيارموثر است.
– دستوردوم:
كدوتنبل سرشار ازويتامين A است وشيره تخم كدو همراه با شير مسكن است و براي رفع بي خوابي بسيار موثر است.
– دستور سوم :
كاهو سرشار از ويتامين A، B،C مي باشد ومواد معدني مانند آهن ، كلسيم ،فسفر ، منيزيم ،منگنز، يد، روي ومس را داراست. زود هضم است وروده ها راتقويت مي كند ودر رفع بي خوابي موثر است.
– دستورچهارم :
دم كرده گل بيدمشك را روزي دو،سه فنجان ميل كنيد . اعصاب را آرام وخواب رازياد مي كند.
– دستورپنجم :
دم كرده خرفه به مقدار 25 گرم در يك ليترآب براي رفع بي خوابي و راحتي اعصاب موثراست.

جنگ عليه سرطان با سبزيجات

مترجم: راحله زند وكيلي
كلم بروكلي، كلم، جينگو بيلوبا(درختي كوچك با برگ هاي بادبزني) و سير مي توانند از بروز انواع سرطان ها جلوگيري كنند يا جلوي پيشرفت تومورها را بگيرند. تحقيقات متعددي كه بر تأثير غذا و فعل و انفعالات درون سلول ها و DNA انجام شده، نشان مي دهد كه رژيم مناسب غذايي مي تواند تا حد زيادي از بروز يا پيشرفت بيماري ها جلوگيري كند.
مطالبي كه در زير مي خوانيد برگرفته از تحقيقاتي است كه در سازمان تحقيقات سرطان آمريكا در بالتيمور انجام شده است:
در مرحله اول، دكتر آكينوري ياناكا و همكارانش از دانشگاه تسوكوباي ژاپن دريافتند كه در 20 نفر كه رژيم غني از كلم بروكلي داشتند، ميزان عفونت هليكوباكتر پيلوري كه باعث بروز ورم ديواره معده، زخم و سرطان معده مي شود، به شدت كاهش يافته است.
دكتر ياناكا مي گويد: با وجود اينكه هنوز نتوانسته ايم هليكو باكتر پيلوري را به طور كامل از بين ببريم، ولي كنترل و كاهش ميزان آن كه باعث كندي يا توقف رشد بيماري هاي معده به خصوص سرطان ديواره معده مي شود، آن هم با وسيله اي ساده مثل خوردن كلم بروكلي امكان پذير است. اين براي بيماران خبر بسيار مسرت بخشي است و جاي اميدواري دارد.
سولفورافان ها و آنتي اكسيدان ها
سولفورافان يكي از مواد شيميايي موجود در كلم بروكلي است كه خاصيت بسيار قوي و مؤثر ضد سرطاني دارد. اين ماده قدرت دفاعي سلول ها در برابر عوامل سرطان زا را بالا مي برد.
آنتي اكسيدان ها غيرفعال كننده مولكول هاي سمي از بين برنده DNA و كشنده سلول ها و در نتيجه مؤثر در پيشگيري از سرطان هستند.
در تحقيق ديگري كه بر روي كلم بروكلي صورت گرفت مشخص شد، وقتي مقداري از كلم بروكلي روي پوست موش آزمايشگاهي ماليده شد، تأثير خنثي كننده اشعه ماوراء بنفش(UV) كه عامل اصلي سرطان پوست است از خود نشان داد. يكي از محققين فعال در اين تحقيق به نام آلبناتي دينكئوواكستوا مي گويد: به محض اينكه تابشUV ، بر موش را قطع نموديم، شروع به گذاشتن تكه هاي بروكلي بر پوستش كرديم و متوجه شديم كه50 درصد از ميزان تهديد و حالت تهاجمي تومورهاي موش در مقايسه با موش هايي كه در همان شرايط مورد تابش UV قرار گرفتند و ماسك بروكلي را دريافت نكردند، كاسته شد. اين مي تواند راه حل مناسبي براي كاهش پيشرفت سرطان پوست يا جلوگيري از بروز آن باشد. اين تيم در حال بررسي ميزان تأثير بروكلي بر سرطان پوست انسان هستند و بسيار اميدوارند كه در مورد سرطان پوست انسان نيز مانند سرطان معده به جواب هاي رضايت بخشي برسند.
در مرحله سوم مطالعات، محققان دريافتند كه كلم و ترشي آن مي تواند عامل مؤثر در جلوگيري از بروز سرطان سينه در زنان باشد. بر اساس اطلاعات جمع آوري شده توسط سازمان سلامت زنان آمريكا، خوردن كلم مي تواند تا حد زيادي خطر ابتلا به سرطان سينه را در زنان كاهش دهد. همچنين تحقيقات نشان مي دهد كه زناني كه در اوايل سنين بلوغ، كلم را به وعده هاي غذايي خود افزودند و روزانه ميزان قابل توجهي از آن را دريافت كرده و اين روند را تا بزرگسالي نيز ادامه دادند، بدن بسيار مقاوم تري در برابر سرطان سينه دارند. البته كلم پخته يا نيم پز بسيار مفيد تر از كلم خام يا كلم ترشي است.
اين تحقيقات نشان داد كه گلوكوسينولات هاي موجود در كلم با مقاوم سازي سلول و جلوگيري از بين رفتن DNA و تغيير شكل سلول ها، باعث كاهش ماده مولد سرطان مي شود و در مراحل اوليه، پيشرفت سلول هاي سرطاني را به خوبي كنترل مي سازد و در مراحل بعدي با ساكن كردن فرآيند پيشرفت سلول هاي مهاجم سرطاني و از بين بردن اين سلول ها، از پيشرفت سرطان و وخيم شدن آن جلوگيري كرده و همچنين از تغيير شكل يافتن سلول هاي سالم نيز پيشگيري مي كند.
در بخش ديگري از تحقيق تأثير گياه جينگو بيلوبا بر جلوگيري از بروز و پيشرفت سرطان تخمدان در خانم ها آزمايش شد.
طي تحقيقات به عمل آمده در بيمارستان زنان بوستون، مشخص شد كه زناني كه از گياه جينگو بيلوبا استفاده مي كردند، به سرطان تخمدان دچار نشده بودند و بدين ترتيب تحقيق روي زنان مبتلا به سرطان نيز شروع شد.
دكتر “بين يه” يكي از محققان اين طرح مي گويد: مطالعات جمعيتي انجام داديم تا از تأثير گياهان و سبزيجات بر سرطان آگاه شويم و در نهايت متوجه شديم كه تنها 6/1 درصد از زناني كه از گياه جينگو مصرف مي كردند، به سرطان تخمدان مبتلا شده بودند. در اين تحقيقات پي برديم كه اين گياه تأثير بسيار قوي در جلوگيري از سرطان دارد و تا 80 درصد از پيشرفت سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند و سلول هاي مهاجم را از بين مي برد. با تلفيق اطلاعات و آمار تحقيقات جمعيتي و آزمايشگاهي، نقش بازدارنده و از بين برنده اين گياه بر سلول هاي سرطاني ثابت گرديد.
در مرحله نهايي اين تحقيق، محققان دريافتند كه، گوشت و تخم مرغ پخته شده با حرارت زياد، ماده شيميايي به نام PHIP توليد مي كند كه باعث سرطان مي شود و با همراه كردن سير با اين مواد غذايي مي توان اين ماده را خنثي كرد.
تحقيقات نشان داده است كه زناني كه بيشتر گوشت مي خورند، بيشتر به سرطان سينه دچار مي شوند و عواملي مانند بالا بودن چربي خون و دريافت زياد چربي در وعده هاي غذايي و نامتعادل بودن هورمون ها ابتلا به اين سرطان را افزايش مي دهند.
در اين تحقيقات ثابت شد كه مواد موجود در سير باعث خنثي شدن PHIP مي گردد. PHIP با از بين بردن DNA و ايجاد تغييراتي در بدن باعث بروز سرطان مي شود. اين ماده با ترشح آنزيمي باعث تشديد يا بروز سرطان مي شود و اين خطر در افراد بالاي 40 سال بيشتر است.
گوشتي كه زياد سرخ يا پخته مي شود، اين ماده را ترشح مي كند و با خوردن آن خطر ابتلا به سرطان بسيار افزايش مي يابد. DAS موجود در سير عامل پيشگيري از بروز و پيشرفت تومورهاست و با اضافه كردن آن به گوشت مي توان اين خطر را خنثي كرد.
“پل برنان” سر محقق مركز تحقيقات سرطان ليون فرانسه مي گويد: ما به روشني آثار ضد سرطاني گياهان چليپايي را كشف كرديم. تمامي اين تحقيقات مؤيد آثار ضد سرطاني سبزيجات هستند. براي مثال با دريافت روزانه انواع كلم مي توان تا حد بسيار زيادي از بروز و پيشرفت سرطان ريه جلوگيري كرد. بدين ترتيب مي بايست برنامه غذايي روزانه خود را طوري تغيير دهيم و تنظيم كنيم كه ميزان قابل توجهي ميوه و به ويژه سبزيجات دريافت كنيم تا از ابتلا به سرطان به همين سادگي جلوگيري كنيم.

شلغم (TURNIP)

گياهي از خانواده شب بو برگ هاي ان دارايي بريدگي و محوري كه گل ها بر ان ظاهر مي شوند و بافاصله از برگ ها قرار مي گيرند ريشه ان متورم و حاوي مواد اندوخته اي است كه به مصرف مي رسد. شلغم گياهي است زراعي كه در غالب مزارع پرورش داده ميشود.
شلغم داراي قند طبيعي و منيزيم زياد مي باشد و از همين جهت اسكلت را محكم مي كند و فسفر ان مغزو اعصاب را تقويت مي كند.خوراك مغز است و تسكين ميدهد و تقويت مي نمايد .شلغم باعث درمان تشنج و گواتر ميشود اما شلغم براي كساني كه معده ضعيف دارند به علت دير هضم شدن ان ممكن است كه باعث شود نفخ كنندچون داراي مقداري سلولز است و كمي سنگين است .لذا براي اين اشخاص بهتر است اولا از شلغم هاي كوچكتر و لطيف تر استفاده كنند دوما براي خنثي كردن زيان هاي احتمالي همراه ان از زيره و فلفل و شيريني استفاده كنيد مفيد خواهد بود.

شلغم ، سبزي ضد سرطان

شلغم نه تنها از نظر داشتن ويتامين و خواص معدني اش ارزنده است ، بلكه از نظر ساير ويژگي هاي غير غذايي هم سرآمد بوده و در زمره ي سبزي هاي مهم شمرده مي شود .
علاوه بر پياز ، سبزي هاي ليفي ( گياهان سبز ) نيز ، عوامل عمده ي پيشگيري از سرطان به شمار مي آيند ، زيرا آنها همانند كلم پيچ و ساير گياهان چليپايي ( يك گروه از گياهان )، از موادي برخوردارند كه رشد سرطان را در جانوران متوقف مي سازند . همچنين شلغم روغني ( منداب ) كه شلغمي بزرگ و زردرنگ است ، داراي مواد ضد سرطاني است .
يكي از اين مواد ضد سرطان كه در شلغم وجود دارد، « گلوكوسينوليت ها » نام دارند.
سبزي هاي شلغمي از قبيل كلم برگي و اسفناج ، جزء اين گياهان سبز و پر برگ اند و مشاهده شده ، در بين جمعيتي كه اين سبزي ها جزء بيشترين مواد غذايي مورد مصرفشان است ، ميزان ابتلاي آنان به انواع سرطان ها به ويژه سرطان ريه كم بوده است .
مطالعات جهاني پيوسته حكايت از اين داشته اند كه گياهان سبز ، تند و پربرگ شايد تنها عوامل جلوگيري كننده از بعضي سرطان ها باشند . در ضمن چنين سبزي هايي از كاروتنوئيدها كه شامل بتاكاروتن و كلروفيل است ، سرشار هستند . هر دوي اين مواد ، خاصيت ضد سرطاني دارند .
نكات مفيد
مقداري از شلغم معمولي و شلغم روغني ( منداب ) را به صورت خام بخوريد . چرا كه پختن ، سبب از بين رفتن « گلوكوسينوليت » در آنها مي شود .
طرز تشخيص شلغم روغني از شلغم سفيد اين است كه شلغم سفيد داراي ريشه سفيد بوده و طوقه ي صورتي به دور گره اش ديده مي شود . شلغم روغني از ريشه زرد مايل به صورتي برخودار بوده و بزرگ تر و سفيد تر از شلغم سفيد است .
شلغم يكي از بقولات بسيار مقوي و مغذي است كه به سبب دارا بودن ده درصد مواد قندي و سرشار بودن از املاح مفيدي مانند كلسيم و منيزيم جزء مواد غذايي بسيار با ارزش به حساب مي آيد . شلغم يكي از پاك كننده ها و سازنده هاي خون بوده و چنان كه گفته شد ،املاح كلسيم و منيزيم موجود در آن موجب جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي خطرناكي مانند سرطان مي شود .
هم چنين شوره موجود درآن باعث تصفيه خون و دفاع از بدن در برابر بيماريهاي عفوني مي شود . پتاسيم موجود در شلغم، چربي را خنثي مي كند و ارسنيك آن در در تشكيل گلبول هاي سفيد و قرمز خون دخالت مستقيم دارد. از طرفي فسفر موجود در شلغم موجب تقويت ياخته هاي عصبي مي شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زيادي كلسيم وجود دارد بلكه علاوه بر آن ، اين گياه حاوي مقدار زيادي آهن و مس نيز هست كه سبب ازدياد خون به ويژه هموگلوبين مي شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تيره تر باشد ، يد بيشتري در آن هست. همچنين وجود ويتامين هاي A , B , C ، در برگ و ريشه آن به خوبي نشانگر نقش موثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبي و به خصوص در تعادل تغذيه ي آن است . دكتر ” برتوله ” ثابت كرده است كه عصاره شلغم دفع سنگ هاي كليوي را به علت خاصيت حل كنندگي كه بر روي اسيد اوريك دارد ، تسهيل مي كند .
شلغم اثر مفيد و موثري در درمان بيماري هاي تنفسي دارد. براي اين منظور از سوپ يا آش آن استفاده مي شود . همين طور مي توان عصاره آن را به دست آورد . براي اين كار شلغم را با شكر سرخ به وزن مساوي در كمي آب مي ريزند و به ملايمت حرارت مي دهند . طريقه ي ديگر آن است كه وسط شلغم بزرگي را خالي كرده و شكر سرخ درون آن مي ريزند و پر مي كنند و مي پزند . شكل سوم نيز آن است كه شلغم را به شكل حلقه هاي گرد بريده و پياز را نيز به همين شكل در مي آورند . سپس طبقات شلغم و پياز را در ظرف گردي بر روي حرارت مي گذارند و هنگامي كه گرم مي شود به تدريج شربت آن جدا مي شود . اين شربت براي درمان سرما خوردگي و گلو درد بسيار نافع است و از آن مي توان به عنوان قرقره نيز استفاده كرد كه در موارد گلو درد به كار برده مي شود .
در موارد دمل، كورك و هر نوع كانون التهابي و تورمي يا چركي از ضماد پخته شده استفاده شده و بر روي موضع مي گذارند .
ترب سياه هم كليه خواص شلغم را دارا بوده و حتي در بعضي مواقع غني تر هم هست . بهتر آن است كه ترب سيا ه و شلغم خام را رنده كرده و به شكل خام ميل كنند تا از خواص آن به طور كامل بهره گيرند . مي توان از اين دو همراه سبزي هاي ديگر نيز به صورت سالاد استفاده كرد .
ساير فوايد شلغم
اين سبزي از انواع سبزي هاي نادري است كه داراي ارسنيك و روبيديم است. اين دو عنصر با كمك گوگرد در جلوگيري از مرض جذام نقش مهمي دارند.
فوايد ديگر شلغم به قرار زير است :
1- شلغم برطرف كننده سرفه است.
2- شلغم نرم كننده سينه، معده و روده است.
3- شلغم اشتها را تحريك مي كند .
4- شلغم سنگ هاي مثانه ، كليه و كبد را خرد، و ادرار را زياد مي كند.
5- شلغم به علت داشتن ويتامين هاي A , B , C ، بر نور چشم و قدرت بينايي مي افزايد.
6- ريشه شلغم اثر نرم كنندگي دارد و در رفع سياه سرفه و آسم به صورت جوشانده هاي غليظ و مخلوط با عسل ، مورد استفاده قرار مي گيرد.
7- جوشانده ي غليظ شلغم به شكلم مرهم ، در تسكين دردهاي مفصلي ، نقرس ، آبسه ها ، سرمازدگي و غيره به كار مي رود.
8- شلغم داراي يك ماده ضد عفوني قوي است و به همين جهت در درمان سرماخوردگي و بيماري هاي عفوني تاثير بسيار زيادي دارد.
9- شلغم حاوي فسفر ، كلسيم ، آهن و ويتامين هاي B , Cاست و سبب افزايش نيروي جنسي و تقويت عمومي بدن مي شود.
10 – شلغم براي رشد و استحكام استخوان بندي بسيار مفيد است.
11- اگر ريشه هاي نازك و باريك روي شلغم ، خشك و ساييده شده و سپس با عسل مخلوط شود ، براي سختي ادرار مفيد خواهد بود و بسياري از امراض مجاري ادرار را درمان مي كند.
12- آب شلغم پخته را مي توان در انواع گلودردها و به خصوص عوارض سرماخوردگي قرقره كرد.
13- چنانچه شلغم را در ظروف سربسته يا درون خمير بپزيد ، چون آب و اسانس هاي آن خارج نمي شود ، باعث زياد شدن اشتها مي شود.
14- آب شلغم به سبب داشتن انسولين گياهي و ويتامين هاي مفيد براي درمان مرض قند و سنگ مثانه مفيد است.
15 – شلغم براي جلوگيري از ناراحتي هاي پوستي به ويژه جوش صورت ( غرور ) بسيار سود بخش است.
16- شلغم به علت داشتن ويتامين Cاز رقيق شدن خون جلوگيري كرده و به علت وجود همين ويتامين ، مانع از خونريزي مي شود و خستگي را برطرف مي كند.
17- ريشه هاي نازك شلغم ورم طحال و سوزش ادرار را برطرف مي كند، بدين منظور بايد ريشه هاي باريك شلغم را تميز شسته و پس از خشك كردن بساييد و همراه با كمي عسل ميل كنيد.
18- ترشي شلغم، مقوي احشاء ، اشتها آور و بي نفخ است.
19- شلغم به سبب داشتن ويتامين A براي تسكين خارش و دردهاي مفصلي ، سرما خوردگي ، نقرس و معالجه ترَك به صورت استعمال خارجي مفيد است . براي اين منظور بايد شلغم را در مقدار كمي آب پخته و به صورت مرهم درمحل مورد نظرقرار دهيد.
20- در بيماري نقرس و درد مفاصل ، يك عدد شلغم را پخته و آن را ريز ريز كنيد و به شكل فرني درآوريد، سپس مانند مرهمي روي مفاصلي كه درد مي كند ، بگذاريد.
21- تخم شلغم از نظر تمام خواص و اعمال ، از شلغم مفيدترو قوي تر است. شيوه و مقدار مصرف آن نيز به اين گونه است كه در هر دقيقه حدود 25/6 گرم آن را همراه با عسل يا شربت، براي معالجه امراض ياد شده مي خورند.
22- مصرف شلغم در درمان كم خوني ، تجويز شده است ، زيرا در افزايش گلبول هاي قرمز خون ، بسيار موثر است.
23- براي معالجه سرما خوردگي ، ورم لوزه ها و آنژين شديد و گلو درد مي توان از شربت شلغم استفاده كرد.
24- شربت شلغم براي معالجه سياه سرفه ي بچه ها مفيد است و مصرف اين شربت هيچ ضرري براي بچه ها ندارد.
شربت شلغم
روش تهيه ي شربت شلغم به اين ترتيب است كه : ابتدا وسط يك شلغم را خالي مي كنند و در آن كمي شكر مي ريزند . پس از مدتي آب در آن جمع مي شود . آب را با قاشق برداشته و مصرف مي كنند.
هشدار : كساني كه از نظر هضم غذا يا معده دچار اشكال هستند و يا روده هاي ظريفي دارند ، بايد از مصرف شلغم خودداري كنند .
نشانه هاي شلغم خوب
شلغم خوب سه علامت دارد:
1- شلغم بايد پر باشد . بنابراين اگر وسط آن شل باشد و با فشار انگشت فرو برود، پلاسيده و مانده است و چنانچه پخته ومصرف شود، توليد نفخ مي كند .
2- پوست خارجي شلغم بايد براق و شفاف باشد .
3- شلغم بايد سنگين باشد و وقتي وسط آن را بريديد ، درونش روشن و شفاف باشد .
بر اساس تحقيقات و بررسي هاي دانشمندان، هر صد گرم شلغم داراي 35 كيلو كالري انرژي ، 1 گرم پروتئين ، 7 گرم قند ، 2/0 گرم چربي ، 1/1 گرم فيبر ، 45 ميلي گرم گوگرد، 280 ميلي گرم پتاسيم ، 60 ميلي گرم كلسيم ، 36 ميلي گرم ويتامين C است، همچنين صد گرم برگ شلغم داراي 36 كيلو كالري انرژي، 3 گرم پروتئين ، 4/0 گرم چربي ، 5/5 گرم قند ، 2/1 گرم فيبر، 55 ميلي گرم گوگرد ، 375 ميلي گرم پتاسيم ، 260 ميلي گرم كلسيم ، 60 ميلي گرم فسفر، 9 ميلي گرم سديم ، 4/2 ميلي گرم آهن و 40 ميلي گرم ويتامين C است.

ميخك(clove)

يكي از ادويه هاي غذايي و دارويي بوده وغنچه درخت بزرگي مي باشد كه زادگاه اوليه ان جزاير “ملوك”در اقيانوسيه است و اكنون در زنگبار ماداگاسكار و جزاير انتيل ان را مي كارند و چون پس از خشك شدن يك قيه و بدنه اي شبيه به ميخ دارد به اين جهت در فارس به ان ميخك مي گويند.نبايد اين گياه را با گل گلداني ميخك كه اين روزها در گل فروشي ها وجود دارد اشتباه گرفت .هيچگونه نسبت و شباهتي به ان ندارد فقط بوي گل انها كمي شبيه بوي ان است .قرنفل نام گلي است كه خوشه اي بوده و قد ان كوتاهتر از گل ميخك مي باشد به ان حسن يوسف قرنفل باغي و قرنفل شاعر هم مي گويند و يك نوع وحشي وخودرو هم دارد و فرنجمشك نوع بستاني ان است .باري اين توضيحات فقط براي اين داده شد كه ميخك دارويي با گل ميخك گلداني و هر دوي ان ها را با گل قرنفل اشتباه نفرماييد .ميخك يا قرنفل سياه و تند با عطريت قوي وتلخ در طبيعت گرم و خشك است.
ميخك مقوي عقل و حافظه و مسكن اعصاب مي باشد هوش را زياد ميكند و براي رفع سر درد مفيد است .براي درمان فلج و سكته ناقص تجويز شده و مي گويند از سكته مغزي جلوگيري مي كند.

ميوه ها ، گياهان و درمان بيماريها

كلم و تخم كلم :
كلم سبز و كلم قرمز، كلم پيچ، كلم چيني، كلم دلمه‌اي، گل كلم، كلم بروكسل و كلم بروكلي همه از انواع كلم‌ها هستند. كلم سرشار از ويتامين‌هاي A، B، B?، C است و داراي مواد معدني گوگرد، كلسيم، كلر، يد، پتاسيم، منيزيوم و كمي ارسنيك مي‌باشد، به همين جهت يكي از پاك كننده‌هاي خوب به حساب مي‌آيد. ملين است و به رشد عمومي بدن كمك مي‌كند. كلم به دليل دارا بودن كلسيم و گوگرد براي موها و ناخن‌ها مفيد است، پوست را نرم مي‌سازد و در درمان زخم‌هاي روده‌اي و معده‌اي مؤثر است. دانشمندان ماده فعالي را كه در كلم است و زخم معده و روده را ترميم مي‌كند، ويتامين يو «U» ناميده‌اند. علاوه بر اينها كلم سنگ‌هاي كليه و مثانه را از بين مي‌برد. در يونان قديم كلم را به عنوان داروي شفابخش و جواني مي‌شناختند. ارسنيك موجود در كلم موجب تقويت اعصاب مي‌شود و رعشه را از بين مي‌برد و از ابتلا به بيماري جذام نيز جلوگيري مي‌كند. گوگرد موجود در كلم با باكتريهاي درون روده‌ها واكنش انجام مي‌دهد و ايجاد گاز مي‌نمايد و مسير دفع مواد زايد را نرم مي‌سازد. بذر سبز اين گياه را نيز مي‌توان آب گرفته و استفاده نمود كه همان خواص كلم را دارد. كلم براي قوه بينايي مفيد است، صدا را باز مي‌كند، ورم طحال و روده را معالجه مي‌كند. كلم كمي خواب‌آور است، اين عامل دارويي در كلم قرمز مربوط به آنزيم‌ها است كه در اكثرساقه‌هاي زيرزميني، هويج و شلغم نيز وجود دارد. اما در كلم بيشتر يافت مي شود. آب كلم قرمز براي سينه مفيد است. ماليدن آب كلم روي جايي از بدن كه روماتيسم يا نقرس دارد، مفيد است. افراط در خوردن انواع كلم باعث ديدن خواب‌هاي پريشان، توليد نفخ و بالاخره غليظ شدن خون و بالا رفتن فشارخون مي‌شود. كلم طبيعتاً گرم است و براي اشخاص سرد مزاج مفيد است. براي افراد گرم مزاج چندان سودمند نيست. كلم خاصيت نيروبخشي زيادي دارد. جهت رشد اطفال مناسب است. آب برگ‌ها و ساقه و جوانه كلم كرم‌كش است و جهت دفع كرم معده كودكان بسيار مؤثر است. آب كلم قرمز جهت مبارزه با چاقي اگر به همراه آب پرتقال يا نارنج مصرف شود، تأثير فراوان دارد. براي رفع گرفتگي صدا و اختلالات ريوي بهتر است يك يا دو برگ كلم قرمز را خرد كرده و در نيم ليتر آب جوشانده و ميل شود. كلم كلسيم، كلروفيل و ويتامين A دارد. كلروفيل آن موجب افزايش تعداد گلبول‌هاي قرمز خون مي‌شود و گردش خون و تنفس سلولي را تقويت مي‌كند. كلم قمري نيز طعمي تند و غليظ دارد و مزه آن چيزي مابين كلم پيچ، تربچه و شلغم است. كلم قمري داراي كلسيم و آهن است و ديگر مواد آن كربوهيدرات و كلروفيل و ويتامين C است. آب كلم قمري به همراه آب ديگر ميوه‌جات يا سبزيجات طعم خوبي دارد.
پياز :
پياز خام داراي ويتامين «ث» فراوان و ويتامين‌هاي A و B و املاح معدني از قبيل گوگرد، آهن، آهك، فسفر، پتاسيم، سديم، يد، سيليس، كلسيم، نيترات، صمغ و موم است.
فسفر قدرت تفكر را بالا مي‌برد. گوگرد موجود در پياز جهت ضد عفوني كردن خون و ششها، برطرف كردن آسم، ورم گلو، برونشيت و گريپ مؤثر است. پياز داراي يد است و در درمان گواتر، آبسه و جوشهاي زير پوست تأثير فراوان دارد.سيليس موجود در پياز در نگهداري استخوانها و رگ‌ها ضروري است. پياز حاوي مقداري هورمون و دياستاز است كه موجب تقويت غدد اشكي، گوارشي و جنسي مي‌شود و داراي آنتي بيوتيك است كه خون و “بيماريهاي تنفسي” را ضد عفوني مي‌كند.
پياز از بيماريهاي “قندي”، كليوي، مثانه، ورم ساق‌ها، پروستات و رماتيسم مفصلي جلوگيري مي‌كند و در رفع سرماخوردگي‌هاي خفيف و ميگرن مفيد است همچنين از لخته شدن خون در رگ‌ها و سكته مغزي و قلبي جلوگيري مي‌كند و مشكلات تأخير در دوران قاعدگي را برطرف مي‌سازد.
آب پياز محرك عمومي بدن و مقوي قلب و اعصاب و ضد ديفتري است. پياز داراي مقدار كمي فسفات و انسولين گياهي موسوم به گلوكولينين، قند ساكاروز و مقداري تركيبات پلي فنولي، آليسين و اسانس فرار بنام سولفورداليل مي‌باشد. سولفورداليل محرك چشم است و موجب ريزش اشك مي‌شود. اين اسانس بر اثر حرارت از بين مي‌رود. آب پياز داراي خواص ديگري نيز از جمله دفع انگل‌هاي روده‌اي و تخميرهاي روده‌اي، تعادل اعمال غدد تحريك دستگاه گوارش و اشتهاآوري، كاستن قند و فشارخون و ناراحتي‌هاي نفخ شكم، درمان اسكوربوت، نرم كردن سينه و دفع خلط، رشد موها، هضم غذاهاي سنگين، رفع خستگي، درمان الكليسم، آب آوردن شكم، جلوگيري از سرطان كبد، دفع ادرار، رفع سرفه‌هاي خشك، رفع يبوست، رفع ناراحتي‌هاي گوش، رفع بيحالي، رفع خستگي‌هاي فكري، رفع چاقي و درمان ناتواني جنسي.
در مواردي مصرف زياد پياز و آب پياز توصيه نمي‌شود، از جمله براي كساني كه معده و روده ضعيف دارند يا ناراحتي‌هاي پوستي و كبدي و يا سابقه خونريزي معده دارند و يا مبتلا به كوليت هستند، افرادي كه زياد آروغ مي‌زنند. لايه‌هاي نازك دروني پياز ديرهضم هستند. پياز اسيديته شيره معده را زياد مي‌كند و براي كساني كه سو هاضمه دارند، مضر است. مي‌توان آب پياز را گرفت و با آب سبزيجات ديگر مخلوط كرد و مصرف نمود. آب پياز سريعاً مي‌بايست مصرف شود، چون فاسد مي‌گردد.

هل(Cardamom)

درختي است از خانواده زنجبيل به صورت وحشي و پرورشي در مناطق كوهستاني و در سايه درختان مي رويد.ارتفاع درخت 30تا 50 سانتي متر و بعصي ها داراي اعضاء چوبي تا 3 متر ارتفاع و شاخه هاي هوايي و برگ هاي متناوب نوك تيز با گل هاي ريز سفيد مانند گل باقلا و ميوه ان كوچك ناشكوفا (پوشينه دار ) بقدر بند انگشت با پوست تيره رنگ و دانه هاي متعدد مي باشد.هل انواع مختلفي دارد :هل سفيد و هل سياه و هل سبز و هل رسمي .كه طبيعت همه ان ها گرم و خشك و نوع سبز ان تند و معطر بوده و از دو نوع ديگر مرغوب تر است.دانه هاي هل بويي قوي و طعمي مطبوع دارد از مغز و پوستش براي درمان و معطر ساختن غذاها و پختن شيريني استفاده مي شود.
خواص آن
مصرف دم كرده ان مفرح مقوي دل و معده لطيف و بادشكن و بيماري هاي صرع جنون و احشاءو سر درد و ضد رطوبت مزاج است.
اثر روحي ورواني هل كه داراي اسانس مي باشد انسان را سر حال مي اورد از ترس و وحشت انسان مي كاهد و روحيه خوش بيني را القاء ميكند.البته مصرف زياد ان تپش قلب را افزايش ميدهد و براي بيماري هاي قلبي و ريه و در مزاج هاي گرم ضرر دارد و بايد با شكر خورده شود .
توجه كنيد كه مقدار مصرف بايد از يك مثقال بيشتر نشود.

خاكشير

منبع: آرشيو شرق
سحر شهنازي: گياهي است علفي، يك ساله يا دوساله تا ارتفاع 80سانتي متر كه به طور خودرو در كنار جاده ها و اماكن غيرزراعي و نسبتاً مرطوب مي رويد. ساقه از سطح زمين و يا از قسمت هاي بالاتر منشعب است. برگ هاي ساقه اي از لب هاي دراز يا كشيده تشكيل شده و بنابراين داراي بريدگي هاي زيادي است. برگ هاي طوقه اي داراي دمبرگ هاي دراز، منقسم، برگ هاي ساقه اي با دمبرگ هاي كوتاه و لب هاي خطي يا كشيده است. گل ها كوچك و به رنگ زرد روشن هستند.
دانه خاكشي در ميوه هاي خورجين و باريك قرار دارد. دانه خاكشي ريز و به رنگ زرد تيره يا قهوه اي روشن است كه سطحي ناصاف به شكل بيضي كشيده دارد كه يك رأس آن بريده و داراي حلقه اي قهوه اي رنگ و شفاف است. دانه هاي خاكشي را پس از به ميوه نشستن گياه عموماً در مرداد و شهريورماه محصول برداري مي كنند. دانه خاكشي حاوي اسيدهاي چرب پالميتيك، لينولنيك، اولئيك و استئاريك است. دانه خاكشي به طور عمده به عنوان ملين و كاهش دهنده دماي بدن به صورت مخلوط با كمي آب سرد مورد استفاده قرار مي گيرد. در طب گذشته خاكشي به عنوان اشتهاآور، مقوي معده، ضدتب و ملين و در درمان سوءهاضمه مورد مصرف قرار مي گرفته است. بايد دور از نور، در جاي خنك، غيرمرطوب و در ظروف بسته نگهداري شود. اين گياه بومي آمريكاي شمالي است ولي در مناطق معتدل هيماليا، سراسر اروپا، آفريقا و اغلب نواحي ايران هم مي رويد. در ايران در نواحي هراز، آمل، تبريز، سنندج، كرمان، شيراز، تهران، يزد، اصفهان و… مي رويد.

خواص گوجه فرنگي

كارشناسان تغذيه معتقدند كيلوپن موجود در گوجه فرنگي از رگهاي بدن محافظت مي كند.
به نوشته نشريه فرانسوي سانته زناني كه هرروز در وعده هاي غذايي خود گوجه فرنگي مصرف مي كنند، كمتر از ساير افراد دچار حمله هاي مغزي يا قلبي مي شوند. براساس پژوهش هاي انجام شده در دانشگاه هاروارد كه بر روي 40 هزار زن آمريكايي در طي هفت سال صورت گرفته است زناني كه هفت بار در هفته غذاهاي حاوي گوجه فرنگي مصرف كرده اند، خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي در آنها 30 درصد كمتر از افرادي است كه يكبار در هر هفته گوجه فرنگي خورده اند. بررسي هاي جديد حاكي است افرادي كه در هفته دوبار غذاهاي تهيه شده با گوجه فرنگي و حتي سس گوجه فرنگي مصرف مي كنند از خواص پيشگيرانه گوجه فرنگي بهره مند خواهند شد. به گفته پژوهشگران كيلوپن، رنگدانه اي از خانواده كاروتنوئيدهاست كه موجب قرمزشدن رنگ گوجه فرنگي مي شود و داراي خاصيت آنتي اكسيدان است. گوجه فرنگي سرشار از ويتامين سي و اي است كه هر كدام از اين ويتامين ها خاصيت آنتي اكسيدان دارند. پژوهش هاي اخير همچنين نشان داده اند كه مصرف مداوم گوجه فرنگي خطر سرطان پروستات را در مردان30 درصد كاهش مي دهد. تحقيقات ديگر حاكي از كاهش خطر سرطان هاي معده و ريه در صورت مصرف گوجه فرنگي است. كارشناسان تغذيه توصيه مي كنند گوجه فرنگي هاي رسيده با روغن زيتون كه خود نقش محافظتي براي رگها دارد كمي پخته شود و سپس مصرف گردد.

كنجد (sesame)

گياهي است يكساله از تيره چليپائيان به ارتفاع ?/? تا ?/? سانتي متر و طول ان تا يك متر هم مي رسد .داراي برگ هايي به صورت متقابل در سمت انتهاي ساقه و گل هاي منفرد به رنگ سفيد يا سرخ ميوه ان شبيه كپسول و محتوي دانه هاي ريز به رنگ سفيد و قهوهاي يا سياه است.
دانه هاي كنجد را به صورت بو داده يا خام مي خورند و روي نان هم مي ريزند و بسيار مقوي است .
روغني كه از كنجد گرفته مي شود طعم ان شيرين است و در پختن غذا و شيريني به كار مي رود .دانه كنجد داراي مواد معدني مانند مس منيزيم كلسيم الومينوم كرم كلرورسديم سيليس اهن فسفر نيكل و ماده پروتئيني مهم ليزين و هورمون نباتي (ليستسن)و چربي و ?? درصد روغن مي باشد.اين گياه بسيار مفيد ميتواند خستگي فكري را كاهش دهد و همچنين بهترين غذا براي كساني است كه داراي كارهاي فكري مي باشند. اگر هنگام خواندن كتاب احساس خستگي كرديد كافي است مشتي كنجد بو داده ميل كنيد تا خستگي شما برطرف شود همچنين دانش اموزان و دانشجويان مي توانند در شب هاي امتحان از اين اكسير بسيار مفيد استفاده نمايند.ليستين اين گياه يك نوع چربي حاوي فسفر است كه وجود ان براي اعصاب و نسوج نهايت ضرورت را دارد و مغز و غدد بدن انسان نياز زيادي به ان دارند حتي تقويت حافظه انسان نيز نياز زيادي به اين ماده دارد ?? درصد مغز را ليستين تشكيل ميدهد و مغز انسان بيش از ساير حيوانات از اين ماده دارد لذا سر موفقيت بشر در تمدن و پيشرفتها مرهون همين ليستين است.كه قوت جواني و صحت مزاج به انسان ميبخشد .در تسهيل تفكر عمل ان تحسين اميز است.
مقدار خوراك طبي ان براي هر نفر معمولي ?? گرم است.البته در خوردن ان نبايد زياده روي شود زيرا دير هضم است و افراط در خوردن باعث خارش اعضا و مولد بد بوئي دهان و سردرد .خنثي كننده زيان هاي احتمالي ان عسل و يا بو دادن ان قبل از خوردن است.

خارج از نسخه ؛ داروهاي ضد اسهال

منبع:روزنامه قدس
دسته دارويي: ضد اسهال- ضد نفخ
توجه: استفاده از زغال فعال به عنوان پادزهر تنها تحت نظارت مستقيم پزشك مجاز مي باشد.
اشكال دارويي خارج از نسخه: فله (پودر براي تهيه سوسپانسيون)
مقدار مصرف: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 3 سال- نيم گرم، هر نيم تا يك ساعت (حداكثر 4 گرم در روز)
كودكان زير 3 سال- طبق تجويز پزشك
به عنوان ضد نفخ: براي بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال 1 تا 4 گرم، بلافاصله پس از هر وعده غذا
نحوه مصرف: مقدار تعيين شده از پودر را در مقدار متناسبي آب يا آب ميوه پراكنده كرده، ميل نماييد.
موارد منع مصرف: مسموميت با مواد خورنده و سوزاننده- عدم هوشياري كامل بيمار
عوارض جانبي: استفراغ (معمولاً در صورت مصرف مقادير زياد)- يبوست- مدفوع سياهرنگ
مصرف در بارداري: منعي ندارد
مصرف در شيردهي: منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
– اگر اسهال بيش از دو روز و تب يا نفخ بيش از يك هفته پس از مصرف دارو باقي بماند، به پزشك اطلاع دهيد.
– ميان مصرف اين دارو و ساير داروها فاصله زماني 2 ساعته را مراعات نماييد.
– اين دارو را همراه با لبنيات مصرف نكنيد، زيرا از اثر آن كاسته مي شود.
– اين دارو رنگ مدفوع را سياه مي كند كه جاي نگراني نيست.
– دارو را در ظروف دربسته شيشه اي يا فلزي نگهداري كنيد.
2)اُ-آر-اس (O.R.S)
دسته دارويي: جايگزين كننده آب و املاح از دست رفته
تركيبات: 3/5 گرم سديم كلرايد+ 1/5 گرم پتاسيم كلرايد+ 2/9 گرم تري سديم سيترات + 20 گرم دكستروز در هر بسته پودر
اشكال دارويي خارج از نسخه: پودر بسته بندي شده در بسته هاي گرمي
مقدار مصرف: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 3 سال برحسب نياز
كودكان پايين تر از 12 سال تا روزي 3 ليتر از محلول آماده شده
شيرخواران تا روزي يك ليتر از محلول آماده شده
نحوه مصرف: هر بسته از پودر را در يك ليتر (چهار ليوان) آب جوشيده سرد شده حل نموده، براي طعم بهتر، در يخچال نگهداري كنيد و بلافاصله پس از تهيه، مصرف نماييد.
موارد منع مصرف: منعي ندارد

عسل، منبع آنتي اكسيدان هاي مفيد

منبع:روزنامه كيهان
اگر در پي بهترين نوع عسل هستيد انواع شهد گلهاي تيره تر را انتخاب كنيد چرا كه زنبورهايي كه آنها را مي سازند ترشحات شيريني كه حشرات بر گياهان برجاي مي گذارند يعني همان شهد گلها را جمع آوري مي كنند.به گزارش هلث دي، نتايج يك مطالعه جديد واريته هاي اسپانيايي نشان داده است عسل شهد گل در مقايسه با عسلي كه زنبورها از نكتار مي سازند سطوح بالاتري آنتي اكسيدان دارد اما متخصصان مي گويند همه انواع عسل بدون توجه به نوع آن براي سلامت مفيدند. عسل علاوه بر ارزشي كه به عنوان يك شيرين كننده دارد حاوي آنتي اكسيدان هاي مفيدي است كه فعاليت ضدباكتريايي دارند.
در سالهاي اخير جايگاه عسل به عنوان ماده غذايي سالم به ويژه در سايه تحقيقاتي كه قدرت ضدميكربي و محتواي بالاي آنتي اكسيدان هاي آن را نشان داده اند ثابت شده است. در سال 2004 محققان طي يك ارزيابي دريافتند سطوح آنتي اكسيدان در افرادي كه بين چهار تا 10 قاشق چايخوري عسل در روز مي خورند بيشتر بود. اما در آن زمان مشخص نبود كدام انواع بيشترين مقادير آنتي اكسيداني را داشتند.در تحقيق جديد دو نوع عسل شامل عسل ساخته شده از شهد شكوفه گل ها يا نكتار و عسل شهد گل يا هاني ديو كه از يك ماده شيرين و چسبناك مترشحه توسط حشراتي كه روي گياه زندگي مي كنند توليد مي شود را مورد بررسي قرار دادند.
بر اساس نتايج اين بررسي عسل شهد گل يا هاني ديو سطوح بيشتري آنتي اكسيدان دارد. همچنين محققان دريافتند عسل هاي هاني ديوي اسپانيايي رنگ تيره تري دارند و اسيدي تر از نوع نكتاري هستند. اما مردم بايد توجه داشته باشند نبايد بيش از حد عسل مصرف كنند. در واقع رژيم غذايي غني از آنتي اكسيدان هاي طبيعي شامل ميوه، سبزيجات تازه، روغن زيتون و عسل در جلوگيري به ابتلا به بيماري ها موثرند.از طرفي عسل سرشار از كربوهيدرات است بنابراين مصرف كنندگان بايد توجه داشته باشند و حدود 80 درصد آن قند است بنابراين بايد به ميزان كافي و نه بيش از حد لازم در برنامه غذايي گنجانيده شود.

معجزه سير

سير گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن تا ارتفاع 40سانتيمتر نيز مي رسد. قسمت زير زميني آن متورم و مركب از 5تا 12قطعه و محصور در غشاهاي نازك و ظريف به رنگ خاكستري مايل به سفيد است. برگ هاي آن باريك و نواري شكل به رنگ تيره و گل هاي آن كوچك و صورتي رنگ كه به صورت يك چتر در انتهاي ساقه ظاهر مي شود.سير و پياز با هم رابطه اي نزديك دارند كه شايد به دليل بوي بد آنها است. نام سير در كتاب مقدس آمده است و در مصر قديم براي موميايي مردگان و خوش طعم كردن غذاها به كار مي رفته است. هومر شاعر عصر باستان در نوشته هاي خود از آن ياد كرده است.مردم در اروپا و اسپانيا از قبل از ميلاد مسيح(ع) آن را مي شناختند و از آن استفاده مي كردند. بقراط پدر علم طب در نوشته هاي خود از خواص آن ياد كرده و يكي ديگر از دانشمندان قديم 61خاصيت مختلف براي سير قائل شده است.
حضرت محمد (ص) براي سير70خاصيت مختلف قائل شده اند ومي فرمايند : از سبزي سير تا مي توانيد استفاده كنيد زيرا سير دواي هفتاد درد است اما كسي كه سير وپياز خورده به مسجد نيايد و به مردم نزديك نشود.
تركيبات شيميايي
سير داراي تركيبات گوگردي است كه خاصيت ضد عفوني كننده ميكرب كشي و جرم كشي به اين گياه مي دهد. سير همچنين داراي موادي به نام آليسين و آليساتين است كه ميكرب هاي حصبه و «پاراتيفوئيد» را از بين مي برد.
در ??? گرم سير خام، ?? گرم آب، ? كالري انرژي، ?? گرم مواد نشاسته اي، ? ميلي گرم چربي، ?? ميلي گرم كلسيم، ??? ميلي گرم فسفر، ??? ميلي گرم پتاسيم، ?/? ميلي گرم آهن، ??ميلي گرم سديم، ?? واحد ويتامين آ، ?? ميلي گرم ويتامين ب ،? ? ميلي گرم ويتامين ب ? و?? ميلي گرم ويتامين ث وجود دارد.
خواص دارويي
سير از نظر طب قديم ايران گرم و خشك، بادشكن وضد عفوني كننده است. خوردن سير مصونيت بدن را در مقابل بيماري ها افزايش مي دهد.سير كرم كش، محرك و تقويت كننده بدن، داروي سرماخوردگي و زكام است. سير اثر خوبي در معالجه سل دارد. ضمن آن كه سير خون را رقيق مي كند و سير اثر خوبي در تنگي نفس دارد. خوردن مداوم سير لقوه، رعشه و رطوبت معده را از بين مي برد و دردهاي مفاصل را درمان مي كند.سير درمان كننده دردهاي مفاصل ، سياتيك و نقرس است. ضمن آن كه براي تقويت نيروي جنسي و افزايش توليد اسپرم در اشخاص سرد مزاج بسيار مفيد است. آنهايي كه قطره قطره ادرار مي كنند بايد حتما سير بخورند تا بيماري شان درمان شود. اين گياه زخم هاي ريه و درد معده را از بين برده، سنگ هاي كليه را شكسته و خارج مي سازد.
اگر سير با زيره پخته شود براي تقويت دندان مفيد است. ماليدن سير پخته به دندان ، درد دندان را تسكين مي دهد. اگر سير را بسوزانيد وبا عسل مخلوط كنيد و ضمادي از آن درست كنيد اين ضماد براي رفع خون مردگي زير پلك چشم مفيد است. سير به علت مدر بودن براي رفع آب آوردن انساج مفيد است. براي از بين بردن ميخچه كف پا نيز از ضماد آن استفاده مي شود. براي رفع دردهاي رماتيسمي و عصبي ضماد سير بسيار مؤثر است. توصيه مي شود براي ضد عفوني كردن دستگاه تنفسي در هنگام بيماري هاي مربوطه از شربت سير استفاده شود. به تازگي نيز در يكي از بيمارستان هاي آمريكا براي ضدعفوني كردن فضاي بيمارستان از سير استفاده مي كنند. لويي پاستور پزشك معروف فرانسوي نيز آزمايش هاي زيادي روي سير انجام داد و اثر باكتري كشي سير را تأييد كرده است.
سير در عين حال ضد انعقاد و لخته شدن خون است. خوردن سير در عين حال سلول هاي سرطاني را از بين مي برد. يكي از دانشمندان آمريكايي هم كه در دانشگاه فلوريدا روي مرض ايدز تحقيق مي كند، معتقد است سير روي درمان مرض ايدز اثر مثبت دارد. مصرف سير كلسترول خون را پائين آورده و از سرطان جهاز هاضمه هم جلوگيري مي كند. چيني ها قرن هاست براي پائين آوردن فشار خون از سير استفاده مي كنند.
مضرات
سير با آن كه خواص بسياري دارد بايد درحد اعتدال مصرف شود، چرا كه استفاده زياد از آن در بعضي اشخاص موجب سردرد ، ضعف نيروي جنسي ، ضعف چشم و عوارض بواسير مي شود. سير براي آنهايي كه اسهال دارند، مضر است. افرادي هم كه معده ضعيف دارند و به طور كلي سيستم هاضمه آنها ضعيف است نبايد در خوردن سير افراط كنند. كساني كه يبوست دارند نبايد سير بخورند و براي رفع مضرات آن سير را بايد با آب و نمك پخته و كمي به آن روغن بادام يا كره اضافه كنيد تا مضر نباشد. اشخاصي كه گرم مزاج هستند اگر مي خواهند سير بخورند براساس توصيه ابن سينا، حكيم ايراني، بايد سير را بپزند يا از سير ترشي استفاده كنند. براي پختن سير پس از پوست كندن آن را به مدت سه دقيقه بخار دهيد. اشخاصي كه فشار خون پائين دارند نيز نبايد سير بخورند و همين طور كساني كه آلرژي دارند نبايد از سير استفاده كنند.

كليات گياه شناسي انار

منبع:روزنامه جوان
درخت انار بومي ايران و مناطق مجاور آن است. كلمه انگليسي Pomegranateاز زبان يوناني مشتق شده كه به معني (سيب با هسته هاي زياد) مي باشد.گل هاي انار درشت به رنگ قرمز اناري ولي بي بو مي باشد. ميوه آن كروي با اندازه هاي مختلف داراي پوستي قرمز رنگ و يا زرد رنگ مي باشد.روي هم رفته در حدود بيست نوع مختلف انار در دنيا موجود است. قسمت هاي مختلف درخت انار مخصوصا پوست ريشه و ساقه انار داراي مقداري در حدود ?? درصد تانن و اسيد پوني كوتانيك Punicotanivacidمي باشد. پوست درخت انار داراي الكالوئيدي به نام پله تيه رتين Pelletierinاست.از نظر طب قديم ايران ميوه انار سرد، تر و قابض است. آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشك و بسيار قابض مي باشد. پوست ريشه درخت انار از بقيه قسمت هاي اين درخت قابض تر است.كليه قسمت هاي درخت انار داراي تانن مي باشد كه بسيار قابض است. براي مصارف دارويي از گل، برگ، پوست درخت، پوست ريشه و دانه انار استفاده مي شود.انار شيرين ادرار آور است، ملين مزاج است، آب انار شيرين براي بيماري هاي مجاري ادرار مفيد است، ترشح صفرا را زياد مي كند، آب انار اسهال را برطرف مي كند، اگر آب انار را با عسل مخلوط كرده و هر روز چند قطره در بيني بچكانيد از رشد پوليپ در بيني جلوگيري مي كند، خون ساز است، خون را تصفيه مي كند، براي سالمندان بهترين دارو براي تقويت كليه است، آب انار خنك كننده است، رنگ صورت را شاداب مي كند، صدا را باز كرده و گرفتگي صدا را برطرف مي كند، براي وزن اضافه كردن انار بخوريد، آب انار مقوي قلب و معده است، جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم معده و روده را از بين مي برد، جوشانده پوست درخت انار نيز اثر ضد كرم دارد، براي برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و يا جوشانده برگهاي انار استفاده كنيد، خانم هايي كه عادت ماهيانه شان منظم نيست مي توانند از جوشانده برگهاي انار استفاده كنند، برگهاي له شده انار را اگر روي پوست بگذاريد خارش را از بين مي برد، براي برطرف كردن سوختگي پوست، گل هاي انار را له كرده و با روغن كنجد مخلوط كنيد و اين پماد را روي قسمت سوختگي بماليد.

بار هنگ موثر در درمان تنگي نفس

منبع:روزنامه جوان
گياهي است چند ساله و پوشيده از كرك كه در اكثر نقاط ايران مي رويد. مزاج بارهنگ سرد و خشك مي باشد. خوردن عصاره بارهنگ براي سل و خونريزي سينه و قرحه ريه و تنگي نفس مفيد و موثر است. ريشه،برگ و دانه اين گياه اثرات نرم كننده داشته و براي درمان آسم مرطوب مفيد است . براي بيماري هاي سينه و سرفه براي بارهنگ را گرفته. خوب شسته روي يك پارچه تميز پهن مي كنند تا خشك شود، بعد آن را خرد كرده و شيره آن را مي گيرند و هم وزن آن عسل اضافه كرده مدت ?? دقيقه دم مي كنند. مصرف اين دم كرده براي بيماري هاي سينه بسيار مفيد است.

گلابي

منبع:روزنامه قدس
كليات گياه شناسي
گلابي درختي است كه بلندي آن به حدود 10 متر مي رسد و بيشتر در مناطق سردسير و كوهستاني مي رويد. اين درخت بومي مناطق جنوبي درياي خزر مي باشد.ريشه گلابي عميق است، برگهاي آن صاف و دندانه دار مي باشد. گلهاي گلابي سفيد رنگ مايل به صورتي و به صورت خوشه اي است. ميوه درخت گلابي مخروطي شكل، گوشتدار، شيرين يا ترش است. از تمام قسمتهاي گلابي مانند برگهاي جوان، پوست و ساقه آن استفاده طبي مي شود.
خواص دارويي:
گلابي از نظر طب قديم ايران گرم است
1) گلابي، سنگ مجاري ادرار را دفع مي كند.
2)آرام بخش و تب بر است.
3)در رفع عفونت مجراي ادرار مؤثر است.
4)مقوي بدن است.
5)تشنگي را برطرف مي كند.
6)سوزش مثانه و مجراي ادرار را رفع مي كند.
7) آناني كه به مرض قند مبتلايند مي توانند از گلابي استفاده كنند و قند آن برايشان مضر نيست.
8)براي دفع سموم بدن بسيار مؤثر است.
9)براي پايين آوردن فشار خون بايد چند روز فقط گلابي مصرف كنيد و غذاي ديگر نخوريد. البته اين رژيم بايد زير نظر دكتر انجام شود و با اجازه پزشك متخصص باشد.
خواص ديگر قسمتهاي درخت گلابي
برگ و شكوفه درخت گلابي از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است
1- شكوفه درخت گلابي مقوي معده است و خونريزي و اسهال را بند مي آورد.
2-در مورد ورم چشم از ضماد شكوفه گلابي استفاده كنيد.
3-تخم گلابي ضد كرم معده و روده است.
4-دم كرده برگ گلابي براي رفع اسهال مفيد است.
5-براي دفع سنگ كليه 50 گرم برگ گلابي را با 50 گرم پوست سيب در يك ليتر آب جوش ريخته و به مدت 20 دقيقه دم كنيد و آن را بتدريج بنوشيد.
6-براي شستشوي زخمها 50 گرم پوست ساقه درخت گلابي را در يك ليتر آب ريخته و بگذاريد چند دقيقه بجوشد و سپس آن را كم كم بنوشيد.

خواص درماني ذرت

منبع:روزنامه قدس
ذرت داراي ارزش غذايي فراواني است، در آن به علت نداشتن گلوتن (ماده چسب گندم) قابليت تهيه نان را ندارد. بنابراين براي تهيه نان ذرت، آن را با ساير غلات مخلوط مي كنند.
ذرت از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است.
1) پماد ذرت خشك كننده زخمها مي باشد.
2) ذرت غذاي خوبي براي پيشگيري سرطان است.
3) استفاده مداوم از ذرت از كرم خوردگي دندان جلوگيري مي كند.
4) روغن ذرت كلسترول خون را پايين مي آورد.
5) روغن ذرت براي درمان اگزما و بيماريهاي پوستي مفيد است.
خواص درماني كاكل ذرت
كاكل ذرت را قبل از رسيدن كامل ميوه يعني قبل از پژمرده شدن مي چينند و به سرعت خشك مي كنند. كاكل ذرت بعد از خشك شدن رنگ قهوه اي پيدا مي كند.براي درست كردن دم كرده كاكل ذرت، مقدار 30 گرم از آن را در يك ليتر آب جوش ريخته و به مدت پنج دقيقه دم مي كنند.
1- دم كرده كاكل ذرت ادرار آور است و آرام كننده دستگاه ادراري است.
2- درد و ناراحتيهاي دستگاه ادراري را تسكين مي دهد.
3- سنگ مثانه، التهاب، ورم مثانه و درد مثانه را از بين مي برد.
4- كاكل ذرت به طور كلي دستگاه ادراري را تميز مي كند.
بغير از كاكل ذرت از برگ و ريشه وساقه بلال نيز استفاده طبي بعمل مي آيد
1) جوشانده ساقه وسط بلال خونريزي بيني را بند مي آورد.
2) براي دفع سنگ مثانه از جوشانده برگهاي بلال استفاده كنيد.
3) جوشانده ريشه ذرت براي سوزش مجاري ادراري مفيد است.
4) جوشانده وسط بلال درد شكم و معده را از بين مي برد.
5) در قديم براي معالجه سوزاك از جوشانده ساقه بلال استفاده مي كردند.

قاصدك

منبع:روزنامه قدس
كليات گياه شناسي
گل قاصدك كه به نامهاي هند بابري، خبرآور و كاسني بري نيز معروف است، گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن به ارتفاع 40 سانتي متر مي رسد.اين گياه داراي رشته اي است به رنگ قهو ه اي مايل به زرد كه پر از شيرابه سفيد رنگ مي باشد. در انتهاي ساقه، گل آن قرار دارد. برگهاي گل قاصدك سبز رنگ هستند و بريدگي هاي مثلث شكل و نوك تيز دارد و بر روي سطح زمين مي باشد. گل قاصدك در وسط چمن، حاشيه شوره زار، كنار جاده ها و اراضي باير و بطور كلي در همه جا مي رويد هنگامي كه آن را با وسائل مكانيكي و شيميايي از بين مي بريد، دوباره بعد از چندي سر از خاك بيرون مي آورد.گل قاصدك در حدود 15 نوع مختلف دارد. زنبور عسل اين گياه را بسيار دوست دارد و شهد زيادي از آن به دست مي آورد. برگهاي جوان گل قاصدك را معمولاً با سالاد مي خورند و چون خيلي تلخ است بايد آن را با ترشي يا آبليمو مصرف كرد. از قسمتهاي مختلف گياه مانند ريشه، برگ و شيرابه آن در طب استفاده مي شود.
تركيبات شيميايي:
تلخي برگهاي اين گياه مربوط به يك ماده متبلور تلخ به نام «تاراكسين» است، ضمناً اين گياه داراي ساپونين، قندهاي مختلف و اسيدهاي چرب است.اين گياه بالاترين حد ويتامين «آ» را در بين گياهان دارا است و همچنين داراي مقدار زيادي پتاسيم است.
خواص دارويي:
اين گياه از نظرطب قديم ايران سرد و خشك است و از قديم الايام براي درمان بيماري هاي كبدي به كار مي رفته است.
1) قابض و مقوي معده است.
2) خوردن آن خونريزي سينه را متوقف مي كند.
3) قاعده آور است.
4) براي ازدياد شير نافع است و خانمهايي كه نوزادشان را شير مي دهند بايد مقداري از آن را با سالاد بخورند.
5) خنك كننده و باعث تعريق مي شود.
6) ترشح صفرا را زياد مي كند.
7) خون را تصفيه مي كند.
8) خوردن آب اين گياه مخلوط با روغن زيتون براي رفع مسموميت مفيد است.
9) ضماد ريشه آن را در محل نيش عقرب يا زنبور و يا مار مي گذارند كه بسيار مفيد است.
10) اوره را رفع مي كند.
11) كلسترول خون را كاهش مي دهد.
12) درمان كننده اگزما و بيماريهاي پوستي است
13) درمان كننده كم خوني است.
14) رماتيسم و نقرس را درمان مي كند.
15) دم كرده اين گياه را نيز براي تميز كردن كبد به كار مي برند. مقدار مصرف آن يك فنجان و سه يا چهار بار در روز است.
روش استفاده:
براي تهيه اين دم كرده بايد 50 گرم گياه خشك شده را در يك ليتر آبجوش ريخته و به مدت 5 دقيقه بگذاريد بماند و سپس آن را صاف كرده و استفاده كنيد.
مضرات:
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است.

مصرف سير كلسترول خون را كاهش مي دهد

يك تحقيق علمي در چهارمحال و بختياري نشان مي دهد، مصرف گياه سير موجب كاهش كلسترول خون مي شود. سه نفر از پزشكان و متخصصان علوم پزشكي چهارمحال و بختياري در تحقيقات علمي وپزشكي يكساله خود پي بردند، گياه سيرتقويت كننده معده بوده و خاصيت پايين آورنده كلسترول خون و ضد سرطاني دارد. براساس يافته اين پزشكان كه درمركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري بر روي موشهاي صحرايي صورت گرفت،مشخص شدكه عصاره گياه سير ميزان ترشح اسيدوپپسين معده رابه طور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد. به گزارش ايرنا، اين تحققيات را «محمد رفيعيان»، «هدايت -الله شيرزاد» و «مهرداد شهراني» از متخصصان و پزشكان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري انجام دادند.

كشف خاصيت مسكن در روغن زيتون

محققان دريافتند كه نوع مرغوب روغن زيتون داراي يك ماده شيميايي طبيعي است كه مانند يك داروي مسكن كار مي كند. به گزارش بي. بي. سي، نتيجه اين تحقيقات حاكي از اين است كه ?? گرم روغن زيتون فرآوري نشده،معادل يك دهم يك دوز داروي ايبوپروفن اثر دارد.اين پژوهشگران مي گويند در حالي كه اين ماده تا آن حد قوي نيست كه براي تسكين سر درد از آن استفاده شود، ولي نشان دهنده منافع رژيم هاي غذايي كشورهاي حوزه درياي مديترانه است. ماده موثر مورد بحث كه مقدارآن در زيتون تازه،بيشتراست مانند ايبوپروفن و ساير داروهاي ضد التهاب در فعاليت آنزيم هايي كه موجب التهاب و تورم مي شوند تاثير مي گذارد. عارضه التهاب به عوامل مختلف از جمله بيماري قلبي و سرطان ارتباط داده شده است. منافع مشابهي به داروهاي ضد استرويد و ضد التهاب مانند آسپرين و ايبوپروفن، نسبت داده شده است. پژوهشگران هنگامي متوجه خاصيت هاي تازه روغن زيتون شدند كه ديدند روغن زيتون فرآوري نشده به همان شيوه ايبوپروفن، موجب ناراحتي در قسمت عقب گلو مي شود. روغن زيتون داراي رشته خواصي است كه ضد اكسيدان بودن از آن جمله است ولي اين كه بگوييم روغن زيتون اثر دارويي دارد، موضوعي است كه به تحقيقات بيشتري نيازمند است. مقدار چربي روغن زيتون زياد است و تنها در حد اعتدال بايد مصرف شود.

ادويه جات وزن بدن را كنترل مي كند

منبع:روزنامه كيهان
با افزودن ادويه جاتي مانند سير، آويشن، نعنا، كاري، و رزماري به رژيم غذايي مي توانيد از فايده هاي زياد آنها بر سلامت خود بهره مند شويد. به گزارش هلث دي، سوزانا زيك، يك محقق هوميوپاتي در دانشگاه ميشيگان، مي گويد افزودن اين گياهان و ادويه جات به غذا به حفظ وزن سالم كمك مي كند. علاوه بر اينكه در جلوگيري از ابتلا به برخي انواع سرطان، كاهش فشار خون، كنترل قند خون و بهبود سلامت قلب و عروق نيز موثرند.
وي جايگزين كردن مواد مضري مانند قند، نمك و چربي را با اين ادويه ها و گياهان علفي در بهبود سلامت موثر مي داند.
وي توصيه مي كند به جاي نمك از ادويه هايي مانند آويشن، سير، جعفري، رزماري (اكليل كوهي) استفاده شود.
همچنين استفاده از سير تازه را به عنوان يك كاهش دهنده فشار خون و كلسترول مفيد مي داند.سير خشك و يا سيري كه به مدت طولاني مانده باشد فوائد مفيد خود را از دست داده است.رزماري يك آنتي اكسيدان است كه ظاهرا حافظه را تقويت نموده و به جلوگيري از سرطان كمك مي كند.آويشن، نعنا، و رزماري به لحاظ روغن هاي ضروري كه دارند براي مقابله با سرماخوردگي توصيه مي شوند.آويشن براي درمان سرفه هاي مزمن نيز مفيد است. پيش از اين به طور سنتي نيز از اين ادويه براي درمان سرفه استفاده مي شد.ادويه هاي گرم شامل زنجبيل، جوز، دارچين، و فلفل براي كاهش فشار خون مفيدند.و بالاخره محققان دريافته اند موادي در زردچوبه وجود دارد كه خواص ضدالتهابي دارد و براي كاهش كمردرد مفيد شناخته شده است

كنجد و روغن كنجد

نويسنده:مهدي مسكني
منبع:روزنامه جوان
همه ما بارها و بارها نان بربري و يا سنگك كنجد زده را خورده ايم، ناني كه شايد به غلط در محاوره به «خشخاشي» معروف شده است.وطن اصلي كنجد هندوستان است كه از آنجا به ساير نقاط جهان راه يافته است. اكنون چين بزرگ ترين توليد كننده كنجد در دنيا است. مقدار كنجدي كه در كشور ما كاشته مي شود بيشتر در تهيه روغن كاربرد دارد و تهيه حلوا ارده.
تركيبات شيميايي كنجد: اين دانه مغذي حاوي پروتئين، ويتامين هاي F، E،D و B است. كنجد 50 درصد روغن دارد و 70 درصد اسيدهاي چرب اشباع نشده كه بسيار براي سلامتي بدن مفيد است زيرا اين روغن نه تنها كلسترول خون را افزايش نمي دهد، بلكه آن را كاهش نيز مي دهد.
روغن گرم، روغن سرد: براي تهيه روغن كنجد معمولا دانه را مي شويند تا رنگ روي آن از بين برود. سپس دانه ها را آسياب كرده و در آب مي ريزند تا پوست آنها روي آب بيايد. بعد دانه ها را خشك كرده و در آب جوش مي ريزند و خمير مي كنند. اين روغن را روغن سرد مي نامند و از تفاله باقيمانده تحت اثر فشار و گرما روغني به دست مي آيد كه به نام روغن گرم معروف است كه البته ارزش غذايي روغن سرد را ندارد. تفاله باقيمانده نيز هم چنان مصرف غذايي دارد البته براي دام به ويژه گاوهاي شيرده!
بهتر است روغن سرد بخوريم: اگر مي خواهيد از روغن كنجد استفاده كنيد ترجيحاً نوع روغن سرد را استفاده نماييد؛ روغني كه به نام First cold pressed معروف است، زيرا در اثر حرارت دادن روغن كنجد خواص خود را از دست مي دهد.
خواص مفيد كنجد: از نظر طب قديم ايران، كنجد گرم است و بسيار مغذي كه در بيشتر كشورهاي فقير نخستين گزينه براي جانشين شدن گوشت گرانقيمت است. خواص مفيد كنجد به اين شرح است:
1- اگر لاغريد و مي خواهيد چاق شويد، كنجد بخوريد.
2- كنجد گرفتگي صدا را از بين مي برد و نرم كننده معده و ملين روده است اما اگر مايل به خوردن روغن كنجد هستيد و معده ضعيفي داريد حتما با عسل و سركه ميل نماييد، زيرا هضم آن سنگين است.
3- چنانچه سالاد درست كرده ايد، اين بار مي توانيد روغن كنجد را جايگزين روغن زيتون كنيد .

خواص دارويي كاهو

كاهو يكي از قديمي ترين سبزيجات دنيا به شمار مي رود كه منشأ آن در هندوستان و آسياي مركزي است. كاهو طبق مداركي كه به دست آمده از ? قرن قبل از ميلاد در ايران مصرف مي شده است و يك قرن قبل از ميلاد به روم راه يافته و غذاي مهمي براي روميان بوده است.
كريستف كلمب تخم كاهو را به دنياي جديد برد، به طوري كه از اوايل قرن پانزدهم ميلادي كاهو در هائيتي و باهاما كشت شد. كاهو گياهي است يكساله كه داراي برگ هاي پهن و دراز و سبز با طعم كمي شيرين است.انواع مختلف كاهو كه در حال حاضر در آمريكا كشت مي شود، حدود ?? نوع است و در تمام طول سال وجود دارد.كاهوي پرورشي و اهلي در سالاد استفاده مي شود و كاهوي گرد (Head Lettuce) و كاهوي ايراني (Romano Lettuce) از انواع مهم آن است.كاهوي ايراني از نظر موادغذايي از كاهوي گرد بهتر است. كاهوي گرد ارزش غذايي چنداني ندارد، زيرا داراي مقدار زيادي الياف است كه توليد گاز و نفخ در معده مي كند.
تركيبات شيميايي
كاهوي ايراني داراي ?? گرم آب، ?? كالري انرژي، ?/? گرم پروتئين?/?، گرم مواد نشاسته اي، ?? ميلي گرم كلسيم، ?? ميلي گرم فسفر، ?/? ميلي گرم آهن و ?/? گرم چربي است.اين سبزي همچنين داراي ?? ميلي گرم كلسيم، ?? ميلي گرم سديم، ??? ميلي گرم پتاسيم، ??? واحد ويتامين آ، ?/? ميلي گرم ويتامين ب ? ، ?/? ميلي گرم ويتامين ب? ، ?/? ميلي گرم ويتامين ب ? ، ?? ميلي گرم ويتامين ث، ?/? ميلي گرم ارسنيك و ?/? ?? ميلي گرم اسيد آگراليك است.كاهو از مواد معدني مانند نيكل، كبالت، سولفور و مس نيز برخوردار است.مواد شيميايي كاهو عبارتند از: لاكتوكاروم (Lactucarum) (كه ماده اي است مخدر) موم، رزين، ماليك اسيد و سوكسي نيك اسيد. لاكتو كاروم خواب آور و مسكن است.از لاكتو كاروم به عنوان داروي خواب آور و مسكن و نيز در چشم پزشكي براي گشادكردن مردمك چشم استفاده مي شود.از كاهو همچنين ماده اي به نام تريداس (Thridace) گرفته مي شود كه مسكن و ضددرد است. براي تهيه تريداس ساقه كاهو رسيده را تكه تكه كرده، شيره آن را با فشار خارج مي سازند. اين شيره را سپس حرارت مي دهند تا در اثر حرارت مواد آلوميني آن منعقد شود. در نتيجه، مايعي صاف به دست مي آيد. اين مايع را تحت درجه حرارت كم و در خلأ حرارت مي دهند تا تريداس به دست آيد. اين مايع را مي توان خشك كرد و به صورت پودر درآورد.
خواص دارويي
كاهو از نظر طب قديم ايران سرد و مرطوب است.
كاهو تميز كننده خون، خونساز و ضد تورم، خواب آور و آرام بخش است. اين سبزي براي ضعف
اعصاب مفيد و ملين و ادرارآور است.
خوردن كاهو براي ماليخوليا نيز مفيد است.
كاهو زخم هاي مجاري ادرار و مثانه را درمان مي كند.
اگر كاهو را با سكنجبين يا سركه بخورند، اشتهاآور مي شود. ضمن آن كه اثر ضدتشنج هم دارد.
كاهو درد معده را تسكين داده، قواي جنسي را هم تقويت مي كند.
توصيه شده براي برطرف كردن درد سينه، كاهو به صورت پخته مصرف شود.
زنان شيرده هم براي زيادشدن شيرشان مي توانند كاهوي پخته بخورند.
كاهو ورم غدد لنفاوي را نيز برطرف مي كند.
خواص تخم كاهو
تخم كاهو از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است.
تخم كاهو خواب آور است و خوردن تخم آن زكام را برطرف مي كند و براي درد سينه نيز مفيد است.
خوردن تخم كاهو براي دستگاه ادراري نافع است و آنهايي كه قطره قطره ادرار مي كنند، بايد تخم كاهو بخورند (در حدود ?? گرم روزانه) تا اين مرض برطرف شود.
مضرات
اگر در خوردن كاهو افراط نشود، اين گياه به هيچ وجه مضر نيست. زياده روي در خوردن كاهو باعث كم شدن قدرت جنسي، فراموشي و كم شدن حافظه، ضعف ديد چشم و نفخ شكم مي شود.
براي برطرف كردن اين عوارض مي توان كاهو را با نعناع، كرفس و زيره خورد.

خواص هويج

منبع:روزنامه ايران
* خواص دارويي:
در هويج يك نوع انسولين گياهي وجود دارد كه اثر كم كننده قند خون دارد. به همين خاطر اين باور قديمي كه هويج براي مبتلايان به بيماري قند خوب نيست كاملاً غلط است وبيماران قندي مي توانند به مقدر كم از اين گياه استفاده كنند. هويج با داشتن مواد مقوي و ويتامين ها يكي از مهم ترين و مفيدترين سبزيجات براي بدن است. خوردن هويج مقاومت بدن را در مقابل بيماري هاي عفوني بالا مي برد.مصرف هويج در برطرف كردن بيماري هايي از قبيل آب آوردن انساج بدن، بند شدن ادرار، تحريك مجاري گوارشي و تنفسي، سرفه هاي مقاوم، آسم، خلط هاي خوني و دفع كرم اثر معجزه آسايي دارد.
موارد مصرف هويج در بيماري ها
* براي برطرف كردن يبوست يك كيلو هويج را رنده كنيد و در مقداري آب دو ساعت بجوشانيد تا مانند ژله در آيد صبح ناشتا چند قاشق بخوريد
* سوپ هويج براي كودكان شير خوار كه معده حساس دارند مفيد است. براي تهيه اين سوپ ابتدا ??? گرم هويج رنده شده را در قابلمه بريزيد و به آن يك ليتر آب اضافه كرده و بجوشانيد تا كاملاً هويج ها له شود. سپس آن را صاف كرده و به نسبت مساوي باشير مخلوط كرده و در شيشه شير بچه ريخته و به او بدهيد.
*آب هويج را اگر روي صورت بكشيد موجب روشن شدن و جلوه پوست مي شود.
* اگر بخواهيد لاغر شويد همه روزه با غذا هويج خام بخوريد
* اگر مي خواهيد چاق شويد بعنوان صبحانه بايد آب هويج بخوريد
* هويج وپياز را با هم بجوشانيد و به آن آب ليمو اضافه كنيد داروي مؤثري براي درمان بيماري هاي عصبي امراض كليوي و همچنين جوان كننده پوست است.
مضرات
البته با اين همه خواصي كه هويج دارد در مصرف آن نبايد زياده روي كرد ديده شده آنهايي كه هويج زياد مصرف مي كنند رنگ پوست و چشم شان زرد مي شود كه البته خطري ندارد چون اگر چند روز هويج مصرف نكنند، دوباره پوست و چشم به رنگ طبيعي خود بر مي گردد.

نعناع را بيشتر بشناسيم

نويسنده:عاطفه خوش اخلاق
منبع:روزنامه جوان
چه قدر گياه نعنا را مي شناسيد؟ طبيعت اين سبزي گرم است يا سرد؟ چه خواصي دارد و مضرات آن كدام است؟
نعنا گياهي است با طبيعتي گرما بخش، سرد و خنك كننده، كمي عجيب است نه! گرچه يافتن خواص گرمي يا سردي در يك گياه توأمان تعجب آور است اما اثر گرمابخشي يا خنك كنندگي نعنا به نحوه استفاده از آن بستگي دارد، چنان چه به صورت خوراكي مصرف شود اثر گرما بخش دارد و گردش خون را بهبود مي بخشد. نعنا قرن هاست كه مصرف مي شود.يونانيان و عبري ها از رايحه خنك و تازگي بخش آن عطر مي ساختند و در روم باستان از برگ نعنا تاج هايي براي مراسم مذهبي درست مي كردند. زنان رومي از مخلوط عسل و نعنا براي رفع بوي بد دهان بهره مي بردند و مردان عرب نيز به عنوان نشانه دوستي و محبت چاي نعنا مي نوشيدند.
خواص بيشمار نعنا: اين سبزي از گذشته هاي دور به عنوان تقويت كننده قلب شهرت داشته است و سبب تسكين تپش قلب شده و دستگاه گردش خون را بهبود مي بخشد. كمك مفيدي براي همه ناراحتي هايي است كه با اسپاسم و درد همراهند از آن شمار: دل درد، كوليت، نفخ، سوزش سر معده، سوء هاضمه، سكسكه، ميگرن، بيخوابي، مشكلات روده اي و اسهال، تندي آن محرك كبد و كيسه صفراست و در درمان سنگ كيسه صفرا مؤثر است. در گذشته روغن نعنا را به عنوان روغني نيروبخش به آب وان حمام مي افزودند. هم چنين از نعنا داروهاي استنشاقي مفيدي براي سرماخوردگي و عفونت هاي تنفسي ساخته مي شود. مصرف نعنا در ايران به صورت سنتي به عنوان سبزي خوردن به همراه غذا و استفاده از آن در طبخ غذاهايي نظير كرفس و آش، هم چنان متداول است. همه ما با عرق نعنا آشناييم، از اين عرق براي تسكين دل درد و تقويت قلب استفاده مي شود.

اين ياقوت سرخ

نويسنده:مليحه تراب پور
منبع:روزنامه قدس
ياقوت سرخ يا همان انار، يكي از ميوه هاي پرطرفدار شب يلداست كه در كنار ساير ميوه ها زينت بخش محافل پذيرايي اين مراسم سنتي است.نام ميوه انار در قرآن سه بار ذكر شده، به طوري كه خداوند در آيه 68 سوره الرحمن مي فرمايد: «در آن دو بهشت هرگونه ميوه و خرما و انار بسيار است».يكي از جالب ترين ويژگيهاي انار ساختار داخلي آن است، به طوري كه اگر پوست چرمي و زيباي آن به يكباره برداشته شود، صدها گوهر سلول مانند آبدار با طعمي شيرين و خوشايند نمايان مي شود كه داخل كيسه هايي شبكه اي مانند قرار دارند.ارزش غذايي انار نيز مانند دو ميوه ديگر (خرما و زيتون) كه در قرآن ذكر شده، بسيار است. انار ميوه اي مغذي با كالري 65 مي باشد و با اينكه مقدار پروتئين و چربي آن ناچيز است، اما به عنوان منبعي غني از سديم محسوب مي شود. همچنين انار حاوي مقادير زيادي از ويتامين ث، كلسيم و فسفر مي باشد.
خواص آب انار
آب انار به عنوان نوشيدني بسيار دلپذير در بسياري از كشورهاي خاورميانه مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين براي درست كردن انواع ژله، رب انار، چاشني هاي غذايي و شربت انار كاربردهاي فراوان دارد. نكته جالب توجه اينكه انارهاي ترش به علت فراواني اسيدهاي آلي براي تهيه رب بسيار مرغوبند. آب انار، همچنين يك آنتي اكسيدان قوي به شمار مي رود كه از بدن در برابر راديكالهاي آزاد و مولكولهاي مضر كه به ايجاد بيماريهاي قلبي و پيري زودرس و سرطان منجر مي شود، محافظت مي كند.
انار در طب سنتي
انار علاوه بر ارزش غذايي، فوايد دارويي پزشكي بسياري دارد كه عمدتاً در طب يوناني براي معالجه امراض گوناگون كاربرد فراوان دارد و از نظر دارويي براي درمان اسهال، گوش درد، ضعف بينايي، تب و ناراحتيهاي دندان و لثه و سوء هاضمه مورد استفاده قرار مي گيرد.ديگر اينكه انار علاوه بر اينكه كم خوني را درمان مي كند، در تصفيه خون نيز نقش بسزايي دارد و اين به دليل وجود پتاسيم و منيزيم در آن است و چون فعاليت سلولهاي كبد را زياد مي كند در احتقان كبد مؤثر بوده و در رفع كلسترول و اوره و دفع سموم و تعادل مايعات بدن بخصوص خون نقش مهمي دارد.
رابطه مصرف انار و شادابي پوست
انار در زيبايي پوست و شادابي آن نيز بسيار مؤثر است و بوي بد دهان و زردي دندانها را از بين مي برد كه امام رضا(ع) در همين ارتباط مي فرمايند: «خوردن انار باعث نيكويي رخسار كودك مي شود.»
بوميان سريلانكا نيز كه از طب گياهي براي درمان امراض مختلف استفاده مي كنند، به منظور معالجه اسهال و برونشيت، شكوفه درخت انار را به صورت چاي، دم كرده و آن را مصرف مي كنند.شكوفه ها و گلهاي زيباي انار براي كاهش و تسلي دادن درد چشم و ناراحتيهاي آن نيز بسيار مؤثر است، همچنين جوشانده گل انار و استفاده از آن به صورت غرغره براي معالجه ورم گلو و جلوگيري از خونريزي لثه بسيار مفيد خواهد بود. بنابراين، با فرا رسيدن فصل زمستان و فراواني آن در ميان ميوه هاي موجود در بازار، براي حفظ سلامت و شادابي خود، مصرف انار را از ياد نبريد .

اسپرغم همان ريحان است

منبع:روزنامه جوان
اگر روزي در حالي كه كباب كوبيده خوشمزه اي را نوش جان مي كنيد از شما بپرسند آيا «اسپرغم» با كبابتان ميل مي كنيد چه خواهيد گفت؟! كمتر كسي مي داند كه اسپرغم همان سبزي و ريحان است، اما چه شد كه واژه «ريحان» عربي جاي «اسپرغم» فارسي را گرفت بماند.گياه ريحان از هندوستان آمده است و به زودي در يك مقطع كوتاهي از تاريخ آشپزي در جهان به عنوان يك طعم دهنده و عطر دهنده مورد استفاده قرار گرفت و در كشور ما هم پاي ثابت كباب كوبيده شد!از فرهنگ ملل مختلف چنين برآمده كه در مالزي ريحان را در محل دفن مردگان مي كارند و يا در كشور مولداوي رسمي وجود دارد كه هنوز هم پا برجاست و آن اين كه يك مرد زن مورد علاقه اش را با قبول دسته اي ريحان از او انتخاب مي كند. پزشكان قديم به سختي اثر درماني براي ريحان قايل بودند و اين گياه را سمي و خطرناك مي دانستند.
هميشه ريحان بخوريم
با اين ميان تيتر معلوم است كه ريحان هم خواص دارويي دارد و هم سبزي معطري است براي طعم دادن به غذا. ريحان اعصاب را آرام مي كند و براي سردردهاي عصبي بسيار موثر است مي توانيد جوشانده آن را امتحان كنيد. كافي است ?? تا ?? گرم از ساقه ريحان كه داراي برگ و گل است در يك ليتر آب جوش بريزيد و ?? دقيقه دم نماييد و سپس از صافي رد كنيد و پس از هر نوبت غذا يك فنجان بنوشيد. بي ترديد غم و اندوه نيز از شما دور خواهد شد! ريحان ضد دل پيچه و نفخ است چنانچه معده ضعيفي داريد، حتماً با غذا ريحان بخوريد. ريحان ميكروب اسهال و وبا را مي كشد و ضدتهوع و استفراغ است.
همچنين در حديث است كه امام صادق(ع) فرمود: ريحان سبزي پيامبران است و بدانيد كه هفت خاصيت در آن وجود دارد: ?-غذا را گوارا مي كند. ?- منفذها را باز مي كند ?- دهان را خوشبو مي سازد. ?- اشتها را به غذا افزايش مي دهد. ?- بيماري را از بين مي برد. ?- دافع مرض سل است، شخص را از بيماري جذام ايمن مي گرداند. ?- اندوه و غم را زايل مي سازد.

ترب و تربچه؛ يك درمان نقلي

منبع:روزنامه قدس
كليات گياه شناسي
ترب گياهي است يك ساله كه ارتفاع ساقه آن تا يك متر مي رسد. برگهاي آن پهن، ناصاف، كرك دار و با بريدگي هاي نامنظم مي باشد. گلهاي آن به رنگ سفيد، زرد روشن، آبي روشن و بنفش است كه در انتهاي شاخه ظاهر مي شود.
به طور كلي دو نوع ترب وجود دارد:
1- ترب سياه كه معمولاً در پاييز برداشت مي شود.
2- تربچه كه به رنگهاي مختلف قرمز و صورتي كه دراز يا گرد مي باشد.
خواص داروئي:
ترب از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از زمانهاي بسيار قديم براي درمان بسياري از بيماري ها به كار مي رفته است.
1) ترب براي دفع سنگهاي صفراوي مفيد است.
2) ترب در بعضي از اشخاص توليد گاز و آروغ مي كند و تخم آن گاز و نفخ را از بين مي برد.
3) ترب براي درمان نقرس و رماتيسم مفيد است.
4) برگ ترب اگر با غذا خورده شود، به هضم آن كمك مي كند.
5) آب برگ ترب براي تقويت چشم مفيد است.
6) ترب براي درمان يرقان مفيد است.
7) تخم ترب درد را تسكين مي دهد.
8) در صورت مسموميت غذايي مقداري تخم ترب را همراه با سكنجبين به بيمار بدهيد؛ زيرا باعث استفراغ مي شود و معده را پاك مي كند.
9) براي مداواي زخمهاي بدن از ترب و عسل ضماد تهيه كرده و روي زخم بگذاريد.
10) دم كرده ترب ادرار آور است.
11) تخم ترب ادرار آور و قاعده آور است.
12) اگر دست يا پاي شما سرمازده است، ترب را در آب بجوشانيد و بگذاريد تا كمي سرد شود، به طوري كه دست را نسوزاند سپس عضو سرمازده را چند بار در روز در اين جوشانده قرار دهيد.
13) دم كرده ريشه ترب تقويت كننده بدن است.
14) براي دفع سنگ كيسه صفرا و سرفه هاي تشنج آور از ترب به صورت زير استفاده كنيد :
در يك ترب بزرگ حفره اي ايجاد كرده و همچنين در ته سوراخ ريزي به وجود آوريد، به طوري كه آب قطره قطره از آن خارج شود. سپس مقداري شكر در حفره ريخته و آن را با آب پر كنيد و ترب را در دهانه شيشه يا استكاني قرار دهيد كه آب آن قطره قطره از سوراخ ريز ته ترب خارج شده و در داخل شيشه يا استكان بريزيد و اين آب را چند بار در روز بنوشيد.
15) خوردن تخم ترب ترشح شير را زياد مي كند.
16) خوردن ترب رنگ چهره را باز مي كند.
17) جوشانده ترب براي درمان اسهال خوني مفيد است.

كاهو و نعناع

منبع:روزنامه جوان
نعناع
از سبزي هاي عطردار و خوردني است. نعناع مقدار زيادي ويتامين «آ» و «ث» دارد. قسمت قابل استفاده آن برگ و شاخه هاي گلدار است كه از آن عرق نعناع مي گيرند.عرق نعناع نيروبخش و مفيد است. ترشحات معده را كم مي كند و عفونت ها را از بين مي برد. همچنين «كلسترول» خون را پايين مي آورد. برگ هاي خشك كرده آن براي خوشبو كردن ماست و دوغ به كار مي رود. سرخ كرده خشك آن نعناع داغ است كه براي خوشبو شدن و تزيين آش ها مصرف مي شود.نعناع ضدعفوني كننده و ضد سم است.خوردن آن با نان و پنير براي تقويت اعصاب مفيد است. البته فراموش نشود كه زياد خوردن آن باعث خارش گلو مي شود.
كاهو
كاهو داراي ويتامين هاي «آ»، «ب»، «ث» و مقدار زيادي آهن و كلسيم است. خوردن كاهو خون را زياد مي كند و باعث درمان بيماري كم خوني مي شود. همچنين كاهو تشنگي را برطرف مي كند و يرقان را معالجه مي كند. خوردن كاهو باعث آرامش اعصاب و از بين رفتن دلهره مي شود. افرادي كه فشار خون دارند بهتر است زياد كاهو بخورند. اين سبزي ادرارآور خوبي است. كاهو بهترين هضم كننده غذا است و يبوست را درمان مي كند.

ميوه هاي رنگي

منبع:روزنامه قدس
بايد بدانيم بيشتر ميوه ها كه به ويژه در فصل تابستان فراوان هستند حاوي آنتي اكسيدان (موارد مقابله كننده در بروز راديكالهاي آزاد در بدن) بوده و به سبب داشتن انواع رنگ دانه هاي ارغواني به غشاي سلولها كمك كرده و مانع از تخريب آنها مي شوند.
سيب:
اين ميوه حاوي انواع ويتامينها، آهن، كلسيم، مس، روي، اسيدهاي آمينه، مواد پروتييني است و با داشتن الياف سلولزي از بروز سرطان جلوگيري مي كند. سيب باعث پاك كردن معده، تقويت فكر، سلسله اعصاب، قلب و كبد، درمان اسهال و پايين آورنده تب بوده و بوييدن آن نيز براي رفع تنگي نفس بسيار سودمند است.افرادي كه دچار بي خوابيهاي پي در پي هستند، مي توانند هر شب قبل از خواب سيب بخورند و اين ميوه به علت داشتن “يد” براي تقويت غده تيروئيد بسيار مفيد مي باشد.علاوه بر آن خواص سيب در زيبايي يك معجزه بوده و مردم مي توانند صبح و شب با نوشيدن آب سيب، چين و چروكهاي روي گردن و پوست صورت را به همراه ماساژ آرام آنها رفع كرده و هر هفته از ماسك سيب پخته در شير استفاده كنند.همچنين مي توانند پس از پختن سيب در شير، آن را له كرده و پس از ولرم شدن روي پوست خود ماساژ دهند.خوردن روزانه يك عدد سيب توسط افراد به ويژه سالمندان، آرامش اعصاب، خواب راحت و هضم غذاي بهتر را به همراه دارد.
گيلاس:
ميوه گيلاس با داشتن رنگ دانه هاي ارغواني، علاوه بر مقابله در برابر سرطان، مي تواند در حفظ و كنترل چربيهاي خون مؤثر باشد.
خربزه و طالبي:
اين ميوه ها مي توانند ويتامين، آب و مواد معدني گلوكز مورد نياز سلولهاي مغز كودكان را فراهم كنند.

نعنا مسكن سردردهاي عصبي است

دكتر”اميد صادق پور”، داروساز و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت و گو با ايسنا در خصوص “سردرد و فرآورده هاي دارويي گياهي مؤثر برآن” گفت: بيماراني كه به علت انقباضات طولاني مدت عضلات و گرفتگي و فشارعروق اطراف آن، همچنين وجود استرس و مشكلات عصبي به سردردهاي تنشي ناشي از اختلالات مذكور دچار هستند، به وسيله نعنا تسكين مي يابند. عضو مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي و طب مكمل، همچنين گياه ” شيرين بيان” را در درمان سردردهاي سينوسي مؤثر دانست و افزود: سينوزيت با عفونت سينوسهاي بيني، پيشاني و صورت موجب سردردهاي شديدي در اطراف چشم و پيشاني مي شود كه براي از بين بردن عفونت آن علاوه بر استفاده آنتي بيوتيك به صورت معمول، گياه شيرين بيان و اكي ناسه به عنوان ضد ويروس و تقويت نيروي ايمني بدن مؤثر است

نعناع

نويسنده:سحر شهنازي
منبع:sharghnewspaper.ir
گياهي است چندساله داراي ريزوم هاي خزنده، برگ هاي تخم مرغي يا سرنيزه اي، ساقه راست منشعب و ساده به ارتفاع 80- 30 سانتي متر و غالبا چهارگوش كه در بخش فوقاني با كرك هاي سفيدرنگ پوشيده شده است. جام گل به رنگ سرخ يا ارغواني، در خارج كركدار و در داخل عاري از كرك است. لوب زيرين كمابيش همانند ساير گلبرگ ها است ولوب بالايي تخم مرغي است. ميوه شبه تخم مرغي است و داراي نوك گرد و كرك آلود است. برگ ها بخش دارويي اين گياه را تشكيل مي دهند. شكل و اندازه برگ ها بسيار متنوع و اكثرا بدون دمبرگ يا داراي دمبرگ كوتاه هستند. بهترين زمان جمع آوري گياه موقع گلدهي است كه ماه هاي تير و مرداد است. اين گياه در اكثر نواحي ايران مي رويد. اين گياه داراي 1 درصد اسانس است كه قسمت عمده آن را كارون و دي هيدروكارون و منتول تشكيل مي دهد. نعناع داراي اثرات ضداسپاسم، ضدنفخ و ضدميكروبي بوده و در درمان ناراحتي هاي گوارشي و همچنين به عنوان آرام بخش استفاده مي شود. در طب گذشته از نعناع به عنوان ضدنفخ، مسكن و برطرف كننده سوءهاضمه استفاده مي شده است. اين گياه داراي درصد بالايي از اسانس است لذا داراي خاصيت آنتي سپتيك است. همچنين به علت داشتن اسانس و خصوصا درصد بالاي كارون داراي خاصيت بادشكن است. از فرآورده هاي موجود در بازار مي توان به قرص آلتادين، قرص منتاو شربت گريپ ميكسچر اشاره كرد.مقدار مصرف اين گياه به ميزان ? تا ? گرم به صورت دم كرده سه مرتبه در روز است.

زردچوبه

نويسنده:سحر شهنازي
گياهي است علفي، پايا به ارتفاع يك تا 1/5 متر و داراي ريزوم متورمي كه از آن چندين ساقه هوايي خارج مي شود. از مشخصات آن اينكه در قاعده ساقه گياه برگ هاي بدون دمبرگ سبز روشن شبيه برگ موز با غلاف مشخص ولي در قسمت فوقاني آن برگ هاي كامل ظاهر مي شود. گل هاي آن مجتمع به صورت سنبله و به رنگ سبز مايل به زرد است. تخم آن خيلي ريز و سياه رنگ است. قسمت مورد استفاده دارويي اين گياه ريزوم آن است كه پس از خارج كردن از زمين ريشه هاي جانبي آن را جدا ساخته با آب مي شويند سپس در آب جوش قرار داده پس از خارج كردن در گرماي خورشيد به مدت چند روز خشك مي كنند.
ريزوم هاي خشك شده را به دو صورت وارد بازار تجارت مي كنند. زمان برداشت آن معمولاً 12- 10ماه پس از كاشت است. گياه زردچوبه را در كشورهاي هندوستان، پاكستان، اندونزي، جنوب چين، آفريقا و آمريكاي جنوبي كشت مي دهند. ماده موثر آن جزء روغن هاي فرار بوده روغن فرار (5/5 _ 1/3 درصد) محتوي سزكويي ترپن است. زردچوبه به عنوان صفرا آور، ضد نفخ و در تسكين دردهاي روماتيسمي و نيز به عنوان ادويه به صورت خوراكي مصرف مي شود. به صورت موضعي در درمان برخي التهابات پوستي استفاده مي شود. در طب گذشته از زردچوبه به صورت خوراكي به عنوان صفرا آور استفاده مي شده است و به صورت موضعي در درمان سپوريازيس مورد مصرف داشته است. بايد دور از نور و در ظرف كاملاً بسته نگهداري شود.

ريحان

گياهي است يك ساله با ساقه چهارگوش به صورت افراشته و منشعب به ارتفاع 15 سانتي متر تا يك متر داراي كرك هاي كوتاه يا بدون كرك. برگ هايش تخم مرغي تا سر نيزه اي و متقابل كه در سطح فوقاني نرم و صاف و در سطح تحتاني بر روي رگ برگ ها كرك دارد. برگ ها در حاشيه كمي دندانه دار بوده و رنگ برگ سبز و گاهي شديداً بنفش مي شود. برگ هاي واقعي در سرشاخه هاي گلدار به شكل براكته و پهن و تخم مرغي شكل نوك تيز، خشن و به بلندي كاسبرگ ها و اغلب بنفش رنگ هستند. گلبرگ ها سفيد يا صورتي يا چند رنگ هستند. ميوه به صورت فندقه كوچك تقريباً كروي حاوي چهاردانه خيلي كوچك بيضوي به رنگ قهوه اي تا سياه است. قسمت مورد استفاده ريحان به صورت برگ هاي كامل يا شكسته و غالباً پيچ خورده همراه با قطعاتي از ساقه چهارگوش، سرشاخه هاي گلدار و ميوه ها است. زمان جمع آوري ريحان هنگامي است كه گياه به گل رفته باشد. موعد شكفتن گل هاي ريحان فصل بهار و تابستان است. منشاء اوليه گياه احتمالاً از آسيا بوده ولي امروزه در بسياري كشورهاي جهان خصوصاً در كشورهاي نواحي مديترانه كاشته مي شود. پرورش اين گياه در اغلب نواحي ايران در محيط باز و گلخانه معمول است. در اندام هوايي ريحان براساس واريته و كموتايپ، منشاء گياه و زمان جمع آوري، مقدار اسانس جمع آوري شده بين 0/04تا 0/7درصد گزارش شده است.
اسانس حاصله به رنگ زرد مايل به سبز است. از ريحان به عنوان ضد اسپاسم، ضد نفخ، اشتهاآور، آرام بخش، مدر و شيرافزا استفاده مي شود. علاوه بر آن به عنوان سبزي و ادويه مورد مصرف است. از اسانس ريحان در صنايع كنسروسازي و آرايشي- بهداشتي استفاده مي نمايند. در طب گذشته از ريحان به عنوان ضد التهاب، اشتهاآور و ضد اسهال استفاده مي شده است. گياه و اسانس آن را در محلي خنك و دور از نور و رطوبت در ظروف فلزي يا شيشه اي بايد نگهداري كرد و تاكنون فرآورده اي از برگ ريحان به بازار رسمي دارويي ايران وارد نشده است.

زرشك

زرشك خوراكي محصول درختچه اي است به ارتفاع 3 تا 6 متر با شاخه هاي شكننده به رنگ قرمز مايل به قهوه اي، برگ هاي چرمي، تخم مرغي، پهن و گلي آذيني مجتمع كه داراي 20تا 25و گاهي تا 40 گل است. ميوه هاي كوچك قرمز رنگ به شكل خوشه هاي آويخته اند. ميوه زرشك داراي اسيد هاي آلي و تركيبات فنولي بوده و علاوه بر رنگدانه هاي آنتوسيانيني و كاروتنوئيدي داراي آنزيم هاي فنولاز، پلي فنولاز و گليكوزيداز است. طبق شواهد به نظر مي رسد كه ذكرياي رازي نخستين كسي بوده كه خواص طبي اين گياه را شناخته و خوردن آب زرشك را براي درمان تب، عطش و التهاب توصيه كرده است. در ايران مردم آب زرشك را مي نوشند و از ميوه آن در تهيه غذا، مربا، ترشي، لواشك، شربت، پولكي و سوهان عسلي استفاده مي كنند. در سال هاي اخير به منظور استفاده صنعتي از زرشك تحقيقات زيادي درباره تهيه فرآورده هاي مختلفي مانند نوشابه، سس، ژله، آب نبات، پاستيل، پودر رنگي خوراكي و… از ميوه زرشك انجام شده است. ميوه زرشك به دليل طبيعت سرد و خشكي كه دارد براي تقويت كبد، قلب، مسكن معده و بند آورنده خون بواسير و از برگ زرشك نيز در عوارض ناشي از كمبود ويتامين C و درمان زخم معده، رفع اسهال و آب آوردگي بافت ها و درمان اسكوربوت استفاده مي شود. براساس مطالعات بيشتر خواص دارويي زرشك مربوط به آلكالوئيدهاي مختلف در اندام هاي مختلف اين گياه است.
در ايران استان خراسان و عمدتاً شهرستان هاي قائن و بيرجند مهم ترين مناطق توليد زرشك در كشورند و تقريباً ?? درصد زرشك كشور در اين دو شهر توليد مي شود. در سال هاي اخير كشت اين محصول به شهرستان هاي گناباد و فردوس هم گسترش يافته است.

چرا سير براي قلب مفيد است؟

منبع:news.bbc.co.uk
دانشمندان كليد معماي رابطه خوردن سير و سلامت قلب را كشف كرده اند. دليل اين امر وجود ماده اي به نام آليسين (allicin) است. اين همان ماده ايست كه با شكسته شدن به مواد مركب حاوي گوگرد، بوي نامطلوبي در دهان و نفس ايجاد ميكند.
اين مواد مركب با گلبولهاي قرمز خون واكنش نشان داده و سولفيد هيدروژن توليد ميكند. اين ماده رگهاي خوني را آزاد و شل كرده و گردش خون را آسان ميكند. به همين دليل است كه خوردن سير موجب افت فشار خون ميشود. با اين حال، كارشناسان انگليسي عقيده دارند كه مصرف مواد كمك غذايي تهيه شده از سير ميتواند عوارض جانبي داشته باشد. سولفيد هيدروژن بويي مانند تخم مرغ گنديده دارد و در توليد بمبهاي متعفن به كار ميرود. اما در مقادير اندك نقشي حياتي در تقويت ارتباطات ميان سلولي دارد. اين ماده در درون رگهاي خوني به تحريك سلولهاي جدار رگ پرداخته و آنها را شل و آرام ميكند و در نتيجه رگها اندگي گشاد ميشوند. نتيجه وقوع اين امر، كاهش فشار خون است و خون ميتواند اكسيژن بيشتري به اندامهاي اصلي برساند و به اين ترتيب از فشار قلب نيز كاسته خواهد شد. تيم محققين در دانشگاه آلاباما، رگهاي خوني موش را در ماده اي حاوي عصاره سير له شده شستشو دادند.
نتيجه اعجاب آور
اين آزمايش نتايج اعجاب آوري به همراه داشت و سفتي و انقباض رگ تا 72 درصد كاهش يافت. محققين همچنين متوجه شدند كه گلبولهاي قرمز خون در تماس با مقدار اندكي از عصاره سيري كه از سير معمولي گرفته شده بود، بلافاصله واكنش نشان داده و شروع به منتشر نمودن سولفيد هيدروژن كردند. آزمايشهاي بيشتر و دقيقتر نشان داد كه اين واكنشها اساسا بر روي سطح سلولهاي خوني انجام ميگيرد. محققين چنين نظر دارند كه توليد سولفيد هيدروژن در گلبولهاي قرمز خون ميتواند براي استاندارد سازي ميزان دريافت روزانه مواد كمك غذايي توليد شده از سير، بسيار مفيد واقع شود.
به گفته دكتر ديويد كراوس (David Kraus) سرپرست تحقيقات مذكور :” تحقيقات ما نشان ميدهد كه حضور سير در برنامه غذايي روزانه بسيار خوب است”.
“شكي نيست كه در مناطقي مانند شرق دور و نواحي مديترانه كه مصرف سير بالاست، وقوع بيماريهاي قلبي/عروقي بسيار كم است.”
جودي او ساليوان (Judy O”Sullivan) پرستار بيماريهاي قلبي در بنياد قلب بريتانيا ميگويد: ” اين تحقيق جالب نشان ميدهد كه سير ميتواند مزاياي متعددي براي سلامت قلب داشته باشد.”
” با اين حال، هنوز به طور صد در صد مشخص نشده است كه آيا مصرف سير به عنوان دارو و براي كاهش خطر ابتلا به بيماريهاي انسداد عروق يا مشكلات قلبي كافي و عملي هست يا خير.”
” اين نكته بسيار اميت دارد كه مقادير زياد مواد كمك غذايي ميتوانند با داروهاي رقيق كننده تداخل كرده و خطر خونريزي داخلي را افزايش دهند.

هل، دانه معطر

نويسنده:سپيده سليمي
عطر خوش و اثر گرمابخش و اشتهاآور هل اين دانه را يكي از بهترين طعم دهنده ها براي انواع نوشيدني، دسر، شيريني و حتي لاروها مي سازد. در هندوستان، خاورميانه، اروپا و آمريكاي لاتين اين ادويه روغني براي تهيه انواع كاري، نان، كيك ها و شيريني ها و همچنين چاي و قهوه به كار مي رود. در بسياري از شيريني ها و دسرهاي سنتي ايراني نيز از هل كوبيده يا آسياب شده استفاده مي شود.منشاء دانه هل به هند بازمي گردد؛ جايي كه به سبب ارزش ويژه آن در طب آيورودا گرامي داشته مي شود. در قرن نوزدهم در انگلستان بانوان دانه هاي هل را در جيب حمل مي كردند و آنها را براي كمك به هضم غذا و معطر كردن نفس شان مي جويدند. جويدن دانه هاي هل پس از صرف غذا ضمن كمك به هضم و گوارش بهتر غذا مي تواند بوي نامطبوع سير و پياز را نيز خنثي كند.
دانه هاي هل خواص گرمابخشي داشته و معده و روده ها را تقويت مي كنند. هل اشتها را تحريك مي كند و عمل هضم را بهبود مي بخشد. نوشيده دم كرده داغ آن موجب تسكين كوليت، سوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهوع و بي حالي شده و مانع ترشح زياد اسيد معده مي شود. يكي از خواص ويژه و بسيار ارزشمند هل جلوگيري آن از تشكيل خلط در گلو است. از اين رو مي توان آن را به محصولات لبني و پودينگ ها افزود تا اثر شير را كه موجب تشكيل خلط در گلو مي شود خنثي كرده و به هضم آن نيز كمك كند.
دانه هاي هل خاصيت اكسپكتورانت داشته و سينوس ها و برونش ها، بيني و سينه را از خلط و ترشحات اضافي پاك مي كنند.هل چنان كه ذكر شد خواص گرمابخش و انرژي زا دارد از اين رو به بهبود روحيه و بازيابي انرژي و توان از دست رفته كمك مي كند، اضطراب و نگراني را كاهش مي دهد و در رفع افسردگي موثر است. هل همچنين كليه ها را تقويت مي كند و گفته مي شود براي درمان شب ادراري كودكان مفيد است.
براي تهيه يك چاي معطر، آرام بخش و خوش طعم 4عدد دانه هل را همراه با 4 عدد دانه فلفل سياه، 4عدد دانه ميخك، يك قطعه دارچين نكوبيده و چند حلقه نازك زنجبيل تازه در 600 ميلي ليتر آب بريزيد. آن را به مدت نيم ساعت روي حرارت ملايم قرار دهيد اما مواظب باشيد نجوشد. چاي را صاف كنيد و داغ همراه با كمي شير يا عسل بنوشيد. نوشيدن اين چاي دوبار در روز درماني فوق العاده براي سرفه و سرماخوردگي است .

داروهاي ضد درد

داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي:
1-آسپرين(ASPIRIN) و يا استيل ساليسيليك اسيد(ACETYLSALICYLIC ACID=ASA)
2-ديكلوفناك(DICLOFENAC)
3-ايبوپروفن(IBUPROFEN)
4-مفناميك اسيد(MEFENAMIC ACID)
5-ناپروكسن(NAPROXEN)
6-كتوپروفن(KETOPROFEN)
7-سولينداك(SULINDAC)
8-پيروكسيكام(PIROXICAM)
9-ملوكسيكام(MELOXICAM)
10-تولمتين(TOLMETIN)
11-نابومتون(NABUMETONE)
12-ايندومتاسين(INDOMETHACIN)
13-اتودولاك(ETODOLAC)
14-اگزاپروزين(OXAPROZIN)
15-فنيل بوتازون(PHENYLBUTAZONE)
16-سلكوكسيب(CELECOXIB)
17-فلور بيپروفن(FLURBIPROFEN)
18-نيمسولايد(NIMESULIDE)
19-مكلوفنامات(MECLOFENAMATE)
نكته: استامينوفن(ACETAMINOPHEN) و يا پاراستامول(PARACETAMOL) اثر ضد التهابي بسيار اندكي داشته و جزو دسته ضد دردهاي غير استروئيدي قرار نمي گيرد. استامينوفن را ميتوان به عنوان يك ضد درد و تب بر استفاده كرد. استامينوفن بر خلاف داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي بروي عملكرد انعقاد خون اثري نداشته و همچنين باعث تحريك گوارشي نيز نمي گردد، اما مصرف بي رويه آن باعث آسيب به كبد ميشود.
مكانيسم اثر:
با مهار آنزيمهاي سيكلواكسيژناز 1 (CYCLOOXYGENASE- 1)(COX-1) و سكلواكسيژناژ 2 (COX-2) سنتز پروستاگلاندين ها(PROSTAGLANDINS) و ترومباكسان(THROMBOXANE) از آراكيدونيك اسيد(ARACHIDONIC ACID) را متوقف ميسازد. پروستاگلاندين ها كاركردهاي متفاوتي در بدن دارند، از جمله ايجاد التهاب، درد و تب-حمايت از عملكرد پلاكت هاي خون-محافظت از پوشش معده-جريان خون طبيعي كليه ها و غيره.
موارد مصرف:
براي كاهش درد، التهاب و تب.
1-آرتروز وآرتريت.
2-سردرد و ميگرن.
3-قاعدگي دردناك.
4-درد استخوانها و مفاصل.
5-كنترل درد.
6-تب (به ويژه ايبوپروفن، ناپروكسن و استامينوفن)
7-رگ به رگ شدگي و كشيدگي عضلات.
8-دندان درد و كمر درد.
9-تسكين درد ناشي از سنگ كليه.
10-نقرس حاد.
11-پيشگيري از سكته مجدد (آسپرين)
موارد منع مصرف:
1-در صورت سابقه حساسيت به هر يك از اين داروها.
2-مصرف آسپرين در كودكان و نوجوانان پايين تر از 16 سال ممنوع ميباشد. چراكه كودكاني كه درمعرض ابتلا به آنفلوآنزا و آبله مرغان ميباشند با مصرف آسپرين ممكن است دچار نشانگان ري(REYE) گردند. اين ضايعه موجب آسيب مغزي و مرگ ميگردد.
3-در دوران بارداري و شيردهي نبايستي مصرف گردند (اما مصرف استامينوفن مجاز است)
4-افرادي كه از زخم معده و نقص سيستم انعقادي رنج ميبرند.
5-همراه با داروهاي ضد انعقاد خون نبايد مصرف گردند.
مصرف بايد تحت نظر پزشك صورت گيرد:
1-مبتلايان به آسم.
2-مبتلايان به احتلالات قلبي،كبدي و كليوي.
تداخلات دارويي:
1-داروهاي فشار خون.
2-داروهاي انعقاد خون.
3-داروهاي ادرار آور.
اشكال دارويي:
كپسول-قرص-آمپول-شياف-ژل و كرم.
عوارض جانبي:
1-تحريك گوارشي: تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، زخم و خونريزي معده، اسهال و يبوست.
2-آسيب به كليه ها: احتباس مايع و نمك،افزايش فشار خون،نارسايي كليه ها(چنانچه بصورت بي رويه و ياهمراه با داروهاي ضد فشارخون و ادرار آورها مصرف گردند)
3-افزايش حساسيت به نور: آفتاب سوختگي افزايش مي يابد (به ويژه ديكلوفناك و پيروكسيكام)
4-آسيب به جنين و نوزاد: نبايد در دوران باداري و شيردهي مصرف گردند. (به استثناي استامينوفن)
5-واكنش حساسيتي:بثورات جلدي، تنگي نفس و شوك حساسيتي.
6-ساير عوارض: سردرد، سر گيجه، كاهش اشتها، خواب آلودگي و افزايش آنزيم هاي كبدي.
7-داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (به ويژه آسپرين) از تجمع پلاكت ها و انعقاد خون جلوگيري ميكنند. بنابراين افرادي كه دچار احتلالات خوني ميباشند و يا از داروهاي ضد انعقادي استفاده ميكنند بايد از مصرف آنها خودداري كنند.
8-مصرف آسپرين علام آسم را تشديد ميكند. نكته:افرادي كه الكل مصرف ميكنند، عوارض ناشي از مصرف در آنها افزايش مي يابد.
نكته: عوارض در افراد سالخورده ممكن است شديد ترباشد. در افراد مسن گيجي، ورم صورت و پاها و كاهش ناگهاني ادرار ميتواند روي دهد.
نكته:چنانچه ازاينگونه داروها براي كنترل درد استفاده ميگيردد، نبايد بيش از 7-10 روزازآنها استفاده شود.
نكته:آسپرين روكشدار داراي روكش انتريك(ENTERIC) ميباشد. روكش باعث ميگردد آسپرين بدون تغييراز معده عبوركرده و درروده كوچك حل گرديد. بنابراين از تحريك گوارشي در معده جلوگيري ميگردد.اما روكش شروع اثر آسپرين را به تاخير مي اندازد.
نحوه مصرف:
1-اشكال خوراكي را همراه با يك ليوان پر از آب مصرف كنيد. پس از مصرف تا 15-30 دقيقه به حالت قائم باقس مانده و از دراز كشيدن خودداري كنيد تا تحريك گوارشي كاهش يابد.
2-براي كاهش تحريك گوارشي ميتوان آنها را همراه با غذا و يا داروهاي ضد اسيد معده مصرف كرد.
3-هيچگاه ميزان دوز تجويزي را افزايش ندهيد.
ضد دردهاي شبيه افيوني و يا مخدر(OPIOIDS)(NARCOTIC) :
داراي اثرات قوي تر و سريعتر نسبت به ضد دردهاي غير مخدري ميباشند.ضد دردهاي مخدر به انواع طبيعي،نيمه صناعي و صناعي تقسيم بندي ميگردند.
ضد دردهاي مخدر:
1-مورفين(MORPHINE)
2-كدئين(CODEINE)
3-فنتانيل(FENTANYL)
4-متادون(METHADONE)
5-پتيدين(PETHIDINE)
6-ترامادول(TRAMADOL)
7-مپردين(MEPERDINE)
8-پنتازوسين(PENTAZOCINE)
9-اكسي كدون(OXYCODONE)
10-بوپرنورفين(BUPRENORPHINE)
11-پروپوكسيفن(PROPOXYPHEN)
12-اكسي مورفون(OXYMORPHONE)
13-پروپوكسيفن(PROPOXYPHENE)
14-لوورفانول(LEVORPHANOL)
15-هايدرومورفون(HYDROMORPHONE)
16-ديامورفين(DIAMORPHINE)
نحوه اثر:
1-با اتصال به گيرنده هاي اوپيود در مغز، نخاع و مجاري روده و معده از ارسال پيام هاي درد به مغز جلوگيري ميكنند. در واقع شبيه ضد دردهاي مخدر طبيعي بدن موسوم به آندورفين ها عمل ميكنند.
2-تحريك مركز لذت در مغز.
اشكال دارويي:
قرص، كپسول و آمپول.
تداخلات دارويي:
الكل-آنتي هيستامينها-بنزوديازپين ها-باربيتورات ها.
عوارض جانبي:
1-وابستگي و اعتياد.
2-خواب آلودگي و سرخوشي.
3-گيجي.
4-يبوست و كاهش ادرار،تهوع و خشكي دهان.
5-تپش قلب.
6-توهم.
7-كما.
ضددردهاي كمكي :
اين دسته از داروها مسكن درد نيستند اما در برخي شرايط خاص باعث كاهش درد ميشوند. (كاهش دردهاي نوروپاتيك = حاصل از آسيب عصبي)
1- داروهاي ضد افسردگي: مانند فلوكسيتين(FLUXITINE) و دسيپرامين(DESIPRAMINE)
2- داروهاي ضد تشنج: مانند گاباپنتين(GABAPENTIN)، فنيتوئين(PHENITOIN) و كلونازپام(CLONAZEPAM)
3- بي حس كننده هاي موضعي: نظير ليدوكائين (LIDOCAINE) و كاپسايسين(CAPSAICIN) .

جو

نويسنده:منصور كاظم زاده
جو: گياهي است از خانواده Gramineae كه از روزگاران كهن، به عنوان يكي از تركيبات غذايي شفابخش مورد توجه بسياري از پزشكان قرار گرفته و در طب اسلامي نيز اشارات فراواني بر آن شده است. اخيراً جو به عنوان يك ضد LDL طبيعي شناخته شده است. جو داراي تركيباتي است كه باعث كاهش كلسترول بد (LDL) مي شود و از آنجا كه هر چه ميزان كلسترول LDL بيشتر باشد، خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي نيز افزايش مي يابد، مصرف جو بسيار توصيه مي شود. جو در كاهش بروز اختلالات گوارش و نيز آلرژي بسيار موثر است. از ديگر فوايد آن مي توان به تاثير آن بر زيبايي اشاره كرد. جو، جوش صورت را از بين مي برد و به دليل دارا بودن مقادير زيادي فيبر گياهي، نقش قابل توجهي در كاهش وزن ايفا مي كند. مطالعات نشان مي دهد، منابع سرشار از فيبر مانع بالا رفتن قندخون، فشارخون و كلسترول مي شود و با تنظيم عملكرد روده از بروز يبوست مي كاهد.
جو به صورت هاي مختلفي يافت مي شود. يكي از بهترين فرآورده هاي جو، مالت جو است كه حاوي مقادير فراواني ويتامين B1، B2 و B12 بوده و به دليل تاثيري كه بر ميزان و كيفيت شير مي گذارد، نقش مفيدي در سلامت مادران شيرده و نوزادان دارد. جو دوسر نيز يكي ديگر از مقوي ترين فرآورده هاي جو است. نقرس، روماتيسم، خارش شديد پوست و امراض پوستي از بيماري هايي است كه با مصرف جو دوسر مي توان از بروز آنها در امان بود. جوشانده جو دوسر يك امولسيون طبيعي براي از بين بردن خشكي پوست در بزرگسالان و كودكان است. براي تهيه جوشانده جو كافي است يك كيلو از كاه اين گياه را در چهار پنج ليتر آب ريخته و آن را به مدت يك ساعت ونيم بجوشانيد. سپس آن را صاف كرده و همچون ماسك در نواحي خشك و زبر بدنتان بماليد. علاوه بر اينها، جو خواص ديگري دارد كه از آن ميان مي توان جلوگيري از لخته شدن خون، كاهش دردهاي قاعدگي و درد ناحيه شكم و پيشگيري از بروز حملات آسم را نام برد. با توجه به خواص فوق و همچنين سفارشاتي كه در طب اسلامي به مصرف جو شده است، توصيه مي شود حتماً جو در رژيم غذايي خانواده ها گنجانده شوند.

سيب

ترجمه: مژگان عطايي
منبع:sharghnewspaper.ir
يك ضرب المثل انگليسي مي گويد كه خوردن يك سيب در هر روز باعث مي شود كه از مراجعه به پزشك بي نياز شوي. اخيراً پژوهشگران پيشنهاد مي كنند به مصرف انواع سيب زيرا مي تواند به كنترل وزن كمك كند، خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي را كاهش دهد، با سرطان ها مقابله كند، به سيستم هضم كمك كند، پوست را سالم و شاداب نگه دارد، كلسترول خون را كاهش دهد و خطر حمله قلبي و بيماري هاي قلبي را كاهش دهد. افرادي كه رژيم هاي غذايي مي گيرند همچنين از دانستن اين نكته خوشحال مي شوند كه سيب خاصيت سير كنندگي و كم كردن اشتها را دارد. سيب يك ميان وعده غذايي كامل است كه شما را از مصرف انواع چيپس ها بي نياز مي كند. شما خود نيز خوردن سيب را دوست داريد و بدن شما نيز از مصرف سيب بهره هاي فراواني مي برد. اگر ما سيب تازه را در آب غوطه ور كنيم درمي يابيم كه ?درصد از حجم آن را هوا تشكيل مي دهد. سيب داراي مقدار زيادي فيبر است. هر سيب داراي ? گرم فيبر است و در حدود ?? درصد از احتياجات روزانه غذايي ما را در خود دارد. بهترين طريق خوردن سيب با پوستش است زيرا قسمت زيادي از فيبر و آنتي اكسيدان ها در پوست سيب موجود است. دانه هاي سيب مانند انسان ها هستند. هر دانه سيب انواع گوناگوني سيب را از دانه هاي كاشته شده مي دهد. سيب با يك لايه طبيعي از واكس پوشيده شده تا از مقادير زياد آب درونش محافظت كند، بنابراين سيب تازه هميشه ترد و خوشمزه است.

سنبل الطيب

نويسنده:سحر شهنازي
گياهي است علفي، چندساله با ريزوم هاي استوانه اي با انتهايي بريده و بر روي آن ريشه هايي باريك و استوانه اي قرار گرفته است. ساقه ها افراشته و به ارتفاع 60 سانتي متر و تقريبا در طول 15 شياردار.برگ ها قاعده اي بدون كرك با بريدگي هاي شانه اي. گل ها به رنگ صورتي يا سفيد، جام گل تقريبا منظم است. موسم گلدهي در ارديبهشت ماه و ميوه آن از نوع فندقه است. ريزوم هاي استوانه اي اندام دارويي گياه را تشكيل مي دهند. زمان جمع آوري گياه در پاييز بعد از اتمام فعاليت اندام هوايي گياه و خشك شدن آن است. اين گياه بومي آسياي ميانه است و علاوه بر اين در افغانستان، تركمنستان و عراق نيز رويش دارد. سنبل الطيب داراي آثار آرامبخش، خواب آور و ضداسپاسم بوده و در درمان مواردي چون بي قراري، مشكلات عصبي براي خوابيدن، فشار عصبي و كوليك هاي گوارشي مورد استفاده قرار مي گيرد. در طب گذشته سنبل الطيب به عنوان آرامبخش، خواب آور و رفع تشنج كاربرد داشته است. از فرآورده هاي موجود در بازار مي توان به قرص والي فلور، قطره آنتي ميگرن و تنتوروالريان اشاره كرد.
گروهي از تركيبات كه تاكنون در روغن فرار مورد شناسايي قرار گرفته اند عبارتند از: بورنئول، آلفا پينن، بتاپينن، ترپينولن، بتا بيزابولن، اسيدوالرنيك و… علاوه بر روغن فرار تركيبات ديگري نظير والپوتريات ها و تركيبات حاصل از تجزيه آنها نيز در گياه وجود دارد.

ميوه‌درماني

نويسنده:فرزانه محمد حسيني
منبع:روزنامه رسالت
سيب؛ داروخانه طبيعي
درخت سيب داراي فرم‌ها و نژادهاي اصلاح شده و به عنوان سيب در باغباني كشت مي‌گردد. قسمتي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد ساقه، برگ، پوست خارجي و ميوه آن است.
تركيبات شيميايي:
قسمت‌هاي مختلف درخت سيب داراي تركيباتي به شرح زير است؛ برگ درخت سيب؛ پوست و ريشه آن داراي گلوكزيدي بنام فلوريزين است. ميوه سيب داراي تركيب شيميايي متفاوت برحسب نژادهاي مختلف است. ولي به طور كلي مواد مختلفي به نسبت‌هاي زير در آن يافت مي‌شود82 ؛ تا 86 درصد آب، 6 تا 16 درصد مواد قندي، 19 درصد سلولز، 4 درصد ليگنين از اسيدهاي آلي آزاد، مواد چرب، مواد آلبومينوئيدي و داراي كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم، آهن و ويتامين‌هايي از جمله: C، PP،1A ، 2A، .A در هر 100 گرم سيب 25 گرم ويتامين A، 15 گرم ويتامين B و 20 گرم ويتامين C وجود دارد، ويتامين‌هاي سيب بيشتر در پوست سيب و بشره قرمزرنگ آن يافت مي‌شد. هر 100 گرم سيب 128 كالري انرژي ايجاد مي‌كند. دانه سيب داراي 24 تا 27 درصد روغن آميگدالين و آنزيم‌هاي مختلف مانند اكسيداز و پكتاز است، در پوست سيب ماده‌اي به نام (آلفا – فارنه سن) وجود دارد.
خواص درماني سيب:
قسمت‌هاي مختلفي كه داراي خواص درماني است به اين شرح مي‌باشد؛ پوست درخت سيب به علت دارا بودن فلوريزين اثر تب‌بر به نحو ملايم دارد، پوست و ريشه درخت سيب، همان اثر خواص پوست درخت سيب يعني ساقه را دارد و براي پوست و ريشه اثر درماني قطعي‌تر از پوست و ساقه قائلند، پوست خشك شده سيب در درمان بسياري از بيماري‌ها از جمله نقرس، ورم مفاصل، رماتيسم و ناراحتي‌هاي كليوي مفيد است برگ درخت سيب اثري شبيه به پوست خارجي ميوه دارد. معمولا به حالت دم كرده به كار مي‌رود، دم كرده برگ درخت اين ميوه در افزايش مقدار ادرار و دفع التهاب كليه و مثانه به كار مي‌رود و همچنين فلوريزين موجود در پوست تازه درخت سيب باعث از بين رفتن تب و ضد رماتيسم نيز مي‌باشد.
خوردن سيب در صورتي كه كاملا رسيده باشد اثر ملين و ضد اسهال و مدر و آرام كننده دارد. سيب پخته ملين است مخصوصا اگر با كره پخته شود.با مصرف اين ميوه بي‌خوابي رفع و خواب آرام به انسان دست مي‌دهد.خوردن سيب چه به صورت خام و چه به صورت پخته مانع تشكيل اسيداوريك در بدن مي‌شود و براي آن دسته از بيماراني كه دچار ناراحتي‌هايي از جمله اگزماهاي مزمن، مبتلايان به چاقي، برافروختگي، تصلب شرائين و بواسير هستند توصيه مي‌گردد. شيره سيب از بسياري از بيماري‌ها جلوگيري به عمل مي‌آورد به طور مثال در سرماخوردگي‌ها، گرفتگي صدا، سرفه، برونش‌ها و بيماري‌هاي سينه، حالات عصبي و غيره موثر است. مصرف سيب وحشي در رفع اسهال‌هاي ساده اثر درماني بسيار زيادي دارد. تحقيقات در اين زمينه نشان مي‌دهد كه با مصرف سيب ورم حاد يا مزمن روده كاهش مي‌يابد. باتوجه به اثر درماني سيب و اينكه مقادير زياد اين ميوه نمي‌تواند به مصرف اطفال برسد، عده‌اي را بر آن داشت كه از اين ميوه مفيد حداكثر استفاده را در طبابت به عمل آورند و به جاي آن از گردسيب خشك شده تحت نام آلپونا براي مصارف درماني اطفال استفاده به عمل آورند، اين گرد در هر مايعي قابل حل مي‌باشد.
پكتين كافي در سيب باعث پايين آمدن كلسترول خون مي‌شود، مصرف روزانه 300 تا 400 گرم سيب، كلسترول خون را به ميزان 10 تا 20 درصد پايين مي‌آورد، حتي مردم انگلستان معتقدند كه با مصرف يك سيب در روز پزشك به خانه راه پيدا نمي‌كند، سيب درحفظ قدرت و فعاليت كليه‌ها بسيار سودمند است.منيزيمي كه در سيب و تره‌فرنگي وجود دارد باعث حركت معده و روده مي‌شود و به همين سبب عمل هضم را آسان مي‌كند و همچنين مقاومت بدن انسان را در برابر بيماري‌هاي عفوني و بيماري‌هايي كه اميدي به بهبود آنها نيست مانند (سرطان) زياد مي‌كند. حضرت علي(ع) در اين باره مي‌فرمايند:سيب بخوريد كه معده را دباغي مي‌كند، و امام صادق(ع) مي‌فرمايند كه: به بيماران مبتلا به تب سيب بخورانيد كه اين ميوه بسيار سودمند است و چيزي سودمندتر از آن نيست. سيب اثر تصفيه كننده خون و حياتبخش در كارهاي فكري دارد. به همين علت هم براي خانم‌هايي كه دوران بارداري را سپري مي‌كنند مفيد مي‌باشد و هم در رفع خستگي‌هاي جسماني بخصوص براي ورزشكاران بسيار مفيد مي‌باشد. از شيره سيب پخته مي‌توان به صورت غرغره در رفع آنژين استفاده كرد و نتيجه مطلوب را حاصل نمود.
اين ميوه خاصيت پاك كردن سموم معده و روده‌ها را دارد، اين ميوه هم قدرت غذايي دارد و هم به علت داشتن مواد قليايي اسيد اوريك را حل و ترشحات غدد بزاق و معده را مساعد و متعادل مي‌سازد. اين ميوه براي بيماري‌هاي كبدي، مجاري ادرار و سينه درد بسيار مفيد مي‌باشد. اين ميوه به علت داشتن مقاديري فسفر، اعصاب و مغز را تقويت مي‌كند. آهن موجود در سيب براي خون، پتاس براي قلب و يد براي تقويت سيب آدم مي‌باشد. خوردن سيب بعد از وعده‌هاي غذايي به هضم و جذب غذا كمك بسياري مي‌كند. اين ميوه به طور كلي يك داروخانه مفيد و بدون ضرر است.كساني كه دهان و دندان آنها چركي و بوي نفس بدي دارند ابتدا مقداري جعفري را در دهان بجوند و بعد تفاله آن را به بيرون بريزند و بعد يك عدد سيب را خوب بجوند و بعد از جويدن آن را بخورند. از اين طريق است كه باعث مي‌شود از بوي بد دهان رها شوند. طرز تهيه جوشانده‌اي كه از سيب درست مي‌شود و مصرفش باعث پايين آوردن كلسترول اضافي خود مي‌گرد به شرح زير مي‌باشد؛ ابتدا يك قاشق سوپخوري پوست خشك سيب را ريز ريز كرده در يك فنجان بزرگ آب‌جوش ريخته و روي آتش بگذاريد تا به مدت 15 دقيقه دم بكشد. سپس آن را بعد از سرد شدن صاف كنيد و بنوشيد. از اين جوشانده روزي 2 فنجان بعد از صبحانه و شام ميل كرده، قطعا با اين دستور، كلسترول خون شما كم خواهد شد و براي زخم‌هايي كه خيلي دير بهبود پيدا مي‌كند مي‌توان سيب پخته شده در شيره سيب يا مخلوط شيره سيب به نسبت مساوي با روغن زيتون را بر روي زخم‌ها گذاشته تا نتيجه مطلوبي حاصل گردد.
كلام آخر اينكه سيب مي‌تواند در جواني، سلامت و تقويت پوست صورت نقش بسزايي داشته باشد مشروط بر آنكه به حالت تازه به كار رود.
با مصرف هرچه بيشتر ميوه‌ها و سبزي‌ها سلامتي را به بدن خود هديه بدهيم.

زردآلو

نويسنده:فرزانه محمدحسيني
زردآلو يا قيسي درختي است كه ارتفاعش به 6 متر مي‌رسد و در نواحي مختلف ايران پرورش مي‌يابد. قسمت‌هاي مورداستفاده: مغز درون هسته و ميوه آن. تركيبات شيميايي: قسمت گوشتدار ميوه به‌طور متوسط داراي 81 تا 84 درصد آب، 8 تا 12 درصد قند، 1/5 درصد اسيدهاي آزاد مانند اسيد سيتريك، ماليك، وينيك، ساليسيليك، 6/35 درصد هيدرات‌هاي كربن، 0/43 تا 0/49 درصد آلبومين و 12 درصد مواد چرب است و همچنين داراي ويتامين A و آهن، فسفر، كلسيم و مس مي‌باشد. مغز زردآلوي تازه و رسيده سرشار از ويتامين‌هاي مختلف است و در آن ويتامين‌هاي A، 1B، 2B، C و PP وجود دارد. مقدار درصد ويتامين A موجود در 100 گرم معادل 45 درصد ويتامين A موردنياز روزانه انسان است. مغز زردآلو داراي 41 درصد روغن قابل استخراج همراه با موادي نظير آسپاراژين و قندهاي مختلف مانند موسيلاژ، كازئين گياهي با فسفر مي‌باشد. در نوع تلخ مغز زردآلو، 60 تا 80 درصد آميگدالين نيز وجود دارد، اين گلوكزيد در مجاورت آب تحت اموليسن تجزيه گرديده، برگ زردآلو داراي گلوكزيدي مولد اسيد سيانيدريك است. صمغ مترشحه از درخت اين ميوه به رنگ زرد كاهي و داراي 66 درصد از قندهاي احياكننده است كه مقدار 38 درصد از اين قندها آرابينوز و 15 درصد آنها را گالاكتوز تشكيل مي‌دهد. از مغز هسته زردآلو و سبوس برنج ماده‌اي استخراج گرديده كه به تفاوت اسيد پانگاميك يا ويتامين B15 ناميده شده است. اين ماده در دانه گياهان و مخمر آبجو، خون گاو نر و جگر اسب يافت مي‌شود. ميوه زردآلو داراي انواع مواد معدني از جمله: مس، كلسيم فسفر، پتاسيم و آهن است كه براي تقويت بدن و افزايش فشار خون مفيد است.
خواص درماني: ميوه زردآلو به حالت تازه و رسيده اثر درماني قابض و رفع كننده اسهال‌هاي ساده است. به كساني كه مبتلا به ورم مفاصل و كم‌خوني ناشي از خونريزي‌ها هستند توصيه مي‌شود. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه زردآلو در رفع كم‌خوني‌هاي ناشي از خونريزي‌هاي متوالي، اثر درماني ارزنده‌اي ظاهر مي‌كند. ابن‌سينا خوردن هر روز 50 گرم برگه زردآلو يا قيسي رابراي تقويت اعصاب و كم‌خوني مفيد دانسته است. در برگ زردآلو مقاديري ويتامين D وجود دارد كه در رشد استخوان و دندان‌ها بسيار موثر است. زكرياي رازي خوردن برگه‌هاي زردآلو را با مغز گردو به مقدار 50 گرم به مدت 7 روز توصيه كرده. اين داروي بسيار خوبي براي لوزالمعده و ورم روده است.
خواص ديگر زردآلو: تنظيم‌كننده فشار خون، دفع‌كننده ترشي معده، دفع كننده زيادي اوره، فعال‌كننده كليه‌ها و دفع سموم بدن. شيريني آن دفع‌كننده صفراست. خيس‌شده آن را اگر شخصي كه مبتلا به تب است ميل كند و پشت سر آن آب گرم و عسل ميل كند فاسد راقي و باعث قطع تب مي‌شود. اين ميوه اشتهاآور بوده خوردن مغز شيرين هسته زردآلو تقويت‌كننده نيروي جنسي است. مغز هسته‌هاي شيرين زردآلو خوش‌طعم و مانند مغز بادام مصرف مي‌شود ولي مغز دانه‌هاي تلخ آن به علت داشتن آميگدالين خطرناك است چون علاوه بر اين ماده اموليسن موجود در آن كه يك آنزيم هيدروليزكننده گلوكزيد و آزاد كننده سيانور است ممكن است باعث مسموميت شديد گردد. مصرف 4 گرم روغن مغز هسته تلخ زردآلو كشنده كرم است. البته اين مصرف فقط بايد زيرنظر پزشك معالج انجام شود، بعضي‌ها زردآلوي خشك را بهتر از تازه آن ترجيح مي‌دهند. اين ميوه برطرف كننده التهاب معده مي‌باشد. اگر براي از بين رفتن درد و صداي گوش چند قطره روغن زردآلو را در گوش بچكانيد اين ناراحتي كم مي‌شود. قرار دادن قسمت‌هاي گوشتدار اين ميوه بر روي پوست صورت، اثر نرم‌كنندگي مفيدي بر روي پوست‌هاي خشك دارد مخصوصا در فصل تابستان. در كردستان براي شيرين كردن هسته تلخ زردآلو از روشي استفاده مي‌كنند كه به اين روش در استان كردستان به زبان محلي (دانو) گويند؛ ابتدا هسته زردآلو را در آب نمك خيس مي كنند و چند بار آب آن را عوض و آب تازه روي آن مي‌ريزند. سميت آن برطرف شده و پس از چند روز قابل استفاده مي‌باشد و مي‌توان آن را با شكر مصرف كرد. كوبيده شده شكوفه زردآلو براي درمان و قطع خونريزي‌هاي داخلي و ضماد آن قطع كننده خونريزي‌هاي خارجي بدن است. خوردن آب زردآلو باعث شادابي و نشاط مي‌شود. فقط هنگام استفاده در خوردن زردآلو بايد نكاتي را موردتوجه قرار داد؛ مصرف زردآلو آن هم به حالت نارس ديرهضم است. مصرف زردآلو بر روي غذا و آشاميدن آب بر روي آن به غايت مضر، است، كساني كه مبتلا به بيماري‌هاي جهاز هاضمه هستند بهتر است آن را به صورت كمپوت مصرف نمايند و يا افرادي كه بعد از خوردن زردآلو دچار نفخ شكم مي‌شوند بهتر است كه از هسته شيرين آن مصرف كنند. با اين كار ناراحتي آنها رفع خواهد شد. مصرف پايدار زردآلو و نوشيدني مانند دوغ به‌طور همزمان و يا بعد از يكديگر بايد اجتناب شود زيرا ايجاد ناراحتي‌هايي از قبيل نفخ و ناراحتي‌هاي معده مي‌كند. كلام آخر اينكه اشخاصي كه دچار ناراحتي‌هايي مانند سوزش معده و ناراحتي‌هاي كبدي هستند از مصرف اين ميوه جدا خودداري كنند. با مصرف ميوه و سبزي‌هاي تازه از پوستي شاداب و تني سالم برخوردار باشيم

آشنايي بيشتر با زنجبيل

استفاده از زنجبيل يك روش عالي براي زنان باردار است زيرا فاقد عوارض جانبي مضر داروهاي ضد تهوع ديگر است.
شايد متوجه شده باشيد كه در چند ماه اخير، نه تنها مغازه هاي گياهان دارويي، بلكه فروشگاه هاي ميوه و تره بار و سوپر ماركتها نيز، نوعي محصول ريشه اي و براي عده اي نا آشنا را عرضه ميكنند كه زنجبيل يا زنجفيل نام دارد. زنجبيل از آن دسته گياهاني است كه بيشتر از آنكه واقعا آنرا بشناسيم، نامش را شنيده ايم و تقريبا اطمينان داريم كه “چيز خوبي” است.
پس از گذشت بيش از ???? سال از زماني كه فرهنگ عامه، زنجبيل را به عنوان داروي تهوع و ورم اعضا تجويز كرده ميگذرد و اكنون ميدانيم كه قديميها بيراه نمي گفته اند. هرچند طعم شديد و پايدار اين گياه افراد كم جرات را از ميدان به در ميكند اما تحقيقات متعدد باليني ثابت كرده اند كه زنجبيل واقعا براي فرونشاندن حالت تهوع و سرگيجه مفيد است و يكي از عناصر مهم در برطرف نمودن ورم دستگاه گوارش به شمار ميرود.
در طي قرنها، حكماي چين، هند، ژاپن و يونان از خواص دارويي اين ريشه براي درمان طيف وسيعي از بيماريها از ميگرن تا وبا و ورم روده، ياد كرده اند. بنابر عقيده رايج، استفاده از اين ادويه از آسياي جنوب شرقي آغاز شده است و نسخه هاي موجود در قديميترين كتب دارويي بر خواص آرامبخش و همچنين فوايد زنجبيل در برطرف نمودن مشكلات جريان خون نامنظم تاكيد شده است. در قرون وسطا، تجار شرقي اين ريشه را به انگلستان بردند و اكنون زنجبيل در بسياري از خوردنيهاي سنتي انگليسي مانند سسها، نان زنجبيلي و آبنبات يافت ميشود.
امروزه، به مدد تحقيق فراوان پژوهشگران براي يافتن دلايلي كه موجب محبوبيت اين ريشه در طي قرون متمادي شده است، زنجبيل جايگاه خود را در علم طب بازيافته است. بيشتر مدارك موجود درباره توانايي زنجبيل در درمان انواع حالات تهوع از تهوع صبحگاهي در دوران بارداري گرفته تا عوارض جانبي شيمي درماني و سرگيجه هاي پس از بيهوشي است.
كريستين جربستاد (Christine Gerbstadp) متخصص تغذيه و سخنگوي انجمن (American Dietetic) ميگويد: ” استفاده از زنجبيل يك روش عالي براي زنان باردار است زيرا فاقد عوارض جانبي مضر داروهاي ضد تهوع ديگر است.”
پزشكان براي جلوگيري از تهوع صبحگاهي مقدار ? تا ? گرم زنجبيل در روز و براي بيماري سفر شامل سرگيجه و تهوع در اثر حركت وسيله نقليه، نيز همين مقدار را نيم ساعت قبل از شروع مسافرت تجويز كرده اند.
تحقيقات نشان داده است كه زنجبيل به عنوان يك ماده ضد التهاب براي افراد مبتلا به بيماريهايي چون آرتروز بسيار مفيد است. پزشكان اين نتايج را بسيار اميدبخش ميدانند. دكتر لو داگ (Low Dog) از دانشگاه آريزونا ميگويد:” ما دانش اوليه را درباره چگونگي عملكرد زنجبيل داشتيم، ما چند تحقيق جانوري و تعداد اندكي تحقيق باليني انجام داديم.
اما هدف اصلي ما رسيدن به بهترين مقدار دارويي و بهترين روش براي مصرف آن است..” بنا به اعتقاد محققين، زنجبيل داراي عناصر آنتي اكسيدان نيز هست كه ميتواند موجب جلوگيري از بيماريهاي مزمني چون سرطان، ديابت و ناراحتيهاي قلبي شود.
روشهاي ساده و خوش طعمي براي مصرف زنجبيل وجود دارند. افزودن اين ادويه به هر تركيبي از سبزيجات بخارپز يا سالاد نتيجه اي عالي دارد و يك فنجان آب جوش همراه با زنجبيل رنده شده و عسل ميتواند به سادگي به نوشيدني آرام بخش شبانه شما تبديل شود. براي كساني كه طعم قوي زنجبيل را دوست ندارند هم، كپسولهاي پر شده از پودر زنجبيل در بازار موجود است.
زنجبيل براي همه تجويز نميشود. افرادي كه داروي رقيق كننده خون مصرف ميكنند نبايد بدون مشاوره با پزشك به مصرف زنجبيل بپردازند زيرا مواد موجود در آن با داروهاي مذكور تداخل خواهد كرد. همچنين با توجه به طعم بسيار قوي زنجبيل، در مصرف آن زياده روي نكنيد.
مصرف بيش از حد زنجبيل هم مانند ساير ادويه جات ميتواند موجب ناراحتي معده شود. به گفته لو داگ :” همين نكته يكي از بخشهاي تحقيق ماست: چگونه زنجبيل را در اندازه اي به افراد بدهبم كه در آنان موجب مشكلات معده نشود.”
از طرف ديگر، حتي اگر خواص دارويي زنجبيل آن را به يك ماده دارويي مهم تبديل نكند، بازهم جايگاهش به عنوان يك خوراكي خوش طعم باقي خواهد ماند.

خواص طبي سير

سير از مدت‌ها پيش، براي كاربردهاي پزشكي مورد استفاده قرار گرفته است و بيشترين مورد استفاده آن در سال‌هاي اخير براي موارد قلبي – عروقي و خاصيت ضد ميكروبي آن بوده است.
تركيبات سولفور شامل آليسين، ظاهرات تركيبات فعالي در ريشه پياز گياه سير است. مطالعات نشان دهنده تاثيرات مهم اما علائم كاهش دهنده چربي و فعاليت ضد پلاكتي هستند. معمولا اثرات جانبي مصرف سيرخفيف و غير متداول است.
سير ظاهرا تاثيري بر متابوليسم داروها ندارد، اما بيماراني كه از داروهاي ضد انعقاد استفاده مي‌كنند، بايد در مصرف سير احتياط كنند. از اين رو افرادي كه جراحي مي‌كنند بايد 7 تا 10 روز پيش از جراحي از خوردن سير خودداري كنند چرا كه سير زمان خونريزي را طولاني‌تر مي‌كند.
سير هزاران سال براي اهداف پزشكي مورد استفاده داشته است. اين گياه حداقل 3000 سال در طب چين كاربرد داشته است.
مصريان، بابلي‌ها، يوناني‌ها و رومي‌ها از سير براي موارد شفابخش استفاده مي‌كرده‌اند. در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم نيز از سير بعنوان ماده ضد عفوني كننده براي پيشگيري از قانقاريا استفاده مي‌شود.
در طول تاريخ، سير در سرتاسر دنيا براي درمان ناراحتي‌هاي مختلف شامل فشار خون بالا، عفونت‌ها و مارگزيدگي‌ها استفاده شده و برخي فرهنگ‌ها از آن براي دفع ارواح شيطاني استفاده مي‌كردند.
در حال حاضر از سير براي كاهش ميزان كلسترول و كاهش خطر بروز بيماري‌هاي قلبي – عروقي و نيز براي بهره مندي از خواص ضد ميكروبي آن استفاده مي‌شود.
پياز ريشه گياه سير مصرف پزشكي دارد. از آن مي‌توان به صورت تازه، خشك و يا روغن گرفته شده استفاده كرد. از آنجا كه برخي تركيبات مفيد در اين گياه در اثر حرارت ديده غير فعال مي‌شوند، لذا سير پخته قدرت طبي كمتري دارد.
سير تاكنون در سطح وسيعي در آزمايش‌هاي باليني بر روي حيوانات و انسان و در لوله آزمايش و در بررسي‌هاي اپيدميولوژيك براي خواص چندگانه پزشكي آن مورد مطالعه قرار گرفته است. كيفيت آزمايش‌ها بر روي انسان متفاوت بوده است كه مقايسه را در آزمايش‌هاي مختلف دشوار كرده است.
در بسياري از آزمايش‌هاي كلينيكي متنوع و اتفاقي تاثيرات سير برروي سطح ليپيد (چربي) مطالعه شده است.
در آزمايشاتي در سال‌هاي 1993 تا 1994 صورت گرفت، مشخص شد كه مصرف سير در كاهش سطح كلسترول خون نقش اساسي دارد. بر اساس توصيه‌هاي مهم كلينيكي، به بيماران گفته مي‌شود كه سير تاثير خفيف و كوتاه مدت در كاهش چربي خون دارد.
بيماراني كه سابقه ابتلا به بيماري ترومبوس (تشكيل لخته خوني در عروق يا قلب) را دارند بايد بدانند كه سير مي‌تواند تاثير اندك اما مهم به روي تجمع پلاكت‌ها داشته باشد. به علاوه بايد به بيماران توصيه شود كه اين گياه خاصيت كاهش خطر ابتلا به سرطان بويژه سرطان معده و روده را دارد.

خواص برخي از گياهان داروئي

 1. بومادران:
  آنچه از خواص خون به (اشيله) نسبت داده اند صحت دارد و ميتواند جمع كننده زخم وعمل كننده بر روي بواسير هاي بصورت مصرف يكبار در روز باشد .نزد مردمان قديم شهرت زخم بندي داشته است كه در بهبود زخم وجراحات موثر بوده است.
  ديوسكوريد طبيب يوناني مشهور كه در زمان نرون مي زيسته و صاحب كتب فراوان است،اين گياه را بهبود دهنده جراحات ميداند خواه زخم كهنه باشد خواه جديد.
  2. گل گاوزبان:(bourrache)
  مدر_عرق آور_وضد سرفه بسيار عالي است.محتوي نيترات دوپتاس است.در معالجه نفريت همراه با ورم كردگي و به صورت ضد سرفه وآرام كننده در تمام تحريكات تنفسي وبالا خره عرق آور در گريپ.خشك كردن آن نيازبه دقت دارد اگر به دقت خشك نشود رنگ سياه يا قهوه اي به خود مي گيرد وخواص خود را از دست مي دهد.
  3. بابونه:(camomille)
  گياهي كه روزگاري بود كه در هر خانه اي پيدا مي شد.وبراي ناراحتي هاي هضمي وتشنجات معدي به كار مي رود. حاوي يك اسانس به نام ازولن است كه خاصيت ضد الرژي دارد.آنرا انگل زدا؛قاعده آور؛ضد تشنج معده؛هضم مشكل سنگ هاي مجاري ادراري؛بي اشتهايي؛ضعف؛خستگي عمومي؛دردهاي عصبي آسم وتب هاي متناوب و…
  4. پر سياوش :(capillaire )
  خواص ضد ناراحتي هاي ريوي آن غير قابل انكار است-شربت آن در مبارزه با سرفه -زكام-گريپ وبرونشيت-اثرات خوبي دارد. خلط آور نرم كننده واندكي مدر است.
  5. كاسني:(chicoree)
  جالينوس نام اين گياه را دوست كبد مي نامد.روك( (ROGUESدر كتاب گياهان مصرفي 1837ميلادي مي گويد:هر روز به ناراحتي هاي پوستي بر مي خوريم چون كبره؛جوشهاي چركي؛زبري كه معالجات شديد در مورد آن موثر واقع نمي شود.ولي تمام گياهان خانواده كاسني چون خود كاسني وحشي وكاهو وگل قاصد در عين دارو بودن براي اين ناراحتي ها غذا محسوب مي شوند.اثر كاسني بزودي ظاهر نمي شود و بايد پس از مدتي منتظر نتيجه بود.عمل آن تصفيه كننده؛صفرا آور؛مدر؛رفع زشتي پوست….
  6. گشنيز(CORIANDRE)
  دانه گشنيز را جز داروهاي معدي ؛بادشكن ؛ضد سردرد مي خوانند وعجيب نيست اگر نسخي از اين دارو را در داروهاي ضد ضعف معده ناراحتي هاي هضمي؛ سرگيچه هاي گوارشي؛ شروع آب مرواريد؛ زكام مزمن وبالا خره ضعف حافظه مي بينيم
  نقل از:J.F.R.CARTHEUSER)).كارتوزر در كتاب مفردات پزشكي1765.
  برخي اين سبزي را برانگيزنده نيروي جنسي مي دانند.يونانيها بطور كلي وبقراط اختصاصا آنرا در غش ها؛ناخوشي هاي عصبي ؛دردهاي رحمي تجويز مي كرده اند..
  7. نسترن(EGLANTIER)
  با كمي تفاوت خواصش شباهت به خواص گل سرخ مي دهد.ميوه ها مدر قابض ودر تمام موارد اسهال؛ سنگ هاي كليه ومجاري ادراري وبه صورت تصفيه كننده مصرف ميشود.برعكس گلبرگها مختصري حالت مسهل داشته ومقوي است.
  8. زرشك(EPINE-VINETTE)
  گياه خود حاوي الكالوييدهاي مختلفي است و ميوه خوردني آن محتوي گليكوزيد پكتين ومقداري اسيد هاي الي و ويتامين Cاست. زرشك محرك مقوي مدر وصفرا آور قابل توجه اي است.در اغلب ناراحتي هاي گردش
  خوني مي توان مصرف بلند مدت ان را توصيه كرد.واثر آن را در ناراحتي هاي كبد وكيسه صفرا وخصوصا يرقان تاكيد كرده اند.
  9. ترخان(ESTRAGON )
  اين گياه بايد تازه مصرف شود.گياهي است قلبي معدي برنده وشوينده واشتها اور ومعرق ادرار نفخ شكن وانگيزنده ميل به غذا است در دردهاي روماتيسمي توصيه مي شود.
  10. توت فرنگي(FRAISIER)
  اين گياه را در رده مفرح كننده ها؛ مشهيان؛ وزخم بندها جاي مي دهند. از انجايي كه توت فرنگي خون را قليايي مي كند و با اسيديته مي جنگد انرا براي نقرسي ها و روماتيسمي ها مفيد مي دانند. خواص قابض وضد اسهال نيز دارد.
  11. ختمي (GUIMAUVE )
  در درجه اول ختمي نرم كننده وملايم سازنده است.مي توان ان را در ناراحتي هاي ريه وناي سرما خوردگي وگريپ به خاطر متوقف ساختن سرفه هاي ناشي از تحريكات عضوي بكار برد.
  12. كتان(LIN)
  دانه هاي كتان بصورت دم كرده ويا خيس خورده در مورد تنبلي روده ويبوست مصرف مي شودچه موسيلاژ حاصل از ان نرم كننده و مسهل محسوب مي شود. همينطور در تحريكات دستگاه گوارشي و مجاري ادراري هم مداوا كننده است.
  13. خرما
  بسيار نيروزاست ومصرف مداوم ان نقش زيادي در افزايش توان جسمي دارد ورزش كاران قبل از انجام تمرينات خود خرما مي خورند
  اين ميوه جزئ كامل ترين مواد غذايي قرار دارد حدود ?? تا ?? ? اين ميوه را قند تشكيل مي دهد وداراي كالري بالاي است مقدار اهن ان نسبت به بسياري از مواد غذايي مقدار بالي است هر گرم خرما در حدود ??ميلي گرم اهن دارد.
  با وجود اين نعمت خدادادي استفاده از مواد نيروزا چرا؟

خواص داروئي عرق برخي از گياهان داروئي

عرق كاكوتي: ضد عفوني كننده، ضد اسپاسم درناراحتي هاي گوارشي ،ضد اسهال ،مقوي معده ،خلط آور
بهار نارنچ : معطر ، مقوي اعصاب و قلب ، آرام بخش ، ضد نفخ
زيره سبز : ضد چاقي ، چربي ، تنگي نفس ، باد شكن ، هضم غذا ، زياد كننده شير مادران
نسترن : تقويت قلب و اعصاب ، رفع سردي ، دفع كرم روده ، درد معده ، سنگ كليه و اسهال
عرق زينان:ضد نفخ ،درمان سوء هاضمه، ضد تهوع ،خلط آور، مدر، ضد كرم ،ضد اسپاسم، رفع ترشي معده.
عرق مخلوط زيره:نيرو دهنده، ضد نفخ ،مقوي معده، درمان سوئ هاضمه، اشتهاآور ،افزايش دهنده شير.
شيرين بيان : طعم و طرز مصرف عرق شيرين بيان از پودر و عصاره آن بهتر است
عرق كلپوره:مقوي ،رفع سردرد، درمان ضعف عمل دستگاه گوارش، رفع ناراحتي هاي هاضمه ودل درد ،رفع درد ناحيه قلب ،تب بر.
كرفس : درد شكم ، تنگي نفس ، تقويت كننده معده
عرق اسطو خودوس:معطر، مقوي ،آرام بخش ،خواب آور ملايم، ازبين برنده نفخ واسهال ،كاهش دهنده سرفه ،مدر.
عرق رازيانه :مدر، ضد اسپهاسم عضلات ،ضد نفخ، مقوي قلب مقوي معده درمان سوء هاضمه خلط آورافزايش دهنده شير.
آويشن : هاضم غذا ، محرك قواي رئيسه ، ضددرد عادت ماهانه
شاتره : سردي ، مقوي ، تقويت كننده پوست ،آرام بخش، ضد خارش ، اشتها آور، صفرا بر برخي غدد سلطاني با نشاء اپي تيلوم
شربت سكنجبين:رفع عطش وگرما زدگي، داراي خواص سركه ي سيب
عرق شنبليله:نيرو دهنده، رفع كم خوني ،ضد ديابت ،كاهش دهنده قند خون.
شويد : انو اع چربي بدن – هضم غذا طعم دهنده، معطر، نيرو دهنده ،هضم كننده، مقوي معده، افزايش دهنده شير، درمان سوء هاضمه به ويژه كودكان ،رفع استفراغ ،مسكن ،مدر ،كاهش دهنده چربي خون.
آبليمو:چاشني ، سرشاراز ويتامين ث ،ضداسكوربوت، ضدعفوني كننده.

آفتابگردان

1) زنگ زدن گوش : مغز ساقه آفتاب گردان را در آب جوش ريخته و مانند چائي دم كنيد و روزي سه فنجان از اين چاي بنوشيد .
2) تقويت معده و پائين آوردن فشار خون : 30 گرم برگهاي خشك آفتاب گردان را دم كنيد و سه فنجان در روز بنوشيد .
3) سرگيجه و ورم صورت ، آب آوردن بدن و تسريع زايمان : 20 گرم از گلهاي خشك آفتاب گردان را در آب جوش دم كنيد و روزي سه فنجان از اين دم كرده را بنوشيد .
4) درد معده ، بيماريهاي دستگاه ادراري ، يبوست : 30 گرم ريشه خشك شده آفتاب گردان را در آب جشو ريخته و مدت 5 دقيقه بگذاريد بجوشد يك فنجان از آنرا سه بار در روز بنوشيد .
5) آرتروز و ورم پستان : هنگاميكه آفتاب گردان گل مي دهد طبق گل ( قسمت پائين گل كه مانند بشقابي است) را جدا كرده و در اب انداخته آنقدر بجوشانيد كه شيره چسبناكي باقي بماند و سپس اين شيره را روي مفصل هاي دردناك بماليد و ماساژ دهيد درد آرتروز برطرف مي شود . براي درمان ورم پستان در زنان شير ده طبق گل را هنگاميگه گل دانه داده است جدا كنيد و در زير آفتاب خشك كرده و سپس تكه تكه كرده و بو ( سرخ كنيد ) دهيد . كه كاملا قهوه اي شود و بعد آنرا خورد كرده بصورت پودر در اوريد و اين پودر را در آب جوش كه كمي شكر به آن اضافه كرده ايد ريخته و اين شربت را به مريض بدهيد تاشفا يابد .
6) اسهال خوني : براي درمان اسهال خوني تخم آفتاب گردان را ( به مقدار 30 گرم ) در آب ريخته و حدود يك ساعت با حرارت ملايم بپزيد سپس آنرا با نبات يا قند شيرين كرده و به مريض بدهيد .
7) سردردي كه همراه با سرماخوردگي است : 30 گرم تخم آفتاب گردان را در دو ليوان ريخته و بگذاريد بجوشد تا نصف ليوان آن باقي بماند و اين جوشانده را دوبار در روز بنوشيد .
8) بيماري فتق : 30 گرم ريشه تازه آفتاب گردان را با آب و شكر قهوه اي بجوشانيد و يا ان جوشانده را سه بار در روز بنوشيد .
9) سنگ كليه : حدود يك متر از مغز ساقه آفتاب گردان را در دو ليوان آب ريخته و بگذاريد آهسته بملايمت بجوشد تا مقدر آن به نصف ليوان تقليل يابد آنگاه بمدت يك هفته و روزي يكبار آنرا بنوشيد تا از شر سنگ كليه راحت شويد .
10) زخم ، بريدگي و جراحت : مغز ساقه آفتاب گردان را بايد له كدر و مانند پماد روي زخم جراحت گذاشت كه خونريزي را بند مي آورد و بهبودي را تسريع مي كند . سعي كنيد گياه آفتاب گردان را در حياط خود بكاريد و از خواص درماني آن استفاده كنيد

خواص درماني ليمو ترش

آب ليمو ترش و اسانس آن براي بدن، ذهن و روح بسيار مفيد است. اسانس ليمو به واسطه انرژي زا بودن آن مشهور است. در كشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب كننده و فرح بخش اين اسانس، آن را به هنگام كاركردن كارمندان در فضا منتشر ميكنند. همچنين ميتوان از چند قطره از اسانس ليمو به عنوان بخور استفاده كرد، يا مقداري ازآن را در وان حمام ريخت. اين كار باعث سرحال شدن كليه اعضا بدن ميشود. البته نبايد هرگر اسانس ليمو را بدون رقيق كردن برروي پوست بكار برد زيرا باعث بروز مشكلات پوستي ميشود.
درخشان كننده چشمها : سعي كنيد در نوشيدني هايتان از آب ليمو استفاده كنيد. فرضا” هر روز صبح يك عدد ليمو را با مقداري آب گرم ميل كنيد. نوشيدن اين مايع به جاي نوشيدن چاي باعث ميشود شما بدن سالمتري داشته باشيد. همچنين در اثر نوشيدن مايعات حاوي آب ليمو، چشمهاي شما درخشانتر شده و پوستي سرحال تر از قبل خواهيد داشت. در صورت تمايل براي بهتر كردن طعم آن ميتوانيد از شكر يا عسل استفاده كنيد.
تسكين دهنده گلودرد : ليمو داراي اثرات ضد عفوني كننده و قابض است و بدين جهت ميتوان از آن براي درمان گلودرد استفاده نمود. با توجه به مقدار بسيار زياد ويتامين “ث” موجود در ليمو، مصرف آن باعث افزايش مقاومت سيستم ايمني بدن ميشود. براي فرد مبتلا به آنفلونزا و سرماخوردگي مصرف مخلوطي از آب ليمو تازه با عسل در يك ليوان آب گرم بسيار مفيد است.
نيرو بخش و تب بر : مصرف آب ليمو باعث كاهش تب در افراد بيمار ميشود. به عنوان مثال اگر چند قطره از اسانس ليمو يا مقداري آب ليمورا به آب سرد اضافه كنيد، سپس با استفاده از يك دستمال آن را روي پيشاني تب دار قرار دهيد، اين كار باعث كاهش تب وتقويت نيروي بدن خواهد شد. ذكر اين نكته ضروري است كه قبل از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب بايد از قرار دادن اسانس ليمو به صورت مستقيم برروي پوست خودداري شودزيرا ممكن است باعث بروز حساسيتهاي پوستي گردد.
تسكين دهنده درد : ليمو باعث تسكين سردردهاي معمولي و سردردهاي ميگرني ميشود. براي اين منظور ميتوان 5 قطره اسانس ليمو را در25 ميلي ليتر از يك روغن حامل مناسب (مانند روغن بادام) مخلوط كرد و آنرا با استفاده از يك دستمال كتاني برروي ناحيه مبتلا به درد ماساژ داد.
پاك كننده پوست : اگر پوست شما چرب است ميتوانيد آنرا با ليمو كه يك ماده قابض است تميز كنيد. به اين ترتيب كه يك قاشق چاي خوري آب ليمو را در دو فنجان آب مقطر بريزيد و با يك پنبه تميز صورت خود را با آن پاك كنيد. اين كار باعث كاهش چربي پوست ميشود و از پديد آمدن جوشهاي صورت جلوگيري ميكند. در صورت استفاده از اين لوسيون براي جلوگيري از رشد باكتريها بهتر است هرروز يك محلول تازه درست كنيد. مصرف اين محلول باعث خشك شدن پوست ميشود و براي پوستهاي چرب بسيار مفيد است. اما در صورت داشتن پوست خشك از مصرف آن خودداري كنيد.
ضد شوره و بر طرف كننده خارش پوست سر : آب ليمو براي پوست سر بسيار مفيد است و شوره سر را كاهش ميدهد. عصاره حاصل از آبگيري يك ليموي تازه را حدود 10 دقيقه برروي پوست سر مالش دهيدو سپس آن را با آب به طور كامل بشوئيد. همچنين آب ليمو ميتواند به عنوان يك تقويت كننده مو وضد خارش، به صورت ماساژ برروي پوست سر استفاده شود.
ضد سرماخوردگي : آب ليمو يك ضد ويروس عالي ميباشد و همچنين مصرف آن براي سرماخوردگي شديد بسيار مفيد است. بدين منظور يك عدد ليمو را با مقداري نمك ميل كنيد. در صورت تمايل ميتوان عصاره گرفته شده را در آب رقيق كرد و سپس مصرف نمود.
يك حالت دهنده خوب براي موها : بعلاوه شستشوي موي چرب با استفاده از آب ليمو باعث كاهش چربي آن ميشود. به اين صورت كه عصاره حاصل از ابگيري دو عددليمو در يك ليتر آب مورد استفاده قرار دهيد و موهايتان را با اين محلول بشوييد. اين روش باعث درخشان و شاداب شدن انواع موها ميشود. همچنين مصرف آن باعث ميشود موهاي طلايي رنگ روشنتر شوند.
نرم كننده مناسب براي پوست آرنج : براي نرم كردن پوست زبر ناحيه آرنج، آرنجتان را حدود 10 دقيقه برروي يك برش ليمو ترش فشار دهيد.
تقويت كننده حافظه : ليمو تقويت كننده حافظه است. چند قطره از اسانس ليمو را روي يك دستمال ريخته و از طريق بيني استنشاق كنيد. همچنين ميتوان اين كار را در مواقعي انجام داد كه ميخواهيد چيزي رابه ياد بياوريد. مغز شما با استنشاق اسانس ليمو نيروي تازه اي بدست خواهد آورد.
آرامش دهنده روح : ليمو همواره به عنوان يك ماده تسكين دهنده روح مطرح بودهاست. استشمام رايحه معطر ليمو در طي تمرينات تمركز و تعمق روح (مديتيشن) بسيار مفيد است. براي انجام اين كار كافي است كه سه قطره از اسانس ليمو را به يك كاسه حاوي آب گرم افزود و آنرا در هواي اتاق قرار دهيد. به اين ترتيب در طول استشمام رايحه معطر ليمو به يك آرامش مطلوب فكري و روحي دست خواهيد يافت

چاي تسكين دهنده اعصاب

دانشمندان معتقد هستند كه نوشيدن منظم چاي مي تواند در تسكين استرسهاي روزانه مفيد باشد.
مطالعات اخير دانشمندان نشان داده نوشيدن منظم چاي عامل موثري در تسكين استرس هاي روزانه است و جايگزين نمودن چاي سبز و ديگر نوشيدني هاي گياهي با چاي سياه، سبب كاهش هورمون استرس در خون مي گردد.
آن دسته از افراد كه به طور منظم چاي مي نوشند در مقايسه با آنان كه از نوشيدني هاي جايگزين استفاده مي نمايند، با سرعت بيشتري بر استرس خود غلبه مي كنند.
در اين تحقيقات تعداد ?? نفر از مرداني را كه عادت به نوشيدن منظم چاي داشته اند، به دو گروه تقسيم نموده، به مدت شش هفته عادات نوشيدني آنها را تغيير داده و تحت كنترل گرفتند.
بدين ترتيب كه يك گروه تنها مخلوطي از چاي سياه با طعم هاي مختلف نوشيدند و گروه ديگر نوشيدني هاي معمول حاوي كافئين كه تركيبات چاي را دارا نبودند، مصرف نمودند. از آنجائيكه كليه افراد گروه عادت به نوشيدن چاي داشتند، سعي شده بود تا كليه نوشيدني ها به رنگ چاي در آيند و حتي طعم و بوي مشابهي را نيز دارا باشند.
به منظور اينكه درجه استرس و فشار رواني هر دو گروه يكسان باشد از آنها درخواست شد تا كارهاي مشابه و پر از استرس و جنجال را طي مراحل مختلفي به انجام برسانند. تنش هاي عصبي در هر دو گروه باعث شد تا فشار خون و ضربان قلب افراد افزايش يابد.
درست پس از گذشت ?? دقيقه، در گروهي كه چاي سياه واقعي نوشيده بودند، ميزان كاهش هورمون كورتيزول ?? درصد و در گروه ديگر كه نوشيدني هاي مشابه مصرف نموده بودند، 27 درصد مشاهده شد. به علاوه در گروه اول خطر بروز حمله قلبي كمتر از گروه ديگر بود و پس از برطرف شدن استرس، آرامش بيشتري به دست آوردند.
به هر ترتيب، عليرغم آزمايشات فوق، دانشمندان هنوز در اين زمينه به شواهد كافي جهت اثبات خواص آرامش بخش چاي سياه دست نيافته اند و صد در صد مطمئن نيستند كه كدام يك از تركيبات موجود در اين گياه مي تواند منشاء بروز چنين خاصيتي باشد.
با اين حال مطالعات انجام شده، محققان را به اين نتيجه رساند كه نوشيدن چاي رفع استرس و دستيابي به آرامش را سرعت مي بخشد. بنا به اظهارات يكي از محققين، هر چند به نظر نمي رسد تركيبات موجود در چاي بتواند موجب كاهش استرس شود،اما اين امكان وجود دارد كه اين ماده ميزان هورمون استرس را به حالت نرمال بازگرداند

مصرف آب پرتقال درماني براي سنگ كليه

محققين دريافتند كه آب پرتقال ميزان سيترات پتاسيم را در ادرار افزايش داده و از كريستاليزه شدن اسيد اوره و اكسالات كلسيم دو ماده اصلي تشكيل دهنده سنگ كليه جلوگيري ميكند.
دانشمندان دانشگاه پزشكي ساوت وسترن (UT Southwestern Medical) دريافته اند كه مصرف يك ليوان آب پرتقال در روز از تشكيل سنگ كليه در بدن جلوگيري ميكند.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهند كه آب پرتقال از ساير مركبات براي ممانعت از تشكيل دوباره سنگ كليه موثرتر ميباشد. محققين ميگويند كه بقيه مركبات خاصيت و اثرات آب پرتقال براي مبارزه با اين بيماري را ندارند.
بر اساس گفته دانشمندان اگر معالجه بيماري سنگ كليه از طريق پزشكي انجام شود بايد در تغذيه و روش زندگي اين بيماران تغييرات اساسي داده شود.
بر اين اساس در معالجاتي كه براي اين نوع بيماران در نظر گرفته شد سيترات پتاسيم نيز افزوده شد نتايج نشان داد اين ماده در ممانعت از تشكيل مجدد سنگ كليه در بيماران نقش بسزائي دارد.
از آنجائيكه بيشتر بيماران نمي توانند بعلت مشكلات جهاز هاضمه كه در اثر مصرف سيترات پتاسيم براي آنها پديد ميايد از اين دسته داروها استفاده كنند بنابراين مصرف آب پرتقال كه حاوي اين ماده است به عنوان يك جايگزين مناسب براي آنان پيشنهاد ميشود.
بر اساس گفته دكتر كلاريتا اوينا (Clarita Odvina) تحقيقات نشان ميدهند كه آب پرتقال يك گزينه بسيار موثر براي مبارزه با اين بيماري است.
زماني كه ادرار بيش از حد غليظ است سبب ميشود كه مواد معدني و شمييائي موجود در كليه كريستالهائي را توليد كنند و بعد از مدتي از بهم پيوستن آنها سنگ در كليه تشكيل ميگردد.
محققين دريافتند كه آب پرتقال ميزان سيترات پتاسيم را در ادرار افزايش داده و از كريستاليزه شدن اسيد اوره و اكسالات كلسيم دو ماده اصلي تشكيل دهنده سنگ كليه جلوگيري ميكند.
در اين تحقيق مشخص شد كه مصرف آب ليمو ميزان سيترات پتاسيم ادرار كه يك ماده خنثي در تشكيل سنگ كليه به شمار مي آيد را افزايش نميدهد و اين خاصيت فقط در آب پرتقال يافت ميشود كه يك شيوه درماني طبيعي و بسيار موثر است.

خواص دارويي كاهو

كاهو سرشار از ويتامين و آهن است. خاصيت خنك كننده دارد و براي آفتاب سوخنگي مفيد بوده، قرمزي ناشي از آن را در سطح پوست كاهش مي دهد.متخصصان مي گويند كه كاهو ويتامين هاي (آ) و (ب) و (ث) دارد و خونساز است. اين سبزي سرشار از املاح آهن، كلسيم، منيزيم، منگنز، روي، سديم و مس است. اين املاح به ويژه منگنز و روي از سفيد شدن و ريزش مو جلوگيري مي كند.
پزشكان مي گويند كه كاهو خنك است و تشنگي را برطرف مي كند و يرقان را درمان مي كند. كاهو مسكن اعصاب است و حتي تشويش و نگراني و دلهره را از بين مي برد و بهترين دارو براي بيماران عصبي است.
فشار خون را تنظيم مي كند و در درمان يبوست مؤثر است. كاهو اشتها را تحريك مي كند. خوردن كاهو با كمي سركه و ادويه پيش از غذا ـ با تحريك غدد دستگاه گوارش و ترشح اسيد معده ـ به هضم غذا كمك مي كند.
كاهو براي كساني كه تنگي نفس دارند زياد خوب نيست اما خوردن مغز كاهو براي درمان تنگي نفس مفيد است.
ـ كاهو توان جنسي را افزايش مي دهد:
كاهو ـ همان گونه كه از قديم معروف بود ـ توان جنسي را بالا مي برد و نازايي را درمان مي كند. مصريان قديم به كاهو (گياه بارور) مي گفتند.
از عصاره كاهو براي محافظت و مرطوب كنندگي پوست در برابر حرارت خورشيد و باد، در لوازم آرايشي استفاده مي شود.
كاهو از انواع ويتامين ها به ويژه ويتامين H سرشار است اين ويتامين خاصيت تميز كنندگي دارد و به اين سبب در كرمهاي مغذي پوست و تميز كننده صورت به كار مي رود.
ميزان مواد قندي كاهو زياد است و املاح معدني آن مانند پتاسيم، منگنز، فسفر، كلسيم و آهن كم است و براي آرامش اعصاب و رفع خستگي و بي خوابي مفيد است.
كاهو ملين است و پزشكان خوردن آن را به افراد مسن و كساني كه گرفتگي رگ دارند سفارش مي كنند

گلابي ضد كم خوني

بيش از 83 درصد گوشت گلابي را آب تشكيل مي دهد اين ميوه داراي املاح معدني و مخصوصاً منگنز است .
قند گلابي بهترين قندي است كه حتي اشخاص مبتلا به مرض قند مي توانند از آن استفاده كنند زيرا به آساني هضم و جذب بدن مي شود . پوست گلابي از نظر تانن غني است و همچنين موجب پاك كردن روده ها مي شود پوست گلابي به خاطر آنكه در معرض نور خورشيد قرار مي گيرد از نظر ويتامين ها و دياستاز از گوشت آن غني تر است همه حتي بچه هاي كوچك مي توانند گلابي بخورند به شرط آنكه كاملاً رسيده باشد گلابي هايي كه كاملاً نرسيده باشند مواد تحريك كننده دارند و گلابي هايي هم كه زياد رسيده باشند قسمتي از خواص غذايي خود را از دست مي دهند . كساني كه نمي توانند ميوه هاي خام بخورند مي توانند كمپوت گلابي بخورند زيرا كمپوت گلابي نيز مثل ميوه ي گلابي تمام خواص غذايي اين ميوه را در خود دارد .
اثرات درماني گلابي عبارت اند از :
درمان فشار خون ؛ اگر چنانچه به مدت 4 روز فقط 200 تا 250 گرم گلابي مصرف بشود پس از طي اين مدت مشاهده خواهد شد كه فشار خون پايين آمده است .
درمان ميگرن ؛ دمكرده برگ گلابي مسكن خوبي براي ميگرن است هر موقع درد ميگرن آغاز شد يك فنجان از آن را بنوشيد .
درمان عصبيت ؛ مصرف روزانه ي يك فنجان از دم كرده برگ گلابي موجب كاهش عصبانيت مي شود .

گياه درماني در زخمها و سوختگيها

خلاصه
استفاده از داروهاي گياهي در درمان آسيبهاي پوستي مانند زخم و سوختگي با انجام تحقيقات مختلف و تأييد اثربخشي آنها مرسوم گرديده است. اثرات مفيد گياهاني مانند آلوئه، هميشه بهار، لاواند و … در بهبود زخمها و سوختگيها كاربرد آنها را در طبابت نوين تأييد نموده است.
مقدمه
اخيراً استفاده از درمانهاي گياهي به طور فزايندهاي در ميان بيماراني كه بدنبال روشهاي درماني سنتي هستند، مرسوم شده و مورد پسند بيماران و پزشكان قرار گرفته است. تعداد ويزيتهاي انجام شده توسط پزشكان طب سنتي در آمريكا به سرعت در حال افزايش است. در 1997 تعداد اين ويزيتها تقريباً 629 ميليون مورد بود كه از تعداد كل ويزيتهاي پزشكان مراقبتهاي اوليه فراتر ميباشد.در اين سال تقريباً 27 بيليون دلار براي درمانهاي سنتي هزينه شده و 24/3 بيليون دلار آن مربوط به درمانهاي گياهي ميباشد. بطور تخميني تقريباً 50% از مردم انواعي از طب سنتي را مورد استفاده قرار ميدهند و بسياري از بيماران اين موضوع را به پزشك خود نميگويند. در آلمان يك مرجع تنظيم كننده بنام كميسيونE بررسي گسترده گياهان شايع را انجام و كيفيت، اثربخشي باليني و موارد استفاده 300 فرآورده گياهي را مورد ارزيابي قرار داده و اين بررسيها به استاندارد شدن درمانهاي گياهي منجر شده است. در حال حاضر ايالات متحده قوانين سختي در مورد فرآوردههاي گياهي اعمال مينمايد. در اروپا و آسيا طي هزاران سال درمانهاي گياهي به طور موفقيتآميزي در درمان اختلالات پوستي به كار رفتهاند. اكنون اين درمانها بصورت علمي مورد پژوهش قرار ميگيرند.
بررسي اثربخشي تعدادي از درمانهاي گياهي براي وضعيتهاي درماتولوژيك در حال انجام است و بعضي از آنها شواهد علمي قابل توجهي از اثربخشي را نشان دادهاند. تركيبات گياهي زيادي براي بيماريهاي مختلف از جمله بيماريهاي پوست جهت فروش عرضه ميشوند. اكنون كه ارتباطات پيشرفته بين پزشكان سرتاسر دنيا وجود دارد، مهم است كه اطلاعات مربوط به درمانهاي گياهي، اثرات آنها و تداخلات داروئي را به اطلاع يكديگر برسانيم تا ارائه راههاي درماني سنتي به بيمارانمان امكانپذير باشد. اين مقاله براي آموزش و استفاده از اين چالشهاي درماني نوشته شده است. اطلاعاتي كه با يك روش عملي تأليف شده باشند ممكن است اكثر بيماران را قادر سازند از اين درمانها كه اكنون در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار
ميگيرند، سود ببرند. در اين نوشتار داروهاي گياهي داراي شواهد علمي مبتني بر اثربخشي باليني و نيز گياهان رايج كه در درمان اختلالات پوستي مفيد بودهاند مورد بررسي قرار گرفته اند. بيخطر بودن هر گياه مشخص شده است تا پزشك قادر باشد درمانهاي گياهي را كه ممكن است در كار باليني مورد استفاده قرار دهد، بهتر بشناسد. همچنين تداخلات دارويي و عوارض شايع داروهاي گياهي در زمينه بيماريهاي پوستي بيان شده است.
Aloe vera
يك برگ تازه از آلوئه را برش داده و ژل حاصل از آن را روي پوست قرار دهيد، يا پوست آن را جدا كنيد و باقيمانده برگ را روي پوست بماليد. برگهاي گياه آلوئه (صبرزرد)، 2 ماده؛ ژل و يك شيره يا لاتكس توليد ميكنند. ژل را از قسمت داخلي برگ بدست ميآورند و طي قرنها براي درمان موضعي زخمها و سوختگيها به كار بردهاند. شيره يا لاتكس يك مايع تلخ زرد رنگ است كه از بخشهاي ويژهاي از پوسته داخلي برگ استخراج ميكنند و معمولاً بصورت پودر فروخته ميشود و اثرات ملين بسيار قوي دارد.
چندين گزارش موردي و مطالعه روي حيوانات نشان داده كه آلوئه سوزش، خارش و اسكار همراه با درماتيت ناشي از اشعه را كاهش ميدهد. همچنين بهبود زخمهاي مزمن پا، زخمهاي ناشي از جراحي و سرمازدگي اعضاء را تسريع مينمايد. مكانيزم اثر در مطالعات in vivo حيواني مطالعه شده است.
آلوئه ترومبوكسان A2 و B2 و پروستاگلاندين 2? را كه موجب انقباض عروقي و تجمع پلاكتي ميشوند، كاهش ميدهد وبنظر ميرسد پرفيوژن پوستي را افزايش و خطر از دست رفتن بافت بعلت ايسكمي را كاهش ميدهد. مطالعات in vitro نشان دادهاند كه يك كربوكسي پپتيداز كه برادي كينين(عامل قدرتمند ايجاد كننده درد در التهاب حاد) را غيرفعال ميكند، احتمالاً درد در محل درمان را كاهش ميدهد. ساليسيليك اسيد در آلوئه وجود دارد و با مهار توليد پروستاگلاندين بعنوان يك مسكن وضد التهاب عمل ميكند.)
لاكتات منيزيوم موجود در آلوئه با مهار هيستيدين دكربوكسيلاز كه تبديل هيستيدين به هيستامين را در Mast cells كنترل ميكند بعنوان يك ضد خارش تأثير دارد. همچنين به نظر ميرسد برطرف شدن التهاب بعلت خواص Immunomodulatory پليساكاريدهاي ژل به ويژه Acetylated mannas باشد. در in vitro آلوئه فعاليت باكتريسيد و ضد قارچ دارد. عارضه جانبي عمده در استفاده موضعي از ژل آلوئه، درماتيت تماسي آلرژيك است. همچنين تأخير ترميم بعد از لاپاراتومي يا سزارين گزارش شده است. در صورت استفاده درست، مصرف خوراكي آلوئه بسيار مطمئن است.
Honey:
طي قرنها از مصرف موضعي عسل براي تسريع بهبود زخمها استفاده شده و در درمان سوختگيها، زخم بستر (Decubitus ulcer) و زخمهاي عفوني مفيد بوده است. در in vitro عسل در برابر ارگانيزمهاي شايع عفوني كننده زخمهاي جراحي، داراي فعاليت آنتي باكتريال و ضد قارچ بوده است. در 1998 طي مطالعه كوچكي، 9 شيرخوار مبتلا به عفونت زخم بزرگ و باز با كشت مثبت متعاقب عمل جراحي كه در آنها درمان استاندارد (بيش از 14 روز آنتي بيوتيك مناسب داخل وريدي و شستن با كلرهگزيدين) با شكست مواجه شده بود، مورد بررسي قرار گرفتند. اين زخمها 2 بار در روز با 5 تا 10 ميليليتر عسل تازه تغيير نيافته، تحت درمان قرار گرفتند، 5 روز پس از شروع درمان بهبود باليني قابل توجهي مشاهده و در روز بيست و يكم پس از آغاز درمان تمامي زخمها كاملاً بسته، تميز و استريل بودند. در ديگر كارآزمايي تصادفي كنترل شده، گاز آغشته به عسل با يك ورقه Polyurethan در سوختگيهاي با ضخامت نسبي (Partial-thickness) مقايسه و از نظر آماري زخمهايي كه با عسل درمان شده بودند نسبت به زخمهايي كه با ورقه پلي اورتان تحت درمان قرار گرفتند، زودتر التيام (به طور متوسط 8/10 روز در مقابل 3/15 روز) و از نظر عوارض مانند عفونت، گرانولاسيون بيش از حد و انقباض زخم (Contracture) يكسان بودند. بنظر ميرسد، خواص عسل در ترميم زخمها به علت ويژگيهاي دبريد كننده آنزيم كاتالاز، جذب ادم ناشي از خاصيت عسل در جذب رطوبت (Hygroscopic)، توانايي آن براي گسترش گرانولاسيون و اپيتليزاسيون از لبههاي زخم و خواص آنتي ميكروبيال آن باشد. اگرچه گزارشهايي در ارتباط با درماتيت تماسي ناشي از عسل وجود دارد اما عوارض جانبي مهمي گزارش نشده است.
Marigold:
گياه Calendula officinalis كه بيشتر به نام گل هميشهبهار معروف است، از قديمالايام بصورت موضعي مورد استفاده قرار ميگرفته و در حال حاضر بعنوان يك آنتي سپتيك و ترميم دهنده زخم توسط كميسيون E آلمان مورد تأييد قرار گرفته است. گياه فروشان معاصر فرآورده موضعي هميشه بهار را براي زخمها، سوختگيها، تاولها، بثورات جلدي، خشكي و ترك پوست، زونا و واريس توصيه ميكنند. استفاده از فرم دهانشويه آن نيز براي رفع التهاب دهان و ناحيه حلق مرسوم است. پماد يا كرم هميشه بهار با مخلوط كردن 2 تا 5 گرم از گلهاي آن با 100 گرم پماد چندبار در روز به كار ميرود. فرم دهانشويه و لوسيون آن با آميختن 1 تا 2 قاشق چايخوري (10-5ميليليتر) تنطور هميشه بهار با 25/0 تا 5/0 ليتر آب تهيه ميشود.
عارضه جانبي مهم درماتيت تماسي آلرژيك است. هيچ عارضه جانبي خطرناكي گزارش نشده است و براي مصارف موضعي و خوراكي بيخطر ميباشد
بنظر ميرسد اثرات ضد التهابي آن بعلت تري ترپنوئيدها باشد. در مطالعه بر روي حيوانات، هميشه بهار گرانولاسيون را تحريك و گليكوپروتئينها و كلاژن را در زخمها افزايش ميدهدو در invitro داراي خواص آنتي ميكروبيال و تعديل كننده ايمني است.
Tannins:
گياهان بسياري داراي تانين هستند كه بعنوان يك قابض به خشك شدن زخمهاي مترشحه و خونريزي دهنده كمك ميكنند. از جمله اين گياهان ميتوان به برگ گردوي انگليسي،قضيب ذهب (Goldenrod)، Labrador tea، اسطوخدوس (Lavender)، گل ماهور (Mullein)، پوست بلوط، ريوند چيني (Chinese rhubard)، گل راعي (St John’s wort) و ترشك (Yellow dock) اشاره نمود.
از تانينها به صورت موضعي در ضايعات باز ترشحدار، زخمها، هموروئيد و سوختگيهاي درجه 3 استفاده شده است. تانينها بر روي سطوح خونريزي دهنده يك اثر قابض يا هموستاتيك را بعلت انقباض عروقي موضعي و احتمالاً افزايش ميزان انعقاد موجب ميشوند. عصاره آبي گياهان محتوي تانين بعلت انقباض عروقي و تشكيل لخته مصنوعي (احتمالاً ناشي از واكنش تانينـ پروتئين) فعاليت هموستاتيك خود را نشان ميدهند كه منجر به ايجاد يك توپي (Plug) مكانيكي براي متوقف نمودن خونريزي از عروق خوني كوچك ميشود . اين اثر ميتواند براي خونريزيهاي خفيف داخلي نيز مفيد باشد.
كاربرد موضعي تانينها روي پوست واجد اثرات مطلوب در سوختگيها، اگزماي همراه با ترشح و عفونتهاي ويروسي است. در اوايل قرن بيستم، اسپريهاي محتوي تانين بعنوان درمان ترجيح داده شده در سوختگيهاي شديد مورد استفاده قرار گرفتند. مجموعه تانين ـ پروتئين تشكيل شده بعنوان يك غشاي مصنوعي نيمه تراوا بنام eschar عمل ميكند اما بعلت ايجاد سطوح سمي تانيك اسيد كه گاهي اوقات از طريق پوست آسيب ديده جذب ميشد، اين روش متروك گرديد.
تانيك اسيد به سلولهاي ريشهاي (Stem Cells) اپيتليال آسيب رسانده و سبب تشكيل اسكار وسيعي ميگردد. با اينحال در چين هنوز هم از اين روش با استفاده از تانينهاي متراكم كه سميت كمتري داشته و اپيدرم در حال بازسازي را تخريب نميكند، استفاده ميشود.
ساير گياهان محتوي تانين عبارتند از : گياه انجيلي Hamamelis (witchhazel)، نوعي علــــف نقره ايPotentilla tormentilla (tormentil)، بلـــــوط Quercus (oak)، غـــافــث Agrimonia (agrimony)، علف مبارك Geum(avens)، Krameria (rhatany)، شمعداني وحشي Geranium (Cranesbill)، تاتاري Carduus benedicta (blessed thistle)، صمغ عربي Acacia catechu (catechu)، دو دندان Bidens (bur-marigold)، Sanguisorba (burnet)، پاي شير Alchemilla (ladies mantle) وانجبار Polygonun (bistort)
استفاده از ساير فرم هاي داروئي در سوختگيها:
بطور معمول استفاده از گياهان يك راه مطمئن براي تقويت سيستمهاي بدن است، مهم آنست كه قبل از استفاده از گياه درماني، تشخيص مسجل گردد. از گياهان ميتوان بصورت عصارههاي خشك (كپسولها، پودرها و چاي)، گليسيريتها (عصارههاي گليسريني)، يا تنطورها (عصارههاي الكلي) استفاده كرد. در صورتيكه دستور ديگري مدنظر نباشد، چاي را با ريختن يك قاشق چايخوري گياه در يك فنجان آب داغ ميتوان تهيه نمود. براي تهيه دم كرده، 5 تا 10 دقيقه برگ يا گل و 10 تا 20 دقيقه ريشه گياه را دم ميكنند و 4-2 فنجان در روز نوشيده ميشود. تنطورها را بايد به تنهايي يا در تركيب با ساير گياهان به كار برد.
?- براي فعال كردن سيستم ايمني و كاهش خطر عفونت درطي فاز حاد بيماري 60-30 قطره از قسمتهايمساوي از تنطورهاي كوكب كوهي (Echinaceae purpura) cone flower، و ختم ذهبيgoldenseal (Hydrastis Canadensis) ، را هر 4-3ساعت يكبار به كار بريد
?- گياه آب بشقابي Gotu kola (Centella asiatica) با موفقيت بسيار در سوختگيهاي درجه 2 و 3 به كار رفته است. كاربرد موضعي روزانه از چروكيدگي و تورم پوست پيشگيري يا آن را محدود و از تشكيل اسكار جلوگيري مينمايد. همچنين بهبودي را زياد و فيبروز را كم ميكند.
-? گياهاني كه جريان خون به پوست را بهبود ميبخشند ميتوانند تحويل مواد غذايي به پوست را تسهيل نموده و مواد زايد متابوليكي راكاهش دهند. تركيبي از قسمتهاي مساوي از گياهان زير را بصورت چاي (يك فنجان 4 تا 6 بار در روز) يا تنطور (30تا60قطره 3 تا 4 بار در روز) تهيه نماييد.
Yarrow (Archillea millefolium)
Cleavers (Gallium aparine) بيتي راخ
Prickly ash bark (xanthoxyllum clava herculis).
Marigold (Calendula officinalis) هميشه بهار
Ginger root (Zingiberofficinalis)زنجبيل

جوشانده برگ بيد در رفع سوء هاضمه مفيد است .

جوشانده برگ بيد براي رفع سو هاضمه، رماتيسم حاد و مزمن و زكام مفيد است.
بر اساس مطالعات مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، در پوست درخت بيد علاوه بر گلوكوزيد، موادي نظير موم، صمغ، رزين، اكسالات كلسيم و تافن نيز يافت مي‌شود.
در اين تحقيق نحوه توليد و پراكنش فراورده‌هاي دارويي گونه بيد در استان خراسان مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاصل از آن نشان مي‌دهد كه جوشانده برگ گل بيد براي رفع سو هاضمه، رماتيسم حاد و مزمن و زكام مفيد است.
همچنين در اين پژوهش با بيان اينكه پوست درخت بيد داراي گلوكوزيد، سالوكوزيدها و ساليسن است و اثر مسكن بر دردهاي تناسلي دارد، آمده است: مصرف عصاره بيد به صورت مصرف خارجي باعث رشد مو مي‌شود و با توجه به خاصيت ضد عفوني‌كنندگي آن مي‌تواند در نوارهاي زخم بندي مورد استفاده قرار گيرد.
گستردگي پراكنش گونه‌هاي بيد سفيد (s.alba) و بيد كوهي (s. Acmophylla) در كليه شهرستان‌هاي خراسان و گونه‌هاي بيد سرخ (s.purpurea) و بيد كوهي (s.acophylla) در مشهد و تربت حيدريه است

مصرف موز و كيوي در پيشگيري و درمان بيماري سنگ كليه

مصرف ميوه‌جات تازه، سيب زميني، تربچه، حبوبات، برنج قهوه‌اي،جو،ذرت،كنجد،زيره،گشنيز،رازيانه،آب هويج،هندوانه،خيار و گيلاس براي پيشگيري و درمان اين بيماري نقش موثري دارد.
“سنگ كليه به ته‌نشين شدن مواد معدني در لوله‌هاي ادراري و سفت شدن و كريستاليزه شدن آن گفته مي‌شود كه باعلائمي همچون درد شديد نواحي پهلو، كمر و نواحي پاييني لگن و گاه خونريزي در ادرار همراه است”
همچنين با اشاره به‌عوامل موثر در بروز بيماري سنگ كليه عفونت‌ها،داروها و ژنتيك ازعواملي‌است كه در بروز بيماري سنگ كليه در فرد موثر است.
آزمايشات انجام‌شده بر روي سنگ كليه مشخص مي‌كند سنگ از چه نوعي بوده و چه مواد غذايي در تركيبات آن وجود دارد و عمده‌ترين سنگ‌هاي كليه از جنس كلسيم و اگزالات است و اختلالات غده پاراتيروئيد يا مصرف بيش از حد پروتئين سبب افزايش ترشح كلسيم در ادرار شده و احتمال ابتلا به سنگ كليه را افزايش مي‌دهد.
بر اين اساس توصيه مي‌شود كه از مصرف بيش از ? ????تا ? ????گرم پروتئين همچون گوشت قرمز، ماهي و مرغ در روز خودداري شود.
” اگزالات ، ماده‌اي است كه مقدار آن در پروتئين‌ها و مواد غذايي همچون اسفناج ، ريواس، چغندر، شكلات، چاي، سبوس، آجيل، بادام و توت فرهنگي بيشتر است.”
نمك طعام،مواد شور و قهوه سبب ترشح كلسيم در ادرار شده و ميزان ابتلا به سنگ كليه را افزايش مي‌دهد و به همين دليل در رژيم‌هاي غذايي مصرف كلسيم را نبايد محدود كرد چرا كه باعث افزايش توليد سنگ‌هاي كليه مي‌شود.
همچنين درباره تاثير كليسم در شكل‌گيري سنگ كليه بايد گفت:
كلسيم در روده با اگزالات تركيب شده و سبب جلوگيري از جذب اگزالات در خون شده و در نتيجه ميزان آن را در ادرار كاهش داده و امكان ابتلا به سنگ كليه را نيز كاهش مي‌دهد.
مصرف يك ليوان آب جوشيده در هر ساعت سبب رقيق شدن املاح در ادرار و دفع سريع‌تر و راحت‌تر سنگ در مبتلايان به اين بيماري مي‌شود.
مصرف منيزيم ويتامين ?،B??داروهاي گياهي همچون گزنه خاردار،چاي جاوا(نوعي نعنا كه در كشور هندوستان روييده و به صورت دم كرده مصرف مي‌شود) و گياه خلا (شل‌كننده مجاري ادراري)در درمان اين بيماري موثر است

خاكشير

خاكشير داراي اسيدهاي چرب مانند اسيد لينوئيك، لينولنيك،اولئيك، پالمتيك و اسيد استئاريك است، همچنين در خاكشير اسانس روغن فراري وجود دارد كه داراي مواد بنزيل و ايزوسيانات است و سنگ كليه را دفع مي‌كند.
براي دفع سنگ كليه مي توان خارشتر، خاكشير و ترنجبين را با هم مخلوط كرده و صبح ناشتا خورد.
خاكشير التيام دهنده زخم و جراحات، همچنين ادرار آور و تب بر است.
خاكشير التهاب كليه را برطرف كرده و صدا را باز مي كند .
براي از بين بردن كهير و التهابات پوستي از خاكشير استفاده كنيد.
از گلها و برگهاي گياه مي توان براي رفع بيماري ناشي از كمبود ويتامين C استفاده كرد .
براي برطرف كردن جوشهاي صورت كه به علت خوردن چربي و شيريني زياد ايجاد مي شود بايد جوشانده يك قاشق ترنجبين را با دو قاشق غذاخوري خاكشير مخلوط كرده و هر روز صبح ناشتا به مدت دو هفته آنرا ميل كنيد تا جوش‌ها از بين برود.
گفتني است، بعضي از افراد هنگامي كه خاكشير مي خورند ممكن است سردرد بگيرند، اين افراد بايد خاكشير را همراه با كتيرا مصرف كنند.

خواص دارويي كلم

تصفيه كننده خون،كلم يكي از سبزي هاي معروف خوراكي است كه تاريخي كهن دارد. كلم اقسام مختلفي دارد و به رنگ هاي گوناگون است. مانند : كلم سبز، كلم قرمز، كلم قمري.
فوايد كلم:
كلم، رخسار را جلا مي دهد و نيكو مي سازد. كلم خواب آور بسيار خوبي است.
كلم، حركت كودكان نو پا را آسان مي گرداند. مصرف كلم، صدا را صاف مي كند.
كلم پخته، بدن را از اخلاط فاسد و عرق زياد پاك مي كند. كلم پخته در درمان صرفه كهنه و درد كمر و زانو موثر است.
كلم پخته، سردرد را تسكين مي دهد.
برگ كلم سوخته، بهترين پاك كننده زردي دندان ها و خشك كننده بسيار خوبي است.
تخم كلم، ضد خونريزي لثه و ضد كرم دستگاه گوارش است. تخم كلم ضد كم خوني است و قوه بينايي و نور چشم را افزايش مي دهد.
مداومت در خوردن كلم، باعث از بين رفتن سنگ هاي ادراري و تناسلي خواهد شد. كلم به علت دارا بودن مواد گوگردي براي خارش و شستشوي موي سر شوره دار، داروي بسيار خوبي است. كلم تصفيه كننده خون استك كلم داراي يك اسانس سلفوره است كه براي معالجه كرم امعاء به كار مي رود.
براي درمان زخم هاي عميق و زخم هاي سرطاني، پماد برگ كلم با آرد جو مفيد است.
سوخته كلم براي درمان جوش هاي دهان، رفع زردي دندان و جلوگيري از ريزش مو مؤثر است. براي اين منظور بايد سوخته كلم را در محل مورد نظر بمالند و اين كار را تكرار كنند تا اثر خود را ببخشد.
خوردن 6/25 گرم تخم كلم كه با آب پخته شده باشد، لكه هاي پوستي را برطرف مي كند.
شيره كلم خام، براي تقويت خون اشخاصي كه كمبود آهن دارند مفيد است. شيره كلم خام، غشاهاي مخاطي معده و روده ها را پاكيزه مي كند.
برگ كلم له شده، براي درماني ناراحتي هاي پوستي مؤثر است.
كلم اكسيري است كه دواي همه دردهاست و تمام اعضاي بدن از آن استفاده مي كنند و هيچ دردي نيست كه در مقابل كلم دوام آورد. كلم زخم هاي بواسير را التيام مي دهد. كلم سنگيني گوش را درمان مي كند.
برگ هاي خام كلم سبز يا قرمز را قبل از غذا به صورت سالاد بخوريد. زيرا برگهاي كلم مقدار زيادي كلسيم و گوگرد دارد كه براي تقويت خون بي اندازه مفيد است و سالاد برگ خام كلم، بهترين درمان كم خوني است.
مصرف سوپ كلم براي معالجه برونشيت و سرفه شديد مفيد است. برگ كلم سفيد يا قرمز در معالجه امراض كبد و يرقان (زردي) نتايج مؤثري دارد.
كلم بهترين داروي طبيعي براي معالجه اسهال است، براي اين منظور بايد برگ كلم يا گل كلم را با آب بپزيد و فلفل و كره به آن چاشني كنيد و با كره و نان برشته به عنوان غذا مصرف كنيد.
مصرف كلم، بيماري نفريت (ورم چركي كليه) را درمان مي كند.
مصرف كلم براي مبتلايان به نفريت به سبب دفع سموم موجب تسكين درد مي شود.
اگر برگ كلم را به وسيله گذاردن اطوي داغ روي آن به صورت پماد در آورده و روي جاهايي كه در بدن درد مي كند بگذاريد اين مرهم (ضماد) براي تسكين درد اعصاب و رماتيسم و سياتيك مؤثر است.
مصرف شربت كلم، روزانه سه قاشق و هر بار يك قاشق قهوه خوري تمام كرم هاي بدن را دفع مي كند.
كلم به علت داشتن آهك زياد، ارسنيك و يد، يكي از غذاهاي بسيار عالي و مفيد است و براي درمان سستي استخوان، سل و كم خوني نظير ندارد.
در كلم املاح سولفات، نيترات دوپتاس، اكسيدهاي آهن و گوگرد (اسانس گوگرد) وجود دارد.
تذكر: خوردن كلم براي بيماراني كه مبتلا به گواتر و بواسير هستند و افرادي كه به خارش بدن مبتلا هستند مضر است.
طريقه مصرف:
مصرف كلم به صورت سالاد، بسيار لذيذ و نافع است.
آب كلم نيز راهي براي مصرف كلم است اما ممكن است به ذائقه بسياري از مردم خوش نيايد. براي اين منظور مي توان آب هويج خام و چند قطره آب ليمو به آن اضافه كرد و سپس مصرف كرد.
بهترين كلم و روش نگهداري آن:
وقتي كلمي را انتخاب مي كنيد، بايد برگ هايش محكم و چسبيده باشد و سر آن سنگين و محكم و برگ هاي خارجي اش هنوز روي آن باشد. براي اينكه تازگي كلم حفظ شود، آن را در پارچه اي بپيچيد و در يخچال نگهداري كنيد

نعناع صحرايي

يكي ديگر از گياهان ارزشمند مي باشد . اعضاء ديگري از خانواده نعناع مانند اسبي , در تمام اروپا , جنوب آفريقا و آسياي صغير يافت مي شوند .
اين گياهان هميشه در طول تاريخ جزء گياهان بومي و ملي محسوب شده و در كتاب ها از آنها نام برده شده است . نعناع صحرايي به شكل تجارتي در شمال آمريكا , اروپا و قسمت هايي از آسيا كشت مي شود . قسمت عمده اين محصول در شمال غربي اقيانوس اطلس و خاور ميانه يافت مي شود اين گياه داراي طول عمر طولاني بوده و برگ هايي چهارگوش دارد . اين برگ ها معطر و داراي بافت هاي توليد كننده چربي هستند ساقه آن نيز روغن ترشح مي كند . گياهان ديگر هم خانواده نعناع عبارتند از : بكسان , گذر ناي كوهي , بادرنج بويه , تنين , زوفا , موز نگوش , آوشين , گلپر , گياه عرقچين و چندگياه ديگر . نعناع صحرايي براي مصارفي مثل خوش طعم كردن نوشيدني ها , تهيه ژله و سس بهترن ماده مي باشد همچنين اين گياه داراي مصارف پزشكي و دارويي فراواني از قبيل : درمان اسهال , قولنج , سردرد هاي عصبي و يبوست دارد . گياهان ديگري نيز وجود دارند كه در ساير فصول به عنوان گياهان استثنايي و عجيب از آنها ياد مي شود ولي در اين فصل بحث در مورد گياهاني بود كه در شرايط كنوني جهت تندستي بشر مفيد مي باشند

مصرف ريحان در تسكين سردرد و تنگي نفس موثراست

مصرف ريحان در تسكين سردرد و ميگرن و نيز در درمان سرفه و تنگي نفس موثراست.
ريحان سبز گياهي است يكساله كه بلندي آن تا شصت سانتي مترمي رسد و برگهاي جوان آن سبز و روشن و به شكل بيضي نوك تيز با دندانه هاي ريز و معطراست.
طبيعت اين گياه گرم و خشك مي باشد و خواص درماني آن مقوي، محرك و بادشكن است و به هاضمه كمك مي كند، علاوه براين تب بر، آرام كننده و ضد اسپاسم است.
ريحان باعث رفع بوي بد ناشي ازخوردن سير و پياز مي شود. همچنين زخمهاي دهان را از بين برده و كندي دندان را برطرف مي كند.
از سوي ديگر، ضعف معده و ضعف اعصاب را رفع، و انواع سردرد و ميگرن را تسكين مي دهد. براي قي كردن و سكسكه و پوليپهاي بيني مفيد بوده و درد سينه، سرفه و تنگي نفس را نيز درمان مي كند.
تخم ريحان هم ملين است وهم براي قطع اسهال مصرف مي شود. اسهال خوني و سوزاك و زخمهاي خورنده را درمان و دم كرده تخم آن درجه حرارت بالاي بدن را كاهش مي دهد

اثرات درماني استحمام با مواد مؤثره گياهان (1)

گياهان دارويي براي قرنهاي متمادي جهت استحمام مورد استفاده آرايشي و درماني قرار گرفته‌اند. اين گياهان معمولاً داراي بوي مطبوع، رنگ دلخواه يا خواص دارويي گوناگون بوده‌اند. از طرفي در دسترس بودن در منزل موجب استفاده هرچه بيشتر از آنها شده است.
امروزه مشخص شده كه فرآورده‌هاي گياهي افزوده شده به وان حمام به ميزان زيادي موجب تحريك پوست ميشوند. در مقايسه با گروه كنترل، استحمام با كاج (pine bath) موجب افزايش بيشتري در تعداد گلبولهاي سفيد شده است.
در حال حاضر هيچ شكي وجود ندارد كه تعداد زيادي از تركيبات دارويي تهيه شده از گياهان با اضافه شدن به وان حمام از طريق پوست جذب ميشود. اين تركيبات خونرساني به لايه‌هاي بافتي نزديك پوست را زياد مي‌كنند و فوائد اثرات دارويي آنها به موجود زنده مي‌رسد.
بايد خاطرنشان كرد كه تحقيقات علمي درباره درمان بوسيله استحمام با فرآورده‌هاي گياهي در مراحل اوليه خود مي‌باشد همچنين بحث‌هاي قابل توجهي درباره نوع فرآورده‌هاي مورد استفاده براي استحمام وجود دارد. قرصها و نمك‌هاي استحمام كه بصورت OTC (بدون نسخه) بفروش مي‌رسند براي مصارف درماني فايده‌اي نداشته و بيشتر جنبه آرايشي دارند.
از طرف ديگر روغن‌هاي خالص با كيفيت و نيز اشكال امولسيون ممكن است استانداردهاي لازم را داشته باشند. بدون شك عصاره تام گياهان نيز مؤثرند اما عموميت كمتري دارند زيرا قوام سفت شبيه شربت داشته و آب را كدر مي‌كنند لذا هرجا كه اثري بجز اثرات حاصل از جذب فرآورده مدنظر باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرند مثلاً استحمام با گياه دم اسب.
– روغن‌هاي استحمام گياهي به تركيبي از كل قسمتهاي گياهان دارويي ترجيح داده ميشوند زيرا روغن‌هاي فرّار اجزاي فعالي هستند و به طور آشكاري جذب پوستي دارند.
گاهي جوشانده غليظ گياه دم اسب يا پوست بلوط تهيه و به آب استحمام افزوده ميشود يا مقدار لازم از داروي گياهي در يك كيسه كتاني گذاشته شده و كيسه مزبور را در آب استحمام قرار ميدهند. از اين روشها براي استحمام كامل استفاده نمي‌شود اما همچنان براي استحمام نسبي و كمپرس مرطوب مناسب هستند.
– طبقه بندي گياهان دارويي براي استفاده در استحمام بر اساس اجزاء فعال آنها كار مشكلي است زيرا اثرات آنها با يكديگر همپوشاني دارد. اما اين طبقه بندي واضحترين تصوير را ارائه ميدهد. در ذيل مهمترين گياهان دارويي مورد استفاده در استحمام، مورد بحث قرار گرفته‌اند.
استحمام با كاج (Pine Baths)
استحمام با كاج به طور گسترده‌اي بكار رفته و به طور وسيعي مورد تحقيق قرار گرفته است. مشخص شده كه اين نوع استحمام داراي اثر محرك و تحريكي (سوزشي) غير اختصاصي وابسته به دوز است كه به آساني قابل كنترل ميباشد. صنوبر نروژي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و شاخه‌هاي جوان از درختان 80-60 ساله ترجيح داده ميشوند زيرا اجزاي فعال بيشتري دارند. موارد درماني اين نوع استحمام براي بيماريهاي عصبي، روماتيسمي و دردهاي عصبي است. حداقل نيم ساعت استراحت بعد از استحمام با كاج باندازه خود استحمام مهم است.
استحمام با پوست بلوط (Oak Bark Bath)
بلوط فاقد اسانس و فقط محتوي تانين است كه به طور متوسط نسبت به كاج بيشتر بوده و عمدتاً به صورت موضعي اثر ميكند از اين نوع استحمام عمدتاً در درمان بماريهاي مزمن پوست، تقويت پا و همانند اينها استفاده ميشود. فوائد فرم كمپرس آن براي اگزماي ترشح‌دار و بيماريهاي چشمي تحت بررسي است. ابتدا مقدار كمي از پوست بلوط را در يك ليتر آب مي‌جوشانند تا حجم آب به نصف برسد و اين جوشانده را به حمام دست يا پا مي‌افزايند.
استحمام با سبوس گندم (Bran Bath)
اين نوع استحمام داراي اثر تسكين دهنده روي پوست است و براي بيماريهاي حاد پوستي و معمولاً براي پوستهاي حساس به كار ميرود كه صابون را تحمل نمي‌كنند

گياهي براي سردردهاي بي پايان

ميگرن و زنجبيل زيرا اين گياه دارويي مفيد، براي پيشگيري و كنترل ميگرن در حد داروهاي شيميايي مصنوعي مدرن كه احتمالا داراي عوارض جانبي نيز هستند، موثر است.
طبق نظر دكتر كريشنا سريواستاوا از دانشگاه اودنسن دانمارك، زنجبيل كه براي سال هاي متمادي در كشورهاي مختلف جهان براي درمان سردرد، تهوع و اختلالات عصبي مورد استفاده قرار مي گرفته است تاثيري دارد كه براي كنترل ناراحتي هاي فوق از نظر دانش فيزيولوژي منطقي به نظر مي رسد.
وي مي گويد: زنجبيل مانند آسپرين و برخي از ساير داروهاي ديگر ضدميگرن براي كنترل عكس العمل هاي التهابي شامل هيستامين و درد كمك مي كند.
پيشنهاد مي شود كه با احساس اختلال ديد كه معمولا اولين علامت شروع حمله ميگرن است زنجبيل خورد؛ يعني حدود 600 ـ 500 ميلي گرم كه در حدود 3/1 قاشق مرباخوري است پودر زنجبيل را در آب ساده ريخته و خورد.
اما اگر بيماران مبتلا به ميگرن مصرف ريشه زنجبيل تازه را در برنامه رژيم غذايي خود قرار دهند، از نظر تكرار و شدت هر حمله تخفيف قابل ملاحظه اي را مشاهده خواهند كرد.
سردردهاي ميگرني كه 10 درصد جمعيت را تشكيل مي دهد، در زن ها شايع تر است و بهتر است افراد مستعد، از خوردن شكلات و پنير كهنه كه باعث شروع سردردهاي ميگرني مي شود و همچنين مصرف الكل، كنسروها و غذاهاي حاوي ادويه مخصوص غذاي چيني (مونوسديم گلوتامات) كه طعمي شبيه گوشت ايجاد مي كند، پرهيز كنند.

خواص دارويي زيتون

پزشكان و متخصصان تغذيه مي گويند كه زيتون اشتها را افزايش مي دهد. كساني كه مي خواهند لاغر شوند بهتر است زيتون شور بخورند.برگ زيتون فشار خون را كاهش مي دهد و جوشانده برگ آن درد دندان را تسكين مي دهد.
روغن زيتون علاوه بر كاهش كلسترول و جلوگيري از پيدايش عوارض عروقي، مانع رسوب كلسترول درون رگها و تنگ شدن آنها مي شود.
پزشكان مي گويند كه اگر روزي دو قاشق روغن زيتون بخوريد سلامت خود را تضمين مي كنيد.
بر اساس نتايج چندين پژوهش، زيتون به سبب داشتن ارزش غذايي بالا به رشد جنين در رحم كمك مي كند.
پژوهشگران مي گويند كه روغن زيتون سرشار از اسيدهاي چرب اشباع نشده است كه درمان زخم معده و بيماري هاي قلب و تصلب شرايين و تشكيل استخوان كودكان مؤثر است.
زيتون و روغن آن ميزان قند خون را تنظيم مي كند و خاصيت ضد سرطاني دارد.

خواص دارويي عناب

درخت عناب در مناطق گرمسير رشد مي كند. برگهاي آن كوچك و دندانه دار است. اين گياه گلهاي كوچك و به رنگ سبز مايل به زرد دارد. اما خود عناب قرمز رنگ و شبيه تخم مرغ است. يك هسته شيرين دارد. اين ميوه كمي سرد است و خواص دارويي زيادي دارد. عناب به دليل داشتن لعاب زياد نرم كننده سينه است . ملين بوده و ادرار را زياد مي كند و آرام كننده اعصاب است. خون را تميز مي كند و ضد سرفه است، بي خوابي را برطرف مي كند.جوشانده پوست اين درخت به عنوان داروي ضد اسهال مصرف مي شود.
عناب براي آسم و تنگي نفس مفيد است و زخم هاي كهنه را التيام مي بخشد. اين ميوه خستگي شديد را برطرف، رشد موي سر را زياد مي كند و براي ورم چشم مفيد است. عناب دستگاه هاضمه را تقويت و همچنين كم اشتهايي را برطرف مي كند.
آب عناب با كاهو در درمان سرطان مؤثر است.
هرگاه احساس غمگيني به شما دست داد بهتر است يك فنجان دم كرده عناب را ميل كنيد اين نوشيدني لبخند به لبهاي شما مي آورد.
طرز استفاده:
مي توانيد 50 گرم عناب را در يك ليتر آب بجوشانيد و ميل كنيد.
همچنين 14 دانه عناب را با 25 گرم جو پوست كنده در 2 ليتر آب بجوشانيد و بگذاريد محلول ته نشين شود و آب زلال آن را بنوشيد.
طريقه ديگر مصرف:
اين است كه 20 دانه عناب را با 30 دانه مويز دانه گرفته و 30 دانه سپستان و 17 گرم شاخه گلدار بنفشه در نيم ليتر آب خيس كنيد و 24 ساعت بگذاريد بماند، سپس آن را صاف كنيد و با 50 گرم شير خشت و 50 گرم ترنجبين مخلوط كنيد تا كاملاً حل شود و قدري گلاب به آن اضافه كنيد و بنوشيد.
ـ البته توجه داشته باشيد عناب در افراد سرد مزاج باعث گاز و نفخ معده مي شود. اين افراد بايد عناب را با شكر و مويز بخورند. بهتر است اين ميوه با غذاهاي محرك مانند عسل ميل شود.
عدس
عدس از خانواده حبوبات است. حبوبات دانه هايي هستند كه درون پوسته اي محافظ رشد مي كنند.
مواد مغذي عدس:
اسيد فوليك ـ يكي از مواد مغذي بسيار مهم و موجود در عدس است. اداره بهداشت و سلامت امريكا توصيه مي كند خانم هايي كه زايمانشان نزديك است بايد روزانه 400 ميلي گرم اسيد فوليك دريافت كنند.
يك ليوان عدس پخته 90 درصد اسيد فوليك مورد نياز را تأمين مي كند.
آهن ـ عدس منبع خوبي از آهن است؛ به ويژه براي خانم هايي كه بدنشان نياز بيشتري به آهن دارد، مصرف عدس به همراه غذاهاي حاوي ويتامين (ث) سبب جذب بهتر و مؤثرتر آهن در بدن مي شود.
منابع ويتامين (ث) عبارتند از: گوجه فرنگي، فلفل سبز، كلم بروكلي، مركبات، آبميوه ها.
پروتئين ـ عدس سرشار از پروتئين است. فقط اسيد آمينه (ميتونين) آن كم است . مصرف غلات، تخم مرغ، آجيل و دانه هاي خوراكي ديگر، گوشت، لبنيات، به همراه عدس منبع پروتئيني غني و كاملي را تشكيل مي دهد.
فيبرهاي محلول ـ عدس فيبرهاي محلولي دارد كه مانند جارويي زبر، دستگاه گوارش را تميز مي كنند. اين نوع فيبر، گلوكز ( قند) و كلسترول سرم را كاهش مي دهد و نياز به انسولين را در افراد ديابتي كم مي كند.
مواد غذايي حاوي فيبر محلول: سبزيجات، جوي دو سر، جو، سبوس جو، ميوه ها، انواع لوبيا.

خواص دارويي سيب

درخت سيب در اكثر نقاط دنيا پرورش داده مي شود و در هر جاي دنيا وجود دارد د تمام مردم دنيا آن را مي شناسند.سيب انواع مختلف دارد: ترش و شيرين. كه هر دو نوع آن داراي ويتامين و مواد مغذي زيادي است و بي مناسبت نيست كه يك ضرب المثل انگليسي مي گويد: (خوردن يك سيب در روز شما را از رفتن نزد پزشك بي نياز مي كند.)
سيب داراي كالري، پروتئين، كليسم، فسفر، آهن و انواع ويتامين هاي B3 ـ B2 ـ B1 ـ A و ويتامين C مي باشد.
التبته اين را بدانيد كه ويتامين هاي موجود در سيب بيشتر در پوست سيب و زير پوست آن قرار دارد، بنابراين اگر شما مي توانيد پوست سيب را هضم كنيد، بهتر است كه آن را با پوست ميل كنيد و اگر مي خواهيد پوست آن را بكنيد بهتر است كه سيب را خيلي نازك پوست بگيريد.
سيب از ميوه هايي است كه فوايد بسياري دارد يك ميوه قليايي است كه بدن را تميز مي كند و آب اضافي بدن را خارج مي سازد. سيب را مي توان براي برطرف كردن اسهال به كار برد. البته كساني كه ناراحتي هاي معده و روده دارند بهتر است كه اين ميوه را به صورت پخته مصرف كنند.
شربت سيب براي سرفه مفيد است و گرفتگي صدا را برطرف مي كند و در درمان التهاب كليه و مثانه مؤثر است. سيب اشتها آور بوده و براي درمان سرماخوردگي مفيد است. سيب پخته معده و كبد را تقويت مي كند و حرارت بدن را خارج مي سازد .
آب سيب براي زيبايي پوست و از بين بردن چين و چروك آن مؤثر است. بهتر است آب سيب را صبح و شب روي پوست گردن و صورت بماليد و ماساژ دهيد.
همچنين مي توانيد سيب پخته را با شير مخلوط كنيد و به صورت نيم گرم روي پوست بگذاريد، بعد پوستتان را بشوييد.
توجه داشته باشيد كه اگر مي خواهيد سيب را با پوست ميل كنيد پوست برخي سيب ها داراي يك لايه چربي براي حفاظت آن مي باشد كه قبل از مصرف پوست اين سيب ها را خوب بشوييد.
سيب براي ريه بسيار مفيد است زيرا خاصيت ضد اكسيداسيون دارد و تأثير منفي آلودگي و دود سيگار را كاهش مي دهد از اين رو روزي يك سيب و حداقل هفته اي 5 سيب بخوريد.
خوب است بدانيد اگر روزي يك عدد سيب بخوريد ديگر احتياجي به دندان پزشك پيدا نمي كنيد.
ـ سيب عفونتها را از بين مي برد و در واقع نوعي پني سيلين طبيعي است.
ـ يبوست و اسهال را درمان مي كند. افرادي كه اسهال دارند بايد سيب را رنده كنند و بگذارند تا چند ساعت بماند تا رنگش تغيير كند و تيره شود ( يعني پكتين موجود در آن اكسيد شود) و بعد آن را بخورند.
ـ آب سيب تازه سموم بدن را دفع مي كند و براي اطفال خيلي مفيد است.
ـ درجه تب را پايين مي آورد و گلو درد وسينه درد را بهبود مي بخشد.
ـ به سبب خاصيت دفع اسيد اوريك، براي درمان بيماري نقرس و آرتروز و رماتيسم بسيار مفيد است.
ـ مصرف حداقل 3 عدد سيب در روز خطر مرگ يا بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد.
ـ بافت گياهي سيب قادر است كه خطر مرگ بر اثر گرفتگي رگهاي بدن را تا 14 درصد كاهش دهد.
ـ بافت گياهي سيب قادر است كه خطر مرگ بر اثر گرفتگي رگهاي بدن را تا 14 درصد كاهش دهد.
ـ ماليدن مقداري سيب روي محل گزيدگي نيش عقرب يا زنبور به بهبود آن كمك مي كند.
سيب و پيشگيري از بيماريهاي عصبي:
ـ بر اساس نتايج پژوهشي جديد در امريكا، خوردن روزانه يك عدد سيب خطر ابتلا به سرطان را كاهش مي دهد و از نابودي سلولهاي مغز و ابتلا به بيماري هاي عصبي مانند آلزايمر و پاركينسون جلوگيري مي كند. در اين پژوهش آمده است كه بسته به ميزان مصرف سيب، تركيبات حياتي و فعال و مهم افزايش مي يابند كه در كاهش خطر مشكلات و بيماريهاي عصبي تحليلي نقش مهمي دارند.
پوست سيب از ابتلا به سرطان جلوگيري مي كند:
مواد غذايي موجود در پوست سيب خاصيت ضد سرطاني دارد ويتامين (ث) از ابتلا به سرطان جلوگيري مي كند.
خاصيت ضد سرطاني مواد گياهي موجود در پوست سيب از ويتامين (ث) نيز بيشتر است.
ـ سيب يكي از ميوه هاي سرشار از ويتامين (فلافونول) است و اين ميوه خاصيت ضد اكسيداني دارد و سلولهاي آسيب ديده را ترميم مي كند.
سيب و سرطان سينه:
بر اساس نتايج پژوهشي جديد در امريكا، خوردن يك عدد سيب در روز خطر ابتلا به سرطان سينه را در زنان كاهش مي دهد.
خوردن سيب براي كبد، لوزالمعده و كيسه صفرا بسيار مفيد است و ترشحات اسيد معده را افزايش مي دهد. خوردن سيب در شب به هضم غذا كمك مي كند و خواب خوشي را به همراه خواهد داشت

خواص دارويي سيب زميني

سيب زميني از جمله صيفي هايي است كه براي پوست مفيد است . اگر نواحي از چشم شما پف دارد مي توانيد يك عدد سيب زميني خام را به تكه هاي كوچك تقسيم كنيد و روي چشمهايتان بگذاريد. پف اطراف چشمهايتان برطرف خواهد شد. سيب زميني آب پز و درمان افسردگي:
بر اساس نتايج پژوهشي در امريكا، سيب زميني آب پز، با افزايش ترشح هورمون سروتونين (هورمون احساس خوشبختي) به درمان افسردگي و بد مزاجي كمك مي كند. (ورزش، نور كافي در خانه و محيط كار، (پرتوي خورشيد) روابط خوب اجتماعي، تغذيه مناسب به افراد افسرده كمك مي كند كه براي هميشه داروهاي افسردگي را كنار بگذارند.)
سيب زميني سرخ شده و پوسيدگي دندان:
بر اساس نتايج پژوهشي جديد، عادت به خوردن خوراكيهايي مانند: سيب زميني سرخ شده، در كار لعاب دهان ـ كه نقش محافظت از دندانها در برابر پوسيدگي را دارد ـ اختلال به وجود مي آورد. در اين پژوهش آمده است كه خواركيهاي حاوي كربوهيدرات موجب اسيدي شدن لعاب دهان مي گردد و زمينه را براي رشد ميكروبهاي عامل پوسيدگي دندان هموار مي كند و مواد معدني ميناي دندان را كاهش مي دهد.

خواص دارويي شاهدانه

شاهدانه ضد جانور و انگل معده ،شاهدانه از گياهان يك ساله و ليفي است و دو پايه اي است. داراي ريشه عمودي و ساقه بلند و 2 تا 4 متر ارتفاع.
خواص شاهدانه:
در مناطق دور بيشترين كاربرد شاهدانه در چين و هندوچين است. استوارت مي نويسد كه در چين تمام قسمتهاي مختلف گياه شاهدانه در طب سنتي و چين به عنوان دارو كاربرد دارد.
از تخم شاهدانه به عنوان تونيك، نيروبخش، مسهل و ملين، نرم كننده، مدر، مسكن، ضد جانور، انگل معده و مخدر استفاده مي شود. مصرف زايد ير حد مجاز آن خطرناك است. يعني از مسكن هايي است كه طبق معمول، اسراف در خوردن آن خطرناك است.
تخم شاهدانه در موارد زكام و ناراحتي هاي پس از زايمان و قي و استفراغ شديد مصرف مي شود و در استعمال خارجي، روي تاول ها و زخم ها و به طور كلي زخم سر و كچلي مي اندازند.
ماسون و تئوبالد مي گويند كه گياه شاهدانه ارزش زيادي براي معالجه كزاز دارد. گياه شاهدانه مسكن واقعي و مؤثري براي درد شكم و معالجه سوء هاضمه با علايم درد و براي سرطان ها و زخم ها اثر شفا بخش دارد به علاوه براي معالجه ميگرن و نورالژي و رماتيسم و درد اعصاب مفيد است.
از تخم آن پس از اينكه به ترتيب خاصي تهيه و به صورت دارو آماده شد براي پايين افتادگي رحم و كمك به وضع حمل و به عنوان تب بر استفاده مي شود.
شاهدانه طبق نظر حكماي طب سنتي، از نظر طبيعت، قسمت هاي مختلف آن متفاوت است.
ـ تخم آن خيلي گرم و خشك است. پوست آن سرد و خشك است و از نظر خواص معتقدند كه به علت مركب القوي بودن برگ آن در عين حال كه فرح، سرور، نشاط و نيكويي به رنگ رخسار مي آورد، مخدر نيز هست و پس از آن سستي مي آورد. بعد از آن كه آثار قسمت گرم آن نشاط است زايل شد آثار قسمت سرد آن كه تخدير و سستي است ظاهر مي شود و اشتهاي غذا را از بين مي برد و نهايتاً موجب غم، تكدر، تاريكي ديد چشم، جنون، ماليخوليا، ترس بسيار و استسقا مي شود.
عصاره برگ آن براي از بين بردن شپش سر و ريختن چند قطره از عصاره برگ و روغن آن در گوش براي تسكين درد گوش نافع است. خوردن برگ آن رطوبت هاي معده را خشك مي كند و شكم را مي بندد وقبض مي كند و ترشح ادرار را زياد مي كند. ضماد و برگ آن براي تحليل ورم هاي گرم و تسكين دردهاي عصبي مفيد است. مقدار خوراك آن تا 4 گرم و اسراف در خوردن آن مضر و خطرناك است.
ـ تخم آن آشفتگي حال و به هم خوردن دل را تسكين مي دهد و بادها را پراكنده مي كند و قابض است. مضار آن اين است كه سردرد مي آورد، ديد چشم را كم مي كند و مضر معده است. براي احتراز از اين عوارض بايد سرخ كرده آن را خورد.
روغن شاهدانه گرم و خشك است و براي درد گوش، اعصاب، تحليل ورم هاي سفت و نرم كردن سفتي رحم نافع است. چند قطره در گوش ريخته شود و يا روي ساير اعضا و ورم ماليده شود.
روش تهيه عصاره گياه شاهدانه:
سرشاخه هاي گلدار شاهدانه هندي 1 واحد، الكل 60 درصد 6 واحد، آب مقطر 1 واحد گرفته و طبق روش معمول از آن عصاره تهيه مي كنند. مقدار خوراك اين عصاره 5 سانتي گرم تا 5 دسي گرم بر حسب مورد در رفع حساسيت هاي شديد و دردهاي رماتيسمي مصرف مي شود

ليموترش

نويسنده: فرزانه محمدحسيني
ليموترش درختي است به ارتفاع 4 تا 5 متر. از مشخصات ديگر آن اين است است كه دمبرگي با بالهاي باريك‌تر از نارنج و پرتقال دارد. ميوه‌اش پس از رسيدن به رنگ زرد روشن داراي طعم و مزه مطبوعي مي‌باشد. درختان ليموترش و ليموشيرين، بيشتر در نواحي شمالي و جنوبي ايران پرورش مي‌يابند.
خواص درماني ليموترش:
ليموترش داراي اثر زيادكننده فعاليت گلبول‌هاي سفيد خون در دفاع از بدن مي‌باشد. مقوي قلب و سيستم عصبي و سمپاتيك، اثر مدر ضدرماتيسم و نقرس و همچنين آرام‌كننده و ضداسكوربوت، كم‌كننده چسبندگي خون در (رقيق كننده خون تصفيه‌كننده، ضدآسم و بندآورنده خون نيز هست. ليموترش گوهر تمام ميوه‌هاست. اين ميوه خون را تصفيه و مخاط را پاك و ضدعفوني مي‌كند. در ضمن كشنده ميكروب نيز مي‌باشد. ويتامين C موجود در ليمو عامل تقويت نسوج بوده و رگهاي موئينه را تغذيه مي‌نمايد. آب تازه ليموترش اثرات بسيار مفيدي ظاهر مي‌كند كه به صورت زير نشان داده مي‌شود؛-1 داراي اثر ضدعفوني كننده آبهاي آشاميدني مشكوك است، اگر بخواهيد آب استرليزه و كاملا ضدعفوني شده بنوشيد از اين دستور مي‌توانيد استفاده كنيد؛ چند قطره آب تازه ليموي ترش را در ليوان آبي كه مي‌خواهيد بنوشيد بريزيد، از اين طريق مي‌توانيد آبي كاملا پاك و تميز بنوشيد. از اين روش در بسياري از كشورها از جمله آلمان استفاده مي‌شود. -2 اگر به سلامت گوشت و ماهي ترديد داريد مي‌توانيد از آب تازه ليموترش استفاده كنيد. -3 براي اينكه مطمئن شويد شير بريده است يا نه مي‌توانيد چند قطره از آب ليموترش در شير بچكانيد و بعد به هم بزنيد. اگر شير حالت دانه دانه پيدا كرد، معلوم است كه بريده است و قابل استفاده نيست. -4 براي تهيه شربت ليموناد قطعات درشت يك ليموترش را در داخل بطري محتوي 5 ليتر آب وارد كرده و هر روز 2 بار، آن را تكان دهيد. پس پايان 8 روز مايع را با صافي صاف كرده و در بطري ديگري ريخته و درب آن را گذاشته و به حالت خوابيده نگهداري كرده و موقع مصرف از آن استفاده كنيد. -5 از دم كرده 2 يا 3 عدد ليمو با پوست در يك ليتر آب پس از سرد شدن، نوشابه بسيار خوبي به دست مي‌آيد. -6 آب تازه ليموترش اثر قليايي كننده و ضداسيديته معده را دارد، زيرا ليموترش داراي مقداري پتاس و اسيد سيتريك است و هنگامي كه اين اسيد وارد بدن مي‌شود و كلسيم تجزيه شده توليد مي‌كند در نتيجه دو مولكول اسيد كربنيك از بين مي‌رود كه در قليايي كردن خون نقش بسزايي دارد. بدين ترتيب مقدار زيادي از ترشي خون از بين مي‌رود. مطالعات انجام شده توسط دانشمندان در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اين ماده براي سلول‌ها نيز حالت اسيدي دارد زيرا طعم ليموترش مربوط به اسيدهاي آلي است كه در سلول‌ها به حالت اسيدي باقي نمي‌ماند. مصرف طولاني ليموترش باعث به وجود آمدن كربنات پتاسيم در اعضا مي‌شود كه شدت اسيديته مايعات بدن را كم مي‌كند به همين دليل است كه زيادي ترشي معده با مصرف شيره رقيق شده ليموترش با آب اين حالت را خنثي مي‌نمايد. در واقع اسيد سيتريك طبيعي جذب و اكسيده مي‌شود و پس از تغييراتي توليد كربنات و بي‌كربنات‌هاي كلسيم و پتاسيم و غيره مي‌نمايد كه خود باعث قليايي نگهداشتن خون مي‌گردد. براي رفع لكه صورت و كك و مك اگر آب تازه ليموترش كه كمي نمك به آن افزوده شده باشد به‌عنوان لوسيون صورت مورد استفاده قرار بگيرد بسيار موثر است. از اين لوسيون دو دفعه در هفته به پوست ماليده شود اثر بهتري روي پوست پديد مي‌آورد.
دستور براي ديگر براي شفافيت دندان‌ها اين است اگر هر هفته يك بار دندان‌ها را با آب تازه ليموترش مسواك بزنيد بسيار موثر است. محل گزش حشرات را با يك قطعه ليموترش مالش دهيد كه در درمان و رفع ناراحتي‌هاي آن كمك مي‌نمايد. براي تقويت لثه‌ها اگر يك برش از ليموترش تازه را بر روي لثه‌ها بماليد باعث تقويت واستحكام آنها مي‌شود. براي شادابي و تقويت دستها اگر آب ليموتازه را به كف دستها ريخته و مالش دهيد باعث سلامت و شفافيت دستها مي‌شود. مصرف اسانس پوست ليمو ترش در موارد ضروري به ميزان 5 تا 10 قطره مخلوط با عسل و يا چكاندن چند قطره آب تازه ليموترش در بيني و تكرار آن براي چند دفعه در روز در رفع ناراحتي‌هاي زكام موثر واقع مي‌گردد. آب ليموترش مخلوط با عسل در دهان باعث از بين رفتن آفتها و التهابات مخاط دهاني مي‌شود. همچنين قرقره كردن آب ليموترش براي رفع آنژين‌ها موثر است. كمپرس شيره ليموترش تازه بر روي ناحيه پيشاني و شقيقه و يا به صورت برش‌هاي نازك به منظور درد و ناراحتي‌هاي ميگرن بسيار موثر بوده و درد را تسكين مي‌دهد. در مواردي كه ناخن‌ها حالت شكنندگي دارند، ناخن‌ها را صبح و شب به مدت يك هفته با آب تازه آغشته نموده و با پنبه به روي ناخن‌ها بماليد. اين حالت براي هميشه از بين مي‌رود و ناخن‌ها محكم و سفت مي‌شود. افرادي كه داراي پوست چرب هستند بايد لوسين حاصل از ليموترش را صبح و شب به پوست صورت بمالند و به مدت 20 دقيقه صبر كرده، بعد با آب ولرم شستشو دهند و سپس از كرم مرطوب‌كننده استفاده كنند. ليموترش در بسياري از بيماري‌ها اثرات مفيدي را ظاهر مي‌كند كه باعث از بين رفتن بيماري‌هاي عفوني مختلف از جمله: ريوي مربوط به روده، مالاريا، بي‌اشتهايي، آب آوردن شكم، رماتيسم و نقرس، دفع رسوبات ادراري و صفراوي، سوءهضم، واريس، چاقي، يرقان و استفراغ مي‌شود.
ليموترش اثرات مفيدي در بسياري از بيماري‌ها از جمله نارسايي اعمال كبد و لوزالمعده، بالا بودن فشار خون، هموفيلي، خونريزي‌هاي معده و روده، وجود خون در ادرار، ديستانژي دارد. استعمال خارجي آن در رفع سينوزيت، آنژين، التهاب مجراي گوش، ضايعات ناشي از سرمازدگي كه بيشتر در انگشتان و پاشنه پا حاصل مي‌شود و نيز در بهبود زخم‌هاي عفوني موثر است. يك برش ليموي تازه در داخل يك فنجان قهوه داغ غليظ بيندازيد و بنوشيد، مسكن بسيار مقوي است براي سردردهاي ميگرني يا اگر آب يك عدد ليمو را با يك ليوان آب گرم مخلوط نموده و به صورت كمپرس استفاده كنيد، براي از بين رفتن نفخ شكم، دل به‌هم خوردگي و ساير اختلالات هاضمه و رفع ترشي معده مفيد است. اگر يك عدد ليموترش را با پوست و گوشت و هسته آن برش برش كنيد و در نيم ليتر آب داغ بيندازيد كه به مدت يك ساعت بماند، سپس آن را بيرون بياوريد و بفشاريد و آب فشرده آن را با قند و يا در صورت تمايل با عسل ميل كنيد و روزي يك ليوان آن باعث رفع شدن حالات مذكور خواهد شد. آب ليموي تازه مخلوط با نصف ليوان آب و كمي عسل، نوشابه بسيار مفرحي است كه براي بيماران تب‌دار بسيار موثر خواهد بود.
مصرف دانه‌هاي له شده ليموترش مخلوط با عسل در صبح ناشتا در رفع كرمك بسيار نافع خواهد بود. براي رفع برفك و ورم داخل دهان مي‌توانيد به اين طريق عمل نماييد. ليمو و سماق را از هر كدام به اندازه 100 گرم جوشانده و صاف كنيد و بعد آن را در دهان مزمزه كرده و بعد بيرون بريزيد و با مصرف اين دستور براي هميشه از ناراحتي اين چنيني رها مي‌شويد. پوست ليمو اثر بادشكن و ضدگازمعده دارد. بهتر است براي استفاده از اين ميوه از آب آن استفاده كنيد، ميوه ليموترش در درمان بسياري از بيماري‌ها از جمله برونشيت، سرماخوردگي‌ها، كمردرد، سنگ‌هاي كليوي و سنگ مثانه مفيد و موثر است. ليموترش ضدعطش مي‌باشد و مقاومت بدن را در فصل گرما افزايش مي‌دهد. هرچه بيشتر از ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه استفاده كنيم از پوستي شاداب، تني سالم و روحي شادتر برخوردار مي‌شويم.

اثرات درماني استحمام با مواد مؤثره گياهان (2)

استحمام با گياهان معطر
اين حمامها محتوي اسانس بوده و از طريق پوست جذب ميشوند لذا داراي اثرات موضعي و عمومي هستند و اثر موضعي آن برجسته است. گياهان زير بصورت گسترده‌اي در حمام‌هاي معطر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
سنبل الطيب (Valerian)
والرين داراي ويژگيهاي آرام‌بخش و خواب آور است. بنابراين ترجيحاً در شب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گاهي اوقات بايد مواظب بود تا حين استحمام فرد بخواب نرود و در وان سقوط نكند. دم كرده 100 گرم ريشه والرين يا 250 گرم تنطور آن به وان افزوده ميشود. ميتوان عصاره تام گياه را توصيه نمود.
باد رنجبويه (Melissa)
بادرنجبويه داراي اثرات آرام‌بخش و شل كننده است و عمدتاً براي بيماريهاي قلبي با منشاء عصبي، بيقراري عمومي و مشكلات بخواب رفتن به كار ميرود. بهتر است عصاره تام گياه مورد استفاده قرار گيرد. بجاي آن ميتوان يك تا دو قاشق غذاخوري از روغن خالص بادرنجبويه را به آب وان افزود.
اكير تركي (Calamus)
اين گياه واجد ويژگيهاي تونيك عمومي است. لذا استحمام با آن براي ضعف وخستگي عمومي دوران نقاهت، كم خوني، بيماريهاي متابوليك و ديابت بسيار مفيد است. اكير تركي تحريك كننده است لذا بهتر است بهنگام صبح مورد استفاده قرار گيرد نه در شب. بيماران مبتلا به Neurovegetative dystonia و بيماريهاي مشابه، مي‌توانند استحمام با آنرا صبح شنبه و يكشنبه انجام دهند و بدنبال آن يك ساعت در بستر استراحت نمايند.
اكليل كوهي (Rosemary)
محتوي كافور (camphor) است كه روي سيستم گردش خون و اعصاب تأثير مي‌گذارد و از طريق پوست جذب ميشود. موارد مصرف حمام معطر با رزماري عبارتند از : افت فشار خون، اختلالات عروق محيطي، وريدهاي واريسي و درد روماتيسمي، كوفتگي و كشيدگي رباط‌ها. دم كرده حاصل از 50 گرم برگ رزماري در نيم ليتر آب به يك وان كامل افزوده ميشود. عصاره تام رزماري نيز موجود است. بعلت ويژگيهاي تونيك آن، استحمام با رزماري به بهترين وجه در صبح (همانند استحمام با اكير تركي) و متعاقب آن استراحت كافي در بستر صورت مي‌گيرد.
آويشن (Thyme)
اسانس آويشن بصورت محسوسي جذب و بمقدار زيادي از طريق ريه‌ها دفع ميشود. همچنين اسانس تبخير شده از آب داغ بخور داده ميشود. در تمامي موارد مصرف عمومي آويشن استحمام با آن نيز مفيد است. براي مثال بعنوان يك برطرف كننده اسپاسم و گشاد كننده برونش‌ها؛ در سرفه‌هاي مزمن، آمفيزم و كودكان مبتلا به سرفه خروسكي كاربرد دارد.
بابونه (Chamomile)
در مصرف موضعي، بابونه عمدتاً ترميم زخم را تسريع و اسپاسم مرتبط با هموروئيد و تحريك و سوزش ناشي از اگزماي مزمن را برطرف ميكند. دم كرده 100 گرم از گل‌هاي بابونه (براي مصارف استحمام) براي استحمام كامل يا يكي از عصاره‌هاي موجود بابونه به كار رفته است. بابونه بيشتر براي استحمام نسبي و كمپرس مورد استفاده قرار گرفته است. يك روش مرسوم و كاملاً شناخته شده استحمام با بابونه براي هموروئيد است. ساده‌ترين روش، قرار دادن گلهاي بابونه(باندازه يك كف دست) داخل يك سطل و افزودن 2 يا 3 ليتر آب جوش به آن است. آنگاه بيمار روي سطل نشسته و كاملاً آنرا درزگيري مي‌نمايد ضمن آنكه توسط يك پتو به طور كامل پوشيده شده است.
بومادران (Yarrow)
اثر آن شبيه بابونه و عمدتاً ضد التهاب و ضد اسپاسم است. همچنين داراي مواد تلخ تونيك و تانين ميباشد. بومادران عمدتاً براي مشكلات زنان در مواردي كه ترشحات زنانه و خونريزي وجود نداشته باشد توصيه شده و بيش از همه براي بيماريهاي اسپاستيك درگير كننده پارامتريوم رحم مصرف ميشود و در حال حاضر مصرف داخلي آن براي اين منظور مورد بحث ميباشد. مصرف خارجي آن عمدتاً براي وان حمام نشسته (Sitz baths) و نيز وان حمام كامل است. همچنين ميتوان از عصاره‌هاي موجود براي استحمام استفاده كرد.
اسطوخدوس (Lavander)
اسطوخدوس (لاواند) داراي اثرات تونيك و محرك عمومي روي سيستم عصبي است. استحمام با لاواند درمان مناسب براي Neurovegetative dystonia است. امروزه مشخص شده كه رايحه معطر اسانس گياهان لاواند، بادرنجبويه، رزماري فقط يك اثر مطبوع و آرايشي ندارد بلكه واجد ويژگيهاي درماني است كه نبايستي از نظر دور بماند. اثر درماني لاواند بعلت تحريك اعصاب بويايي است كه به مغز انتقال يافته عمدتاً مراكز اتونوم در مغز مياني را تحت تأثير قرار ميدهد.
استحمام با سيليس( Silica Baths )
سيليس داراي خواص محرك موضعي است و به نظر ميرسد يك اثر اختصاصي روي متابوليسم پوست، بافت سلولي زير جلدي و ليگمانها و تاندون‌ها براي مثال بعد از شكستگي‌هاي مچ پا داشته باشد. اما جزئيات آن به طور كامل شناخته نشده است. گياه دم اسب يا كاه جو دو سر مورد استفاده قرار گرفته است. موارد مصرف عبارتند از : بيماريهاي روماتيسمي و عصبي، اگزماي مزمن و درماتيت عصبي، همچنين اختلالات موضعي عروق محيطي، سرمازدگي و تورم بعد از ترومبوز.
استحمام با Hayseed و كيسه‌هاي Hayseed
(Flores graminis) Hayseed براي درمان روماتيسم مورد بررسي قرار گرفته و استحمام با آن عمدتاً براي درمان بيماريهاي روماتيسمي و متابوليك به كار رفته است. جوشانده 500 گرم از آن در 5-4 ليتر آب به استحمام كامل اضافه ميشود. عصاره‌هاي تام نيز بسيار مفيدند

بابونه براي درمان بي خوابي و رفع كابوسهاي شبانه

گياه بابونه گياهي معطر است كه داراي خواص دارويي ضد حساسيت مي‌باشد.
بابونه گياهي معطر و بادوام است كه به ارتفاع حدود 30 تا40 سانتي‌متر و گاهاً تا 60 سانتي‌متر رشد مي‌كند. ساقه آن به رنگ سبز مايل به سفيد، برگ‌هاي آن كوچك متناوب و داراي بريدگي‌هاي باريك و نامنظم و پوشيده از كرك است. گل‌هاي آن مجتمع در يك طبق است كه به طور منفرد در انتهاي ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر مي‌شود. در هر طبق گل‌هاي سفيد در اطراف و گل‌هاي زرد در قسمت وسط قرار دارند.
از آنجائي كه اين گياه از قرن‌ها پيش به دليل عطر فراوان در پارك‌ها، باغ‌ها و گذرگاه‌هاي اروپا كشت مي‌شده است، از آن به بابونه اروپايي نيز ياد مي‌شود.
يكي از تركيبات اصلي تشكيل دهنده بابونه روغني فرار و لطيف و آبي رنگ است كه از گل آن به دست مي‌آيد و مسبب عطر خاص گل بابونه است. مصرف جلدي اين روغن، تاثير بسزايي در ضدعفوني و برطرف كردن التهاب‌هاي پوستي دارد و ترميم آسيب‌هاي سطحي پوست را تسريع مي‌كند. همچنين ماساژ با روغن اين گياه مسكني موثر براي درد‌هاي سياتيك است.
گل بابونه تاثير آرام بخش شگرفي بر روي سيستم عصبي و همچنين دستگاه گوارش داشته و نقش قابل ملاحظه آن در درمان بي خوابي و رفع كابوس‌هاي شبانه شهرت دارد.
اثرضد التهاب، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضدعفوني كننده، ضدحساسيت، تاثيرات آرام بخش و تسكين دهنده درد و همچنين تقويت دستگاه هاضمه از مهمترين خواص بابونه است.
گفتني است، بابونه يك ماده ضدحساسيت طبيعي است و از اثرات ضدآلرژي بخور آن مي‌توان جهت تسكين آسم، آلرژي‌هاي تنفسي فصلي، زكام و سينوزيت سود برد.
بخور گل بابونه جهت بهبود آكنه و جوش‌هاي صورت نيز توصيه شده است.
بابونه مسكني فوق العاده براي سردرد، ميگرن، دندان درد و درد‌هاي عصبي است و به دليل خواص شناخته شده اين گياه دارويي، به صورت چاي كيسه‌اي نيز امروزه در بازار موجود است.

درمان تهوع با زنجبيل

زنجبيل” گياهي است با نام علمي Zingiber officinalis از خانواده Zingiber aceae (خانواده زنجبيل) كه از ريزوم (ريشه) آن استفاده مي شود. ريشه‌ها را از زمين خارج نموده و پس از پوست كندن به صورت تازه يا پودر استفاده مي كنند. تازه ي آن داراي مقدار زيادي رطوبت است كه در اثر گذشت زمان خشك مي شود.
در بيشتر بازارهاي جهان از جمله ايران، تكه‌هاي خشك ريزوم (كه تقريباً سفيد رنگ است) وجود دارد كه داراي بوي بسيار نافذي است. اين گياه در ايران وجود ندارد و از هندوستان يا نقاط ديگر وارد مي شود. زنجبيل به عنوان معطركننده و ادويه، يكي از پرمصرف ترين گياهان خوراكي و دارويي جهان است.
زنجبيل داراي خواص متعددي است اما يكي از خواص مهم آن ضد تهوع بودن است كه در بين گياهان جزء قوي‌ترين‌هاست.
مصرف زنجبيل در زمان تهوع ناشي از مسافرت و تهوع دوران بارداري بين افراد جهان بسيار شايع است.
بسياري از افراد بعد از سوار شدن به ماشين يا وسايل نقليه ديگر دچار تهوع مي شوند كه براي جلوگيري از اين حالت مي توانند نيم تا يك ساعت قبل از سوار شدن نيم تا يك گرم پودر زنجبيل را مصرف نمايند.
همچنين خانم‌هاي حامله مي توانند همين ميزان را اول صبح مصرف كنند تا تهوع ناشي از حاملگي، آن‌ها را ناراحت نكند. مصرف اين ميزان هر روزه، كاملاً بي ضرر و در حد مصرف خوراكي آن مي باشد.
براي خوردن آن مي توان پودر زنجبيل را به روي غذا ريخت يا در يك نوشيدني مثل چاي حل نمود و مصرف كرد. البته زنجبيل از مزه ي تند و تيزي برخوردار است و ممكن است بعضي قادر به خوردن مستقيم آن نباشند، به همين دليل مي توان پودر آن را در كپسول‌هاي خالي ژلاتيني كه در داروخانه‌ها موجود مي باشند پر نموده و مصرف كرد. كپسول‌هاي خالي در اندازه‌هاي 250 ميلي گرم (يك چهارم گرم) و 500 ميلي گرم (نيم‌گرمي) در داروخانه‌ها موجود بوده و جنس آن‌ها ژلاتيني و كاملاً خوراكي هستند.
البته كپسول‌هاي آماده ي زنجبيل هم در بيشتر داروخانه‌ها وجود دارند.

خواص دارويي سير

سير از سبزيهايي است كه تاريخي كهن دارد. انسان خواص درماني اين گياه را پنج قرن قبل از ميلاد مسيح شناخته بود. محل كشت سير، شرق است كه ميزان وسيعي كشت داده مي شود. در ماه فروردين هر يك از پياز هاي كوچك سير را در خاك كاملاً خشك به فاصله 15 تا 20 سانتي متر مي كارند و بين ماه هاي تير و مرداد، كه برگ ها پژمرده شود، جمع آوري مي شود.
اين گياه در نواحي مختلف ايران به خصوص در شمال كشور به طور گسترده پرورش مي يابد.
اهميت و خواص سير در احاديث اسلامي مورد توجه است، از اين رو رسول خدا(ص) فرمودند: سير بخوريد و خود را بآن معالجه كنيد زيرا در سيرشفا و بهبودي هفتاد مرض و بيماري است.
فوايد سير:
خواصي كه دانشمندان (طب قديم و جديد) براي سير بر شمرده اند عبارتند از:
سير اثر نيكويي در ضد عفوني كردن معده دارد، ولي نبايد آن را زياد مصرف كرد.
سير، رسوبات خون را حل مي كند. از اين رو مصرف سير به كساني كه درد مفاصل دارند، نقرس گرفته اند و يا به رماتيسم مبتلا شده اند توصيه مي شود. سير ادرار را زياد مي كند و فشار خون را پايين مي آورد.
سير، بهترين درمان براي فراموشي و نسيان است، خوردن سير كدورت ذهن را از بين مي برد.
سير، بهترين تقويت كننده پياز مغز است و روي مغز تأثير نيكو دارد. خوردن سير عضلات قلب را به نشاط مي آورد و به وسيله اين گردش خون منظم مي شود. مصرف سير مجاري تنفس وخون را پاك مي كند و به اين وسيله از تنگي نفس مي كاهد.
سير برخي از انواع سل ريوي را معالجه مي كند به خصوص وقتي كه با شير ممزوج باشد. سير، براي معالجه اسهال و برونشيت و سردرد و زكام مزمن و ضعف حافظه و سرگيجه سودمند است.
سير در برابر امراض بسياري مانند تب، مقاوم است. سير، پوست بدن را خوشرنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونت ها پاك مي كند ( به خصوص در اطفال) و با اين خاصيت انسان را در مقابل بيماري تيفوئيد و ديفتري محافظت مي كند.
سير، سنگ كليه را از بين مي برد و كرم هاي نازك شكم اطفال را نابود مي كند.
سير، فلج و رعشه را معالجه مي كند و در مورد مالاريا و بي خوابي خيلي مفيد است.
براي درمان ميخچه و زگيل بايد سير را نرم و به صورت مرهم روي ميخچه و زگيل بگذاريد، تا همانطور بماند و هر چند آن را تكرار كنيد تا به طور كلي ميخچه و زگيل از بين مي رود.
وقتي حشر ه اي شما را گزيد، فوري محل نيش زدگي را با سير بماليد تا سوزش و درد آن تسكين پيدا كند.
اگر يك بسته سير را در انبار غلات آويزان كنيد و يا روي آن پخش كنيد، باعث فرار موش ها خواهد شد.
از ديگر خواص سير مي توان به تقويت دستگاه دفاعي بدن و داشتن خاصيت ضد سرطاني و ضد سرماخوردگي اشاره كرد.
مصرف سير براي بيماران مبتلا به مرض قند (ديابت) اثر شفا بخش داشته و قند خون را مي كاهد.
سير، اثر سمي نيكوتيني كه از دود سيگار حاصل مي شود را برطرف مي كند. زيرا چنانچه معتادان به سيگار به علت نيكوتين دچار ناراحتي هاي هاضمه و قلب شده باشند، با مصرف سير احساس بهبودي مي كنند.
خوردن سير براي درمان رعشه اندام ها و فلج مفيد است.
مداومت در مصرف سير به تدريج باعث ريختن موي سفيد و روييدن موي سياه مي شود. سير پخته را چنانچه بر موي و پوست بمالند كشنده شپش است.
اگر سير پخته را با شير مخلوط كرده و از آن مرهم تهيه كنند و در محل آبسه (دمل) قرار دهند براي گشودن هر نوع آبسه و حتي آبسه دندان مفيد است. اگر اين فرآورده را در محل دردهاي مفاصل و قولنج بمالند، درد و ناراحتي را تسكين خواهد داد.
اگر مخلوط سير با سركه را بر پوست بمالند ورم اعضا را برطرف مي كند.
سير خرد شده حاوي اسانس گوگردي، بوي تندي دارد كه براي دستگاه گوارش خاصيت آنتي بيوتيكي (ضد ميكروبي) دارد، اسانس فرار آن در تمام بدن پراكنده مي شود و از راه ريه و پوست دفع مي شود.
سير، يك محرك پوستي است و به عنوان خلط آورده در التهاب مخاط برونش ها مصرف مي شود.
سير، يك داروي ضد كرم ضعيف است و براي درمان بيماري تصلب شرايين به كار مي رود.
به خاطر بوي نامطبوع سير بهتر است به طور كامل آن را خرد و در شير حل كنيد. اين عمل براي درمان افزايش فشار خون، تصلب شرايين، ناراحتي هاي گوارشي (اسهال ـ اتساعروده) و التهاب مخاط برونش ها خورده شود. مصرف زياد دارو و يا آلودگي محيط، سبب تجمع سموم شيميايي در كبد مي شود. مصرف روزانه سير تازه، از كبد در برابر اين سموم محافظت مي كند.
بنا بر تحقيقات دانشمندي به نام (Rey ) زياده روي در مصرف سير، موجب سردرد و ضعف بينايي مي شود. براي جلوگيري از اين مضرات چند راه پيشنهاد شده است:
الف) پختن سير در آب و اضافه كردن كمي نمك يا كره يا روغن بادام به آن.
ب) استعمال گيشنيز به همراه مصرف سير يا بعد از مصرف سير.
چنانچه در مصرف سير، مراعات سن، مزاج و فصل نشود، مخصوصاً به حالت خام در مصرف آن زياده روي شود، براي دستگاه تنفس و بيماري بواسير مضر است.
تذكر: بهترين راه براي برطرف كردن بوي سير خوردن سبزي و كاهو است، زيرا كلروفيل موجود در اين سبزي ها سير را دفع مي كند

خواص دارويي شلغم

شلغم نه تنها از نظر داشتن ويتامين و خواص معدني اش ارزنده است، بلكه از حيث ساير ويژگي هاي غير غذايي هم سرآمد بوده و در زمره سبزي هاي مهم شمرده مي شود. علاوه برپيازسبزي هاي ليفي (گياهان سبز) نيز عوامل عمده پيشگيري از سرطان به شمار مي آيند. زيرا آنها همانند كلم پيچ و ساير گياهان چليپايي طبق تحقيقات آزمايشگاهي از مواد برخوردارند كه رشد سرطان را در جانوران متوقف مي سازند. همچنين شلغم روغني (منداب) كه شلغمي بزرگ و زرد رنگ است، داراي مواد ضد سرطاني است.
نكات مفيد:
شلغم يكي از بقولات بسيار قوي و مغذي است كه به سبب دارا بودن ده درصد مواد قندي و سرشار بودن از املاح مفيدي مانند كلسيم و منيزيم جزو مواد غذايي بسيار با ارزش به حساب مي آيد.
شلغم يكي از پاك كننده ها و سازنده هاي خون بوده و چنان كه گفته شد، املاح كلسيم و منيزيم موجود در آن موجب جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي خطرناكي مانند سرطان مي شود.
هم چنين شورة محتوي در آن باعث تصفيه خون و دفاع بدن در برابر بيماري هاي عفوني است.
پتاسيم موجود در شلغم، چربي را خنثي مي كند و آرسنيك آن در تشكيل گويچه هاي سفيد و قرمز خون دخالت مستقيم دارد. از طرف ديگر فسفر موجود در شلغم، موجب تقويت ياخته هاي عصبي مي شود.
بايد دانست كه لازم است از برگ شلغم خواه به صورت پخته يا خام در سوپ يا سالاد و يا خوارك هاي ديگر استفاده شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زيادي كلسيم وجود دارد بلكه علاوه بر آن، اين گياه حاوي مقادير زيادي آهن و مس نيز هست كه سبب ازدياد خون و به ويژه هموگلوبين مي شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تيره تر باشد، يد بيشتري در آن هست. همچنين وجود ويتامين آ، ب و ث در برگ و ريشه آن، به خوبي نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبي و به خصوص در تعادل تغذيه آن مؤثر است.
دكتر برتوله ثابت كرده است كه عصاره شلغم، حل و دفع سنگ هاي كليوي را به علت خاصيت حل كنندگي كه بر روي اسيد اوريك دارد، تسهيل مي كند.
شلغم اثر مفيد و مؤثري در درمان بيماري هاي دستگاه تنفسي دارد. براي اين منظور از آش و سوپ آن استفاده مي شود. همين طور مي توان عصاره آن را به دست آورد. براي اين كار شلغم را با شكر سرخ به وزن مساوي در كمي آب مي ريزند و به ملايمت حرارت مي دهند. طريقه ديگر آن است كه وسط شلغم بزرگي را خالي كرده و سكر سرخ را درون آن مي ريزيد و پر مي كنند و مي پزند. شكل سوم نيز آن است كه شلغم را به حلقه هاي گرد بريده و پياز را نيز به همين شكل در مي آورند سپس طبقات شلغم و پياز را در ظرف گردي بر روي حرارت مي گذارند و هنگامي كه گرم مي شود به تدريج شربت آن جدا مي شود. اين شربت براي درمان سرماخوردگي و گلودرد بسيار نافع است و از آن مي توان به عنوان غرغره نيز استفاده كرد كه در موارد گلودرد به كار برده مي شود.
دردمل، كورك و هر نوع كانون التهابي و تورمي يا چركي از ضماد شلغم پخته استفاده شده و بر روي موضع مي گذارند.
ترب سياه هم كليه خواص شلغم را دارا بوده و حتي در برخي مواقع غني تر هم هست. بهتر آن است كه ترب سياه و شلغم خام را رنده كرده و به شكل خام ميل كنند تا از خواص آنها به طور كامل بهره گيرند
مي توان از اين دو با سبزي هاي ديگر نيز به صورت سالاد استفاده كرد.
شلغم ويتامينهاي (آ) و (ب) و (ث) و عناصري مانند فسفر، كلسيم، گوگرد، منيزيم و يد دارد.
شلغم حاوي نشاسته و پروتئين و سلولز است و به اين سبب نيروزا مي باشد.
شلغم براي بيماران مبتلا به بيماري قند مفيد است و از خام آن مي توان به عنوان انسولين گياهي استفاده كرد. شلغم خاصيت ميكروب كشي و ضد ويروسي دارد. سرفه هاي خشك را درمان مي كند، خلط آور است، در پيشگيري و درمان سرماخوردگي بسيار مفيد است، مقاومت بدن را افزايش مي دهد.
در فصل زمستان شلغم بخوريد ، تا در همه سال در برابر بيماريها بيمه شويد.

خواص دارويي فندق

فندق درختچه اي است به ارتفاع تقرباً 2 متر كه برگ هاي آن پهن و نوك تيز است. فندق داراي پوششي سبز رنگ بوده كه پس از خشك شدن تدريجاً از آن جدا مي گردد.مغز فندق در حدود 60 درصد روغن دارد كه به رنگ رزد روشن بوده و داراي طعم ملايم و بوي مطبوعي مي باشد.
از روغن فندق در تغذيه، عطر سازي و نقاشي استفاده مي شود. مغز فندق مقدار زيادي فسفر دارد.
فندق داراي خواص زيادي است و داراي پروتئين، مواد چرب، كلسيم، فسفر و پتاسيم مي باشد. فندق گرم و خشك است و براي بيماري قند مفيد است.
اين دانه روغني براي تقويت بدن، روده و معده، سرفه، درد سينه و كبد مفيد است. سموم را از بدن خارج كرده و براي ريزش مو و سوزش مجاري ادرار مفيد مي باشد ولي فشار خون را بالا مي برد.
اگر شما فعاليت فكري زيادي داريد بهتر است فندق بخوريد چون به دليل فسفر زياد مغز شما را تقويت مي كند. ولي به خاطر داشته باشيد افراط در خوردن اين دانه روغني باعث نفخ و گاز شكم و استفراغ مي شود. اگر سرد مزاج هستيد بهتر است فندق را با آب و عسل بخوريد و اگر گرم مزاجيد با سكنجبين ميل كنيد.

طب گياهي ، كهن ترين شيوه درمان

طب گياهي قديمي ترين شكل درمان است كه از سوي بشر شناخته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار مي گرفته است. استفاده از اين روش درماني در تمامي تمدن ها سابقه دارد و يك جز مهم در پيشرفت علم پزشكي رايج به شمار مي رود.
گرايش مجدد مردم به داروهاي گياهي و توليد روزافزون اين فرآورده ها از سوي شركتهاي معتبر داروسازي جهان بهانه اي است براي توجه بيشتر به درمان هاي گياهي.
استفاده از گياهان به عنوان دارو براي پيشگيري و درمان بيماري ها از روزگاران كهن مورد توجه متخصصان طب سنتي قرار داشته و تا ابتداي قرن شانزدهم معتبرترين روش براي درمان بيماري ها به شمار مي رفته است.
ابوعلي سينا از نخستين دانشمنداني است كه در كتاب قانون به شرح و بررسي علمي خواص درماني گياهان پرداخته است.
قانون ابن سينا همراه با كتاب الحاوي كه از سوي رازي به رشته تحرير درآمد، منابع ارزشمند طب گياهي بوده و قرنها به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربي بوده اند. قرن شانزدهم با آغاز نگرش هاي نوين در علم پزشكي همراه بود.
در نتيجه ظهور اين ديدگاه هاي جديد درمان ، كم كم روشهاي درمان بيماري ها با گياهان كنار گذارده شد و استفاده از داروهاي شيميايي جانشين گياه درماني شد؛ اما داروهاي تازه هم مشكلات خاص خود را داشت.
عوارض جانبي بسيار زياد داروهاي شيميايي و گراني آنها موجب گرايش مجدد مردم به طب گياهي شد. در قرن اخير پيشرفت عمده اي در بهره گيري از گياهان دارويي حاصل شده است و آزمايشگاه هاي مجهز در سراسر جهان براي بررسي اثرات اين داروها به كار و فعاليت مشغولند.
طب سنتي در عصر تجدد
شايد براي بسياري از مردم قابل تصور نباشد كه وجود انواع داروهاي شيميايي در بسته بندي هاي رنگارنگ حاصل تحقيق بر روي اجزاي موثر گياهان دارويي است. بد نيست بدانيد حدود 25 درصد از داروهاي تجويز شده از سوي پزشكان در ايالات متحده حداقل شامل يك جزو مشتق از گياهان هستند.
بعضي از اين داروها از عصاره گياهان تهيه شده و گروهي ديگر از تركيبات شيميايي با منشائ گياهي ساخته مي شوند. آمار استفاده از داروهاي گياهي در سالهاي اخير قابل توجه است.
سازمان بهداشت جهاني تخمين مي زند كه در حال حاضر 80درصد جمعيت جهان يعني حدود 4 ميليارد نفر از طب گياهي در درمان بيماري ها استفاده مي كنند.
WHO خاطرنشان مي سازد كه از حدود 119داروي گياهي حدود 74مورد آن دقيقا همانند كاربرد آنها در طب سنتي مورد استفاده پزشكان قرار مي گيرد.
همين موضوع موجب شده است كه هم اكنون تحقيقات گسترده اي از سوي شركتهاي داروسازي روي خواص درماني گياهان مناطق مختلف جهان انجام گيرد.
هم اكنون مواد مشتق از گياهان نقش عمده اي در صنعت داروسازي دارند. چنين داروهايي براي درمان بيماري قلبي ، فشار خون بالا، انواع دردهاي مزمن ، آسم و ديگر بيماري ها به كار مي رود.
به عنوان مثال افدرا گياهي است كه در طب سنتي چيني بيش از 2هزار سال براي درمان بيماري هاي تنفسي مورد استفاده بوده است.
وافدرئين كه جزو فعال اين داروي گياهي است. سابقا در تهيه داروهايي براي تسكين آسم به كار مي رفت. مثال ديگر گياه (Foxglove گل انگشتانه) است.
خواص درماني آن از سال 1775شناخته شده و در طب گياهي استفاده فراواني دارد. در طب رايج پودر برگ اين گياه به عنوان داروي قلبي براي ميليون ها بيمار تجويز مي شود.
داروخانه طبيعت
تنوع گياهان دارويي در طبيعت به حدي است كه دسته بندي علمي آنها را به كاري مهم و در عين حال دشوار بدل مي كند. يكي از روشهاي طبقه بندي گياهان دارويي براساس خواص آنهاست كه به طور اختصار به آن اشاره مي كنيم.
1-گياهان مقوي:
اين گياهان در شرايط خاصي براي تقويت بيمار تجويز مي شود كه عمدتا مي توان به دوران نقاهت پس از بيماري حاد اشاره كرد.
برخي از اين گياهان حاوي انواع ويتامين ها، مواد معدني و تركيبات قندي هستند كه در تامين انرژي مورد نياز بدن متعاقب بيماري و برقراري تعادل در عملكرد اندامها نقش عمده اي دارند.
2-گياهان مدر:
مقدار آب موجود در بافتها تحت تاثير عوامل گوناگون دچار تغيير مي شود. مثال واضح در اين زمينه اختلال عملكرد قلب ، ريه و كليه ها است. علاوه بر اين مواردي مثل عادت ماهيانه در خانم ها، تجمع مايعات و ادم را به همراه دارد.
يكي از موثرترين راههاي تعديل آب موجود در فضاي بين سلولي و بافتهاي مختلف بدن استفاده از گياهان مدر است كه موجب تسكين عوارض ناشي از اين بيماري ها مي شود.
3-گياهان مسهل و ملين:
اين گروه از گياهان براي رفع يبوست و تسهيل دفع سموم به كار گرفته مي شوند. گياهان مسهل از طريق مختلف موجب برطرف شدن يبوست مي شوند.
برخي از اين گياهان نظير ريشه ريوند از طرق افزايش ترشح صفرا و تحريك حركات دودي روده اين كار را انجام مي دهند و بعضي ديگر مثل ريشه شيرين بيان و روغن زيتون با تحريك جدار روده موجب برطرف شدن يبوست مي شوند.
درباره ساير گروههاي گياهان دارويي بايد به آرام بخش ها، گياهان عرق آور جهت سرماخوردگي و تبها و گياهان مهوع و قي آور براي تخليه سريع محتويات معده اشاره كرد كه همگي با مشورت و تحت نظر پزشك تجويز و استفاده مي شوند.
داروي طبيعي هم گاهي مضر است
نكته مهمي كه بايد بر آن تاكيد شود تصوري است كه به اشتباه بين گروهي از مردم رايج است. بسياري از بيماران ، طبيعي بودن دارو را دليلي براي بي ضرر بودن آن مي دانند.
مطابق اين تفكر تمامي داروهاي گياهي و فرآورده هاي حاصل از گياهان دارويي بي ضرر و فاقد عوارض جانبي هستند.
متخصصان داروسازي يادآوري مي كنند كه مصرف داروهاي گياهي همراه با ساير داروهاي مورد استفاده بيمار مي تواند عكس العمل و عوارض جانبي خطرناكي را به همراه داشته باشد.
بنابراين توصيه مي شود همواره و قبل از استفاده از داروهاي گياهي با پزشك خود در اين باره مشورت كنيد. بعضي از داروهاي گياهي موجب تداخل در قدرت جذب موادغذايي موردنياز بدن مي شوند، در حالي كه انواع ديگري از داروهاي مذكور موجب افزايش يا كاهش تاثير يك داروي خاص مي شوند.
در اين زمينه مي توان به داروي تئوفيلين اشاره كرد كه براي درمان آسم استفاده مي شود. اين دارو حاوي گزانتين است كه در چاي ، قهوه و شكلات نيز يافت مي شود. مصرف اين موادغذايي به مقدار زياد همراه با تئوفيلين ممكن است موجب ايجاد مسموميت دارويي شود.
بعضي از ويتامين ها و موادمعدني هم اثر داروها را تحت تاثير قرار مي دهند؛ مثلا مقدار زياد كلم بروكلي ، اسفناج و ديگر سبزيجات حاوي ويتامين K، كاهش اثر داروهاي ضدانعقادي مثل هپارين و وارفارين را به دنبال دارد. اين نكات هنگام مصرف داروها بايد بدقت موردتوجه قرار گيرد.
در اين خصوص سالمندان و بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن كه معمولا دو يا چند دارو را به طور دايم استفاده مي كنند و مبتلايان به ديابت ، فشارخون بالا، افسردگي و بيماران قلبي از جمله بيماراني هستند كه بايد درباره استفاده از داروهاي گياهي حتما با پزشك خود مشورت كنند.
باز هم تاكيد مي كنيم كه طبيعي بودن به معناي بي ضرر بودن نيست و مقدار داروهاي گياهي يا جوشانده ها و تركيباتي كه از گياهان دارويي تهيه مي شود، حتما بايد به طور دقيق و تحت نظر پزشك تعيين و مصرف شود.

نكاتي در باره چاي سبز

قدمت استفاده از چاي به بيش از 500000 سال قبل ميرسد. شواهد گياهشناسي نشان مي‌دهند كه هند، چين، برمه و تايلند خاستگاه چاي مي‌باشند. به نظر ميرسد كلمه انگليسي Tea از كلمه مالاكائي ”teh” يا كلمه چيني ”t’e” گرفته شده باشد. اصطلاح چيني ”Ch’a” منشاء نامگذاري چاي در ساير زبانها مي‌باشد. هلندي‌ها و پرتغالي‌ها كه اولين وارد كننده‌هاي اصلي چاي بودند احتمالاً اين نام‌ها را به كشورهاي اروپايي و خاورميانه معرفي نمودند.
چاي داراي بهترين كيفيت از جوانه‌هاي تازه شامل دو يا سه برگ اول بعلاوه شكوفه‌هاي در حال رشد بدست مي‌آيد چاي با كيفيت پائين كه در تهيه چاي فوري و brick tea به كار مي‌رود از برگ‌هاي پائين ساقه حاصل مي‌شود.
3 نوع اصلي چاي شناخته شده است:
1- چاي سياه، بيشترين نوع تجاري چاي بوده كه به فاصله كوتاهي پس از چيده شدن، در طي مراحل خشك شدن و نگهداري دچار اكسيداسيون آنزيمي (تخمير) مي‌شود.
موادي بنام كاتشين (Catechin) و پلي فنولهاي موجود در برگ‌هاي چاي تبديل به تركيبات قهوه‌اي يا قرمزي بنام تئوفلاوين و تئوروبيجين مي‌شوند كه موجب مي‌شوند چاي دم كرده به رنگ سياه درآيد.
2- چاي الانگ (Olang) كه به رنگ قرمز يا زرد است و با تخمير نسبي بدست مي‌آيد.
3- چاي سبز كه دچار تخمير نمي‌شود و بلافاصله بعد از چيدن از اكسيداسيون كاتشين محافظت مي‌شود كه اكثر فوائد درماني چاي را به آن نسبت مي‌دهند.
از چاي سبز در طب سنتي هند به عنوان نشاط‌آور ضعيف، محرك مدر و قابض و در طب سنتي چين بعنوان قابض، تقويت كننده قلب، محرك سيستم عصبي مركزي و مدر استفاده شده است. ساير كاربردهاي سنتي آن در درمان نفخ، تنظيم درجه حرارت بدن، تسريع هضم و بهبود روندهاي تفكر بوده است.
نتايج مطالعات باليني
*بيماريهاي قلبي- عروقي: بين محتوي فلاونوئيد رژيم غذايي و كاهش خطر بيماري قلبي ارتباط مثبت قوي وجود دارد. موادي مانند چاي، پياز و سيب حاوي فلاونوئيد هستند. همچنين مصرف كنندگان چاي سياه فشار خون سيستولي كمتري دارند.
*اختلال عملكرد مغزي : خاصيت ضد اكسيداسيون پلي فنولهاي چاي سبز ممكن است در اختلالات مغزي يك اثر محافظتي داشته باشد.
*اختلالات چربي: چاي معمولاً موجب كاهش چربيهاي خون مي‌شود اما در همه مطالعات نتايج يكساني حاصل نشده است.
*اختلالات كليوي: پلي فنولهاي موجود در چاي سبز عملكرد كليه را در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه بهبود مي‌بخشند.
*سرطان: در ژاپن خوردن حداقل 10 فنجان چاي در روز با كاهش خطر سرطان معده همراه بوده است. همچنين مطالعات مختلفي در ارتباط با تأثير مثبت چاي در پيشگيري از سرطان لوزالمعده، روده بزرگ، ريه و رحم انجام شده است.
*پوسيدگي دندان: عصاره برگ چاي سبز داراي اثرات ضد ميكروبي است و از ايجاد پلاك و پوسيدگي دندان جلوگيري مي‌كند.
* كاهش وزن: پلي فنولهاي چاي سبز فعاليت آميلاز بزاق(آنزيم تجزيه كننده قندها) را مهار مي‌كند. جالب است بدانيد كه چاي بدون داشتن عوارض خطرناك داروهاي كاهنده وزن ميتواند موجب كاهش وزن، اندازه دور كمر و تري گليسريد خون مبتلايان به چاقي شود.
موارد منع مصرف:
اعتقاد بر آنست كه قبل و بعد از دريافت فرآورده‌هاي آهن و در شيرخواران نبايد از چاي سبز يا تركيبات پلي فنول آن استفاده نمود. شواهد موجود حاكي از آنست كه مقادير بيش از 250 ميلي ليتر در روز با سوخت و ساز آهن تداخل نموده و موجب كم خوني مي‌شود. شواهدي مبني بر منع مصرف در حاملگي وجود ندارد با اينحال بايد با پزشك مشورت نمود. مصرف چاي سبز در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
تداخلات دارويي:
افزايش اثر متي سيلين و بنزيل پني سيلين، تشديد اثر آسپيرين و ساير داروهاي
ضد انعقاد مانند وارفارين (ويتامين K موجود در چاي سبز ميتواند بر ضد اثرات وارفارين عمل نمايد).
عوارض:
مصرف بيش از حد كافئين كه در چاي سبز و بعضي از عصاره هاي آن وجود دارد در بعضي از افراد باعث علائمي مانند عصبانيت، بيخوابي و بيقراري مي‌شود.
توجهات ويژه:
چاي داراي مقادير كم سديم و مقدار زيادي پتاسيم است و از آنجا كه بيماران مبتلا به بيماري كليوي مرحله پاياني بايستي مصرف پتاسيم خود را محدود نمايند، بايستي به اين مسئله توجه نمايند. علاوه بر اين انواع چاي ممكن است موجب تحريك بروز آسم در افراد حساس شوند

خواص دارويي كيوي و مضرات آن

كيوي سرشار از ويتامينC مي باشد. مقدار پتاسيم آن از نظر وزني تا حدي كمتر از موز است. همچنين داراي ويتامين A‘E‘كلسيم‘آهن و اسيد فوليك مي باشد. يك عدد كيوي متوسط ?? كالري انرژي دارد.
كيوي داراي مقادير زيادي آنزيم حل كننده پتاسيم به نام پاپايين است كه از نظر تجاري براي نرم كردن گوشت مفيد است اما احتمال دارد براي برخي افراد آلرژي زا باشد. بويژه افرادي كه به آناناس حساسيت دارند مستعد حساسيت به اين ميوه نيز هستند. اين آنزيم با پختن ميوه به سرعت از بين مي رود.
به اين ترتيب استفاده از كيوي خام در دسرهاي حاوي شير يا هر فراورده لبني ديگر نامناسب است زيرا اين آنزيم در عرض چند دقيقه در حاليكه بوي بسيار بدي توليد مي كند شروع به حل كردن پروتئين شير مي نمايد.
متأسفانه آنزيمهاي كيوي در معده به وسيله اسيد معده از بين مي رود. اما اسيد معده بعد از خوردن غذاهاي گوشتي و لبني زياد‘ مقداري خنثي مي شود و آنزيمهاي كيوي مي توانند مدت كوتاهي فعاليت كنند و اين زمان كافي است تا مواد پروتئيني در اثر اين آنزيمها به قطعات كوچكتري تجزيه شوند و اين امر عمل هضم غذاهاي سنگين را در معده و روده آسانتر مي كند.
كيوي مانند قرص آسپرين موجب رقيق شدن خون شده از ايجاد پلاك در خون جلوگيري مي كند. اين ميوه به دليل خاصيت كاهندگي كه بر سطح تري گليسيريد دارد ” از غلظت خون مي كاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سكته ها جلوگيري مي كند.
جالب است بدانيد كه ويتامين C در كاهش علائم بيماري آسم بسيار موثر است و مطالعات نشان داده كودكاني كه در هفته ?تا? عدد از اين ميوه مصرف مي كنند داراي علائم تنفسي كمتري نسبت به كودكاني هستند كه در هفته فقط ? عدد ميل مي كنند.
كيوي سيستم حفاظتي بدن را تقويت مي كند و از بروز سرطان جلوگيري مي نمايد.
كيوي با داشتن ويتامينC و اسيد قهوه ” دو ماده اتساسي ضد سرطان در اختيار مي گذارد.
كيوي پادزهر سيگار
سيگاري ها به ويتامين C بيشتري نياز دارندو زيرا مواد سمي مخصوصاً راديكالهلي آزاد موجود در دود سيگار ويتامينها را از بين مي برد. بنابراين سيگاريها بايد حدود ??% بيشتر ويتامين C مصرف كنند. اين مقدار با خوردن ? عدد كيوي كسب مي شود.
كيوي بمبي عليه استرس:
استرس و كمبود خواب روي بدن انسان اثر مي گذارد. هركس مي خواهد به اين وضع دچار نشود بايد در روز ? عدد كيوي بخورد. ? عدد كيوي را در طول روز تقسيم كنيد. مثلاً صبح‘ ظهر‘ بعدازظهرو عصر. چون بدن انسان نمي تواند ويتامين C را ذخيره كند.
? دليل براي كيوي خوردن وجود دارد:
?- ? گرم فيبـر دارد كه كلستـرول را كاهش داده از سرطان جلوگيـري مي كند و به كنترل انسولين كمك مي نمايد.
?- در مقايسه با يك عدد پرتقال هم اندازه خود ” ويتامين C بيشتري دارد.
?- حاوي مقادير قابل توجهي آنتي اكسيدان محلول در چربي است( ويتامينAوE ) كه براي مبارزه با راديكالهاي آزاد مفيد مي باشد.
?- حاوي فيتوناتريفت هايي از جمله كاروتنوئيد و فلاوونوئيد است كه تحقيقات نشان داده كه DNA را از آسيبهاي مربوط به اكسيژن محافظت مي كند.
?- حدود ??% از پتاسيم پيشنهادي روزانه را داراست ( حدود ??? ميلي گرم ) .
?- حاوي مقادير زيادي فولات است كه بدن را در مقابل بيماريهاي قلبي ” سرطان و غيره محافظت مي كند و براي شكل گيري هموگلوبين حامل اكسيژن ضروري است.
مضرات:
كيوي داراي مقدار زيادي اگزالات است كه موجب تشكيل سنگ در كليه و كيسه صفرا مي شود. به همين دليل بار يافراد مستعد سنگ كليه و سنگ صفرا مضر است.
بهترين روش نگهداري:
هنگام خريد اين ميوه آن را در ميان انگشتان خود قرار دهيد و در صورتي كه بر اثر فشار جزئي ” نرمي زير دستان خود احساس كرديد از خريد آن صرفنظر كنيد. اين ميوه را مي توانيد در دماي اتاق نگهداري كرده و به مدت چند روز ذخيره كنيد.
هرگز اين ميوه را كنار سيب ” گلابي و سيب زميني قرار ندهيد زيرا از اين ميوه ها گازي متصاعد مي شود كه موجب رسيدن بيش از حد اين ميوه مي شود.اما اگر نارس باشد مي توان ان را در كنار ميوه هاي ذكر شده قرار داد تا فرايند رسيدن تسريع شود.هرگز به اندازه ميوه توجه نكنيد و تصور نكنيد ميوه بزرگتر ارزش تغذيه اي بيشتري دارد.
طرز تهيه دسر با كيوي:
مواد لازم:
كيوي ? عدد
سيب ? عدد
نعناع تازه به ميزان دلخواه
يخ به ميزان لازم
كيوي و سيب را خرد كرده و در مخلوط كن به صورت پوره درآوريد. سپس آن را در ظرف يا ليوان مورد نظر ريخته به ان يخ اضافه كرده و با نعناي تازه و تكه هاي سيب و كيوي تزيين و سرو كنيد.

خواص درماني يك ساقه ترش و ملس‌

نويسنده:فاخره بهبهاني
ريواس يك گياه علفي است كه داراي ساقه‌هاي لطيف، آبدار و طعم ترش است كه بيشتر براي تهيه كمپوت و مربا از آن استفاده مي‌شود. ريواس غني از فيبر، پروتئين، كربوهيدرات، قند، ويتامين A، B، C و موادمعدني سديم، پتاسيم و كلسيم است. بهترين ريواس را ريواس ايراني سفيد و عده‌اي ريواس چيني و قرمز مايل به جگري مي‌دانند. كمپوت و مرباي ريواس، خنك، ملين و كرم‌كش است. يك ليوان شربت ريواس، 385 كيلوكالري انرژي دارد.
ريواس ملين و مسهل است و به عنوان داروي ضد يبوست عصاره آن را خصوصا براي كودكان مصرف مي‌كنند. همچنين به دليل خاصيت مدر بودن به مبتلايان به سنگ كليه و مثانه آن را توصيه مي‌نماييم.
يكي از مهم‌ترين خواص برگ‌هاي ريواس آن است كه لوزالمعده را وادار به ترشح انسولين كرده و قندخون را كاهش مي‌دهد لذا، براي مبتلايان به قندخون سودمند است.
كمپوت ريواس به هر معده‌اي مي‌سازد و حتي بچه‌ها هم مي‌توانند آن را هضم كنند. باعث تقويت معده، روده و كبد شده و تنظيم‌كننده ترشحات و حركات معده است. ضمنا نفخ شكم را برطرف نموده و رطوبت زيادي معده را رفع مي‌كند همچنين براي تصفيه خون نيز مفيد است.
جهت خفقان، سردرد، يرقان و درد كليه و رحم موثر است.
نوشيدن شربت ريواس براي درمان كم‌خوني و بي‌اشتهايي به دليل وجود مقداري آهن مناسب بوده و تقويت‌كننده خوبي است. حتي براي تقويت و ضعف بيماران مناسب است.
چند توصيه
ريواس 1 تا 2 روز نگهداري مي‌شود و براي نگهداري طولاني‌تر آنها را منجمد مي‌كنند.
ريواس داراي مقدار زيادي پتاسيم اگزالات است و نبايد در ظروف مسي پخته شود.
ريواس را بهتر است تازه مصرف كنيد چراكه پس از گذشت يك سال بتدريج اثر دارويي آن كم مي‌شود.
زياده‌روي در خوردن آن اعصاب را ضعيف مي‌كند و در سرد مزاجان باعث قولنج مي‌شود.
بعضي از پزشكان معتقدند كه چون در ريواس مقدار زيادي اگزالات وجود دارد از اين جهت اين دارو را نبايد مبتلايان به سنگ كليه اگزالاتي مصرف نمايند.
خوردن ريواس براي اطفال و اشخاصي كه بنيه ضعيفي دارند زيان دارد همچنين مبتلايان به درد سينه و سرفه بايد از خوردن آن پرهيز كنند. آنهايي كه غذا را ترش مي‌كنند و مبتلا به سوءهضم هستند همچنين در افرادي كه بواسير دارند به علت اين كه احتقان خون مي‌آورد، بايد از خوردن آن پرهيز كنند.
ريواس در زنان آبستن و شيرده بايد تحت نظر پزشك و بااحتياط مصرف شود.
برخي افراد ممكن است نسبت به برگ‌هاي ريواس حساسيت داشته باشند و مسموم شوند، علتش هم وجود پتاسيم اگزالات زياد در آن است. البته سطح اگزالات در ساقه‌هاي اين گياه پايين‌تر از برگ‌هاي آن است و مشكلي از لحاظ سمي بودن ايجاد نمي‌كند.

درمان انواع بيماريهاي جنسي با گياهان دارويي

روش هاي درمان
الف:در درمان انواع ناتواني هاي جنسي (كندي و سستي نعوظ و……) عسل و زنجبيل موثر واقع ميشود. مصرف زنجبيل براي هر وعده 5 گرم (يك قاشق چايخوري) است كه بايد با يك استكان عسل مخلوط گردد و روزي سه قاشق مربا خوري مصرف شود.
ب: قرنفل. عود. فلفل. از هر كدام 10 گرم نرم ساييده و با 250 گرم عسل و يك گرم زعفران مخلوط كنيد و روزي سه قاشق مربا خوري ميل نماييد. براي دير انزال شدن و سستي كمر نافع است.
ج:زعفران 1گرم . زيره 10 گرم. مغز گردو يا بادام 100 گرم . همه را خوب بكوبيد و با 250 گرم عسل مخلوط نماييد و روزي دو قاشق غذاخوري بعد از صبحانه و شام ميل نماييد. براي رفع ناتواني جنسي و افزايش تمايل و قدرت جنسي بسيار مفيد است.
د:قدامه شيرازي 15 گرم . تخم شاهي و پياز هر كدام 50 گرم .همه را كوبيده با 250 گرم عسل مخلوط نموده و روزانه سه قاشق مربا خوري ميل نماييد. زياد كننده شهوت است.
ه: كساني كه مبتلا به ضعف قدرت تناسلي . سرعت انزال و يا عدم نعوظ هستند اگر به مقدار 2 جو موميايي را در 40 گرم عسل حل كرده و ميل نمايند و سه روز ادامه دهند به حد اعلا از اين بابت تقويت خواهند شد.
موميايي دارويي است كمياب و ذيقيمت و در مداوا سريع الاثر . بهترين نوع موميايي آن است كه از كوههاي استان فارس به دست ميايد هم خوراكي است و هم به صورت ضماد به كار ميرود.
افراد مسن كه به ضعف قوه باه مبتلا هستند . روغن زيتون عتيق را با عسل از هر كدام 75 گرم مخلوط نموده . سه روز روزي سه قاشق مربا خوري بخورند يا يك قاشق چاي خوري پودر تخم شاهي را با يك استكان عسل روزي سه بار هر با يك قاشق مربا خوري ميل نمايند.
درمان خستگي جنسي
خوردن يك ليوان آب ليمو با عسل پس از هر آميزش جنسي براي زن و مرد بسيار موثر واقع ميشود و مقداري از انرژي از دست رفته را جبران ميكند.
تقويت اسپرم
الف: كساني كه اسپرم آنها خيلي ضعيف است و بچه دار نميشوند ميتوانند از معجون زير (شير+ عسل+تخم مرغ+پياز) يك روز در ميان و به مدت يك ماه استفاده كنند و نتيجه اش را ببيننند. ضرر ندارد.
ب: دو قاشق آب پياز . دو قاشق عسل را در يك ليوان شير حل كرده و قبل از خواب ميل نمايند. بهترين داروي محرك قوه باه و ازدياد اسپرماتوزوئيد است.

درمان بيماريهاي معده با گياهان

روش هاي درمان
الف: با آرد گندم و عسل و زعفران حلوا درست نموده و ميل نماييد.
ب: ريشه و برگ تازه كرفس را كوبيده و با مقدار كافي عسل مخلوط نموده و روزي سه بار هر وعده يك قاشق مربا خوري بعد از غذا ميل نماييد .
ج: شير و عسل براي معده بسيار نافع است و روده ها را نرم ميكند. به سالمندان توصيه ميشود اگر ميخواهند شير در معده آنها سريع تر هضم شود با عسل ميل نمايند.
درمان زخم معده
روش هاي درمان
الف: انجير و عسل را به نسبت مساوي مخلوط نموده و ميل نماييد بسيار نافع است.
ب: 20 گرم برگ و ريشه كاسني را در يك ليتر آب بجوشانيد و صاف كرده آن را با عسل صبح ناشتا دو فنجان ميل نماييد.
ج: هر روز صبح ناشتا يك قاشق غذاخوري عسل ميل نماييد.
درمان درد معده
امام صادق (ع) فرموده است” خوردن عسل با آب گرم درد معده را برطرف ميكند.”
هنريش و رويز در كاوشهاي خود در سالهاي مختلف عسل را براي درمان دردهاي معده مفيد دانسته اند.
درمان نفخ معده
امام صادق (ع) “خوردن عسل با سياه دانه جهت رفع گازهاي شكم (نفخ معده) مفيد است”
روشهاي درمان
الف: كره و عسل براي نفخ معده مفيد است.
ب: يك قاشق چاي خوري پودر زنيان را با يك استكان عسل مخلوط نموده و بعد از هر وعده غذا يك قاشق چاي خوري ميل نماييد.
ج: تخم كرفس 15 گرم . باديان (رازيانه) 10 گرم . زنيان 10 گرم . همه را نرم كوبيده و با 250 گرم عسل مخلوط نماييد و روزي سه قاشق مربا خوري بعد از غذا ميل نماييد.
درمان ترش كردن معده
در موقع ترش كردن معده و باد گلو (آروغ زدن ) و بدون اراده آب از دهان جاري شدن كه از علايم سردي معده است جهت معالجه بايد تا بهبودي كامل صبح ناشتا به ميزان يك قاشق مربا خوري عسل ميل نماييد.
درمان آروغ زدن (سكسكه)
روش هاي درمان
الف: فلفل سياه نيم مثقال. زنجبيل نيم مثقال. سراب يك مثقال . گل ارمني يك مثقال . همه را نرم كوبيده و با يك استكان عسل مخلوط و روزي سه قاشق چاي خوري ميل نماييد.
روزي يك قاشق چاي خوري ميل نماييد و پس از بهبودي مصرف را قطع كنيد.
درمان ورم معده
سه قاشق غذاخوري پودر ريحان را در يك ليتر آب دم كرده و صاف كرده آن را با 250 گرم عسل مخلوط روزانه سه استكان مصرف كنيد درمان كننده ورم معده . روده و يبوست است.

ميوه درماني

نويسنده:فرزانه محمدحسيني
يك عدد موز= يك كيلوگوشت
موز گياهي است علفي داراي ظاهري درختچه مانند با برگ هاي بسيار بزرگ و پهن كه به طول 1/20 تا 2 متر مي رسد. گل هاي مجتمع به صورت سنبله بزرگ به طول نزديك به يك متر دارد. ميوه اش گوشتدار، باريك و دراز و خميده و سه گوش، در آغاز به رنگ سبز است ولي پس از رسيدن مايل به زرد مي شود. پرورش آن امروزه به علت ميوه مطبوعي كه دارد در غالب نواحي حاره اي و همچنين در جنوب ايران معمول است. انواع آن در بلوچستان پرورش مي يابد. اين گياه در زبان عربي طلح نام دارد. موز را بنان هم گويند.
تركيبات شيميايي:
مواد اصلي و سازنده موز نارس به شرح زير مي باشد. ميوه نارس: آب 7/92، ميوه رسيده: 67/78 ميوه نارس: آميدون 12/06، ميوه رسيده: بسيار جزئي. ميوه نارس: قند قابل تخمير 8درصد، ميوه رسيده: 20/47 ميوه نارس: ساكاروز 1/34، ميوه رسيده:56 4/، خاكستر حاصل از آن در موز نارس: 1/04، در ميوه رسيده: 0/95 است. موز داراي 9درصد كلسيم، 31 درصد فسفر، 28 درصد منيزيم، 4/01 درصد پتاسيم، 0/006 درصد آهن و سديم، روي و تانن است. ويتامين هاي موجود در موز عبارتند از A، B، 1B، 2B، 6B، C، PP و E خال هايي كه بر روي پوست موز وجود دارد تقريبا موز را به رنگ قهوه اي تيره درخواهند آورد. اين حالت باعث مي شود كه مقدار قند در آن در اثر ماندگاري طولاني افزايش يابد و طعم آن اگر براي مدت زيادي نگهداري نشده باشد شيرين تر و مطبوع تر مي شود. موز از نظر غذايي ارزش زيادي دارد به طوري كه حتي آن را مغذي تر از سيب زميني و گوشت مي دانند. مطالعات انجام شده توسط دانشمندان نشان مي دهد كه يك عدد موز تازه و رسيده به اندازه يك كيلو گوشت ارزش غذايي دارد. در بعضي از منابع ديگر آمده كه موز ميوه اي گرم و پرانرژي است وارزش غذايي آن برابر گوشت مي باشد. فقط چربي و كلسيم كمتري دارد. هر 100 گرم موز معادل 100 كالري انرژي ايجاد مي كند. موز را بايد زماني مصرف كرد كه كاملارسيده و پوست آن به رنگ زرد درآمده باشد. هضم آن اگر به حالت رسيده باشد به سهولت صورت مي گيرد، مشروط بر آنكه اين عمل به طور مصنوعي انجام نگرفته باشد. غلظت ويتامين هاي A و C موجود در موز به بهترين وجهي براي جذب شدن در بدن آماده مي باشد. موز را بايد خوب جويد. موز براي ازدياد مقاومت بدن قبل از عمل و بعد از آن بسيار سودمند است و در تقويت اعصاب اثر بسيار زيادي دارد. خوردن آن به كساني كه كارهاي بدني و همچنين كارهاي فكري دارند و نيز به كودكان و افراد سالمند توصيه مي شود. در افزايش هوش و حافظه هم بسيارمفيد بوده، ملين در سوءهاضمه و يبوست مي باشد. كساني كه مي خواهند غذاي حيواني نخورند موز ميل نمايند، اين ميوه تازه و رسيده اش براي اطفال و اشخاصي كه تازه از بستر مريضي برخاسته اند بسيار غذاي خوبي است. خوردن موز براي معده زحمت زيادي ندارد و در ضمن قدرت غذايي آن بسيار است. اگر بچه ها به جاي استفاده از شيريني ها و تنقلات كم كالري و پرحجم و مواد خوراكي موذي بتوانند از اين ميوه بسيار مرغوب استفاده كنند به سالم ماندن بدن خود كمك بسياري مي كنند.
خواص درماني:
رشيه موز طعم گس و اثر ضدكرم دارد. اين ميوه مقوي و اشتهاآور بوده و با طعم مطبوع اثر مفيدي در تامين رشد و نمو و برقراري تعادل عصبي دارد. مصرف روزانه آن در درمان ضعف قوا مخلوط با عسل توصيه شده و در شستشو و سلامت كبد و كليه ها موثر دانسته شده است. اين ميوه نيرودهنده دستگاه تناسلي هم در مردان و هم در بانوان مي باشد. صمغ حاصل از گياه جوان مخلوط با آب براي درمان اسهال مفيد مي باشد. از شيره اين گياه در بعضي نواحي جهت دفع ناراحتي هاي عصبي مانند هيستري، صرع و غيره استفاده مي شود. جوشانده برگ گل و همچنين له شده ساقه گياه را جهت درمان سوختگي ها بر روي عضو زخم شده ماليده شودبسيار نافع است زيرا كه باعث التيام مي شود. مصرف آن به علت مدر بودن براي درمان استسقاء بين مردم معمول است.
توجه: به علت دارا بودن مقدار زيادي قند و هيدرات هاي كربن، خوردن موز براي كساني كه دچار بيماري قند (ديابت) مي باشند و كساني كه چاق هستند، مضر است. بياييم سبزي ها و ميوه ها را در سبد غذايي خود و خانواده مان بگنجانيم.

سير و خواص طبي آن

نام علمي: Allium sativum
سير گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن تا ارتفاع 40 سانتيمتر نيز مي رسد . قسمت زير زميني آن متورم و مركب از 5 تا 12 قطعه و محصور در غشاهاي نازك و ظريف برنگ خاكستري مايل به سفيد مي باشد . برگهاي آن باريك و نواري شكل برنگ سب تيره و گلهاي آن كوچك و صورتي رنگ كه بصورت يك چتر در انتهاي ساقه ظاهر مي شود . سير وپياز رابطه اي نزديك با هم دارند كه شايد بدليل بوي بد آنها مي باشد .
در مصر قديم براي موميائي مدرگان و خوش طعم كردن غذاها بكار مي رفته است . هومر شعر باستان در نوشته هاي خود از آن ياد برده است .
مردم در اروپا و اسپانيا از قبل از ميلاد مسيح آنرا مي شناختند و از آن استفاده مي كردند . بقراط پدر علم طب در نوشته هاي خود از خواص آن ياد كرده و يكي ديگر از دانشمندان قديم 61 خاصيت مختلف براي سير قائل شده است .
سه نوع سير وجود دارد :
1-سير آمريكايي بنام Greole ناميده مي شود . اين نوع سير داراي پوست سفيد بوده و از انواع ديگر قوي تر است 2-سير تاهيتي كه از بقيه درشت تر است و گاهي قطر آن به 8 سانتيمتر مي رسد .
حضرت محمد (صلي الله عليه واله) براي سير 70 خاصيت مختلف قائل شده اند و مي فرمايند :
از سبزي سير تا مي توانيد استفاده كنيد زيرا سير دواي هفتاد درد است اما آنكس كه سير وپياز خورده به مسجد نيايد و به مردم نزديك نشود .(به علت بوي دهان)
خواص داروئي:
سير از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است اسانس سير كه در اثر تقطير سير با بخار آب حاصل مي شود براي تغيير طعم غذا مصرف مي شود .
1)سير بادشكن وضد عفوني كننده است .
2)خوردن سير مصونيت بدن را در مقابل بيماريها افزايش مي دهد .
3)سير كرم كش است .
4)سير محرك و تقويت كننده بدن است .
، براي درد گلو ميتوانيد يك حبه از سير را رنده كرده و يك قاشق مربا خوري آبليمو به آن اضافه نماييد سپس ميل كنيد، اگر اين كار را چند بار انجام دهيد براي درد گلو داروي مفيدي ميباشد. سير داروي سرماخوردگي و زكام است 6)سير اثر خوبي در معالجه سل دارد
7)سير خون را رقيق مي كند
8)سير اثر خوبي در تنگي نفس دارد
9)خوردن مداوم سير لقوه و رعشه را از بين مي برد .
10)سير چون گرم و خشك است بنابراين رطوبت معده را از بين مي برد و دردهاي مفاصل را خوب مي كند.
11)سير درمان كننده دردهاي مفاصل ، سياتيك و نقرس مي باشد .
12)سير براي تقويت نيروي جنسي و افزايش توليد اسپرم در اشخاص سرد مزاج بسيار مفيد است .
13)آنهائي كه قطره قطره ادرار مي كنند بايد حتما سير بخورند تا بيماري آنها درمان شود .
14)سير زخم هاي ريه و درد معده را از بين مي برد .
15)سير سنگ هاي كليه را شكسته و خارج مي سازد .
16)سير را با زيره بپزيد براي تقويت دندان مفيد است .
17)ماليدن سير پخته به دندان ، درد دندان را تسكين مي دهد .
18)سير را بسوزانيد وبا عسل مخلوط كنيد و ضمادي از آن درست كنيد اين ضماد براي رفع خون مدرگي زير پلك چشم مفيد است .
19)سير بعلت مدر بودن براي رفع آب آوردن انساج مفيد است .
20)براي از بين بردن ميخچه كف پا از ضماد سير استفاده كنيد .
21)جهت رفع دردهاي رماتيمسي و عصبي ضماد سير بسيار موثر است .
22)جهت ضد عفوني كردن دستگاه تنفسي در هنگام بيماريهاي مربوطه از شربت سير استفاده كنيد :
مقدر 100 گرم سير را با 200 گرم آب و 200 گرم شكر يا قند مخلوط كرده و آنرا بجوشانيد تا له شود . مقدر مصرف براي اين منظور سه قاشق سوپخوري در روز است .
23)جديدا در يكي از بيمارستان هاي آمريكا براي ضدعفوني كردن فضاي بيمارستان از سير استفاده ميكنند .
24)پاستور پزشك معروف فرانسوي آزمايشات زيادي روي سير انجام داد و اثر باكتري كشي سير را تائيد كرده است 25)سير ضد انعقاد و لخته شدن خون است .
26) در شوروي سير بنام پني سيلين معروف است و معمولا هنگاميكه آنفولانزا شيوع دارد، مصرف آن بالا مي رود درچندسال پيش كه آنفلوانزا شيوع پيدا كرد مردم شوروي 500 تن سير مصرف كردند .
27)خوردن سير سلولهاي سرطاني را از بين مي برد .
28)يكي از دانشمندان آمريكايي كه در دانشگاه فلوريدا روي مرض ايدز تحققي مي كند معتقد است كه سير روي مرض ايدز اثر مثبت دارد .
29)مصرف سير مقدر كلسترول خون را پائين مي آورد . مقدار LDH را كاهش مي دهد . مقدر مصرف سير براي اين منظور 30 گرم در روز است . جالب است كه با مصرف سير در چند ماه اول مقدر كلسترول ممكن است بالا رود و اين بدين علت است كه كلسترول از داخل نسوج خارج شده و داخل خون مي شود كه از آنجا دفع گردد بعد از اينكه كلسترول بحالت نرمال رسيد بايد براي نگهداري آن روزي نصف سير خام مصرف كرد . گ
30)خوردن سير از سرطان جهاز هاضمه جلوگيري مي كند .
31)چيني ها قرن هاست كه براي پائين آوردن فشار خون از سير استفاده مي كنند .
مضرات :
سير با آنكه خواص بسياري دارد بايد بحد اعتدال مصرف شود زيرا استفاده زياد از آن در بعضي اشخاص موجب سردرد ، ضعف نيروي جنسي ، ضعف چشم و عوارض بواسير مي شود . سير براي آنهائيكه اسهال دارند مضر است .
آنهائيكه معده ضعيف دارند و بطور كلي سيستم هاضمه آنها ضعيف است نبايد در خوردن سير افراط كنند .
كسانيكه يبوست دارند نبايد سير بخورند و براي رفع مضرات آن سير را بايد با آب و نمك پخته و كمي به آن روغن بادام يا كره اضافه كنيد تا مضر نباشد .
خواص طبي سير :
سير از مدت‌ها پيش، براي كاربردهاي پزشكي مورد استفاده قرار گرفته است و بيشترين مورد استفاده آن در سال‌هاي اخير براي موارد قلبي – عروقي و خاصيت ضد ميكروبي آن بوده است. تركيبات سولفور شامل آليسين، ظاهرات تركيبات فعالي در ريشه پياز گياه سير است. مطالعات نشان دهنده تاثيرات مهم اما علائم كاهش دهنده چربي و فعاليت ضد پلاكتي هستند. معمولا اثرات جانبي مصرف سيرخفيف و غير متداول است. سير ظاهرا تاثيري بر متابوليسم داروها ندارد، اما بيماراني كه از داروهاي ضد انعقاد استفاده مي‌كنند، بايد در مصرف سير احتياط كنند. از اين رو افرادي كه جراحي مي‌كنند بايد 7 تا 10 روز پيش از جراحي از خوردن سير خودداري كنند چرا كه سير زمان خونريزي را طولاني‌تر مي‌كند. سير هزاران سال براي اهداف پزشكي مورد استفاده داشته است. اين گياه حداقل 3000 سال در طب چين كاربرد داشته است. مصريان، بابلي‌ها، يوناني‌ها و رومي‌ها از سير براي موارد شفابخش استفاده مي‌كرده‌اند. در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم نيز از سير بعنوان ماده ضد عفوني كننده براي پيشگيري از قانقاريا استفاده مي‌شود. در طول تاريخ، سير در سرتاسر دنيا براي درمان ناراحتي‌هاي مختلف شامل فشار خون بالا، عفونت‌ها و مارگزيدگي‌ها استفاده شده و برخي فرهنگ‌ها از آن براي دفع ارواح شيطاني استفاده مي‌كردند. در حال حاضر از سير براي كاهش ميزان كلسترول و كاهش خطر بروز بيماري‌هاي قلبي – عروقي و نيز براي بهره مندي از خواص ضد ميكروبي آن استفاده مي‌شود. پياز ريشه گياه سير مصرف پزشكي دارد. از آن مي‌توان به صورت تازه، خشك و يا روغن گرفته شده استفاده كرد. از آنجا كه برخي تركيبات مفيد در اين گياه در اثر حرارت ديده غير فعال مي‌شوند، لذا سير پخته قدرت طبي كمتري دارد. سير تاكنون در سطح وسيعي در آزمايش‌هاي باليني بر روي حيوانات و انسان و در لوله آزمايش و در بررسي‌هاي اپيدميولوژيك براي خواص چندگانه پزشكي آن مورد مطالعه قرار گرفته است. كيفيت آزمايش‌ها بر روي انسان متفاوت بوده است كه مقايسه را در آزمايش‌هاي مختلف دشوار كرده است. در بسياري از آزمايش‌هاي كلينيكي متنوع و اتفاقي تاثيرات سير برروي سطح ليپيد (چربي) مطالعه شده است. در آزمايشاتي در سال‌هاي 1993 تا 1994 صورت گرفت، مشخص شد كه مصرف سير در كاهش سطح كلسترول خون نقش اساسي دارد. بر اساس توصيه‌هاي مهم كلينيكي، به بيماران گفته مي‌شود كه سير تاثير خفيف و كوتاه مدت در كاهش چربي خون دارد. بيماراني كه سابقه ابتلا به بيماري ترومبوس (تشكيل لخته خوني در عروق يا قلب) را دارند بايد بدانند كه سير مي‌تواند تاثير اندك اما مهم به روي تجمع پلاكت‌ها داشته باشد. به علاوه بايد به بيماران توصيه شود كه اين گياه خاصيت كاهش خطر ابتلا به سرطان بويژه سرطان معده و روده را دارد.

خيارتصفيه‌كننده خون

خيار گياهي علفي داراي ساقه خوابيده پوشيده از تارهاي خشن و برگ‌هاي بزرگ و زاويه‌دار و دندانه‌دار مي‌باشد، بوته خيار پيچك‌دار و گل هاي زرد رنگ درشت بر دو نوع نر و ماده واقع بر روي يك پايه سوار است، ميوه‌اش سبزرنگ و به تناسب نژادهاي مختلف ممكن است كوچك يا باريك و يا خيلي بزرگ و به طول نيم‌متر باشد. به طور كلي خيار در همه نواحي پرورش مي‌يابد.
تركيبات شيميايي:
خيار داراي ويتامين‌هاي A، B، C و همچنين منگنز، كربنات كلسيم، پتاسيم، سديم و كلر است، روغن دانه خيار داراي اسيدهاي چرب اشباع شده اسيد استئاريك 7/3 درصد، اسيد پالميتيك 8/6 درصد و اسيدهاي اشباع نشده مانند: اسيد اولئيك 5/58 درصد لينوليئيك 31 درصد است. روغن دانه خيار در مصارف صابون‌سازي استفاده مي‌شود و دانه عاري از پوسته آن پس از استخراج روغن به مصارف تغذيه حيوانات مي‌رسد و به علت داشتن مواد پروتئيني به مقدار 50 درصد ارزش غذايي زياد دارد.
خواص درماني:
خيار داراي اثر مدر تصفيه كننده خون و حل كننده اسيد اوريك است. با سائيدن مغز دانه خيار در مقدار كمي آب و رقيق كردن آن امولسيوني تهيه مي‌شود كه اثر آرام كننده دارد و كساني كه داراي معده ضعيف هستند بايد از اين ميوه كمتر استفاده كنند، دانه خيار اثر ضد كرم را نيز دارد، بخصوص آب خيار براي درمان و رفع يرقان بسيار مفيد است. مصرف خيار نارس و نازك بهتراست زيرا هم براي بيماراني كه مبتلا به مرض قند هستند مفيد است و هم درجه قليائيت را بالا مي‌برد و هم تب‌هاي صفراوي را درمان مي‌كند. در ضمن دوست كبد نيز مي‌باشد.
خيار يا خيار چنبر براي برطرف كردن بيماري‌هاي صفرا، فشار خون، التهاب حرارت داخلي و سنگ مثانه بسيار مفيد است. در پوست اين ميوه مقدار فراواني كلروفيل و ويتامين C وجود دارد كه مصرفش باعث ازدياد خون و همچنين باعث تقويت عضله قلب مي‌گردد. براي همين بهتر است از خيارهاي كوچكتر و نازكتر استفاده شود و در صورت امكان با پوست خورده شود. آب خيار نه تنها براي پوست‌هايي كه دچار خارش مي‌شوند مفيد است، بلكه به حفظ شادابي پوست كمك مي‌كند، اگر مقدار 250 گرم آب خيار را با شكر، شيرين كنيد و آن را بنوشيد، اثر صفرا را در بدن به كلي از بين مي‌برد. تخم خيار، هم برطرف كننده صفرا و هم درمان كننده تب‌هاي گرم است. در استعمال خارجي مي‌توان از آب خيار براي حفاظت و بهداشت پوست صورت استفاده كرد. اگر پوست خشك باشد به مقدار مساوي بايد از اين دستور استفاده كرده آب مقطر، شير تازه و همچنين شيره خربزه را مخلوط نموده هر شب قبل از خواب صورت را با آن به ملايمت مالش دهند. براي كساني كه پوست صورت آنها منافذ باز و ظاهر ناپسند پيدا مي‌كند مي‌توانند طبق دستور زير بدان عمل كنند؛ دانه خيار، خربزه و كدو را به مقدار مساوي اختيار كنند و هر يك را به طور جداگانه آسياب نمايند، سپس با يك قاشق سوپ‌خوري از هريك جداگانه در شير يا در كرم ساده وارد كرده و به طور يكنواخت درآورند و پس از مخلوط كردن آنها باهم نوعي ماسك صورت تهيه مي‌كنند كه اگر همين ماسك حدود نيم‌ساعت بر روي پوست صورت باقي بماند و بعد از نيم ساعت با گلابي كه گرماي ملايم داشته باشد پاك كنند باعث لطافت و تقويت و شادابي هرچه بيشتر پوست مي‌شود. بياييم با كمك سبزيجات و ميوه‌جات، سلامتي را براي خود به ارمغان بياوريم.

يبوست را به راحتي درمان كنيد!!

نويسنده:دكتر محمد رضا رضواني
سنا و پيشگيري
سنا يكي از معروفترين داروهاي گياهي است كه سوء مصرف از آن بسيار شايعتر از مصرف صحيح آن است سنا در پيشگيري از بروز
* يبوست
* اگزماي فصلي
* رماتيسم
موثر مي باشد.
خانواده:
Caesalpinaceous
پراكندگي:
نوع بومي‌aculifolia آفريقاي شمالي و نوع angustifolia بومي‌هند است.
بخشهاي مورد استفاده:
برگ و ميوه كه برگ آن موثرتر است.
تركيبات شيميايي:
آنترانوييدها Anthranoids ( سنوزايدSennoside A,B) گليكوزيد انتراكينولونAnthraquinone glycoside ونمك هاي تارتاريك اسيد Tartaric acid salts (موسيلاژ )
خواص:
* جلوگيري از بازجذب آب و املاح از روده:با افزايش ميزان املاح معدني در روده الكتروليتها) و جلوگيري از بازجذب آب حجم مدفوع افزايش يافته و منجر به اسهال مي‌شود.
* افزايش ترشح كلر به داخل روده: افزايش ترشح كلر منجر به اسهال ترشحي مي‌شود.
* افزايش حركات روده
موارد مصرف:
پيشگيري
* از بروز يبوست: در افرادي كه كوتاه مدت بايد اجابت مزاج نرم داشته باشند (مثل بواسير و شقاق )
درمان
* يبوست: ازمسهل‌هايي است كه بصورت خوراكي در عرض 5تا7ساعت اثرش ظاهر مي‌شود. {(خوراكي) معادل وكمكي}
* چاقي: در رژيم‌هاي لاغري از اين گياه استفاده و سوء استفاده ميشود.{(خوراكي) كمكي}
* رماتيسم: در درمانهاي رماتيسم بعنوان پاك‌كننده بدن از مواد زايد همراه با داروهاي ديگر در دوره‌هاي كوتاه مدت مورد مصرف دارد.Anti dyscratic therapy {(خوراكي ) كمكي}
* اگزما : بعنوان پاك‌كننده بدن از مواد زايد در كوتاه مدت استفاده ميگردد. {(خوراكي) كمكي}
موارد احتياط ومنع مصرف :
* در انسداد روده منع مصرف دارد.
* در التهاب دستگاه گوارش مثل ورم معده، ورم روده، روده تحريك‌پذير ممنوع است.
* در بيرون‌زدگي مقعد و بواسير مصرف سنا با دز كم و با احتياط مجاز است چرا كه تحريك شديد روده منجر به بيرون‌زدگي بيشتر مقعد و يا گير افتادن بواسير مي‌شود.
* مصرف بيش از 8-10 روز منجر به اختلالات آب و املاح ميگردد.
* در بچه هاي زير 12 سال احتمال اختلال آب و املاح بيشتر بوده و بهتر است از مسهل‌هاي ديگر استفاده شود.
* در رژيمهاي لاغري با توجه به محدوديت‌هاي غذايي توام باعث تشديد اختلالات آب و املاح مي‌گردد لذا بايد كوتاه مدت‌تر و با احتياط مصرف گردد.
* در بيماران قلبي و كليوي كه نسبت به بقيه به تغييرات املاح و آب حساسييت بيشتري دارند سنا حتي در دوره‌هاي كوتاه مدت نيز توصيه نمي‌شود.
* در افراد مسن جدار روده ضعيفتر است و احتمال وجود انسداد نسبي بيشتر مي‌باشد مخصوصاً در بيماراني با سابقه ورم التهابي روده ( كوليت اولسروز Ulcerative Colitis بيماري كرونCrohn Disease) منع مصرف مطلق دارد چرا كه مي‌تواند منجر به بروز بيماري كولون بزرگ شده و سمي‌Toxic Mega Colon گردد كه بواسطه افزايش حجم در نقطه‌اي از روده كه جدار آن ضعيف بروز ميكند وميتواند منجر به پارگي روده عفونت حفره شكم و حتي مرگ گردد.
تداخلات دارويي:
* سنوزايدها ممكن است آسيب كليوي ناشي از مسكن‌ها و كم‌آبي ناشي از آنها را تشديد نمايند لذا از مصرف توام آنها بخصوص در بيماران كليوي بايد اجتناب كرد.
* سنا با كوتاه نمودن زمان حضور داروها در روده از جذب كامل ْآنها جلوگيري مي‌كند.
* بدليل دفع پتاسيم از مصرف توام آن با داروهايي كه تغييرات پتاسيم تاثير زيادي در عملكرد يا احتمال سميت دارو دارد اجتناب بايد كرد. {مثل ديگوگسين و داروهاي ضد اختلال ضربان قلب}
* مصرف توام با ادرار آور‌هاي تيازيدي ( هيدروكلروتيازيد(Hydrochlorothiaside ومخصوصاً مدر لوپ( فورسمايدForesmide) باعث افزايش احتمال كمبود پتاسيم و ديگر املاح و آب بدن مي‌گردد.
* در كساني كه داروهاي جلوگيري از بارداري مصرف مي‌كنند با كاهش سطح استروژن منجر به اختلال عملكرد دارو ميشود.
* در مصرف توام با ايندومتاسين Indomethacen اثر گياه كاهش مي‌يابد.
* در حضور نيفديپين Nifedipine بعلت بسته بودن كانالهاي كلسيمي اثر سنا مهار مي‌گردد.
* با اختلال در تجمع پلاكتي منجر به افزايش احتمال خونريزي در حضور وارفارين مي‌گردد.
مصرف در دوران بارداري:
با توجه به اثرات تحريكي بافت رحم و احتمال ايجاد ناهنجاريهاي ژنتيكي و از طرفي اثرات تسكين دهنده انقباضات رحمي و اثر مليني مناسبي كه براي زنان باردار دارد مصرف آن زير نظر پزشك مجاز است.
مصرف در دوران شيردهي:
در مواردي كه بيش از حد استفاده شود اثرات مليني بر شيرخوار دارد.
Anti dyscratic therapy
در رژيم‌هايي كه براي درمان رماتيسم و درماتيت در گياه درماني در نظر گرفته ميشود پاكسازي بدن از مواد زايد و سپس تحريك و تنظيم متابوليسم طبيعي بدن مد نظر ميباشد در اين راه از سه عنصر در درمان استفاده مي‌شود.
1) آنتي ديسكراتيك Anti dyscratic، گزنه، گل قاصدك ….
2) مسهل Laxative ، سنا، ريوند …..
3) معتدل كنندهCarminative ، رازيانه، بادرنجبويه
منبع: گروه سلامت سيمرغ

بابونه ، پزشك گياهان

تهيه كننده : ناصر مكاري
منبع : راسخون
بابونه گياهي است دائمي و كوچك بارتفاع تقريبا 30 سانتيمتر داراي بوئي معطر كه در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي آن كوچك متناوب و داراي بريدگيهاي باريك و نامنظم و
پوشيده از كرك است . گلهاي آن مجتمع در يك طبق كه بطور منفدر در انتهاي ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر مي شود . در هر طبق گلهاي سفيد در اطراف و گلهاي زرد در قسمت وسط قرار دارند .
گلهاي بابونه داراي اسانس روغني آنته مين ( Anthemine) تانن ، فيتوسترول و همچنين ماده اي تلخ بنام اسيد آنته ميك Anthemique Acid است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مركزي، بابونه از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از تقويت كننده هاي تلخ به حساب مي آيد . جالينوس حكيم آنرا براي درمان تب و لرزهاي نوبه اي بكار مي برد .
يكي از مهمترين خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است و اين گياه به آساني اين مرض را درمان مي كند و آنهايي كه سالهاست با اين مرض دست به گريبان هستند و از قرص هاي مختلف گران قيمت نظير Lozac و Zantac و غيره استفاده مي كنند مي توانند با استفاده از بابونه سلامتي خود را بازيابند .
براي درمان زخم معده يك ليوان چاي غليظ بابونه درست كنيد (4 قاشق چايخوري بابونه در يك ليوان آبجوش و يا چهار تا چاي كيسه اي بابونه در يك قاشق ليوان آب جوش ) و صبح ناشتا هستيد اين ليوان چاي را بنوشيد و سپس در رختخواب به پشت دراز بكشيد و بعد از چهار دقيقه بخوابيد و البته بعد از يك ربع ساعت مي توانيد صبحانه خود را ميل كنيد . اين عمل را به مدت دو هفته ادامه دهيد تا زخم و ورم معده به كلي شفا يابد.
بابونه مقوي مغز است،همچنين اين گياه ترشح شير را در مادران شير ده افزايش مي دهد، درمان كننده سردرد و ميگرن است، استفاده از بابونه سنگ مثانه را خرد و دفع مي كند، جويدن بابونه براي التيام زخم ها مفيد است .
بابونه تب بر و تسكين دهنده درد و تقويت كننده معده است،براي تسكين درد در هنگام دندان درآوردن بچه ها ، به آنها چاي بابونه بدهيد .
همچنين براي رفع بي خوابي و داشتن يك خواب آرام و راحت ، كافي است ??دقيقه قبل از اينكه به رختخواب برويد يك فنجان چاي بابونه بنوشيد .
بابونه درمان كننده بي اشتهايي و براي رفع ورم روده موثر است .
چاي بابونه درمان كننده كم خوني است و براي رفع كرم معده و روده استفاده كنيد .
همچنين بابونه براي رفع زردي مفيد است ،اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام براي رفع ناراحتي هاي پوستي نظير اگزما ، كهير و خارش مفيد است.
براي رفع گوش درد و سنگيني گوش ، يك قطره روغن بابونه را در گوش بچكانيد .
گفتني است روغن بابونه را براي از بين بردن كمردرد ، درد مفاصل و نقرس روي محل درد بماليد .
بابونه را پزشك گياهان مي‌دانند. اين گياه در پيشگيري از بروز:
* زخم معده واثني عشر، نفخ روده والتهاب روده
* عادت ماهيانه دردناك
* التهابات ناحيه كهنه بچه شيرخوار
* پلاكهاي ميكربي برروي دندانها والتهابات لثه موثر ميباشد.
گستردگي:
در اروپا گستردگي زيادي دارد و مخصوصاً در آلمان مصرف بالايي دارد. درايران در استانهاي لرستان خوزستان كهكيلويه و بويراحمد و تهران يافت مي‌شود.
تركيبات شيميايي:
كامازولن Chamazolenبيسابولول Bisabolol ازگروه volatile oil
اپيزنين ,Apigenin لوتيولينLuteolin از گروهFlavonoids
يورونيك اسيد Uronic acid از گروه Mucilage
خواص:
1) ضداسپاسم معده و روده
2) محافظت و پيشگيري ازبروز التهاب و زخم معده و اثني عشر ناشي ازداروها، الكل واسترس
3) ترميم كننده زخم معده واثني عشر: مشابه اثر شيرين بيان
4) مهار كننده رشد باكتري و قارچ
5) ضدالتهاب مخاطي و موضعي: با افزايش ترميم سلولي و كاهش رشد باكتري
موارد مصرف:
پيشگيري:
1) بعنوان ضدالتهاب و محافظت كننده درافرادي كه ترشح اسيد معده در آنها زياد ميباشد.
2) كاهش اختلالات عادت ماهيانه و پريود دردناك.
3) جلوگيري از بروز التهابات محل كهنه بچه شيرخواران ناشي از ادرار
4) بعنوان ضد التهاب لثه وكاهنده تشكيل پلاكهاي ميكربي برروي دندانها
درمان:
1) درعفونتهاي گلو و لثه با كاهش التهاب سرعت بهبودي را بالا ميبرد.{قرقره(كمكي)}.
2) درعفونتهاي تنفسي منجر به كاهش التهاب مجاري تنفسي ميگردد.{بخور و خوراكي(كمكي)}
3) درسينوزيت با كاهش التهاب و اثرات ضد باكتريايي باعث كاهش نياز به آنتي بيوتيك و سرعت يافتن بهبودي مي‌شود. {بخور(كمكي)}
4) با كاهش التهاب وترميم بافتهاي اسيب ديده منجر به سريعتر شدن بهبودي مي‌گردد.{خوراكي(كمكي ومعادل)}
5) باعث كاهش نفخ شكم دربيماريهاي التهابي و عصبي روده مي‌گردد.{خوراكي(كمكي)}
6) دراسهال حاد مخصوصاً ويروسي دوره اسهال راكوتاه كرده وباعث بهبود فلور ميكربي روده گرديده
و التهاب را كم ميكند.{خوراكي(معادل وكمكي)}
7) التهاب انتهاي روده بزرگ و بواسير را كاهش ميدهد.{تنقييه وحمام وكمپرس(كمكي)}
8) دررفع التهاب واژن موثر است. {حمام وتنقييه(كمكي)
9) مصرف آن در اختلالات عادت ماهيانه منجر به كاهش درد حين پريود ميگردد.{خوراكي و موضعي
از طريق پوست شكم(كمكي)}
10) در زخمهاي مزمن بخصوص ساق پا باعث سرعت بهبودي وكم شدن بروز بد شكلي زخم مي‌شود.
{موضعي وكمپرس(كمكي)}
11) در درماتيت حاد منجر به فروكش كردن سريعترعلايم ميگردد.{كمپرس(كمكي ومعادل در مراحل
اوليه)}
مواردمنع مصرف:
1) ازمصرف بابونه و فرآورده هاي آن دراطراف چشم پرهيز بايد كرد.
2) بعلت موارد نادر حساسيت دراستفاده بصورت موضعي با مقداركم درمان شروع گردد.
تداخلات دارويي:
اثرداروهاي ضدانعقادي را افزايش مي‌دهد.
مصرف در بارداري:
بعلت اثرات سقط آوري كه البته به خاطر اجزاء ديگر گياه مي‌باشد مصرف مقادير زياد آن در ماههاي
اول بارداري ممنوع است.
مصرف درشيردهي:
درمقاديرمعمول و غيردرماني مجاز مي‌باشد
خواص درماني بابونه:
بابونه از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از تقويت كننده هاي تلخ به حساب مي آيد.
1) يكي از مهم ترين خواص بابونه، درمان زخم و ورم معده است كه به آساني اين مرض را درمان مي كند. افرادي كه سال هاي سال با اين بيماري دست به گريبان هستند و از قرص هاي مختلف گران قيمت نظير Lozac و Zantac و … استفاده مي كنند، مي توانند با استفاده از بابونه، پول داروي خود را پس انداز كنند و سلامتي خود را نيز بازيابند.
براي درمان زخم معده يك ليوان دم كرده غليظ بابونه درست كنيد (4 قاشق چاي خوري بابونه خشك را در يك ليوان آب جوش و يا چهار تا چاي كيسه اي بابونه در يك قاشق ليوان آب جوش ) و صبح ناشتا آن را بنوشيد. سپس در رختخواب به پشت دراز بكشيد و بعد از چهار دقيقه بخوابيد. البته بعد از يك ربع ساعت مي توانيد صبحانه خود را ميل كنيد . اين عمل را به مدت دو هفته ادامه دهيد تا زخم و ورم معده به كلي شفا پيدا كند.
2) بابونه اعصاب و قواي جنسي را تقويت مي كند.
3) بابونه تقويت كننده مغز است.
4) بابونه ادرارآور و قاعده آور است.
5) اين گياه ترشح شير را در مادران شيرده افزايش مي دهد.
6) درمان كننده سردرد و ميگرن است.
7) استفاده از بابونه سنگ مثانه را خرد و دفع مي كند.
8) اگر كسي قطره قطره ادرار مي كند، به او دم كرده بابونه دهيد تا درمان شود.
9) بابونه درمان كننده كمي ترشحات عادت ماهيانه است.
10) براي درمان چشم درد، بابونه را در سركه ريخته و بُخور دهيد.
11) براي تسكين دردهاي عضلاني دم كرده بابونه بنوشيد.
12) جويدن بابونه براي التيام زخم هاي دهان مفيد است.
13) خوردن 5 گرم ريشه بابونه با سركه ي رقيق محرك نيروي جنسي است (ريشه بابونه گرم تر و خشك تر از گل بابونه است).
14) بابونه تب بُر و تسكين دهنده درد است.
15) بابونه تقويت كننده معده است.
16) براي تسكين درد در هنگام دندان درآوردن بچه ها، به آنها دم كرده بابونه بدهيد.
17) براي رفع بي خوابي و داشتن يك خواب آرام و راحت، كافي است 10 دقيقه قبل از رفتن به رختخواب، يك فنجان دم كرده بابونه بنوشيد.
18) بابونه درمان كننده بي اشتهايي است.
19) بابونه براي رفع ورم روده موثر است.
20) دم كرده بابونه درمان كننده كم خوني است.
21) از بابونه براي رفع كرم معده و روده استفاده كنيد.
22) بابونه تسكين دهنده دردهاي عادت ماهيانه است.
23) بابونه براي رفع زردي مفيد است.
24) حمام بابونه اثر نيرو دهنده دارد. براي اين منظور چند قطره اسانس بابونه را در وان حمام ريخته، مدت يك ربع در آن دراز بكشيد.
25) براي تسكين درد، چند قطره اسانس بابونه را با يك قاشق روغن بادام مخلوط كرده و روي محل هاي دردناك بماليد تا درد را تخفيف مي دهد.
26) اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام براي رفع ناراحتي هاي پوستي نظير اگزما ، كهير و خارش مفيد است.
27) براي رفع گوش درد و سنگيني گوش، يك قطره روغن بابونه را در گوش بچكانيد.
28) اسانس بابونه چون اثر تهوع آور دارد، در مسموميت هاي غذايي مصرف مي شود.
29) روغن بابونه را براي از بين بردن كمردرد، درد مفاصل و نقرس روي محل درد بماليد.
30) با دم كرده بابونه اگر موهاي بلوند را بشوييد آنها را روشن تر و شفاف تر مي كند.
31) خانم هايي كه يائسه شده اند، بهتر است همه روزه دم كرده بابونه بنوشند، زيرا اختلالات يائسگي را برطرف مي كند.
32) بابونه ضد آلرژي است .
چاي بابونه ، تسكين دهنده سيستم عصبي
اگر ورم معده ،سرماخوردگي ،ميگرن و دندان درد داريد، بابونه مصرف كنيد.گل بابونه اثر تسكين دهنده سيستم عصبي و دستگاه گوارش را دارد .از بابونه ،روغن ،قطره و چاي نيز تهيه مي شود كه همگي آنها تاثيرات مطلوبي در بدن دارند. به گزارش ايسكانيوز، بابونه از نظر طب قديم گرم و خشك است.در قرون وسطي نيز از بخور بابونه براي ضدعفوني كردن فضاي قصر ها و سالن هاي بزرگ استفاده مي شد. بابونه اثر ضدعفوني كننده، ضدالتهاب، ضدحساسيت و آرام بخشي و تسكين دهنده دردهاي عصبي در بدن ايفا مي كند. يكي از مهمترين خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است.همچنين مقوي مغز، تب بر، تسكين دهنده درد و تقويت كننده معده واعصاب است. بابونه برطرف كننده بي اشتهايي است و در رفع ورم و كرم معده و روده نيز موثر است. براي تسكين دردهاي عضلاني چاي بابونه بنوشيد.براي رفع بي خوابي و داشتن يك خواب آرام و راحت، كافي است ده دقيقه قبل از خواب يك فنجان چاي بابونه بنوشيد.چاي بابونه درمان كننده كم خوني نيز مي باشد.
عصاره «بابونه» و ويتامين «ث» عوارض ترك اعتياد را كاهش مي دهد
استاديار دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفت: مصرف عصاره گياه «بابونه» و ويتامين «ث» عوارض و آثار ترك اعتياد را كاهش مي دهد.اين محقق در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت: عوارض ترك اعتياد نظير دردهاي عضلاني، تحريك پذيري شديد عصبي، تشنج و اضطراب به قدري غيرقابل تحمل است كه در بسياري از موارد معتادان دوباره به مصرف موادمخدر روي ميآورند.وي با بيان اينكه بابونه موجب كاهش درد و اضطراب مي شود، افزود: مطالعات نشان مي دهد اين گياه خاصيت شبه بنزوديازپيني دارد، بنزوديازپين ها داروهايي است كه به طور گسترده براي درمان اضطراب و بي خوابي به كار مي رود، بنابراين بابونه تاثير به سزايي در كاهش درد و آثار ترك اعتياد دارد.اين محقق خاطرنشان كرد: براساس تحقيقات ما، مصرف عصاره بابونه در هر سه دز «پايين، متوسط و بالا» درحالت مصرف حاد و مزمن مرفين (ترياك) موجب كاهش دردهاي ناشي از ترك اعتياد مي شود.وي ادامه داد: ويتامين «ث» نيز در دز پايين موجب تقويت دو سامانه مغزي «گلوتامينرژيك» و «دوپامينرژيك» شده و برعكس مصرف دز بالا موجب تضعيف اين دو سامانه مي شود.اين ويتامين بهترين درمان دارويي براي كاهش آثار ترك اعتياد يا تكميل روند اعتياد است، زيرا براساس مطالعات مصرف ويتامين «ث» در دز بالا فعاليت اين دو سامانه مغزي را مختل مي كند.
بابونه در درمان بي خوابي و رفع كابوسهاي شبانه موثر است
يكي از تركيبات اصلي تشكيل دهنده بابونه روغني فرار ، لطيف و آبي رنگ است كه از گل آن به دست مي آيد و مسبب عطر خاص گل بابونه است. مصرف جلدي اين روغن، تاثير بسزايي درضدعفوني و برطرف كردن التهاب هاي پوستي دارد و ترميم آسيب هاي سطحي پوست را تسريع مي كند. همچنين ماساژ با روغن اين گياه مسكني موثر براي دردهاي سياتيك است.
گل بابونه تاثير آرام بخش شگرفي بر روي سيستم عصبي و همچنين دستگاه گوارش دارد و نقش قابل ملاحظه آن در درمان بي خوابي و رفع كابوس هاي شبانه شهرت دارد.
اثر ضدالتهاب، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضدعفوني كننده، ضد حساسيت، تاثيرات آرام بخش و تسكين دهنده درد و همچنين تقويت دستگاه هاضمه از مهمترين خواص بابونه است.
گفتني است، بابونه يك ماده ضدحساسيت طبيعي است و از اثرات ضدآلرژي بخور آن مي توان جهت تسكين آسم، آلرژي هاي تنفسي فصلي، زكام و سينوزيت سود برد.
بخور گل بابونه جهت بهبود آكنه و جوش هاي صورت نيز توصيه شده است.
بابونه مسكني فوق العاده براي سردرد، ميگرن، دندان درد و دردهاي عصبي است و به دليل خواص شناخته شده اين گياه دارويي، به صورت چاي كيسه اي نيز امروزه در بازار موجود است.
اسانس بابونه :
حدود 0.8 تا 1 درصد اسانس در اين گياه وجود دارد كه بوسيله تقطير با بخار آب بدست مي آيد . رنگ اين اسانس آبي روشن است ولي در اثر كهنه شدن برنگ زرد مايل به قهوه اي در مي آيد . بوي اين اسانس بسيار قوي و طعم آن معطر و سوزانده است . اسانس بابونه در عطر سازي و براي معطر كردن غذاها بكار مي رود .
روغن بابونه با روغن زيتون
گل خشك بابونه را با برابر وزنش روغن زيتون مخلوط كرده و روي آتش ملايم بگذاريدتا دم بكشد ( نبايد بجوشد ) و گاه گاه آنرا هم بزنيد . سپس آنرا از روي آتش برداريد و بگذاريد تا مدت 24 ساعت بحال خود بماند . سپس آنرا از صافي با فشار در كرده و در شيشه اي دربست نگهدري كنيد ( براي نفخ شكم و قولنج آنرا روي شكم بماليد )
• روغن بابونه
براي تهيه روغن بابونه مقدري از گل خشك بابونه را با چهار برابر وزن آن روغن كنجد مخلوط كرده و سپس باندازه دو برابر گل بابونه بآن آب اضافه كنيد . آنرا روي چراغ گذاشته و بگذاريد بجوشد تا اينكه آب آن بكلي تبخير شود و فقط روغن باقي بماند البته بايد دقت كرد كه روغن نسوزد .
مضرات :
جوشانده بابونه ممكن است در افراد حساس به گياه «آمبروسيا» باعث حساسيت شديد شود.
منابع :
بابونه http://www.iranmania.com
خواص بابونه http://noorportal.net
بابونه درمان زخم و ورم معده http://www.mprn.ir
خواص درماني بابونه http://rtp.ir
خواص بابونه www.irteb.com
خواص بابونه http://www.persianv.com
بابونه Chamomile http://www.money58.netfirms.com

خواص داروئي بادام

تهيه كننده : ناصر مكاري
منبع : راسخون
كليات گياه شناسي
درخت بادام به بلندي 8 متر مي رسد . درختي است زيبا كه از زمانهاي قديم در نواحي مركزي و غربي آسيا مخصوصا افغانستان و ايران ، سوريه و فلسطين پرورش مييافته است .ريشه درخت بادام بسيار قوي است . اين درخت مي تواند حتي با كمي رطوبت نيز رشد كند .برگهاي آن بيضي ، باريك ، نوك تيز و برنگ سبز مي باشد . گلهاي آن بسيار زيبا و برنگ صورتي است . در اوائل بهار شكوفه هاي بادام ظاهر مي شود .
بطور كلي دو نوع بادام وجود دارد :
1- بادام شيرين Sweet Almond
2- بادام تلخ Bitter Almond
ميوه درخت بادام بصورت شفت مي باشد كه قشر خارجي آن سبز رنگ و پوشيده از كرك است كه در داخل آن بادام با پوست سخت وجوددرد . در ابتداي تشكيل ميوه پوشش خارجي سبز رنگ و گوشت در است كه پوشيده از كرك است و هنوز بردستي رشد نكرده كه آنرا چغاله بادام Amandon مي نامند كه داراي خواص مخصوص مي باشد . پس از رسيدن بادام بتدريج پوشش خارجي سبز رنگ خشك شده و پوست آن نيز سفت و سخت مي شود و مغز بادام در داخل آن رشد كرده و آماده استفاده مي شود .
مغز بادام بيضي شكل و مسطح بوده كه يكطرف آن نوك تيز است . مغز بادام در داخل پوسته نارك قهوه اي رنگي مي باشد كه مي توان آنرا بكمك آب گرم از آن جدا كرد كه مغز بادام سفيدرنگ در داخل آن است .
مغز بادام شيرين و طعم ملايم و خوشمزه اي درد و بسهولت از بادام تلخ تشخيص داده مي شود .
از كليه قسمت هاي درخت بادام شيرين مانند شكوفه ، برگ و ميوه آن استفاده طبي مي شود .
تركيبات شيميايي:
بادام شيرين داراي 50 تا 55 درصد و بادام تلخ داراي 40 تا 45 درصد روغن مي باشد . بادام همچنين داراي 25 درصد مواد سفيده اي و دياستازي بنام امولسين (Emulsine) ، قند ، صمغ ، موسيلاژ و مواد معدني مي باشد
بادام تلخ داراي ماده مخصوصي ( 1 تا 3 درصد ) بنام آميگدالين (Amygdlin ) مي باشد كه از اثر آب بر روي اين ماده اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك (Aldehyde benzoic) و گلوكز حاصل مي شود .
اسانس بادام تلخ (آلدئيد بنزوئيك ) در عطر سازي بكار مي رود و همچنين از آن رنگ سبزي بنام مالاشيت Malachite درست مي كنند .
اسانس بادام تلخ بدليل اينكه داراي اسيد سيانيدريك است كمي تلخ مي باشد .مقدر اسيد سيانيدريك در بادام تلخ 0/000025 درصد است .
در صد گرم مغز بادام شيرين خشك شده مواد زير يافت مي شود :
آب 4/7 گرم
انرژي 598 كالري
پروتئين 18/6 گرم
روغن هاي اشباع نشده 54/2 گرم
نشاسته 19/5 گرم
كلسيم 320 ميلي گرم
فسفر 500 ميلي گرم
آهن 4/7 ميلي گرم
پتاسيم 770 ميلي گرم
ويتامين ب 1 0/25 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/9 ميلي گرم
ويتامين ب 3 3/5 ميلي گرم
خواص داروئي بادام
بادام شيرين از نظر طب قديم ايران كمي گرم و تر است .
1) بادام ملين بوده و روغن بادام ضد يبوست است مخصوصا از روغن بادام مي توان رفع يبوست براي بچه ها استفاده كرد .
2)بادام سينه را نرم مي كند .
3)شير بادام براي رفع سرفه ، ناراحتي حنجره و تنگي نفغس مفيد بوده و خلط آور است .
4) بادام براي درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفيد است .
5)بادام بو داده مقوي معده بوده و قابض است .
6)بادام تقويت كننده نيروي جنسي است و توليد اسپرم را زياد مي كند .
7)بادام را آسياب كرده و با عسل مخلوط كنيد براي درد كبد و سرفه مفيد است .
8)چغاله بادام لثه و ريشه دندان را تقويت مي كند .
9) چغاله بادام براي خشكي دهان مفيد است .
10)شكوفه بادام را دم كنيد و بعنوان مسهل براي اطفال استفاده كنيد .
11)دم كرده پوست قهوه اي رنگ مغز بادام بهترين دارو براي تسكين درد و التهاب مجاري تنفسي است .(مقدر مصرف 5 گرم در 100 گرم آب )
12)جوشانده برگ درخت بادام براي نارسائي كبد و كيسه صفرا مفيد است .
13)روغن بادام خواب آور است و بيخوابي را از بين مي برد .
14)براي صاف كردن سينه و نرم شدن روده ها و از بين بردن سرفه خشك بايد روغن بادام را با شكر و كتيرا مخلوط كرده و بخوريد .
15)روغن بادام را با آب گرم مخلو ط كنيد داروي خوبي براي رفع اسهال و دل پيچه بچه ها خواهد بود . ضمنا اين مخلوط سنگ مثانه را خارج كرده و ادرار كردن را آسان مي كند .
16)براي درمان نقرس و رفع خميدگي پيران ، مهره هاي پشت را با روغن بادام چرب كنيد .
17)برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد كرم است .
18)برگ خشك شده درخت بدام قابض بوده و اسهال را از بين مي برد.
19)روغن بادام شيرين بدليل خاصيت نرم كنندگي و ضد التهاب در كرم ها و پمادها بكار مي رود.
20)براي رفع بيماريهاي سينه ، روغن بادام شيرين را با هموزن آن عسل و يك زرده تخم مرغ مخلوط كنيد كه بصورت خمير يكنواختي دارايد سپس به آن جوشانده گل ختمي اضافه كرده و يك قاشق چايخوري از انرا بفاصله هر سه ساعت بخوريد .
21)براي رفع خارش پوست بچه هائيكه كه سرخك و مخملك دارند روغن بادام را در تمام سطوح بدن آنها بماليد خارش را تسكين مي دهد .
22)ماليدن روغن بادام بر روي پوست التهاب را رفع كرده و سوختگي را درمان مي كند.
23) روغن بادام اگزما را رفع مي كند .
خواص بادام تلخ
چون بادام تلخ داراي اسيد سيانيدريك است در مصرف آن بايد نهايت دقت را بعمل آورد .
مغز بادام تلخ ازنظر طب قديم ايران خيلي گرم و خشك است
1-بادام تلخ را آسياب كرده و با سركه مخلوط كنيد ضماد خوبي براي سر درد مي باشد همچنين ماليدن آن بر دور چشم براي تقويت بينايي مفيد است .
2- خوردن بادام تلخ براي تنگي نفس ، سرفه و ورم ريه مفيد است .
3-بادام تلخ رابا عسل بخوريد كبد و طحال را تميز مي كند .
4-براي رفع درد كليه ها بادام تلخ را با نشاسته و نعناع بخوريد .
5- بادام تلخ را با عسل براي قولنج مفيد است .
6-براي از بين بردن سنگ كليه و ناراحتي هاي كليه ، بادام تلخ را با شيره انگور مخلوط كرده و بخوريد .
7-اگر عادت ماهيانه خانم ها عقب مي افتد بهترين طرز درمان آن قرار دادن شياف بادام تلخ در مهبل است .
8-براي ازبين بردن لكه هاي صورت ، بادام تلخ را پودر كنيد و با سركه مخلوط كرده و ضمادي از آن درست كنيد و روي پوست بماليد .
9-ضماد بادام تلخ براي درمان زخم هاي كهنه خارش و مخملك بكار ميرود .
10- ضماد ريشه درخت بادام تلخ براي درمان انواع دردها مفيد است .
11-ضماد ريشه درخت بادام براي پاك كردن طحال ، كليه و دفع كرم روده بكار مي رود .
12-دم كرده ريشه درخت بادام تلخ براي پاك كردن طحال ، و دفع كرم روده بكار مي رود .
13-روغن بادام تلخ خاصيت مسهلي درد .
14-روغن بادام تلخ براي تنگي نفس ، درد كليه و خارج كردن سنگ مثانه مفيد است .
15-براي رفع زنگ زدن و صدا در گوش يك قطره از روغن بادام تلخ را در گوش بريزيد .
16-ماليدن روغن بادام تلخ روي صورت ، لكه ها و چين و چروك را از بين مي برد .
17-رغن بادام تلخ ترك دست و پا را كه از سرما ايجاد شده از بين مي برد .
18-آنهايي كه مبتلا به اگزما هستند اگر از بادام تلخ خميري درست كنند و از آن بجاي صابون براي شستن نقاطي كه مبتلا به اگزما است استفاده كنند بزودي بهبود مي يابند .
19-خمير بادام تلخ براي رفع بوي بد پا و زير بغل مفيد است .
20-روغن بادام تلخ براي درمان سياه سرفه مفيد است .
طرز استفاده:
روغن بادام : براي بدست آوردن روغن بادام ، مغز بادام را پس از تميز كردن و خشك كردن خرد مي كنند و بصورت خمير در مي آورند و سپس آنرا تحت فشار قرار داده و روغن آن را استخراج مي كنند . اين روغن را فشار اول مي نامند .
تفاله بادام را كه از فشار اول باقيمانده تحت اثر حرارت و مواد شيميايي قرار داده و روفن فشار دوم را بدست مي آورند . بدليل اينكه روغن بادام گران است معمولا تقلب كرده و آنرا با روغن هاي ديگر مانند روغن مغز هسته زردآلو و هلو مخلوط كرده و بام روغن بادام مي فروشند .
همانطور كه گفته د اگر روغن بادام تلخ يا مغز زردآلو و يا هلو تحت اثر آّب قرار گيرند اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك توليد مي شود كه سمي است بنابراين براي گرفتن روغن از اين هسته ها نبايد از آب استفاده كرد .
اسانس بادام تلخ : اين اسانس مايعي زلال و بيرنگ است كه در اثر كهنه شدن برنگ زرد كمرنگ در مي آيد . بوي آن قوي ، طعمش سوزاننده و تلخ و بسيار سمي است . اسانس بادام تلخ بسهولت با اكسيژن هوا تركيب و اكسيد مي شود . بنابراين بايد هميشه محتوي آن كاملا پر و در بسته بوده و در جاي تاريك و سرد نگاهدري شود .
شكوفه و گل بادام : گل و شكوفه درخت بادام داراي بوي مطبوعي و طعم تلخ مي باشد .
پوست ميوه بادام : بصورت جوشانده مصرف مي شود . طرز تهيه آن به اين صورت است كه 50 گرم پوست بادام شيرين را در يك ليتر آب ريخته و مدت چند دقيقه آنرا مي جوشانند سپس آنرا صاف كرده و مصرف مي كنند .
برگ درخت بادام: براي تهيه جوشانده برگ درخت بادام 50 گرم برگ درخت را در يك ليتر آب مي جوشانند و سپس صاف مي كنند .
مغز بادام : معمولا بصورت خشك شده و خام و يا بوداده مصرف مي شود .
شير بادام : شير بادام را از مغز بادام بو نداده و خام تهيه مي كنند . براي تهيه آن 50 گرم مغز بادام را كاملا آسياب كرده كه بصورت پودر در آيد . سپس مقدر 50 گرم شكر يا قند به آن اضافه كرده و با يك ليتر آب مخلوط مي كنند مايعي مانند شي بدست مي آيد .
نوع ديگر شير بادام براي كودكان شير خوار و اطفال بسيار مفيد است و مي تواند جانشين شير مدر و يا مكمل آن باشد بدين ترتيب بدست مي آيد كه مقدر 50 گرم بادام را بمدت چند دقيقه در آب گرم قرار مي دهند تا پوست آن كنده شود سپس آنرا آسياب كرده و بصورت پودر در مي آيند و مقدر كمي آب را بان اضافه مي كنند و بهم مي زنند تا بشكل خمير در آيد سپس خمير حاصل را با يك ليتر آب مخلوط و بهم مي زنند و سپس مقدر 50 گرم عسل بآن اضافه مي كنند تا كاملا حل شود . اين مايع را از پارچه ململ مي گذرانند تا مايعي مانند شير از آن باقي بماند.
البته اگر اشخاص بالغ بخواهند از شير بادام استفاده كنند احتياجي به صاف كردن آن نخواهد بود .
طريقه ديگري كه آسان تر است بدين صورت مي باشد كه مقدر 50 گرم بادام پوست كنده يك ليتر آب و 50 گرم عسل يا شكر را در داخل مخلوط كن برقي بريزيد و تا مايعي مانند شير بدست آيد .
مضرات :
بادام از نظر اينكه داراي مواد مغذي بسياري است بنابراين غذاي بسيار خوبي است ولي چون سنگين و ثقيل الهضم مي باشد نبايد در خوردن آن افراط كرد و مقدار آن نبايد در روز بيش از ده دانه باشد . بادام همچنين براي معده هاي ضعيف و سرد خوب نيست و اشخاصي كه معده ضعيف دارند بهتر است بادام را با شكر بخورد.
منابع :
خواص داروئي بادام تلخ http://aftab.ir
خواص دارويي بادام http://www.aghlam.com
بادام http://www.parsiteb.com
بادام Almond http://www.money58.netfirms.com

خواص هل؛ دانه معطر

تهيه كننده : ناصر مكاري
منبع : راسخون
هل گياهي است كه در مناطق حاره و گرم مي رويد . وطن آن هندوستان مي باشد و حدود 80 درصد هل مصرفي دنيا از هندوستان تامين مي شود.
ميوه ي هل، بيضي شكل و به رنگ هاي زرد، سبز يا سياه است. دانه هاي معطر و مطبوعي به رنگ قهوه اي در ميوه ي آن وجود دارد كه به عنوان ادويه و براي خوشبو كردن نوشيدني ها و غذاها به مصرف مي رسد.
عطر خوش و اثر گرمابخش و اشتهاآور هل، اين دانه را به يكي از بهترين طعم دهنده ها براي انواع نوشيدني، دسر و شيريني تبديل مي سازد. در هندوستان، خاورميانه، اروپا و آمريكاي لاتين، اين ادويه روغني براي تهيه انواع نان ، كيك و شيريني ها و همچنين چاي و قهوه به كار مي رود.
در بسياري از شيريني ها و دسرهاي سنتي ايراني نيز از هل كوبيده يا آسياب شده استفاده مي شود.
البته در مقام مقايسه، هندي‌ها و پاكستاني‌ها بيشترين مصرف كننده‌هاي هل در جهان هستند.
شايد جالب باشد بدانيد هل، ميوه گياهي از تيره زنجبيل‌هاست و انواع مختلف آن شامل هل سياه، هل سفيد و هل سبز است كه نوع سبز آن عطر تندتري دارد.
هل سفيد
براي عطرآگين كردن غذا، شيريني يا مربا، حتما لازم نيست غلاف آن را باز كرده و دانه‌هاي سياه رنگ هل را مورد استفاده قرار دهيد، بلكه ميوه هل با همان غلاف نيز به اندازه كافي غذاها را خوش طعم مي كند؛ مگر آنكه طعم جويدن دانه‌هاي هل در دهانتان را دوست داشته باشيد.
علاوه بر اين، بعضي‌ها هنگام دم كردن چاي، چند دانه هل يا يك عدد ميوه هل را در قوري مي اندازند و همراه با چاي، آن را دم مي كنند. اين چاي، هم خوش‌طعم‌تر مي شود و هم خاصيت درماني دارد.
تركيبات شيميايي:
هل داراي اسانس فرار و معطري در حدود 4% مي باشد ضمنا اين گياه داراي مواد رزيني و چربي نيز است
خواص درمان
هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است.
جويدن دانه هاي هل پس از صرف غذا ضمن كمك به هضم و گوارش بهتر غذا، مي تواند بوي نامطبوع دهان(مثل بوي سير و پياز) را نيز خنثي كند.
دانه هاي هل خواص گرمابخشي داشته و معده و روده ها را تقويت مي كنند.
هل اشتها را تحريك مي كند و عمل هضم غذا را بهبود مي بخشد.
نوشيدن دم كرده ي داغ آن موجب تسكين كوليت، سوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهوع و بي حالي شده و مانع ترشح زياد اسيد معده مي شود.
يكي از خواص ويژه و بسيار ارزشمند هل، جلوگيري از تشكيل خلط در گلو است. از اين رو مي توان آن را به محصولات لبني و پودينگ ها افزود تا اثر شير را كه موجب تشكيل خلط در گلو مي شود خنثي كرده و به هضم آن نيز كمك كند.
دانه هاي هل خاصيت داروي اكسپكتورانت را دارد و سينوس ها و برونش ها، بيني و سينه را از خلط و ترشحات اضافي پاك مي كنند.
هل چنان كه ذكر شد خواص گرمابخش و انرژي زا دارد از اين رو به بهبود روحيه و بازيابي انرژي و توان از دست رفته كمك مي كند، اضطراب و نگراني را كاهش مي دهد و در رفع افسردگي موثر است.
هل همچنين كليه ها را تقويت مي كند و گفته مي شود براي درمان شب ادراري كودكان مفيد است.
ديگر خواص هل عبارتند از:
– تقويت كنده قلب است.
– بادشكن بوده و گاز معده و روده را از بدن خارج مي سازد.
– تقويت كننده بدن است.
– ادرار آور است.
– قاعدگي را باز مي كند.
– زخم هاي دهان را برطرف مي كند، بدين منظور دم كرده هل را در دهان قرقره كنيد.
– خوشبو كننده دهان است.
– براي تسكين درد گوش ، گرد هل را در گوش بريزيد.
– تب را پايين مي آورد.
– معالج سرماخوردگي است.
– براي تسكين درد روماتيسم مفيد است.
– ضد مسموميت است.
– براي رفع بيماري هاي چشم مفيد است.
تهيه دم كرده هل:
مقدار 30 گرم هل كوبيده را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد به مدت 10 دقيقه دم بكشد. سپس آن را صاف كرده و بنوشيد. هل را همچنين مي توان موقع دم كردن چاي، به آن اضافه كرد.
تهيه يك دم كرده دارويي با هل:
براي تهيه يك دم كرده ي گياهي معطر و آرام بخش و خوش طعم، 4 عدد دانه هل را همراه با 4 عدد دانه فلفل سياه، 4عدد دانه ميخك، يك قطعه دارچين نكوبيده و چند حلقه نازك زنجبيل تازه در 600 ميلي ليتر آب بريزيد. آن را به مدت نيم ساعت روي حرارت ملايم قرار دهيد، اما مواظب باشيد نجوشد.
دم كرده را صاف كنيد و به صورت داغ همراه با كمي شير يا عسل بنوشيد.
نوشيدن اين دم كرده دو بار در روز، درماني فوق العاده براي سرفه و سرماخوردگي است.
مضرات مصرف زياد هل:
مصرف زياد هل براي روده ها مضر است. براي رفع اين مشكل، آن را بايد با كتيرا خورد
منابع :
خواص هل http://www.parsiteb.com
هل «داروئي» http://daneshnameh.roshd.ir
خواص هل؛ دانه معطر http://iran-world.com
هل Cardamom http://www.money58.netfirms.com

خواص دارچين

دارچين درختي است كوچك، هميشه سبز، به ارتفاع 5 تا 7 متر كه از تمام قسمت هاي آن بويي مطبوع استشمام مي شود.
گل هاي آن در فاصله ماه هاي بهمن تا اوايل فروردين ظاهر مي شود. برگ اين درخت سبز تيره و داراي گل هايي به رنگ سفيد است.
نام علمي اين گياه Cinnamomum zeylanicum مي‌باشد.
اسانس دارچين كه تنها قسمت مهم دارچين است به مقدار يك درصد در پوست درخت مذكور وجود دارد و از تقطير آن با آب نيز حاصل مي‌شود.
اين اسانس در صورت تازه بودن به رنگ زرد روشن است، ولي به مرور زمان و به علت اكسيده شدن به رنگ هاي زرد طلايي و سپس قهوه‌اي مايل به قرمز درمي‌آيد.
دارچين اولين بار در سري‌لانكا يافت شد و بعد از آن، تمام دنيا اين چاشني را شناختند و براي طعم بهتر غذاها استفاده كردند.
يك قاشق چاي خوري دارچين، حاوي 28 ميلي گرم كلسيم، 1 ميلي گرم آهن و بيشتر از 1 گرم فيبر و مقدار زيادي ويتامين هاي C و K و منگنز است. همچنين مقدار 2/1 گرم كربوهيدرات دارد.
دارچين بومي سري‌لانكا و جنوب هند است و پوست درختچه آن كاربرد فراواني به عنوان ادويه دارد.
براي تهيه دارچين، پوست اين درختچه را جدا كرده و معمولا پودر مي كنند و در غذا يا چاي از آن استفاده مي كنند.
دارچين از قديم الايام در دنيا بكار ميرفته است در مصر حتي قبل از ساختمان اهرام ثلاثه مصر براي درمان امراض مختلفه مصرف مي شده است .
اسم دارچين Cinnamon از كلمه عربي Kinnamon مشتق شده و در كتاب مقدس به آن اشاره شده است و در مراسم مذهي يهوديان بكار مي رفته است .
گياه دارچين به علت داشتن اسانس و تانن ، محرك و قابض است و به عنوان تقويت كننده ، اعمال هضم و جريان گردش خون به كار مي رود و
از آن براي رفع سوءهاضمه ، بويژه در مواردي كه با نفخ همراه باشد، به عنوان بادشكن استفاده مي شود.همچنين به علت داشتن تانن در رفع اسهال ، ضعف عمومي بدن و انعقاد خون مصرف مي شود و به صورت دارو، مانند گرد و تنتور به كار مي رود.
با بررسي اثر2 گياه دارچين و سياه دانه بر روي نفخ معده ، نتايجي كه به دست آمد، نشان داد:60 درصد افرادي كه سياه دانه نود درصد افرادي كه مخلوط دارچين و سياه دانه و10 درصد افرادي كه دارچين استفاده كردند، بهبود يافتند از طرف ديگر درصد بهبود يافتگان با داروي مخلوط، در زنان و مردان يكسان بوده است لازم به ذكر است كه درصد بهبود يافتگان با داروي مخلوط دارچين و سياه دانه ، بيشتر از داروي سياه دانه و دارچين به تنهايي بوده و تاثير دارچين بر روي بيماران ، همانند پلاسيبو است.
دارچين يك ادويه خاص است. هنگاميكه آن را به غذا اضافه مي‌كنيم طعم شيريني به غذا مي‌دهد كه حتي مي‌توان آن را با شكر اشتباه گرفت. ولي در عين حال ضررهاي شكر را نيز ندارد. به علاوه، دارچين خواص بسياري از لحاظ سلامت براي بدن دارد. يكي از خواص دارچين اين است كه باعث افزايش كارايي هورمون انسولين در بدن مي‌شود و در نتيجه بدن نياز كمتري به اين هورمون براي كنترل قند خون پيدا مي‌كند. تحقيقات بر حيوانات نشان مي‌دهد كه ادويه مريم گلي اثر انسولين را دو برابر مي‌كند. زردچوبه و ميخك اين اثر را سه برابر كرده ولي دارچين حتي اثر بيشتري از ادويه‌هاي ذكر شده را بر انسولين خون دارا است. بسياري از افراد مبتلا به ديابت گزارش داده‌اند كه مصرف يك قاشق چايخوري دارچين روزانه تأثير بسيار مثبتي بر قند خونشان داشته است.
همچنين برخي تحقيقات نشان دهنده تأثير مثبت دارچين در كاهش فشار خون بوده است
دارچين و تغذيه
آيا شما مي دانيد يك قاشق چاي خوري دارچين، حاوي 28 گرم كلسيم، 1 گرم آهن و بيشتر از 1 گرم فيبر و مقدار زيادي ويتامين هاي C و K و منگنز است.
همچنين مقدار 2/1 گرم كربوهيدرات دارد.
فوايد دارچين
دارچين جزو آن دسته از داروهايي است كه در قديم استفاده مي شد. اين داروي قديمي براي اختلالات گوارشي از قبيل سوء هاضمه، نفخ معده، دردهاي معده و اسهال به كار مي رفت.
امروزه مشخص شده كه دارچين، غير از درمان اختلالات گوارشي، براي آرامش و جلوگيري از عصبانيت و رفتارهاي ناخوشايند و همينطور براي استشمام بهتر به كار مي رود. همچنين براي جلوگيري از فساد غذا و فساد ميكروبي استفاده مي شود.
يكي ديگر از فوايد دارچين كه نياز به توجه بيشتر دارد، اثر اين چاشني بر قند و كلسترول خون مي باشد.
اثر دارچين در بهبودي بيماري ديابت نوع 2 و همينطور عدم تحمل انسولين :
تحقيقات حاكي از آن است كه افرادي كه روزانه 2/1 قاشق چاي خوري دارچين استفاده مي كنند، قند خونشان كنترل مي شود، عدم تحمل به انسولين در آنها بهبود مي يابد، از اضافه وزن مصون مي مانند و همينطور احتمال پيدايش بيماري قلبي در اين افراد پايين مي آيد.
متخصصان به اين نتيجه رسيده اند كه دارچين همانگونه كه بيماري ديابت را كنترل مي كند، به همان اندازه بر روي كلسترول خوب و LDL (كلسترول بد) اثر مي گذارد.
دارچين رمز جواني است و مصرف روزانه آن انسان را سلامت جوان نگه مي دارد .
دارچين براي زياد شدن و بازيافتن نيروي جنسي نيز بكار مي رود كليه را گرم مي كند و ضعف كمر و پاها راازبين مي برد و كم خوني را درمان مي كند .
دارچين بهترين دارو براي دردهاي عضلاني است و جديدا در آمريكاي شمالي و كانادا كرم هايي ببازار آمده كه داراي دارچين است و براي رفع درد بكار مي رود .
حتما تا بحال متوجه شده ايد كه بعد زا خوردن يك دونات دارچين در همه چيز را زيبا مي بينيد و چقدر آرام هستيد . اين خاصيت دارچين است زيرا دارچين اثر آرام كنده وشاد كننده درد و از بسياري از داروهاي آرام بخش بهتر است . و در حقيقت مي توان گفت دارچين واليوم گياهي است زيرا در دارچين ماده اي است بنام Cinnamodehyde كه روي حيوانات و انسان اثر آرام بخش درد .
اثر مهم ديگر دارچين پائين آوردن تب مي باشد و حتي امروزه دارچين را بصورت قرص و كپسول درآورده اندكه بعنوان تب بر بكار مي رود . دارچين رگها را باز مي كند و اثر خوبي در گردش خون دارد .
دارچين خاصيت عجيب ديگري دارد و آن قوي كردن مصونيت بدن در مقابل امراض است و حتي مي توان گفت كه اثر پني سيلين و آنتي بيوتيك را به مقدر زيادي دارا است . اگر حس كرديد كه ضعيف شده ايد و ممكن است مريض شويد چاي دارچين را فراموش نكنيد و حتي اگر سرما خورده ايد يا ضعف شديد داريد چاي دارچين بهترين دارو است .
يكي از دانشمندان انگليسي در كتابي كه قرن نهم تاليف نمود ادعا كرد كه دارچين معده را تميز و آرام و قوي مي كند . بنابراين اگر ناراحتي معده داريد حتما از دارچين استفاده كنيد دارچين با اين همه خواص طعم بسيار خوبي درد . حتي اگر چاي معمولي مي نوشيد آنرابا يك قطعه پوست دارچين بهم بزنيد كه طعم آنرا بهتر كند و ميتوانيد براي اينكه بيشتر از طعم و خاصيت داروئي دارچين بهره ببريد مقداري از پوست آن را در داخل قوري بريزيد تا همراه با چاي دم بكشد.
بي دليل نيست كه در گذشته سلماني ها كه در حقيقت دكترهاي طب قديم بودند به مشتريهاي خود چاي دارچين مي دادند!
همچنين برخي تحقيقات نشان دهنده تاثير مثبت دارچين در كاهش فشار خون بوده است.
دارچين خاصيت عجيب ديگري دارد و آن تقويت سيستم ايمني بدن در مقابل بيماري هاست و حتي مي توان گفت كه اثري مشابه پني سيلين و آنتي بيوتيك دارد.
اگر حس كرديد كه ضعيف شده ايد و ممكن است مريض شويد، چاي دارچيني را فراموش نكنيد و حتي اگر سرما خورده ايد يا ضعف شديد داريد، چاي دارچين بهترين داروست.
دارچين به علت داشتن اسانس و تانن، محرك و قابض است و به عنوان تقويت كننده ي عمل هضم غذا و جريان گردش خون به كار مي رود و از آن براي رفع سوءهاضمه، به ويژه در مواردي كه با نفخ همراه باشد، به عنوان بادشكن استفاده مي شود.
همچنين به علت داشتن تانن در رفع اسهال ، ضعف عمومي بدن و انعقاد خون مصرف مي شود و به صورت دارو، مانند گرد و تنتور به كار مي رود.
يكي از دانشمندان انگليسي در كتابي كه قرن نهم تاليف نمود ادعا كرد كه دارچين معده را تميز و آرام و قوي مي كند . بنابراين اگر ناراحتي معده داريد حتما از دارچين استفاده كنيد.
دارچين علاوه براين همه خواص، طعم بسيار خوبي نيز دارد. براي اينكه بيشتر از طعم و خاصيت درماني دارچين بهره ببريد، مي توانيد موقع دم كردن چاي، مقداري از پوست آن را در داخل قوري بريزيد تا همراه با چاي دم بكشد.
دارچين و عسل و خواص آن
1. دارچين و عسل را باهم بخوريد
2. مخلوط عسل و دارچين درمان كننده بسياري از بيماري ها در زمان قديم و حال مي باشد.
3. امروزه دانشمندان بر اين عقيده هستند كه عسل با وجودي كه شيرين است، اما اگر در مقدار معين مصرف شود حتي براي بيماران ديابتي هم مضر نمي باشد.
4. مجله معروفي در كانادا به نام Weekly World تعداد 95 نوع بيماري كه توسط عسل و دارچين درمان شده اند را نام برده است.
5. در اين مقاله با عسل و دارچين، درمان كننده بسياري از بيماري ها آشنا مي شويم.
6. ورم مفاصل
– يك قسمت عسل را در 2 قسمت آب گرم حل كرده و به آن 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين بيافزاييد. خمير حاصله را روي محل درد به آرامي بماليد. درد بعد از 15 دقيقه از بين خواهد رفت.
– همچنين بيماران دچار ورم مفاصل مي توانند، 1 فنجان آب داغ را با 2 قاشق عسل و 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين مخلوط كرده و بنوشند. اين عمل را هر روز بايد انجام دهند تا بيماري شان معالجه شود.
– مطالعات انجام شده روي اين بيماران نشان داده است كه، اگر اين بيماران قبل از صبحانه مخلوط 1 قاشق غذاخوري عسل با 4/1 قاشق چاي خوري پودر دارچين را ميل كنند، درد آنها بعد از 1 ماه از بين خواهد رفت. بيماران مورد مطالعه نمي توانستد راه بروند اما بعد از استفاده از اين روش، توانستند به راحتي شروع به راه رفتن بدون درد كنند.
7. جلوگيري از ريزش مو
– قبل از حمام كردن، 1 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين مخلوط كرده و روي سر خود بماليد و 5-15 دقيقه صبر كنيد و سپس موهاي خود را بشوئيد.
8. عفونت مثانه
– 2 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين را در 1 ليوان آب گرم حل كرده و آن را بنوشيد. اين روش باعث مي شود كه ميكروب هاي مثانه را از بين برود.
9. درد دندان
– 5 قاشق چايخوري عسل به همراه با 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين مخلوط كرده و خمير حاصله را روي دندان خراب بماليد. اين عمل را 3 بار در روز انجام دهيد تا دندان خراب و دردناك درمان شود.
10. كلسترول
– 2 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 3 قاشق چاي خوري پودر دارچين را در مقداري برابر 2 ليوان چاي حل كرده و آن را بنوشيد. بدين وسيله بعد از 2 ساعت كلسترول خون به اندازه 10درصد پايين مي آيد.
– تحقيقات اخير نشان داده است كه مصرف عسل خالص در درمان بيماران مبتلا به كلسترول بسيار مفيد است.
11. سرماخوردگي
– به مدت 3 روز از مخلوط 1 قاشق غذاخوري عسل گرم با 4/1 قاشق چايخوري پودر دارچين استفاده كنيد. اين روش براي درمان سرفه مزمن، سرماخوردگي و سينوزيت به كار مي رود.
12. ناباروري
– مردان 2 قاشق غذاخوري عسل را قبل از خواب ميل كنند تا اين مشكل برطرف شود.
– زنان مي توانند از پودر دارچين براي باردار شدن استفاده كنند.
– زنان نابارور مقداري پودر دارچين را با 2/1قاشق چاي خوري عسل مخلوط كرده و آن را به طور مرتب در روز روي لثه يا دهان خود قرار دهند. اين كار باعث مي شود كه مخلوط حاصل از طريق بزاق وارد بدن شود.
– در مريلند (شهري در آمريكا) براي مدت 14 سال هيچ نوزادي متولد نمي شد. تا اينكه زنان و مردان شروع به خوردن عسل و دارچين كردند و بعد از مدت كوتاهي زنان باردار شدند.
13. معده درد
– مخلوط عسل و پودر دارچين ، درمان كننده درد معده، زخم معده و نفخ مي باشد.
14. بيماري قلبي
– خمير عسل و پودر دارچين را تهيه كنيد و آن را بر روي نان به جاي مربا قرار دهيد. اين روش را به طور مرتب به عنوان صبحانه ميل كنيد.
– اين روش باعث پايين آوردن كلسترول، كاهش ضربان قلب، به راحتي نفس كشيدن، بهتر شدن جريان خون و جلوگيري از بيماري قلبي مي شود.
15. بهبود سيستم ايمني
– استفاده روزانه از عسل و دارچين باعث حفاظت بدن از باكتري و ويروس مي شود.
– عسل، محتوي مقدار زيادي ويتامين و آهن مي باشد و بدن را مقاوم مي كند.
– استفاده روزانه از عسل، باعث عملكرد بهتر گلبول هاي سفيد خون مي شود و درنتيجه بهتر با ويروس ها و باكتري هاي وارد شده به بدن مي جنگد.
16. سوء هاضمه
– قبل از هر وعده غذا، پودر دارچين را روي 2 قاشق غذاخوري عسل بريزيد. اين كار باعث مي شود كه اسيد معده ترشح شود و غذاي وارده به معده را هضم كند و از سوء هاضمه جلوگيري كند.
17. آنفلوآنزا
– عسل محتوي مواد مفيد طبيعي است و به اين ترتيب از آنفلوآنزا و سرماخوردگي جلوگيري مي كند.
18. افزايش طول عمر
– نوشيدن چاي با عسل و پودر دارچين از بين برنده پيري زودرس مي شود.
– 4 قاشق غذاخوري عسل و 1 قاشق پودر دارچين را در 3 فنجان آب حل كرده و بجوشانيد و مانند چاي ميل كنيد. 4-3 بار در روز به مقدار 4/1 فنجان بنوشيد تا پوستي لطيف و نرم داشته باشيد.
19. تاول
– 3 قاشق غذاخوري عسل با 1 قاشق غذاخوري پودر دارچين مخلوط كرده و قبل از خواب، روي تاول بگذاريد و صبح مخلوط ماليده شده بر روي تاول را با آب گرم بشوييد. اگر اين كار را به مدت 2 هفته هر روز انجام دهيد، تاول را از ريشه از بين خواهيد برد.
20. عفونت پوستي
– تمام عفونت هاي پوستي و اگزما با استفاده از عسل و پودر دارچين درمان مي شوند.
21. كاهش وزن
– 1 فنجان آب،عسل و پودر دارچين را هر روز و قبل از صبحانه با معده خالي بنوشيد.
– اگر مخلوط گفته شده را هر روز بنوشيد، از تجمع چربي در بدن جلوگيري كرده و باعث كاهش وزن مي گردد.
22. سرطان
– عسل و دارچين، درمان كننده سرطان هاي معده و استخوان شناخته شده است.
– براي 1 ماه و 3 بار در روز، 1 قاشق غذاخوري عسل با 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين را براي جلوگيري از سرطان مصرف كنيد.
23. گرسنگي
– مطالعات اخير نشان دهنده اين است كه شكر عسل نه تنها مضر نيست، بلكه بسيار مفيد مي باشد.
– مقدار مساوي از عسل و دارچين جلوي گرسنگي را مي گيرد.
– 2/1 قاشق غذاخوري عسل در 1 ليوان آب و مقدار كمي پودر دارچين، باعث مي شود كه سرزنده تر و داراي انرژي بيشتر باشيد.
24. تنفس بد
– صبح ها 1 قاشق چاي خوري عسل و دارچين را با آب گرم مخلوط كرده و بنوشيد. اين روش باعث راحت نفس كشيدن مي شود.
25. كم شنوايي
– مصرف مقدار مساوي، عسل و دارچين باعث بهبود شنوايي مي شود.
26. اين مطالب خواص بسيار كمي از دو ماده غذايي طبيعي، عسل و دارچين بود. با توجه به اينكه اين دو غذاي طبيعي در سرتاسر دنيا يافت مي شود، پس بهتر است از آنها استفاده كنيم تا سلامتي خود را تضمين نماييم
خطرات استفاده زياد دارچين
افرادي كه آلرژي دارند، نبايد از مصرف دارچين در غذاهاي خود پرهيز كنند، زيرا دارچين موجب تشديد آلرژي نمي شود. اما اين نكته را فراموش نكنيد كه اگر شما بسيار زياد از دارچين استفاده كنيد، بايد اثرات بد آن را بپذيريد.
اثرات مضر مصرف زياد دارچين عبارت است از: التهاب يا ورم كردن پوست، زخم ها و ترك هاي گوشه دهان و همينطور سوزش معده.
دارچين از لخته شدن خون جلوگيري مي كند، اما زيادي آن در خون باعث بروز مشكلات خوني و گردش خون مي شود، به خصوص اگر با داروهايي كه موجب رقيق شدن خون مي شود(مانند آسپيرين) مصرف شود، مشكلات را دو برابر مي كند.
شما خواننده محترم مي توانيد دارچين را در چاي يا قهوه خود بريزيد يا روي ماست بپاشيد و يا با پنير نوش جان كنيد و به طور كلي مي توان صدها ماده غذايي را با دارچين طعم دار كرد،مثل حليم ، شله زرد ، خورش قيمه و… .
اميدوارم شما از همين امروز براي سلامتي خود قدم برداريد و از نعمات بي شمار خداوند بهترين استفاده را كنيد.
مضرات :
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .
منابع :
دارچين http://www.centralclubs.com
دارچين http://www.parsiteb.com
خواص دارچين http://aftab.ir
خواص دارچين چيست؟ http://gigapars.com
دارچين http://www.iranmania.com
خواص دارچين و عسل http://farhan.forumb.biz
دارچين Cinnamon http://www.money58.netfirms.com

زردآلو و خواص آن

درخت زردآلو بومي نواحي چين است و هنوز هم به صورت وحشي در اين مناطق مي رويد. اين درخت در اوايل قرن اول ميلادي به آسيا و اروپا راه يافت. ارتفاع درخت زردآلو تا 6 متر هم مي رسد . برگ هاي آن مانند قلب نوك تيز و به رنگ سبز روشن مايل به زرد مي باشد . گل هاي زردآلو درشت و به رنگ سفيد متمايل به قرمز است . ميوه آن گوشتي و زرد رنگ ، با طعمي مطبوع و شيرين بوده كه در اواسط تابستان مي رسد. هسته زردآلو صاف ، قهوه اي و بيضي شكل است. در داخل هسته مغز آن قرار درد كه طعم آن گاهي شيرين و گاهي تلخ مي باشد.
ارقام زردآلو نيازهاي آب و هوايي خاصي داشته و نسبت به تغييرات محيطي سازگاري كمي دارند. زردآلو در محل رويش طبيعي اش كه در شمال غربي چين قرار دارد به خوبي رشد مي كند. اين ناحيه بين 35و43 درجه عرض شمالي و ارتفاع 700 تا 1500 متر قرار دارد. مقدار بارندگي ساليانه آن حدود 500 ميلي متر بوده و حداقل مطلق دما در زمستان 33- درجه سانتيگراد است. بهترين اقليم براي زردآلو، آب و هوايي است كه در آن تغييرات دماي زمستان كم بوده و تابستاني گرم داشته باشد.
از آنجايي كه دما مستقيماً در مقاومت به سرما، خواب، صدمه يخبندان و رشد و تكامل ميوه دخالت دارد اثر آن بر روي زردآلو خيلي پيچيده است. خواب عميق از نيمه دوم آبان ماه شروع شده و در اواسط بهمن تا اوايل اسفند ماه به پايان مي رسد. خواب عميق بوسيله افزايش سـريع وزن جوانه هاي گــل نيز مشخص مي شود. حداقل درجه
حرارت مورد نياز براي مرحله تمام گل كليه ارقام از 5 تا 6 درجه سانتيگراد و براي رسيدن از 15 تا 19 درجه سانتيگراد متغير است. مجموع درجه حرارتهاي روزانه مورد نياز براي رسيدن ميوه (بالاتر از c 10) در ارقام زودرس حدود 1155 تا 1245 و در ارقام ديررس 1725 تا 2186 درجه سانتيگراد است . براي باردهي زردآلو، زمستان سرد طولاني و بدنبال آن بهار گرم و بدون سرماي بهاره مطلوب است. اگر در مدت خواب زمستاني دما به مدت طولاني بالا باشد ممكن است جوانه هاي گل بريزد كه اين موضوع در مناطق گرم يك مشكل جدي است. بعلاوه زماني كه جوانه گل در پايان خواب زمستانه شروع به رشد كرد بروز سرما و يخبندان به آن صدمه مي زند. بنابراين در پايان فصل خواب مقاومت به سرما موجب زنده شدن و بقاي گل مي شود. قابليت تحمل به سرما در دوره خواب در ارقام مختلف متفاوت است و اين به دو مرحله رشد و تكامل گل بستگي دارد. درختان زردآلو تحت شرايط رطوبت كم هوا بهتر رشد مي كنند. به علت زود گلدهي جهت شمال غربي براي كاشت زردآلو بهتر است. زردآلو در اكثر خاكهاي عميق كه به خوبي زهكش شده باشند قادر به رشد مي باشد خاك محل زردآلو بايد 3 متر عمق داشته باشد. در صورتيكه خاك زهكش خوبي داشته باشد مقدار زياد آهك در خاك تأثيري بر روي رشد درخت نخواهد داشت. درخت زردآلو در سن 4 تا 5 سالگي شروع به باردهي مي كند و در سن 8 تا 10 سالگي به حداكثر باردهي مي رسد در اين موقع هر درخت حدود 50 تا 80 كيلوگرم ميوه توليد مي كند. عمر باردهي درخت زردآلو 30 تا 40 سال است.
مواد مغذي موجود در زردآلو و اثرات مفيد آنها :
اين ميوه سرشار از ويتامين هاي A و C و آهن است. مواد مغذي موجود در زردآلو ازچشم ها و قلب حفاظت مي كنند و فيبر موجود در آن بر عليه بيماري ها مبارزه مي كند. زردآلو منبع غني بتاكاروتن (پيش ساز ويتامين A ) است. زردآلوهايي كه رنگ نارنجي تيره دارند، حاوي بتاكاروتن بيشتري هستند. مواد غذايي حاوي بتاكاروتن باعث كاهش خطر بروز بيماري هاي قلبي، سكته ، آب مرواريد و بعضي سرطان ها مي شوند.
مقادير بالاي بتاكاروتن و ليكوپن موجود زردآلو باعث مي شود غذاي مفيدي براي حفظ سلامتي قلب باشد. اين دو ماده بعنوان آنتي اكسيدان، از اكسيداسيون LDL- كلسترول و بروز بيماري قلبي جلوگيري مي كنند.
بتاكاروتن در بدن ، به ويتامين A تبديل مي شود . پس مي توان گفت زردآلو منبع غني ويتامين A است كه در حفظ بينايي چشم موثر است و بعنوان يك آنتي اكسيدان قوي جلوي تخريب سلول ها توسط راديكال هاي آزاد را مي گيرد. راديكال هاي آزاد، عدسي چشم را تخريب مي كنند و باعث بروز آب مرواريد مي شوند يا اينكه ذخيره ي خوني چشم ها را از بين برده و باعث تخريب بافت چشم مي شوند.
زردآلو حاوي فيبرهاي محلول در آب است. مطالعات نشان مي دهد مصرف فيبرهاي محلول باعث حفظ قند خون در مقدار طبيعي و كاهش كلسترول خون مي شود. فيبر موجود در زردآلو از بروز يبوست و بيماري هاي روده اي جلوگيري مي كند.
برگه زردآلو سرشار از پتاسيم است. مصرف مواد غني از پتاسيم باعث تنظيم فشارخون مي شود. زردآلوي رسيده به علت دارا بودن ويتامين هاي گروه B براي درمان بيماري هاي عصبي و روحي ، بي خوابي، خستگي شديد، گيجي، فراموشي و … مفيد است.
ميوه و هسته شيرين زردآلو به علت دارا بودن ويتامين C براي تقويت بدن، رفع اختلال در رشد كودكان، جلوگيري از خونريزي لثه موثر است. به علت داشتن آهن در خون سازي موثر است.
خواص داروئي:
خواص درماني زردآلو
زردآلو از نظر طب قديم ايران سرد و تر است
1)تصفيه كننده خون است
2)عروق را باز مي كند
3)ملين است
4)بوي بد دهان را رفع مي كند
5)تب بر است
6)بعلت داشتن كبالت براي كم خوني مفيد است
7) روم مفاصل را برطرف مي كند
8) ضد نرمي استخوان است
9)براي قليايي كردن بدن مفيد است
خواص درماني هسته وبرگ زردآلو
مغز هسته از نظر طب قديم ايران گرم و خشك و برگ و گل آن سرد و خشك است .
1- مغز آن تقويت كننده قواي جنسي است
2-وغن مغز هسته را اگر در گوش بچكانيد صداهاي گوش را از بين برده و سنگيني گوش را درمان مي كند .
3-روغن مغز هسته براي نرم كردن پوست مفيد است
4-روغن مغز هسته اگر تلخ باشد كشنده كرم معده و روده است
5-روغن تلخ هسته ورم معقد را از بين برده و سنگ مثانه را خرد مي كند.
6-دم كرده برگ زردآلو براي قطع اسهال مفيد است
7-براي تسكين گوش درد چند قطره از دم كرده برگ زردآلو را در گوش بچكانيد .
زردآلو منبع بتا كاروتن
دربين سبزيجات، هويج بيشترين مقدار بتا كاروتن را دارد ودربين ميوه ها ، زردآلو اينگونه است. هيچ ميوه ديگري به اين اندازه داراي بتا كاروتن نيست. بتا كاروتن از دسته كاروتنوئيدها و پيش ساز ويتامين A دربدن است . همچنين به عنوان يك آنتي اكسيدان، بدن را از صدمات راديكال هاي آزاد حفظ مي كند.
اخيراً ثابت شده است كه تعداد زيادي كاروتنوئيدهاي ديگر مثل كورستين ومقادير زيادي اسيد ساليسيليك در زردآلو وجود دارد . اين مواد متعلق به گروه بزرگي از مواد بيواكتيو هستند ومي توانند از مواد غذايي ، مواد درماني بسازند و غشاء مخاطي را نوسازي بكنند.
جوان كردن پوست با خوردن زردآلو
بتا كاروتن موجود در زرد آلو مانع پينه بستن وخشك شدن پوست مي شود. وقتي پوست بدن ، پوسته پوسته شده وسفيد يا خاكستري رنگ مي شود نشانه كمبود بتا كاروتن است. بتا كاروتن مثل يك پوست طبيعي از داخل اثر مي كند.
زرد آلو محافظي درمقابل صدمات ناشي از اشعه ما وراء بنفش خورشيد
درتابستان مقدار كاروتن محافظ موجود درپوست كم مي شود و هر قدر اشعه ماوراء بنفش شديدترباشد، به همان نسبت كاروتن بيشتري در بدن مصرف مي شود. بتا كاروتن دربدن يك پوشش محافظ در مقابل راديكال هاي آزاد به وجود مي آورد .
نور آفتاب ، نيكوتين سيگار، استرس ومواد مضر ، سبب توليد راديكال هاي آزاد خطرناك دربدن مي شوند. بتا كاروتن اين توانايي را دارد كه به مقابله با اين راديكال ها برخيزد وانرژي تخريبي آنها راكم كند.
كاروتن موجود در پوست به عنوان يك محافظ درمقابل اشعه ماوراء بنفش عمل مي كند. اگر از كرمهاي ضد آفتاب هم استفاده نشده باشد، قهوه اي شدن پوست راتسهيل واز سرخ وسوختن پوست جلوگيري مي كند.
روغن مغز هسته شيرين زرد آلو
ملين معده و نرم كننده مفيد است وروغن مغز هسته تلخ زردالو اماس است وخوردن وماليدن ان براي مبتلايان به بواسير مفيد است وريختن چند قطره از ان در گوش باعث تسكين درد مي شود.
جوشانده برگ درخت خشك زرد الو كرم معده (يك نوع انگل ) را از بين مي برد و ادرار را زياد مي كند . شكوفه درخت ان ضد خونريزي است واگر جوشانده اي از ان تهيه كرده و چند قطر در بيني مبتلايان به خون دماغ بچكانيد اثر معجزه اساي ان را بسيار سريع مشاهده مي شود
.
منابع :
WWW.IRTEB.COM
زردآلو http://www.esfahan.agri-jahad.ir
زردآلو http://www.iranmania.com
زردآلو Apricot http://www.money58.netfirms.com

گياه شگفت انگيز ريحان Tulsi

ريحان گياهي است علفي يكساله و معطر كه ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتيمتر مي رسد. برگهاي آن بصورت متقابل بيضوي و نوك تيز با كناره هاي دندانهدر مي باشد . گلهاي آن معطر و كوچك به رنگهاي سفيد، قرمز و گاهي بنفش مشاهده مي شود . تخم آن سياه و ريز است . برگ ريحان و سرشاخه هاي جوان آن بمصرف تغذيه مي رسد ريحان در ايران و افغانستان بطور خودرو مي رويد در اكثر نقاط دنيا كاشته مي شود .
برگهاي اين گياه به صورت متقابل بيضوي، نوك تيز با كناره هاي دندانه دار است و گلهاي آن معطر و كوچك به رنگ سفيد، قرمز و گاهي بنفش مشاهده مي شود.
ريحان گياه مقدسي است كه داراي خواص چندگانه مي باشد و در بسياري از بيماريها استفاده مي شود. از زمانهاي قديم، پيشينان و اجداد ما اعتقاد به قدست و خواص دارويي آن داشته اند.
ريحان در ايران و افغانستان به صورت خودرو مي رويد و در اكثر نقاط دنيا كاشته مي شود.
از اين گياه اسانسي بنام بازيليك يا روغن ريحان كه بسيار معروف است تهيه مي شود. ريحان از لحاظ مردم قديم ايران كمي گرم و خشك است و چون بسيار معطر است براي معطر ساختن غذا از آن استفاده مي شود.
گفته مي شود مصرف ريحان طي مدت معيني ، باعث درمان بيماريهايي مانند سرما خوردگي، سرفه، سردرد، خستگي چشم، ضعف، اسهال، فشار خون بالا يا پايين، مشكلات قلبي، چاقي، ترشي معده، يبوست، مشكلات كليوي، سنگهاي مثانه و دردهاي نقرسي مي شود.
اين گياه براي افزايش مقاومت و استحكام بدن در برابر بيماريها كه در نتيجه كمبود ويتامين هاي Aو C هستند، نقش عمده اي دارد.
مصرف ريحان مي تواند باعث بهبود چين و چروكهاي دست و صورت شود. هم چنين در بيماريهاي زنان، مشكلات پوستي و تب نيز كاربرد دارد. براي بيماران مبتلا به سرطان نيز مصرف اين گياه توصيه مي شود.
دم كرده برگ ريحان معالج سردردهاي ميگرن و عصبي است و اثر ضدتشنج دارد.
برگ ريحان درمان كننده ناراحتي هاي حاصل از نيش حشرات است.
تخم ريحان براي رفع دل درد مفيد است و اگر آن را بكوبيد و با صمغ عربي مخلوط كنيد داروي خوبي براي درمان اسهال است.
برگ ريحان اثر زيادكننده شير دارد و خوردن آن به همراه غذا به هضم كمك مي كند.
نياز اكولوژيكي
ريحان در طول رويش به هواي گرم تابش نور كافي نياز دارد. درجه حرارت مطلوب براي جوانه زني بذر 18 تا 20 درجه سانتي گراد است. اين گياه به سرما بسيار حساس است. در طول رويش به آب كافي نياز دارد. خاك مناسب براي كاشت ريحان خاكهاي با بافت متوسط يا خاكهاي لوم شني يا مقادير فراوان تركيبات موهوسي است. نياز ريحان به پتاس بسيار زياد است پتاس نقش عمده اي در افزايش عملكرد پيكر رويشي و همچنين افزايش عملكرد اسانس دارد.
تركيبات شيميايي:
از ريحان اسانسي تهيه مي شود بنام اسانس بازيليك يا روغن ريحان كه معروف است و مصارف درماني مختلفي درد . اسانس ريحان شامل موادي مانند استراگول واوس من درد . دانه ريحان داراي ماده ر وغني است كه حالتي روان درد .
خواص داروئي:
چون ريحان بسيار معطر است بنبراين براي معطر ساختن غذاها از آن استفاده مي شود ريحان از لحاظ قديم ايران كمي گرم و خشك است .
)1دم كرده برگ ريحان اثر ضد تشنج درد مقوي و مدر است .
2)دم كرده برگ ريحان معالج سردردهاي ميگرن و عصبي است .
3)خوردن ريحان دستگاه هاضمه راتقويت مي كند .
4)نوشيدن يك فنجان دم كرده ريحان نفخ و گاز معده را از بين ميبرد .
5)برگ ريحان درمان كننده ناراحتي هاي حاصل از نيش حشرات است كافي است كه محل گزش حشرات را با برگ ريحان ماساژ دهيد خارش و درد را برطرف مي كند.
6)جويدن برگ ريحان براي زخم هاي دهان مفيد است .
7)جوشانده ريحان تب بر است .
8)دم كرده تخم ريحان مسكن است .
9)اگر تخم ريحان را بكوبيد و با صمغ عربي مخلوط كنيد داروي خوبي براي درمان اسهال است .
10)تخم ريحان براي رفع دل درد مفيد است .
11)برگ ريحان اثر زيا كننده شير دردو مادران شير ده حتما بايد از اين گياه استفاده كنند .
12)دم كرده دانه ريحان براي درمان ورم كليه و ترشحات زنانه بكار مي رود .
13)دم كرده برگ ريحان درمان كننده سرگيجه است .
14)برگ ريحان را همراه غذا بخوريد در هضم غذا موثر است .
15)اگر گلدان ريحان را جلوي پنجره بگذاريد حشرات و مگس را فراري مي دهد و آنها وارد خانه نخواهند شد .
نظر بزرگان در مورد ريحان
در حديث است كه امام صادق ( ع ) فرمود: ريحان سبزي پيامبران است و بدانيد كه هشت خاصيت در آن وجود دارد:
1- غذا را گوارا مي كند.
2- منفذها را باز مي كند.
3 و 4- دهان و باد گلو را خوشبو مي سازد.
5- اشتها را به غذا افزايش مي دهد.
6- مرض را از بين مي برد.
7- شخص را از بيماري
جذام ايمن مي گرداند.
8- وقتي ريحان در شكم آدمي قرار گيرد، همه ي امراض را ريشه كن مي سازد.
در حديث ديگر، امام كاظم ( ع ) فرمود : ريحان مرض سل را از بين مي برد.
طرز استفاده:
اسانس ريحان را مي توانيد از فروشگاههاي گياهان دارويي و يا Helath Food خريدري كنيد اين اسانس بنام Essential Oil Basil معروف است لطفا دقت كنيد كه اين اسانس بسيار قوي است و نبايد بيش از 2 تا 3 قطره آنرا مصرف كنيد و هميشه هم بايد آنرا با آب رقيق كنيد .
مضرات :
مضرات خاصي گفته نشده است .
منابع :
خواص گياه ريحان http://www.hemheme.com
گياه شگفت انگيز ريحان Tulsi http://aftab.ir
ريحان http://www.iranmania.com
گياه ريحان http://daneshnameh.roshd.ir
ريحان Basil http://www.irteb.com
ريحان http://www.money58.netfirms.com

مارچوبه

مارچوبه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا چند متر مي رسد و داراي شاخه هاي نسبتا چوبي و صاف مي باشد . مارچوبه بصورت وحشي در اكثر نقاط دنيا مي رويد برگهاي آن فلسي شكل بوده كه از كنار آنها شاخه هايي باريك و دراز و سبز رنگ بصورت دسته هاي 3 تا 8 تائي خارج مي شود . بعلت زيبا بودن اين گياه را بصورت تزئيني در باغچه ها مي كارند مار چوبه را در اوائل پائيز مي چينند .اين گياه از قديم الايام مورد استفاده بشر بوده است و حتي در اهرام ثلاثه مصر نقاشي هايي وجود دارد كه مارچوبه را نشان مي دهد .مارچوبه را مي توان بصورت مختلف مصرف كرد . بايد مارچوبه را با كمي آب و حرارات كم در ظرف هاي ضد زنگ پخت و تقريبا نيمه خام آنرا برداشت . آب مارچوبه را دور نريزيد و از آن براي سوپ استفاده كنيد زيرا داراي ويتامين و املاح مي باشد . وقتيكه مارچوبه مي خريد دقت كنيد تازه باشد . شاخه هاي مارچوبه تازه راست و نرم بوده و نوك آن نبايد باز شده باشد و اگر فلسهاي نوك آن باز باشد نشانه اين است كه گياه مدت زيادي مانده و كهنه شده است .
شناسنامه
لاله Liliaceae :تيره
Asparagus officinalis L. :نام لاتين
Asparagus – Sparrow grass :نام انگليسي
مارچوبه :نام فارسي
هليون – كشك المار :نام عربي
شرح گياه
مارچوبه گياهي علفي چند ساله، دو پايه است و گلهاي بسيار كوچك آن در روي پايه هاي نر و ماده قرار دارند گلهاي آن داراي 6 كاسبرگ و 6 گلبرگ و 6 پرچم و يك مادگي سه برچه اي است گلهاي نر به رنگ زرد مايل به سبز بوده، كاملاً از گلهاي ماده كه معمولاً به رنگ قرمز در مي آيند قابل تشخيص مي باشند ميوه مارچوبه كه به رنگ قرمز در مي آيد در پائيز ظاهر مي شود و به صورت سته كوچك سه حجره اي است كه داراي يك يا چند بذر مي باشد. گلهاي آن به صورت چند تايي است كه شايد تا به 4 عدد نيز برسند، كه آنها در يك محل ظاهر ميشوند حشرات بخصوص زنبور عسل در انتقال دانه گرده آن از پايه هاي نرم پايه هاي ماده نقش عمده‌اي دارند مارچوبه داراي دو نوع ريشه است يكي ريشه هاي معمولي كه جذب آب و مواد غذايي را بعهده دارند و ديگري ريشه هاي متورم و گوشتي كه پر از ذخيره مواد غذايي هستند و در آنها سوكروز ذخيره مي شود قطر ريشه هاي گوشتي ممكن است به اندازه يك مداد يا كمي ضخيم تر باشند. ريشه هاي معمولي از قسمتهاي جوان ريشه هاي ذخيره اي بوجود مي آيند ريشه هاي مارچوبه مي تواند تا عمق 5/1 متر در خاك رشد كنند. سيستم ريشه بندي مارچوبه را تاج مارچوبه (Asparagus Crown) مي گويند. تاج مارچوبه براي تكثير غير جنسي مورد استفاده قرار مي گيرد. مارچوبه داراي دو نوع ساقه است اول ساقه هوايي نازك به رنگ سبز كه بعد از برداشت ساقه هاي جوان بوجود مي آيد و ارتفاع آن گاهي اوقات به 5 متر نيز مي رسد. ديگري ساقه‌هاي جوان است كه قسمتهاي قابل استفاده مارچوبه ها را تشكيل مي دهد اين ساقه ها از روي ريزوم ظاهر مي شوند و قبل از اينكه از خاك خارج شوند بايد قطع گردند طول اين ساقه ها بين 15 تا 25 سانتيمتر متغير است.ساقه هاي هوايي و برگها در اثر سرماي زمستان خشك مي شوند.
تركيبات شيميايي:
مارچوبه داراي آسپاراژين ف كوني فرين ، اينوزيت ، تانن ، اسدي گاليك ، آسپاراگوز، و اسيد سوكسي نيك مي باشد دانه آن داراي 15 درصد مواد روغني مي باشد اين روغن زرد مايل به قرمز است .
درصد مواد موجود در مارچوبه بصورت زير است :
آب: 90 گرم
پروتئين: 2/5 گرم
چربي: 0/2 گرم
مواد نشاسته اي: 4/2 گرم
كلسيم: 22 ميلي گرم
فسفر: 60 ميلي گرم
آهن: 1/1 ميلي گرم
سديم: 2 ميلي گرم
پتاسيم: 275 ميلي گرم
ويتامين آ: 900 واحد
ويتامين ب 1: 0/2 ميلي گرم
ويتامين ب 2: 0/2 ميلي گرم
ويتامين ب 3: 1/5 ميلي گرم
ويتامين ث: 35 ميلي گرم
خواص داروئي:
از نظرطب قديم ايران مارچوبه گرم و خشك است بنابراين آنهايي كه سرد مزاج هستند بايد آنرا با عسل بخورند و آنهايي كه گرم مزاج هستند بايد آنرا با سركه بخورند .مارچوبه گياهي است ادرار آور و داراي خواص زيادي است.
1. خوردن آن ديد چشم را تقويت مي كند.
2. براي تقويت نيروي جنسي مفيد است.
3. ضعف مثانه را برطرف مي كند.
4. براي تقويت قلب مفيد است.
5. ملين است و يبوست را برطرف مي كند.
6. تب بر است.
7. مارچوبه بعلت داشتن كلروفيل خونساز است و كسانيكه كم خون هستند بايد از آن استفاده كنند .
8. مارچوبه به ساختن گلبولهاي قرمز خون كمك مي كند.
نياز اكولوژيكي
مارچوبه يك سبزي فصل خنك مي باشد. مارچوبه بهترين رشد و بالاترين محصول را از نظر كيفيت خوب در آب و هوايي توليد مي كند كه زمين حاوي مارچوبه كمي يخ بزند در مناطقي كه در طول فصل رشد (تابستان) هوا گرم مي شود محصول از كيفيت خوبي برخوردار نيست چون مواد غذايي در ريشه هاي ذخيره اي آن اندوخته نمي گردند در زمستان بهتراست.هوا آنقدر سرد و شو دكه قسمتهاي هوايي (ساقه و برگها) خزان كنند. در مناطقي مانند دزفول در استان خوزستان كه زمستان يخبندان ندارند و داراي سرماي ملايم هستند توصيه مي شود كه قسمتهاي هوايي قبل از فرا رسيدن فصل زمستان از فاصله 10 تا 20 سانتي متري سطح خاك قطع گردند. بهترين دما در طول مدت رشد بوته براي مارچوبه بين 16 تا 24 درجه سانتي گراد مي باشد. مناسب ترين pH براي رشد مارچوبه بين 6 تا 7/6 مي باشد. تذكر :از ارقام مارچوبه عبارتند از : مري واشنگتن ، ردينگ ژآلت مارتا واشينگتن و آلت هام واشينگتن و ويكينگ مي باشد. ارقام مارچوبه براساس رنگ جوانه هاي خوراكي به دو دسته تقسيم مي شوند دسته اول داراي رنگ سبز و دسته دوم سبز روشن يا مايل به سفيد است.
آماده سازي خاك
مارچوبه بهترين محصول را در خاك عميق ، حاصلخيز ، خنك ، آفتابگير ، قوي و با زهكشي خوب مي دهد مارچوبه در خاكهاي مختلف كه از حيث مواد آلي غني باشند رشد مي كند و محصول مي دهد ولي بطور اختصاص خاكهاي شتي و شني لومي و لومي سيلتي كه با مواد آلي و هوموس تقويت شوند بسيار مناسب هستند مارچوبه در خاكهاي اسيدي نمي تواند رشد كند مگر آنكه خاكها به وسيله آهك اصلاح شوند مناسب ترين pH براي رشد مارچوبه بين 6 تا 7/6 مي باشد. در خاكهايي كه كمي قليايي باشند كشت با موفقيت انجام مي شود و محصول مي دهد مارچوبه يك سبزي چند ساله است و مي تواند 10 تا 20 سال در زمين باقي بماند لذا در تهيه زمين بايد دقت كافي مبذول گردد. بخصوص چنانچه هدف آن باشد كه اين گياه به وسيله بذر تكثير شود بايد زمين صاف، نرم بدون كلوخ و كاه باشد. شخم عميق زده شود و بعد از آن كلوخ ها به وسيله ديسك يا دندانه نرم شوند و زمين تسطيح گردد. مارچوبه به هوموس و مواد آلي زياد نياز دارد و نسبت به كودهاي حيواني واكنش مثبت نشان مي دهد لذا قبل از كاشت مارچوبه ميتوان كودهاي حيواني را به زمين داد. مقدار كود هاي شيميايي نيز با توجه به مقدار مواد غذايي موجود در خاك حدود 200 كيلو ازت ، 80 كيلوگرم P2O5 ، 300 كيلوگرم K2O براي هر هكتار در نظر گرفته مي شود كود ازته را به مقدار 50 درصد در هنگام احداث پشته ها (حدود 10 روز قبل از پايان برداشت محصول) و 50 درصد بقيه را در تابستان به زمين مي دهند كودهاي فسفاته پتاسه را قبل از احداث پشته ها مي دهند.
تاريخ و فواصل كاشت
موقع انتقال نشاء اوايل بهار مي باشد عمق شيار در خزانه 20 تا 25 سانتي متر فاصله دو شيار 40 تا 60 سانتي متر مي باشد در زمين اصلي بوته ها به فاصله 40 تا 50 سانتي متر در رديفهايي بين 90 تا 150 سانتي متر از يكديگر كاشته ميشوند
كاشت
ازدياد مارچوبه به دو روش رويشي و جنسي صورت مي گيرد. در كشت مستقيم بعد از آماده كردن زمين ، زمين به جوي و پشته تبديل مي گردد عرض پشته بين يك تا يك و نيم در نظر گرفته مي شود سپس بذور در ته جوي كاشته مي شوند. بهتر است به منظور سرعت بخشيدن به سبز شدن بذر، بذور قبل از كاشت به مدت 24 ساعت در آب خيسانده شوند آنگاه شيارهايي به عمق يك سانتي كمتر در كف جويها ايجاد مي كنيم و بذور را در شيارهاي آنها مي‌كاريم و به وسيله خاك سبك و مرطوب آنها را مي پوشانيم. تا سبز شدن بذر و چوبها مرطوب نگه داشته مي شوند آبياري بايد به روش باراني صورت گيرد. مدت جوانه زدن بذر طولاني مي باشد و به عواملي مثل دما و رطوبت خاك بستگي دارد و شايد بين 15 تا 40 روز متغير باشد. بوته ها در فاصله 10 سانتي متري تنك مي شوند بتدريج كه گياه رشد ميكند روي بوته و اطراف آن خاك نرم همراه با كود حيواني پوسيده داده مي شود بدين ترتيب در سال اول بوته رشد كامل مي نمايد و محصولي برداشت نخواهد شد. ميزان بذور مورد نياز در كشت مستقيم بين يك تا دو كيلو گرم در هكتار مي باشد. روش مرسوم و متداول كشت مارچوبه تهيه خزانه و انتقال بوته هاي يكساله به محل اصلي مي باشد. در اين روش بايد سعي شود كه در هنگام انتقال بوته ها به محل اصلي به ريشه ها صدمه نرسد.در هنگام تهيه خزانه بايد دقت شود كه زمين كاملاً آماده و با كودهاي حيواني و شيميايي تقويت شده باشد زمين به شيار تبديل مي شود عمق شيار 20 تا 25 سانتي متر و فاصله دو شيار 40 تا 60 سانتي متر در نظر گرفته ميشود، بذور در ته شيار كاشته مي شوند با رشد بوته ها روي آنها خاك داده مي شود. بدين ترتيب بوته ها در سال دوم آماده انتقال به محلي اصلي مي گردند موقع انتقال نشاء اوايل بهار مي باشد. در هنگام انتقال ابتدا زمين اصلي به جوي و پشته تبديل مي شود. سپس بوته ها به فاصله 40 تا 50 سانتي متر از يكديگر درروي رديف هايي كه 90 تا 150 سانتي متر از يكديگر فاصله دارند كاشته مي شوند بوته هاي آماده شده در خزانه را تاج (Crown) مي گويند. نحوه انتقال تاج به محلي اصلي بدين ترتيب ميباشد كه در اوايل بهار در ته جويها كود حيواني پوسيده همراه با ماسه و خاك نرم به عمق 5 تا 7 سانتي ريخته مي شود. سپس تاجهاي يكساله درته جويها روي كود پوسيده طوري قرار داده مي شوند كه فاصله آنها از يكديگر حدود 30 تا 50 سانتي متر باشد. ريشه هاي بوته روي خاك نرم پخش مي گردند سپس روي ريشه ها به وسيله خاك و كود پوشيده ميشود. بتدريج كه تاج شروع به رشد ميكند اطراف بوته ها و روي آنها خاك و كود قرار داده مي شود بنابراين تا آخر فصل رشد جويها از خاك و كود پر مي گردند بدين ترتيب بوته. مارچوبه در سال اول، رشد كافي كرده هيچ گونه برداشت محصول صورت نمي گيرد. شايد در سال دوم تعداد كمي اسپي ير (Spear ساقه هاي هوايي كه نسبتاً ضخيم بوده و قابل خوردن مي باشند) توليد و برداشت شود. برداشت اصلي از سال سوم شروع مي گردد. معمولاً مقدار تاج آماده شده از يك هكتار خزانه براي كاشت حدود 10 هكتار زمين اصلي كفايت مي كند. در هنگام انتقال تاج هاي يكساله بايد دقت شود كه تاجهاي ضعيف حذف شود زيرا محصول كمتري مي دهند تاجهاي دو ساله و يا سه ساله براي انتقال مناسب نيستند.
داشت
چون مارچوبه يك سبزي چند ساله است بنابراين مراقبتهاي ويژه لازم دارد. با علفهاي هرز بشدت بايد مبارزه شود. اين مطلب در مورد علفهاي هرز چند ساله جدي تر است در غير اين صورت علفهاي هرز به طرق مختلف ريشه، ريزوم ، غده و بذر ، ايجاد مزاحمت مي كنند و مبارزه با آنها مستلزم هزينه سنگين مي باشد لذا هنگام آماده كردن زمين، استفاده از انواع علف كشها توصيه مي شود نرم كردن زمين در اوايل بهار يكي ديگر از كارهايي است كه در مورد مزرعه مارچوبه بايد انجام گيرد. بدين جهت در اوايل بهار به منظور مبارزه با علفهاي هرز و نرم كردن سطح خاك با ديسك سبك، زمين ديسك زده مي شود. بدين ترتيب چنانچه قسمتهاي هوايي بوته ها از سال قبل باقي مانده باشند، از بين خواهند رفت. چنانچه مي خواهيم كود شيميايي به زمين بدهيم بايد اين كار در هنگام ديسك زدن صورت گيرد. براي اين منظور مقدار 200 كيلوگرم در هكتار از كودهاي كامل توصيه ميشود. به منظور سفيد كردن ساقه هاي مارچوبه در اوايل بهار پاي بوته و روي آن با كود پوسيده و خاك نرم پوشيده مي شود. اين كار در سطح وسيع با ماشين آلات انجام مي گيرد. اگر در آخر فصل به زمين كو شيميايي داده مي شود بهتر است آنرا با خاك مخلوط و بين رديفها پخش كرد. مزرعه مارچوبه بايد مرطوب و نم دار باشد از اين رو آبياري بايد مرتب صورت گيرد اين مسئله در مناطق خشك اهميت بيشتري دارد. بوته مارچوبه مورد حمله حشرات زيادي قرار مي گيرد از مهمترين آنها سوسك مخصوص بوته مارچوبه مي باشد از بيماريهاي مارچوبه بيماري زنگ مارچوبه است كه براي مبارزه بايد از ارقام مقاوم استفاده نمود جمع آوري بوته هاي آلوده و سوزاندن راه ديگر براي مبارزه با آن است.
برداشت
معمولاً برداشت مارچوبه از سال سوم شروع مي شود يعني دو سال بعد از انتقال تاج آن به محل اصلي اگر كاشت، داشت و نگهداري مزرعه بخوبي انجام گيرد، شايد در سال دوم تعداد كمي از اسپي يرهان قابل برداشت باشند ولي بهتر است در سال دوم محصول برداشت نشود.در اينصورت بوته ها قوي شده و مواد غذايي در اندام هاي زير زميني تاج ذخيره مي گردد و در طي اين مدت به بوته فرصت داده مي شودكه رشد ريشه هايش كامل گردد و به اين ترتيب بوته براي سال سوم آماده بهره برداري مي شود. قاعدتاً برداشت از بهار سال سوم آغاز مي گردد برداشت وقتي شروع مي شود كه طول اسپي ير ها بين 15 تا 25 سانتي متر باشد. اسپي ير ها را مي توان از روي سطح خاك و يا از 2 تا 5 سانتي متري زير خاك قطع نمود. اين كار بايد با دقت انجام شوده كه به ساقه هايي كه هنوز از خاك خارج نشده اند، صدمه اي وارد نشود برداشت مارچوبه از اوايل بهار شروع 6 الي 8 هفته به طول مي انجامد چنانچه عمل برداشت بيشتر ادامه يابد مواد غذايي در ريشه هاي متورم ذخيره نمي شود و بوته براي سال آينده ضعيف باقي ماند. و به منظور سفيد كردن اسپي ير ها بايد در اوايل بهار روي ساقه به وسيله خاك پوشانده شود. هنگام برداشت مي توان خاكهاي اطراف اسپي ير را عقب زد سپس به برداشت اقدام كرد. بهتر است بعد از برداشت مارچوبه بلافاصله مورد استفاده قرار گيرد. براي اين كار آنها را شسته، دو طرف ساقه را به اندازه كمتر از يك سانتي متر قطع مي كنند و به صورت آب پز يا پخته شده به مصرف مي رسانند. در شرايط مناسب دماي 3 تا 4 درجه سانتي گراد و با رطوبت نسبي 70 تا 80 درصد مي توان مارچوبه را براي چند ماه نگهداري كرد.
طرز استفاده:
براي نگاهدري مارچوبه آنرا در پارچه هاي مرطوب ببنديد و در يخچال قرار دهيد زيرا گرما و خشكي آنرا از بين ميبرد .
مارچوبه را نيز مي توان در سالاد ريخت و يا از آن سوپ تهيه كرد .
مورد ديگر استفاده از مارچوبه غير از پختن آن بصورت دم كرده آن است .
دم كرده مارچوبه را به اين صورت تهيه كنيد :
چند شاخه مارچوبه را در داخل يك ليتر آبجوش بريزيد و مقدري هم رازيانه و جعفري به آن اضافه كنيد و بگذاريد مدت پنج دقيقه دم بكشد . از اين دم كرده بمقدر دو تا سه فنجان در روز براي تسكين و آرامش قلب استفاده كنيد .
مضرات : مارچوبه را نبايد آنهايي كه مبتلا به ورم مجاري ادرار هستند و يا اشخاص عصبي مصرف كنند . مارچوبه همچنين براي مبتلايان به رماتيسم و سنگ كليه خوب نيست .
منابع :
مارچوبه http://www.iranmania.com
گياه مارچوبه http://daneshnameh.roshd.ir
از مارچوبه چه مي‌دانيد؟ http://www.sabziran.ir
مارچوبه «داروئي» http://daneshnameh.roshd.ir

ميخك

درخت ميخك بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي كه درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق سردسير اين گياه در گلخانه و گرم خانه نگهدري مي شود .در قديم الايام ميخك ادويه اي گران قيمت بوده كه تنها پادشاهان و ثروتمندان مكي توانستند از آن استفاده كنند
ميخك درختي است كوچك و مخروطي شكل كه برگهاي آن هيچ وقت زرد نمي شود ودر تمام طول سال سبز است . ارتفاع اين درخت تا 10 متر مي رسد . برگهاي آن نوك تيز و بيضوي و دم برگهاي آن قرمز رنگ است و به درخت زيبايي مخصوصي مي دهد
گلهاي ميخك كوچك و مجتمع بصورت خوشه هايي شامل 10 تا 25 گل مي باشد .
وجه تسميه اين درخت بدين دليل است كه غنچه هاي خشك شده آن كه كوچك و بطول يك سانتي متر است بشكل ميخ كوچك مي باشد .
تركيبات شيميايي
غنچه هاي درخت ميخك پس از باز شدن يعني قبل از اينكه رنگ خاكستري و ارغواني آن تبديل به قرمز شود بايد چيده و خشك نمود . ميخك كه بعنوان ادويه و دارو بكار مي رود پودر اين غنچه ها مي باشد .
ميخك داراي 16 درصد و ساقه هاي درخت در حدود 5 درصد و برگهاي آن داراي 2 درصد اسانس روغني مي باشد كه از تقطير اين قسمت ها بدست مي آيد .
اسانس ميخك داراي بوئي قوي وطعمي سوزاننده مي باشد .اين اسانس سفيد رنگ بوده كه اگر در مجاورت هوا قرار گيرد رنگ آن تيره و غليظ مي شود .
اسانس ميخك داراي اوژنول كاربو فيلين ، الكل بنزيليك ، بنزوات دو متيل ، فورفوول و اتيلن مي باشد .
اوژنول كه ماده اصلي ميخك مي باشد آرام كننده و ضد عفوني كننده است و از آن در دندانپزشكي براي آرام كردن درد دندان استفاده مي شود .
خواص درماني ميخك
در اسناد و مدارك طب سنتي چين اولين نشانه‌هاي شناخت درخت ميخك به دوران امپراطوري هان در چين برمي‌گردد (?? سال قبل از ميلاد مسيح) و يا نام ادويه زبان جوجه نام برده شده استاسناس ميخك در صنعت عطرسازي استفاده مي‌شود. طبق تحقيقات انجام شده روغن ميخك با مهار مسيرهاي سيكلواكسژناز در بيماري‌هاي التهابي موثر است.
اوژنول كه ماده موثره اصلي ميخك مي‌باشد خواص ضد دردي مناسبي دارد به همين دليل در تركيبات ضد درد دندانپزشكي از آن استفاده مي‌كنند كه مزه خاص اين فرآورده كه همگي ما آن را تجربه كرديم ناشي از اوژنول مي‌باشد.
عصاره‌هاي آبي و اتانولي ميخك داراي اثرات ضد ميكروبي بر عليه استافيلوكوك طلائي مقام پني‌سيلين دارد و رشد باكتري‌هاي ايجاد‌كننده پوسيدگي دندان نيز جلوگيري مي‌كند.
از خواص جالب ميخك اثرات ضدويروسي عصاره آبي آن در زخم‌هاي پوستي ناشي از ويروس هرپس مي‌باشد از نكات بارز درماني اوژنول اثر حفاظت كبدي آن مي‌باشد در تحقيقات باليني انجام شده خواص درماني ميخك در درمان درد و التهاب بيماري‌هاي دهان و دندان و نيز كاهش سردرد بيماران ثابت شده است.
مرجع علمي گياه درماني آلمان (كميسيون E) نيز اثرات ضددردي آن در دندان درد و رفع التهاب دهان و حلق را تأييد كرده است در طب سنتي هند نيز ميخك را براي رفع بدبوئي دهان، نفخ، دردهاي شكمي و مشكلات معده و حتي بيماري‌هاي چشم نيز به‌كار مي‌بردند.
? ميخك در طب سنتي ايران
در طب سنتي ايران ميخك را به‌عنوان قرنقر ياد مي‌كردند طبيعت آن را در سوم گرم و خشك مي‌دانسته، خاص پادزهر براي آن قائل بودند. ميخك مقوي ارواح و اعضاء رئيسه مي‌باشد و جهت تقويت ذهن فكر و رفع صدا، (سردرد) بلغمي و فالج (سكته مغزي) از ?ن بهره مي‌بردند. در طب سنتي ايران در جهت تقويت لثه و درد دندان بارد و رفع بدبوي دهان كاربرد داشته است. از ميخك در بيماري‌هاي گوارشي مانند فواق (سكسكه) وجشاء (آروغ) و بيماري‌هاي رحم و بيماري‌هاي تنفسي مانند سرفه استعمال مي‌شود.
خواص طبيعي گل ميخك:
خشك شده غنچه درخت از دو هزار سال بيش به عنوان ادويه به كار مي رفته است. از نظر طب قديم ايران ميخك خيلي گرم و خشك است و داراي خواص بسياري است.
ـ براي رفع دندان درد و گوش درد يك قطره از اسانس ميخك و يا روغن آن را روي دندان بماليد و يا در گوش بچكانيد.
ـ ميخك تقويت كننده مغز مي باشد و كساني كه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده ميخك استفاده كنند.
ـ ميخك از سرطان جلوگيري كرده و حتي درمان كننده سرطان مي باشد.
ـ حالت تهوع و استفراغ را برطرف مي كند، بدين منظور مي توان 2 قطره از اسانس ميخك را در يك ليوان ريخت و نوشيد و يا از يك فنجان دم كرده ميخك استفاده كرد.
خواص داروئي:
ميخك يعني خشك شده غنچه درخت ميخك از دو هزار سال پيش بعوان ادويه بكار مي رفته است . ميخك از نظر طب قديم ايران خيلي گرم و خشك است و داراي خواص بسياري است .
1)براي رفع دندان درد و گوش درد يك قطره از اسانس ميخك و يا روغن آنرا روي دندان بماليد و يا در گوش بچكانيد .
2)ميخك تقويت كننده مغز مي باشد و كسانيكه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده ميخك استفاده كنند.
3)ميخك از سرطان جلوگيري كرده و حتي درمان كننده سرطان مي باشد .
4)براي رفع سردرد مفيد است
5)در برطرف كردن فلج و لقوه موثر است
6)ضعف اعصاب را درمان مي كند
7)براي رفع تنگي نفس مفيد است
8)كسانيكه مبتلا به بيماري وسواس هستند براي درمان آن بايد ميخك بخورند
9)مقوي معده و جهاز هاضمه است
10)كبد و كليه را تقويت مي كند
11)سكسكه را برطرف مي كند
12)براي تقويت نيروي جنسي سرد مزاجان مفيد است بدين منظور بايد 2 گرم از پودر ميخك را با شير مخلوط كرده و هر روز بمدت يك هفته از آن استفاده كرد
13)كسانيكه قطره قطره ادرار مي كنند براي درمان آن بايد چاي ميخك بنوشند
14)ميخك اشتهاآرو است
15)بدن را تقويت مي كند
16)براي ترميم قرنيه چشم و برطرف كردن لكه در چشم ، مي توان چند قطره از محلول آبي ميخك در چشم بچكانيد .
17)ميخك تب بر است
18)ميخك كرم كش است و داروهاي كرم كش داراي ميخك مي باشند
19)براي گردش خون و قلب مفيد است
20)اسهال و دل درد را تقويت مي كند
21)براي درمان كمردرد ، چاي ميخك و يا دو قطره اسانس ميخك را با آب گرم و يا چاي مخلوط كرده و بنوشيد .
22)نوشيدن يك فنجان چاي ميخك بعد از غذا گاز و درد معده را از بين مي برد
23)استفاده از ميخك گرفتگي عضله را از بين مي برد
طرز استفاده :
براي تهيه چايي يا دم كرده ميخك مقدر 10 گرم ميخك را با يك ليتر آب جوش مخلوط كرده و بمدت 5 دققيه دم كنيد.
مضرات ميخك:
همانطور كه گفته شد ميخك بسيار گرم است، بنابراين براي گرم مزاجان مناسب نيست و ممكن است باعث ناراحتي كليه و روده ها شود. اين گونه افراد بايد ميخك را با صمغ عربي مخلوط كرده و بخورند.
منابع :
ميخك http://www.parsiteb.com
خواص دارويي گل ميخك http://www.persianv.com
نگاهي به خواص ميخك http://aftab.ir
ميخك «داروئي» http://daneshnameh.roshd.ir
خواص دارويي گل ميخك http://www.aghlam.com
خواص ميخك http://www.aghlam.com
ميخك Clove http://www.money58.netfirms.com

خواص موز

ميوه ي موز مخصوص مناطق استوايي و گرمسيري است كه اخيراً با تلاش مستمر كشاورزان , در ايران نيز پرورش داده مي شود . درخت موز با تنه اي بزرگ كه گاهي قامت آن به سه متر و عرض آن ?? سانتي متر مي شود جزو گياهان علفي به حساب مي آيد موز داراي انواع و اقسامي مي باشد و يك نوع نا مرغوب آن داراي هسته است . موز در صورت رسيده بودن عطري مطبوع دارد – خوش طعم و شيرين است و داراي ويتامين آ , ب و ث و هشتاد درصد قند مي باشد و نيز داراي آهن و فسفر و پتاس و سديم مي باشد ولي قند آن خوب نيست و مبتلايان به يبوست نيز نبايد آن را مصرف كنند- موز يك ميوه خون ساز است براي چاق شدن مي توانيد از موز استفاده كنيد و اگر مبتلا به شوره ي سر هستيد مي توانيد موز را انتخاب كنيد . در پوست آن خواص بسياري نهفته است . خاكستر آن براي بند آوردن خونريزي مفيد است . ميوه آن نرم و بسيار مغزي است و قدرت غذاي آن از غذاي سيب زميني بيشتر است . موزداراي فلزاتي مانند آهن , فسفر , منيزي , پتاسيم , سديم و روي است ولي از نطر چربي چون كلسيم , سلولز و . . . فقير است .
افرادي كه مبتلا به بيماري آلبومين هستند مي توانند موز را همراه غذاي مناسب ديگر ميل نمايند . و چون فاقد مواد سفيده اي(آلبومين) است براي آن ها مفيد مي باشد و افرادي كه مبتلا به بيماري مرض قند هستند بهتر است از موز استفاده نكنند . بيشتر افراد از خوردن موز حساسيت دارند . و زبان آن ها ورم و جوش مي زند به اين اشخاص توصيه مي شود كه پس از خوردن موز بلافاصله يك ميوه ي ترش , آب ميوه ميل نمايند . موز يكي از ميوه هاي مفيد و خون ساز است و باعث زيبايي چهره مي شود ..
كسي كه بخواهد چاق شود موز بخورد .
موز گياهي است علفي كه مانند درختچه است . برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن و گاهي تا 2 متر مي رسد . گلهاي آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبز و بعد از رسيدن برنگ زرد در مي آيد .
موز از چهار هزار سال قبل در هندوستان كشت مي شده است . در سال 1482 پرتغاليها موز را در سواحل گينه پيدا كردند و به جزائر قناري بردند و سپس بوسيله ميسيونر مذهبي اسپانيولي به نواحي قاره آمريكا برده شد و اكنون موز در تمام مناطق گرمسير دنيا كشت مي شود .
موز را هنگاميكه هنوز سبز است از درخت مي چينند و به مناطق مختلف مي فرستند و در آنجا بوسيله گرما دادن آنرا مي رسانند .
موز انواع مختلف دارد يك نوع آن بسيار درشت و نوعي از آن هم خيلي ريز است كه مزه شيريني دارد .
در كشورهاي استوايي معمولا موز را مي پزند و همراه با برنج و لوبيا مي خورند در كشورهاي آمريكاي لاتين موز را ورقه ورقه كرده و در آفتاب خشك مي كنند
هنگاميكه موز انتخاب مي كنيد بايد پوست آن زرد و سفت و روي آن لكه هاي سياه وجود داشته باشد و اين نشانه موز رسيده است . موز نارس بدليل داشتن نشاسته زياد هضمش سنگين است .
در موز چند ماده شيميايي بسيار مهم مانند سروتونين ، نوروپي تفرين ، دوپامين و كاته چولامين وجود دارد .
تركيبات شيميايي:
قندي كه در موز وجود دارد بسرعت قابل جذب استدر صد گرم موز مواد زير موجود است .
انرژي 100 كالري
آب 70 گرم
پروتئين 0/8 گرم
چربي 0/2 گرم
قند 6/5 گرم
كلسيم 8 ميلي گرم
فسفر 25 ميلي گرم
آهن 0/7 ميلي گرم
سديم 1 ميلي گرم
پتاسيم 370 ميلي گرم
ويتامين آ 190 واحد
ويتامين ب1 0/05 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/06 ميلي گرم
ويتامين ب 3 0/07 ميلي گرم
ويتامين ث 10 ميلي گرم
در موز چند ماده شيميايي بسيار مهم مانند سروتونين ، نوروپي تفرين ، دوپامين و كاته چولامين وجود دارد .
خواص داروئي:
موز از نظر طب قديم ايران معتدل و تر است و خون را غليظ مي كند . موز انرژي زيادي درد و چون نرم هست غذاي خوبي براي كودكان و اشخاص مسن مي باشد.
بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بوده و غذاي خوبي براي ماهيچه ها مي باشد.
موز ملين بوده و همچنين درمان اسهال و اسهال خوني است.
موز خونساز است بنابراين اشخاص لاغر و كم خون حتما بايد موز بخورند.
موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است.
موز درمان زخم معده و روده مي باشد.
گرد موز همچنين داروي خوبي براي پائين آوردن كلسترول است.
شيره گلهاي موز درمان كننده اسهال خوني است.
جوشانده موز اثر قطع خونريزي دارد.
ضماد برگ درخت موز براي درمان و سوختگي مفيد است.
ريشه موز دفع كننده كرم معده است.
موز نفاخ است و زيادخوردن آن خصوصا در سرد مزاجان توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از موز كمي نمك خورد.
موز تاثير خوبي در تامين رشد و تعادل سيستم اعصاب دارد.
براي درمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد.
موز مدر است.
موز بعلت درا بودن قند زياد براي مبتلايان به مرض قند مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند.
موز به افرادي كه داراي فشار خون بالايي هستند كمك مي كند همچنين خطر حملات قلبي را كاهش مي دهد. موز بهبود دهنده زخم مزمن معده و كاهش دهنده كلسترول مي باشد. ماده معجزه آسا موجود كه در موز سيستم گردش خون را تنظيم مي كند پتاسيم است. به عنوان مثال در مطالعه 859 نفر مرد و زن كه به وسيله دانشگاه Sandiago كاليفرنيا و دانشگاه كمبريج انگلستان انجام شد تحقيقات نشان داد كه افرادي كه روزانه از غذايي كه داراي پتاسيم بالايي هستند استفده مي كنند مثل موز 40% كمتر خطر ابتلا به حمله قلبي را دارند .
تحقيق ديگري نشان داد كه كساني كه به طور روزانه به جيره غذايي خود پتاسيم اضافه مي كنند ضمن اينكه از حملات قلبي جلوگيري مي شود. بلكه باعث كاهش خون نيز مي گردد.
اثر پتاسيم خيلي قوي است دانشمندان مي گويند افزودن پتاسيم به غذاي روزانه افراد باعث پايين آمدن فشار خون مي شود و وقتي كه پتاسيم را از جيره غذايي حذف مي نمايند فشار خون بالا مي رود.
تحقيقاتي كه در دانشگاه Temple فيلا دلفيا انجام شد نشان مي دهد كه حذف پتاسيم از غذاي 12 نفر كه فشار خون بالاتر داشتند بعد از 10 روز فشار خونشان بالاتر رفته است. چه مقدار پتاسيم بايد به غذا افزود ؟ بررسي كه در دانشگاه Naples ايتاليا انجام شده نشان مي دهد كه 81 % افرادي كه فشار خون بالايي دارند اگر از 3 الي 6 جيره غذايي كه پتاسيم بالا دارند مثل موز استفاده كنند ميزان دارو درماني آنها به نصف و در بعضي ها كاملا قطع گرديده است.
درمان طبيعي زخم معده
تحقيقات نشان مي دهد كه اثر موز بر روي زخم بيشتر از داروهاي گران قيمت است كه به وسيله پزشك تجويز
مي شود.بررسي هاي آزمايشگاهي و بررسي روي حيوانات نشان مي دهد كه موز يك ماده حفاظت كننده مي باشد. هر چند تحقيقات كاملتري لازم مي باشد تا به عمل يك تكه موز در سيستم هاضمه پي برد. تحقيقات انجام شده در كالج Kastuba هند نشان مي دهد كه عامل شيميايي موجود در موز به نام Protease Inhibitor واقعا باكتري عامل اولسر را متوقف مي كند. محققين ديگر در دانشگاه New England در استراليا نشان مي دهد كه موز از برگشت اولسر جلوگيري مي نمايد همان طوري كه داروهاي گران قيمت اين كار را انجام مي دهد عوارض جانبي نيز ندارد.
رمز اين تحقيقات اين بود كه اين موزها كاملا رسيده و قهوه اي بودند در اين مرحله موز ماده اي توليد مي كند كه همان لايه پوششي توليد شده در معده است كه بر اثر اسيد معده كاهش پيدا مي كند.
در طول اين مدت محققين اثرات درماني ديگر موز را نيز دنبال نموده اند. در تحقيقي كه بر روي حيوانات در دانشگاه Kerala در هند انجام شد معلوم گرديد كه موز نرسيده خشك شده سطح LDL كلستورل را كاهش مي دهد كه اين نوع كلسترول نوع مضر كلسترول مي باشد كه باعث انسداد رگها مي شود و از تغييرات شيميايي بين عضلات قلب كه خود مي تواند عامل بيماري Cardio Vascular گردد جلوگيري كند. تحقيق ديگري در New Dehli نشان مي دهد كه پودر موز خشك شده مي تواند درد را كاهش دهد.
مضرات :
مضرات خاصي گفته نشده است .
منابع :
موز «داروئي» http://daneshnameh.roshd.ir
موز http://www.iranmania.com
موز Banana http://www.money58.netfirms.com
موز http://www.parsiteb.com
خاصيت هاي موز http://aftab.ir

آووكادو

بر خلاف باور عام، آووكادو يك ميوه نيست، بلكه يك سبزي سرشار از مواد مغذي و اسيدهاي چرب مورد نياز براي بدن است. در واقع آووكادو يك نوع سبزي چرب است (يك آووكادوي متوسط حاوي حدود 30 گرم چربي است).
آووكادو داراي انواع مختلفي است، يك نوع آن سبز و براق است و چربي كمي دارد و وزني در حد 900گرم دارد.
انواع متوسط آن گلابي شكل هستند از نظر نوع روغن بسيار شبيه به زيتون است (يعني دارنده اسيد چرب ضروري مورد نياز بدن كه بدن قادر به ساخت آن نيست و بايد از منابع غذايي دريافت شود).
اين چربي از نوع مفيد است كه نه تنها تاثيري در افزايش كلسترول بدن ندارد، بلكه باعث كاهش ميزان كلسترول خون نيز مي شود.
تحقيقات باليني نشانگر آن است كه مصرف آووكادو در افراد با كاهش چشمگيري در ميزان كلسترول خون آنها، همراه بوده است.
همچنين آووكادو حاوي ميزان زيادي پتاسيم است كه مصرف پتاسيم نقش بسيار ارزنده اي در كاهش فشار خون بازي مي كند. همچنين يكي از عوامل بسيار تاثيرگذار در بهبود خون مردگي هاي زيرپوست (كبودي ها) پس از جراحي هاست.
همچنين حاوي اسيدفوليك (عامل درمان گر انواعي از كم خوني) است و مصرف اين سبزي مي تواند جبران كننده كمبود اين ماده مغذي باشد.
از ساير مواد مغذي موجود در آووكادو مي توان به ويتامين هاي A، C، E و ويتامين هاي B6 و B5 اشاره كرد.
بايد ذكر كنم ويتامين B5 موجود در آن بر پوست و طراوت و شادابي آن اثر خاصي دارد، مانع خشكي بيش از اندازه و پوسته پوسته شدن پوست است و بهبودي زخم را مخصوصاً بعد از جراحي، تسريع مي كند.
همچنين حاوي مس است كه براي استحكام ناخن ها و مو و حفظ رنگ آنها ضرورت دارد.
ميزان مصرف آووكادو در كشور ما بسيار پايين است، اما استفاده از آن به دليل دارا بودن مواد مغذي بي شمار بسيار توصيه مي شود.
آووكادو را بايد خام مصرف كرد، زيرا پس از پختن مزه تلخي به خود مي گيرد. به نظر مي آيد كه اولين بار آووكادو در ايران امروز و آمريكاي جنوبي كشت داده مي شده است و سپس به ديگر نقاط جهان برده شده است.
درختان آوكادو متعلق به نواحي استوايي و نيمه استوايي مي‌باشند كه با تعدادي استثنا ، در مناطقي كه نسبتا فاقد سرما هستند سازگار مي‌شوند. مكزيك بزرگترين توليد كننده آوكادو در جهان محسوب مي‌شود. توليد تجاري اين ميوه در آمريكا كه دومين توليد كننده عمده اين ميوه مي‌باشد تقريبا به فلوريدا و كاليفرنيا محدود مي‌شود. همچنين مقادر بسياري كمي از اين ميوه در تگزاس و هاوايي توليد مي‌شود. فصول متناوب رويش گونه‌هاي مختلف اين ميوه در فلوريدا و كاليفرنيا باعث شده تا تقريبا در تمام سال اين ميوه را داشته باشيم و قيمت آن در ماههاي تابستان به پايين‌ترين حد خود مي‌رسد .
گزينش و نگهداري
بيشتر آوكادويي كه شما در بازار مي‌بينيد سفت و نرسيده هستند چون احتمال فساد و خرابي آنها كمتر است. زماني كه آوكادو خيلي سفت است براي رسيدن به چند روز زمان نياز دارد اما آوكادويي كه با كمي فشار فرو رود، پخته است . اگر فشردن اين ميوه گودالهاي بزرگي در سطح آن ايجاد نمايد نشان‌دهنده پخته بودن بيش از حد ميوه است كه در اين صورت براي پورا مناسب مي‌باشد. آوكادوي سفت و نپخته بايد دردماي اتاق نگهداري شود و معمولا براي رسيدن به سه تا شش روز زمان نياز است . آوكادو را به همراه يك عدد سيب ، موز ، گوجه فرنگي يا گلابي داخل پاكت كاغذي بگذاريد اين ميوه‌ها توليد گاز اتيلن مي‌كنند كه فرآيند رسيده شدن آوكادو را تسريع مي‌كند. هرگز آوكادو را داخل يخچال نگذاريد زيرا با اين كار هرگز رسيده نمي‌شوند. آوكادوي رسيده بايد حداكثر مدت يك هفته در يخچال نگهداري شود. آوكادوي خوب درشت است و مقدار زيادي رطوبت دارد. اگر پوست آن شكسته نشوند خود ميوه آسيب نخواهد ديد .
گونه هاي آووكادو
در فلوريدا و كاليفرنيا گونه‌هاي مختلفي از آوكادو رشد مي‌كند كه داراي پوست سبز روشن تا سياه هستند كه بعضي از آنها داراي بافت صاف و بعضي ديگر زبر مي‌باشند و اندازه آنها از چند اونس تا چندين پوند متفاوت است. مقدار چربي گونه‌هاي كاليفرنيا به ميزان قابل ملاحظه‌اي بيشتر بوده و بنابراين خامه‌اي‌تر و خوش طعم‌تر از آوكادوهاي درشت فلوريدا هستند كه محتوي آب ، چربي كمتر و لذا طعم بي‌مزه‌تري مي‌باشند .
گونه هاي كاليفرنيا
آوكادوهاي Bacon : اندازه متوسط دارند شكل آنها بيضي و داراي پوستي نازك ، سبز و نرم و گوشتي سبز- زرد مي‌باشند .
آوكادوهاي Fuerte : پوستي نازك ، نرم و سبز تيره دارند و شكل آنها شبيه گلابي با گوشتي خامه‌اي به رنگ سبز روشن مي‌باشد كه تا وزن يك پوند ديده مي‌شوند .
آوكادوهاي Gwen : از نظر طعم ، ظاهر و بافت شبيه انواع Hass هستند فقط اندازه آنها بزرگتر است. رنگ پوست آنها در زمان رسيدن نيز سبز باقي مي‌ماند. پوست سبز ، زبر و ضخيم است اما گوشتي خامه‌اي و قابل انعطاف به رنگ سبز – طلائي دارند .
آوكادوهاي Hass : معروف‌ترين گونه كاليفرنيا محسوب مي‌شود كه در طول سال وجود دارند. پوست آنها در زمان رسيده سياه و زبر است و يك پوند وزن دارند . شكل آنها بيضي و اندازه آنها از متوسط تا درشت است.
آوكادوهاي Pinkerton : درشت هستند و شكل آنها مانند گلابي دراز است پوست آنها سبز رنگ با ضخامتي متوسط است كه قدري زبر هستند . گوشت آن خامه مانند به رنگ سبز روشن است.
آوكادوهاي Reed : درشت و گرد هستند و داراي پوستي به رنگ سبز تيره و تاحدي زبر مي‌باشند . گوشت اين گونه از آوكادو روغني است.
آوكادوهاي Zutano : درشت بوده و پوستي صيقلي به رنگ سبز- طلائي دارند و شكل آنها مانند گلابي است كه گوشتي به رنگ سبز كم‌رنگ و بافت نرم دارا مي‌باشد .
گونه هاي فلوريدا
گونه‌هايي كه در فلوريدا كشت مي شوند از انواع غرب هند يا پيوندي Guatemalan و غرب هند هستند . مهمترين آنها از نظر تجاري Booth8 ، Choquette ، Hall, Lula, Monroe, Pollock و Simmonds مي‌باشند . آوكادوهاي Lula ريز تا متوسط و شبيه گلابي هستند كه گاهي اوقات داراي يك گرده هستند . پوست آنها تقريبا نرم و گوشتي كم‌رنگ تا زرد مايل به سبز دارند .
تركيبات شيميايي
آووكادو چرب است و داراي اسيدهاي آمينه مختلف مانند سيستين ، تريپتوفان ، و تيروزين مي‌باشد. در تحقيقات جديدي كه انجام شده وجود چند نوع آنتي بيوتيك در آووكادو ثابت شده است. دانه گياه داراي مقدار كمي روغن است. اين روغن غليظ و سفت و به رنگ زرد مايل به سبز بوده كه دراي بو و طعمي مطبوع است. روغن دانه آووكادو داراي حدود 7 درصد روغنهاي اشباع شده مانند اسيد پالمتيك Palmitic و اسيد استئاريك Steraric Acid اسيد آراشيديك Arachidic Acid ، اسيد ميريستيك Myristic Acid و در حدود 80 درصد روغنهاي اشباع نشده مانند اسيد اولئيك Oleic Acid و اسيد لينولئيك Linoleic Acid مي‌باشد.
در يكصد گرم آووكادو مواد زير موجود است :
آب ?? گرم
انرژي ??? كالري
پروتئين ?/? گرم
چربي ?? گرم
مواد نشاسته اي ? گرم
كلسيم ? ميلي گرم
فسفر ?? ميلي گرم
آهن ?/? ميلي گرم
پتاسيم ??? ميلي گرم
ويتامين آ ??? واحد
ويتامين ب ? ?/?? ميلي گرم
ويتامين ب ? ?/?? ميلي گرم
ويتامين ب? ?/? ميلي گرم
ويتامين ث ?? ميلي گرم
خواص داروئي
• جوشانده برگهاي آووكادو قاعده آور است.
• آووكادو تقويت كننده معده است.
• نفخ و گاز معده را از بين مي‌برد.
• براي درمان يرقان مفيد است.
• جوشانده برگهاي آووكادو اسهال خوني را برطرف مي‌كند.
• آووكادو تقويت كننده بدن است.
• آووكادو رشد بچه‌ها را جلو مي‌اندازد زيرا داراي مواد معدني بسياري است.
• آووكادو خون ساز است و آنهايي كه مبتلا به كم خوني هستند بايد از آووكادو استفاده كنند.
• آووكادو بدن را قليايي كرده و تميز مي‌كند.
• چون آووكادو شكر و مواد نشاسته‌اي كمي دارد براي آنهايي كه بيماري قند دارند نيز مناسب است.
• براي دوره نقاهت به مريض آووكادو بدهيد. ضعف عمومي را برطرف مي‌كند.
• خستگي را برطرف مي‌كند.
• ناراحتي روده و معده را معالجه مي‌كند.
• بي‌خوابي را درمان مي‌كند زيرا داراي تريپتوفان است. اگر به كم خوني دچار هستيد حتما با شام خود آووكادو بخوريد.
• براي درست كردن سس سالاد از آووكادو استفاده كنيد.
• روغن آووكادو داراي ويتامينهاي مختلف مانند C ، K ، H ، E، D ، B ، A مي‌باشد. بنابراين ارزش غذايي زيادي دارد.
• روغن آووكادو ضد رماتيسم است و اگر مفاصل شما درد مي‌كند آنرا با روغن آووكادو ماساژ دهيد.
• براي جلوگيري از ريزش مو ، هر شب مقداري از روغن آووكادو را به سر بماليد و صبح بشوئيد.
• شوره سر را از بين مي‌برد.
• براي براق شده موها ، بعد از شستشوي سر چند قطره آووكادو را به موها بماليد.
• روغن آووكادو بهترين كرم براي پوست است زيرا به آساني در پوست نفوذ مي‌كند و به پوست شادابي مي‌دهد.
• آووكادو بهترين ماسك براي برطرف كرده چين و چروكهاي صورت و جلوگيري از پيدايش آن است. براي اين منظور آووكادو را پوست كنده و له كنيد و به صورت ماسك بر روي صورت و گردن بگذاريد و بعد از نيم ساعت بشوئيد.
مضرات :
مضرات خاصي گفته نشده است .
منابع :
آووكادو http://www.mprn.ir
آووكادو «داروئي» http://daneshnameh.roshd.ir
آووكادو Avocado http://www.irteb.com
آووكادو http://orkidekhademian.blogfa.com
آووكادو ، سبزي چرب ضد كلسترول http://omomi.mihanblog.com
آووكادو http://www.afghanpen.com

سنبل الطيب

سنبل الطيب گياهي است علفي و چند ساله كه ساقه آن بطور عمودي تا ارتفاع دو متر بالا مي رود . اين گياه بصورت وحشي در جنگل هاي كم درخت ، در حاشيه جويبارها و گودال ها در بيشتر مناطق آسيا و ايران مي رويد .
سنبل الطيب داراي بويي مطبوع است و گربه بوي اين گياه را از فاصل دور تشخيص داده بطرف آن يم رود و در اطراف آن به جست و خيز مي پردازد و از بوي آن مست مي شود.
گلهاي سنبل الطيب برنگ سفيد يا صورتي و بصورت خوشه اي مي باشد .
قسمت مورد استفاده اين گياه ريشه آن است و معمولا از ريشه گياهي كه بيش از سه سال عمر دارد استفاده مي شود .
سنبل الطيب پس از خشك شدن برنگ قهوه اي در مي آيد . طعم آن تلخ ولي خوشبو و معطر است . عطر آن پس از خشك شدن بيشتر مي شود .
o نام فارسي : سنبل الطيب
o نام علمي : Valeriana officinalis
o نام نگليسي : Valerian
o خانواده : Valerianaceae
o سيكل زندگي : چند ساله
o ماندگاري اقتصادي : 2 سال
o روشهاي تكثير : بذر ، تقسيم بوته
o اندام مورد استفاده : ريشه
o تاريخ برداشت : پاييز
o فواصل كاشت : 50×25 سانتي‌متر
o تاريخ گلدهي : اوايل خرداد ماه
o ارتفاع تقريبي گياه : ارتفاع 150 ـ 60 سانتي‌متر (برحسب منطقه)
o خواص عمده داروئي : آرام بخش ، ضد اضطراب
تركيبات شيميايي:
ريشه سنبل الطيب حاوي 1% اسانس است . اين اسانس درريشه تازه بيشتر است و به تدريج كه ريشه خشك مي شود مقدار اسانس آن كاهش يافته ولي بوي آن قوي تر مي شود . اسانس تازه برنگ سبز مايل به زرد است ولي در اثر ماندن غليظ ميشود .
آثار دارويي ريشه تازه آن سه برابر خشك شده آن است . سنبل الطيب بايد در حرارت كم خشك شود و در حرارت بالا تمام اثر دارويي آن از بين مي رود .
خواص داروئي:
ريشه سنبل الطيب از نظرطب قديم ايران گرم و خشك است خواص مهم آن به شرح زير مي باشد
1)اثر ضد تشنج دارد
2)در رفع ناراحتي هاي عصبي و هيستري مفيد است
3)ضد اسپاسم و آرام بخش است
4)تب بر است
5)در معالجه صرع اثر مفيد دارد
6)بيخوابي را درمان مي كند
7)ضد كرم معده و روده است
8)گاز معده را از بين مي برد
9)ضد هيجان است
10)ميگرن را برطرف مي كند
11)سرددرهاي ناشي از سيگار كشيدن و مصرف الكل را رفع مي كند
12)براي برطرف كردن دلهره ف تشويش و نگراني مفيد است
13)در درمان بيماري ماليخوليا اثر مفيد دارد
14)در برطرف كردن درد سياتيك موثر است
15)درد معده را برطرف مي كند
16) سكسكه مداوم را از بين مي برد
17)تقويت كننده نيروي جنسي است
18)ترشح ادرار را زياد مي كند
19)درد سينه را برطرف مي كند
20)استفراغ را برطرف مي كند
21)دهان را خوشبو مي كند
22)در معالجه مرض قند موثر است
23)گرد سنبل الطيب را روي زخم ها بپاشيد ا التيام يابند
24)براي اختلالات يائسگي و عادت ماهيانه مفيد است
25)داشتن منگنز كه براي درمان سفيدي مو از آن استفاده مي شود.
مقدار و زمان مصرف :
تعيين يك مقدار مشخص براي مصرف اين گياه، كار مشكلي است، اما در منابع مختلف علمي درباره گياهان دارويي، چيزي حدود 1 تا 10 گرم است.
اگر از عصاره تغليظ شده ريشه گياه سنبل الطيب(آن چه به طور معمول در قرص ها و كپسول ها وجود دارد و داراي حداقل 5/0 درصد روغن هاي فرّار است) براي درمان بيماري بي خوابي استفاده مي كنيد، بايد آن را حدود 30 تا 60 دقيقه قبل از خواب مصرف نماييد.
فرآورده هاي خشك شده ريشه اين گياه كه به صورت 5/1 تا 2 گرمي هستند، نيز بايد 30 تا 60 دقيقه قبل از خواب مصرف شوند.
برخي نيز اين گياه را با بادرنجبويه، رازك، گل ساعت و اسكالكَپ(در طب چيني كاربرد دارد) تركيب كرده و مصرف مي كنند. مصرف تازه اين گياه بهتر و موثرتر از مصرف ريشه خشك آن است.
اثرات جانبي :
تحقيقات مختلف نشان مي دهد كه اين گياه هيچ گونه اثر مخربي روي توانايي افراد براي رانندگي و كار با ماشين آلات مختلف ندارد. تنها مورد گزارش شده، حمله قلبي شديد در مردي بود كه ساليان دراز از سنبل الطيب به ميزان 5 تا 20 برابر مقدار توصيه شده مصرف مي كرده است و آن را به طور ناگهاني كنار گذاشته بود.
به هر حال، هنگامي كه سنبل الطيب بر اساس مقدار توصيه شده مصرف شود، منجر به اعتياد و وابستگي به آن نخواهد شد.
در مورد ديگري كه در يك دانشجوي 18 ساله كه قصد خودكشي داشت مشاهده شد، تنها علائم گزارش شده عبارت بودند از خستگي مفرط ، درد شكمي، رعشه و لرزش در دست ها و پاها. اين فرد از 000/20 ميلي گرم ريشه سنبل الطيب استفاده كرده بود كه چيزي در حدود 40 تا 50 برابر مقدار توصيه شده است.
به نظر نمي رسد كه مصرف سنبل الطيب قبل از خواب موجب ايجاد مشكل در هوشياري و تمركز فرد در صبح شود.
با اين كه تا كنون دلايل شناخته شده اي براي منع مصرف اين گياه در بارداري و شيردهي گزارش نشده است، اما بي خطر بودن آن نيز به اثبات نرسيده است. بنابراين بايد در مصرف آن احتياط كرد.
تداخل دارويي :
هنوز تداخل دارويي شناخته شده اي براي مصرف معمولي اين گياه ذكر نشده است.
طرز استفاده:
1)گرد سنبل الطيب : ريشه سنبل الطيب را خرد كرده و در حرارت 40 درجه خشك كنيد . سپس آنرا آسياب كنيد و از الك ريز در كنيد . يان گرد بعنوان ضد تشنج بكار مي رود . مقدار مصرف آن 5-10 گرم در ورز است .
2) مخلوط سنبل الطيب : 4 گرم گرد ريشه سنبل الطيب را با 4 گرم رازيانه و 4 گرم قند سائيده و مخلوط كنيد اين مخلوط را چهار قسمت كرده و در طول روز بفواصل مساوي بخوريد .
3)تنطور والريان : 100 گرم ريشه سنبل الطيب را خرد كرده و در نيم ليتر الكل طبي 60 درجه بريزيد و بگذاريد بماند . هر ورز چند بار انرا بهم بزنيد و پس زا 15 روز آنرا صاف كرده و در شيشه دربست نگهداري كنيد .مقدار مصرف آن 10-30 قطره مي باشد.
مضرات :
چون سنبل الطيب براي كليه مضر است بايد آنرا با كتيرا خورد .
در صورتي كه تمايل به پرورش اين گياه داريد اين بخش را مطالعهكنيد :
نياز اكولوزيكي
سنبل الطيب در طول رويش به هواي معتدل و آب نسبتا زيادي نياز دارد. اين گياه را در مناطقي با بارندگي سالانه بين 600 تا 700 ميلي متر مي توان كشت كرد. بذر سنبل الطيب در دماي 18 تا 20 درجه سانتي گراد و در حضور نور و رطوبت كافي جوانه ميزند. تاريكي مانع رويش بذر گياه مي شود. سنبل الطيب را در خاكهايي با بافت متوسط، حاصلخيز و غني از تركيبات و مواد هوموسي و بازه كشي مناسب بايد كشت كرد. ضخامت زياد سطح الارض سبب گسترش و توسعه ريشه و نيز سبب افزايش عملكرد آن مي شود. آب ايستائي براي سنبل الطيب مناسب نيست و سبب كاهش عملكرد ريشه و مواد موثره آن مي شود. خاكهاي سنگين و بسيار مرطوب براي كشت گياه مناسب نيست.
آماده سازي خاك
آماده سازي خاك به زمان و روش كشت سنبل الطيب بستگي دارد. چنانچه اين گياه در فصل پائيز كشت شود بايد پس از برداشت محصول قبل هنگام آماده سازي خاك 15 تا 20 تن در هكتار كود حيواني كاملاً پوسيده به زمين اضافه نموده، شخم متوسط زده شود. در صورت لزوم با اضافه كردن 40 تا 50 كيلوگرم در هكتار اكسيد فسفر، 20 تا 30 كيلوگرم اكسيد پتاس و 30 تا 40 كيلوگرم در هكتار ازت به خاك بايد ديسك مناسبي به منظور شكستن كلوخه ها زده شود و سپس زمين تسطيح و براي كشت گياه آماده گردد. چنانچه سنبل الطيب در فصل بهار كشت شود از انجام اعمالي كه سبب كاهش رطوبت خاك شود بايد خودداري نمود.
تاريخ و فواصل كاشت
سنبل الطيب را با هر گياهي به تناوب مي توان كشت نمود ليكن چنانچه در فصل پائيز به انتقال نشاء هاي سنبل الطيب به زمين اصلي اقدام شود، بهتر است با گياهاني مانند غلات، خردل، نخود و سبزيجات به تناوب كشت گردد ولي اگر در فصل بهار به انتقال نشاء اقدام شود بهتر است با گياهان وجيني به تناوب كشت شود. سنبل الطيب نسبت به گشت مداوم در يك زمين بسيار حساس است و تكرار كشت آن در يك زمين پس از دو تا سه سال امكان پذير است. تاريخ كشت گياه به شرايط آب و هوائي محل رويش بستگي دارد. زمان مناسب براي كشت مستقيم اوايل بهار است در اينصورت بذرها مستقيماً در زمين اصلي و در رديفهاي به فاصله 40 سانتي متر كشت ميشود. براي كشت غير مستقيم اواسط تابستان (نيمه دوم تير) زمان مناسبي مي باشد. در كشت غير مستقيم بذرها در رديفهايي به فاصله 15 تا 20 سانتي متر در خزانه كشت مي شوند. و روي آنها را بايد با خاك برگ به ضخامت 1/0 سانتي متر پوشاند. بمنظور ايجاد تراكم در بستر سطحي خاك غلتك مناسبي زده مي شود. پس از دو تا دو و نيم ماه هنگامي كه ارتفاع نشاء ها به 15 تا 17 سانتي متر رسيد (اواخر شهريور – مهر) آنها را بايد به زمين اصلي در رديفهايي به فاصله 40 تا 50 سانتي متر و فاصله دو بوته در هر متر طولي 20 تا 25 سانتي متر منتقل نمود. در اوايل بهار نيز مي توان نشاء ها را به زمين اصلي منتقل كرد. فصل پائيز زمان مناسبي براي تكثير رويشي سنبل الطيب است. چنانچه انتقال نشاء ها با ماشين انجام گيرد فاصله رديف ها نبايد از 50 سانتي متر كمتر باشد.
كاشت
كاشت و تكثير سنبل الطيب توسط بذر به دو روش مستقيم و غير مستقيم صورت مي گيرد. كاشت مستقيم : با استفاده از رديف كار بذرها به صورت سطحي در رديفهايي به فاصله 40 سانتي متر كشت مي شوند. پس از كشت انجام غلتك مناسب سبب تسريع و هماهنگي در جوانه زدن و رويش بذر ميشود. كاشت غير مستقيم : در اواسط تابستان (نيمه دوم تير) بذرها را خزانه اي كه آماده شده است كشت مي كنند روي بذرها را حداكثر 1/0 سانتي متر با خاك برگ مي پوشانند. سپس غلتك مناسبي زده مي شود. چون نور و رطوبت سبب تسريع در جوانه زني بذر مي شود سطح خزانه را با پوششهاي مناسبي مي پوشانند پس از سبز شدن بايد به برچيدن پوششهاي مذكور اقدام نمود. براي هر هكتار زمين به 500 تا 700 متر مربع خزانه نياز است در هر متر مربع به يك گرم و براي هر هكتار زمين به 500 تا 700 گرم بذر نياز است و نشاء ها در اواخر شهريور تا اوايل مهر كه ارتفاع آنها بين 15 تا 17 سانتي متر مي رسد بايد به زمين اصلي منتقل شوند. با آغاز فصل سرما از رشد و نمو گياهان كاسته مي شود و اندام هوائي گياهان بر اثر سرما خشك مي گردد ولي ريشه ها زنده و از فعاليت خفيفي برخوردارند اوايل بهار سال بعد گياهان از رشد سريعي برخوردار گشته و ساقه گل دهنده ظاهر مي‌شود. تذكر : اوايل بهار نيز نشاء ها را مي توان به زمين اصلي منتقل كرد ليكن عملكرد ريشه كاهش پيدا مي كند. تكثير رويشي : تكثير رويشي از طريق تقسيم بوته صورت مي گيرد. درتكثير رويشي گياهان بسرعت به گل رفته و ريشه توسعه نمي يابد. از اين رو بندرت از اين روش استفاده مي‌شود.
داشت
چنانچه نشاء ها در فصل پائيز به زمين اصلي منتقل شوند،ريشه آنها ممكن است به بيرون از خاك رشد كنند از اينرو اوايل بهار بايد غلتك مناسبي بر روي گياهان زده شود. در فصل بهار (اواسط بهار) بايد 40 تا 50 كيلوگرم در هكتار ازت به صورت سرك به خاك اضافه شود. مبارزه با علفهاي هرز در طول رويش گياه نقش عمده ايس در افزايش عملكرد ريشه دارد. برگردان كردن خاك بين رديف ها نه تنها سبب تهويه خاك و افزايش عملكرد ريشه مي شود بلكه دراز بين بردن علفهاي هرز بسيار موثر است. لذا همراه مبارزه شيميايي با علف هاي هرز وجين مكانيكي آنهانيز ضرورت دارد. چنانچه نشاء ها در فصل بهار به زمين اصلي منتقل شده باشند از علف كش آرزين به مقدار 5/2 تا 5/3 كيلوگرم درهكتار و چنانچه نشاء ها در فصل پائيز منتقل شده باشند اوايل بهار قبل از رويش گياه از همين علف كش به مقدار 5/3 تا 5/4 كيلوگرم در هكتار مي توان استفاده نمود. در سال دوم رويش نيز از علف كش آرزين (Aresin) به مقدار 4 تا 5 كيلوگرم در هكتار مي توان استفاده نمود. بيماريهاي قارچي سنبل الطيب عبارتند از سفيدك سطحي كه براي مبارزه با آن مي توان از سموم گوگرد دار استفاده نمود. از ديگر بيماريهاي قارچي سفيدك دروغي و قارچ لكه برگي مي باشد. لار و برخي حشرات مي تواند صدمات زيادي به گياهان وارد آورد. تناوب كشت مناسب، استفاده از آفت كشهايي مانند دي متوات (Dimethoate) نقش عمده اي در كنترل آنها دارد.
برداشت
ريشه سنبل الطيب مانند هر ريشه حاوي ماده موثره، در اواخر رويش (پائيز يا زمستان) از بيشتري مقدار ماده موثره برخوردار است. چنانچه نشاء ها در پائيز به زمين اصلي منتقل شده باشند بايد در فصل پائيز (مهر – آبان) سال بعد برداشت شوند. اگر نشاء ها در فصل بهار به زمين اصلي منتقل شده باشند بندرت در فصل پائيز همان سال برداشت ميشوند. در اينصورت نيز توصيه مي شود ريشه ها در فصل پائيز بعد برداشت شوند برداشت ريشه در فصل پائيز سال سوم مناسب نيست قبل از برداشت ريشه ابتدا بايد اندام هاي هوايي گياهان را برداشت كرد. در سطوح كم كشت پس از آبياري زمين، با بيل يا چهار شاخ اقدام به برداشت ريشه ميشود. ولي در سطوح وسيع با استفاده از ماشين(مانند ماشيني برداشت سيب زميني) محصول ريشه را بايد برداشت كرد. پس از برداشت ريشه آنها را با آب جاري شسته و بلافاصله در دماي 40 تا 50 سانتي گراد خشك نمود. در سال دوم رويش عملكرد ريشه خشك 5/1 تا 2 تن در هكتار و در سال سوم از عملكرد آن كاسته مي‌شود. اگر هدف جمع‌آوري بذر باشد. بذرهاي سنبل الطيب از اواخر ارديبهشت بتدريج مي رسند. بذرهاي رسيده از گياه جدا و به كمك پاپوسها به سهولت به اطراف پراكنده مي شوند. لذا در برداشت بذر بايد دقت نمود تا هدر نرود. روشهاي يك مرحله اي با دو مرحله اي روشهاي ديگري براي جمع آوري بذر در سطوح وسيع كشت هستند. در روش يك مرحله اي هنگاميكه قسمت اعظم بذرها مي رسند ساقه هاي گل دهنده را بايد جدا و سپس خشك كرد. پس از خشك كردن بذرها را بوجاري تميز و جمع آوري كرده در مكان مناسب بايد نگهداري نمود. در روش دو مرحله اي قبل از رسيدن كامل بذرها ساقه گل دهنده را جدا كرده و براي مدتي روي زمين قرار مي دهنده تا كاملاً برسند در مرحله دوم به برداشت، خشك كردن ، تميز كردن آن اقدام مي شود.مقدار عملكرد بذر به روش برداشت آنها بستگي دارد و بين 30 تا 200 كيلوگرم در هكتار است.
دامنه انتشار
نواحي شمال غربي كشور مانند ميشوداغ، اطراف اصفهان (مناطق كامو و دالان كوه)
منابع :
سنبل الطيب (علف گربه) http://www.parsiteb.com
سنبل الطيب (علف گربه) http://www.centralclubs.com
سنبل الطيب (علف گربه) http://forum.iranled.com
سنبل الطيب (علف گربه) Valerian http://www.maximumtechnic.com
سنبل الطيب (علف گربه) Valerian http://njavan.ir
گياه سنبل الطيب http://daneshnameh.roshd.ir
سنبل الطيب (علف گربه) Valerian http://www.money58.netfirms.com

صبر زرد ( آلوئه ورا )

صبر زرد يكي از گياهاني است كه قبل از ميلاد مورد مصرف مردم بوده است . كلئوپاترا ملكه مصر پوست خود را هر روزه با آن ماساژ مي داد كه از شر آتاب مصر در امان باشد وحتي مصريان آنرا براي موميائي مدرگان خود بكار مي بردند . در كتاب مقدس ام اين گياه بكرات آمده است . صبر زرد فاقد ساقه بوده و لي برگهاي آن دراز و تا ارتفاع 30 سانتيمتر مي رسد . گلهاي اين گياه برنگ زرد مي باشد كه در انتهاي ساقه اي كه از وسط برگها خارج مي شود مي رويد .
تاريخچه
نقاشي‌هايي از صبر زرد، بر روي كنده‌كاري‌هاي ديوارهاي معابد مصري ديده شده است. اين معابد در هزاره چهارم قبل از ميلاد بنا شده است. صبر زرد را كه “گياه جاودانگي” نام گرفته بود، به هنگام خاك سپاري، براي فراعنه هديه مي‌آوردند.
كتاب “The Egyptian Book of Remedies” (1500 سال قبل از ميلاد مسيح) از كاربرد صبر زرد در درمان عفونت‌ها، معالجه پوست و تهيه داروهاي ملين سخن گفته است. “ديسكوريد”(فيزيك‌دان يوناني)، در سال 74 پس از ميلاد، صبر زرد را جهت التيام زخم، جلوگيري از ريزش مو ، درمان زخم‌هاي دستگاه تناسلي، و معالجه همورئيد، مفيد دانست.
بازرگانان عرب، در قرن ششم بعد از ميلاد، اين گياه را به آسيا آوردند، و اسپانيايي‌ها آن را در قرن شانزدهم، از منطقه مديترانه به برّ جديد (World New) بردند. در عصر جديد (1930) مصرف كلينيكي صبر زرد به منظور درمان التهاب پوست ناشي از اشعه ايكس آغاز شد.
تركيبات مهم
گياه، حاوي مشتقات هيدروكسي آنتراسن از جمله آلوئين‌هاي A2وB به ميزان 40- 25درصد كل تركيبات و مشتقات كرومون از جمله آلوئه رزين 2A، B وC است.
تركيبات مهم ديگر آلوئه شامل قندها از جمله: گلوكز، مانوز و سلولز، آنزيم‌ها از جمله: اكسيداز، آميلاز و كاتالاز، همچنين ويتامين‌هايي نظير: B1، B2، B6، C، E و اسيد فوليك و مواد معدني مانند: كليسم، سديم، منيزيم، روي، مس و كروم مي‌باشند.
ژل Aloe حاوي گليكوپروتئين است كه از تورم و درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع مي كند و همچنين حاوي پلي ساكاريد است كه رشد و ترميم پوست را تحريك مي كند. “آنتراكوئين” موجود در شيرة Aloe به عنوان مسهل مؤثر عمل مي كند. اين مواد شيميايي در مقادير كم، مي توانند از تشكيل سنگ كليه جلوگيري كنند.
از ژل Aloe براي درمان زخمهاي دروني و بيروني نيز مي تواند استفاده كرد. اين ماده روند درمان بسياري از جراحات پوستي از جمله زخمها، سوختگيها و يخ زدگي را تسريع مي كند. شيرة اين گياه مسهل مفيدي است، اما چون مي تواند سبب گرفتگي دردناك عضلات شود، غالباً استفاده نميشود. با ميزان مصرف كمتر، شيرة Aloe مي تواند از سنگ كليه پيشگيري يا اندازة سنگ را كوچكتر كند. اين ماده به عنوان تسهيل كننده دفع مدفوع به ويژه در افرادي كه مبتلا به وبواسير هستند ماده مفيدي است.
عصارة Aloe شكل ژل اين گياه است كه مصارف داخلي دارد و چون داراي خواص ضد ميكروبي است، از آن براي درمان عفونتهاي ميكروبي مجاري معده اي-روده اي نيز مي توان استفاه كرد. چون اين ماده اسيدهاي معده را كه سبب تشديد زخمها ميشود كاهش مي دهد براي درمان زخمهاي معده نيز مؤثر است.
تحقيقات اخير نشان داده كه “مانوز استيله” به عنوان يك تركيب ضد ويروسي، داراي خواص درماني ضد ويروس ايدز است. مانور استيله خود ويروس را مورد حمله قرار مي دهد اما مهمتر اينكه، ميزان تأثير AZT را (يك داروي مؤثر در درمان عفونت ويروس HIV) تا حد زيادي بالا ميربرد. اگر اين تركيب دارويي با Aloe مصرف شود، ميزان AZT مورد استفاده براي HIV را مي توان تا 90% تقليل داد كه اين امر از هزينه ها و عوارض جانبي AZT تا حد زيادي خواهد كاست.
اشكال موجود
ژل Aloe به شكل تازه كه از گياه Aloe گرفته شده باشد بهترين ماده است، اما اين ماده به صورت تجاري در شكل ژله ثابت شده نيز موجود است. پودر شيرة Aloe نيز به شكل كپسولهاي 500 ميلي گرمي به عنوان داروي مسهل موجود است. عصاره Aloe در واقع شكل مايع ژل است.
تركيبات شيميايي:
صبر زرد موادي نظير آلوئين فامودين ، آنترا كيون ،ايزوباربالوئين و مقدري در حدود 12 درصد صمغ مي باشد .
خواص داروئي:
صبر زرد از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است شيرابه آن به مصرف طبي مي رسد .
1)تقويت كننده بدن است
2)يبوست را برطرف مي كند و روده ها را تميز مي كند
3)براي معالجه آسم مفيد است
4)سوء هاضمه را برطرف مي كند
5)در معالجه صرع مفيد است
6)اثر ضد كرم دارد
7)خون را تصفيه مي كند
8)براي برطرف كردن خارش ناشي از گزيدگي حشرات شيرابه آنرا روي پوست بماليد
9)اگزما را درمان مي كند
10)براي معالجه اسهال خوني مفيد است
11)براي رفع ريزش مو ، شيرابه آنرا به سر ماليده و موها را با آن ماساژ دهيد
12)گرفتگي كبدي را برطرف مي كند
13)براي التيام زخم ها شيرابه آنرا روي زخم بماليد
14)صبر زرد بهترين كرم مرطوب كننده است برگها را بشكنيد و ژله آنرا به پوست بماليد
15)مبتلايان به بيماري قند مي توانند با مصرف اين گياه قند خون خود را كنترل كنند اما بايد توجه داشته باشيد كه اين گياه بسيار تلخ ميباشد.
16)براي شستن چشم و زخم ها شيرابه صبر زرد را با آب مخلوط كرده و استفاده كنيد
نحوه مصرف
بهترين نوع ژل Aloe شكلي است كه تازه از گياه گرفته شده باشد. بسياري از افراد اين گياه را براي درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي در آشپزخانه خود نگه مي دارند. اين گياه براي درمان كهير و پيچك سمي نيز مي تواند مؤثر واقع شود.
به منظور استفاده از ژل Aloe، برگ آنرا به صورت طولي برش دهيد و ژل داخل آنرا خارج سازيد. سپس آنرا به صورت آزاد روي قسمت آسيب ديده بماليد.
شيره Aloe از قديم به عنوان مسهل مورد استفاده بوده است، اما در ايالات متحده مصرف چنداني ندارد. چون اين ماده سبب بروز گرفتگيهاي دردناك عضلات مي گردد، لذا ابتدا مصرف ساير مسهل هاي گياهي نظير “كاسكارا و فلوس” توصيه ميشود.
براي درمان سنگهاي كليه و به عنوان مسهل شيرة Aloe خشك را كه در اندازه هاي 0/05 تا 0/2 گرم قابل دسترسي است، مصرف كنيد. براي درمان HIV، روزانه به ميزان 800 الي 1600 ميلي گرم مانوز استيله مصرف كنيد. اين ميزان از مادة مزبور، برابر با نيم تا يك ليتر آب Aloe است، هر چند ميزان مانوز استيله مي تواند در فرآورده هاي مختلف متفاوت باشد.
نكات احتياطي
ژل Aloe براي استعمال خارجي مادة بي خطري است، اما در موارد نادري سبب واكنش آلرژيك ميشود. اگر پوست شما تحريك مي شود مصرف آنرا ادامه ندهيد.
ژل Aloe براي درمان زخمهاي عميق مؤثر نيست. شيرة آن مي تواند سبب گرفتگي يا اسهال روده اي شديد گردد، زنان باردار يا شيرده نبايد اين ماده را مصرف كنند زيرا ممكن است سبب انقباضهاي رحمي گرديده و سقط جنين را تحريك كند. مصرف مسهل Aloe براي درمان بيماريهاي معده اي- روده اي، انسداد روده اي، آپانديسيت يا درد معده مبهم تجويز ميشود. اين ماده ممكن است سبب تشديد اولسرها، بواسير، ديورتيكولوز، التهاب ديورتيكول، كوليت يا سندرم روده تحريك پذير (IBS) گردد.
مصرف طولاني مدت اين ماده سبب وابستگي به آن ميشود يا تعادل الكتروليتي را مختل مي سازد. اين ماده ممكن است سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ قرمز بي ضرر گردد. كودكان زير 12 سال نبايد گياه Aloe مصرف كنند.
محصولات مختلف آلوئه كه به بازار ارائه شده‌اند شامل:
1- ژل آلوئه: محصول طبيعي(بدون تغيير غلظت ژل) از برگ‌هاست.
2- كنسانتره‌آلوئه: ژل آلوئه است كه آب آن را خارج كرده‌اند.
3- عصاره آلوئه: حاوي دست كم 50درصد ژل آلوئه است.
4- لاتكس آلوئه: مايع تلخ زرد رنگي كه از پوست لوله‌اي پرسيكل به دست مي‌آيد و حاوي آلوئين است.
– در نقاط مختلف جهان از گونه‌هاي ديگر صبر زرد مانند AB و AC استفاده‌هاي مشابهي با گونه Aloe Vera به عمل مي‌آيد. اين گياهان نيز با نام عمومي «Aloe» مشهور مي‌باشند.
مضرات :
صبر زرد اگر باندازه مصرف شود خطري ندارد ولي مقدر زياد آن باعث اسهال خوني مي شود ضمنا زنان شيدره نبايد از آن استفاده كنند زيرا صبر زرد از طريق شير وارد بدن طفل مي شود و ايجاد اسهال مي كند . اين گياه نيز براي زنان حامله خوب نيست زيرا ممكن است باعث سقط جنين شود.
منابع :
خواص گياه دارويي صبر زرد http://www.sabziran.ir
صبر زرد http://www.parsiteb.com
خواص گياهان دارويي www.irteb.com
صبر زرد آلوئه ورا http://www.money58.netfirms.com

هويج و خواص دارويي آن (Carrot)

هويج گياهي است دو ساله از خانواده چتريان. داراي ريشه راست و ساقه بي كرك كه نوع پرورش يافته آن در اكثر نقاط زمين كشت مي شود . قسمت مورد استفاده گياه هويج ريشه ميوه و تخم آن است .
در سال اول توليد ريشه ضخيم و قابل استفاده غذايي كرده و در سال دوم از وسط برگهاي آن كه به شكل روزت و از روي طوقه ريشه مي‌رويند شاخه گل دهنده ظاهر مي‌شود. اين شاخه تا ارتفاع 60 تا 90 سانتيمتر رشد مي‌كند و پس از تلقيح كه بوسيله حشرات انجام مي‌گيرد توليد بذر مي‌كند.
موطن اصلي هويج در اروپا و شمال آفريقا و آسيا مي‌باشد و پاره‌اي از انواع آن در آمريكاي شمالي و جنوبي يافت مي‌شود.
گلهاي اين گياه معمولا كامل هستند. يعني در يك گل اندامهاي نر و ماده هر دو موجود است ولي نژادهاي نر عقيم كه دانه گرده آنها قادر به تلقيح تخمك نيستند نيز مشاهده مي‌شود. اين نژادها از نظر تهيه بذر و اصلاح آن بسيار ارزنده مي‌باشند.
هويج مانند اغلب سبزيهاي ريشه‌اي طلب خاك عميق و نرم ليموني مي‌باشد و از نظر تجارتي هويج را بيشتر در خاكهاي ليموني سبك و يا خاكهاي هوموسي سبك مي‌كارند. زيرا در اين قبيل خاكها مقدار محصول زياد و شكل ريشه كه عامل مهم مرغوبيت آن مي‌باشد صاف و منظم مي‌شود. در صورتي كه در زمينهاي خيلي سنگين و يا در خاكهايي كه داراي سنگهاي درشت مي‌باشند كاشته شود ريشه كج و اغلب دو يا چند شاخه مي‌گردد.
براي رشد سريع هويج كود فراوان از جنس ازت ، فسفر و پتاس لازم است و علاوه بر آن خاك بايد داراي مقدار كافي مواد آلي يعني هوموس باشد. وجود كود دامي يا كود سبز در زمينهاي سنگين براي پوك كردن اين نوع اراضي حتما لازم است. در صورتي كه 20 تا 30 تن كود دامي براي اصلاح و تا اندازه‌اي تقويت زمين به محصول داده شود براي ايجاد تعادل بين ازت و فسفر و پتاس مورد نياز هويج بايد مقداري كود شيميايي نيز به زمين داد.
در نواحي نسبتا گرم كه زمستان معتدل دارد مانند پاره‌اي از نقاط جنوب ايران ممكن است به كشت بذر هويج مبادرت كرد. ولي در اين نواحي ريشه هويج كم رنگ و بنابراين نامرغوب مي‌شود. اين كم رنگ شدن ريشه هويج ممكن است علل مختلفي داشته باشد مانند كوتاهي روز در زمستان ، كمي درجه حرارت ، كمي شدت روشنايي و بالاخره رطوبت زياد. ولي ميزان گرماي هوا بيش از ساير عوامل در كمرنگي هويج موثر است.
تركيبات شيميايي :
? ??% آب ،
? ?/? مواد ازته ،
? ?/?? % چربي ،
? ?% مواد گلوسيدي ،
? حدود ?/?% سلولز
? مقداري ماده رنگي كاروتن (ويتامين A ) و دياستازهاي مختلف و ويتامين هاي A,B,C,D,E مي باشد .
خواص دارويي :
در هويج يك نوع آنسولين گياهي وجود دارد كه اثر كم كننده قند خون را دارا مي باشد بنابراين اين عقيده قديمي كه هويج براي مبتلايان به بيماري قند خوب نيست كاملا غلط است وبيماران قند مي توانند به مقدار كم از اين گياه استفاده كنند .
هويج با داشتن مواد مقوي و ويتامين ها يكي از مهمترين و مفيدترين براي بدن مي باشد خوردن هويج مقاومت بدن را در مقابل بيماريهاي عفوني بالا مي برد.
مصرف هويج در برطرف كردن بيماريهاي آب آوردن انساج بدن ، عدم دفع ادرار تحريك مجاري هضم و تنفسي ، سرفه هاي مقاوم ، آسم اخلاط خوني و دفع كرم اثر معجزه آسائي دارد
از هويج مي توان در مورد زير استفاده كرد
1)براي برطرف كردن يبوست يك كيلو هويج را رنده كنيد و در مقدري آب دو ساعت بجوشانيد تا مانند ژله در آيد صبح ناشتا چند قاشق بخوريد
2)سوپ هويج براي كودكان شير خوار كه معده حساس دارند : ابتدا 200 گرم هويج رنده شده را در ديگ بريزيد و روي آن يك ليتر آب اضافه كنيد و بجوشانيد تا كاملا هويج ها لهش ود . سپس آنرا صاف كرده و به نسبت مساوي باشير مخلوط كرده و در شيشه شير بچه ريخته و به او بدهيد .
3)تخم هويج را به مقدر يك قاشق غذا خوري در يك ليوان آب جوش ريخته و آنرا بمدت 5 دقيقه دم كنيد . اين دم كرده اثر نيروي دهنده، اشتها آور ف مدر ، زياد كننده شير خانم هاي شير ده و اثر قاعده آور درد
4)برگ هويج را با آب بجوشانيد اين جوشانده را غرغره كنيد براي آبسه مخاط دندان و دهان موثر است بعلاوه مي توان براي رفع ترك و خراش پوست استفاده كرد
5)هنگاميكه كودك شروع به دندان درآوردن مي كند يك قطعه هويج باريك را براي دندان زدن به او بدهيد .
6)آب هويج را اگر روي صورت بكشيد باعث روشن شدن و جلوه پوست صورت مي شود .
7)اگر بخواهيد لاغر شويد همه روزه با غذا هويج خام بخوريد
8)اگر مي خواهيد چاق شويد بعنوان صبحانه بايد آب هويج بخوريد
9)هويج ويياز را با هم بجو